OG 99 2000 comercializare produse servicii piata

OG 99 2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31 august 2007 în temeiul art. II din Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, dându-se textelor o nouă numerotare.

OG 99 2000 actualizata prin:

  • OUG 43/2010 - pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 Monitorul Oficial 316/2010
  • Legea 211/2008 - pentru modificarea şi completarea OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă Monitorul Oficial 736/2008
Articol
Art. 1 Dispoziţii generale
Art. 2 Dispoziţii generale
Art. 3 Dispoziţii generale
Art. 4 Dispoziţii generale
Art. 5 Cerinţe şi criterii necesare desfăşurării activităţii comerciale
Art. 6 Cerinţe şi criterii necesare desfăşurării activităţii comerciale
Art. 7 Cerinţe şi criterii necesare desfăşurării activităţii comerciale
Art. 8 Orarele de funcţionare
Art. 9 Orarele de funcţionare
Art. 10 Orarele de funcţionare
Art. 11 Obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale
Art. 12 Obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale
Art. 13 Obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale
Art. 14 Obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale
Art. 15 Obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale

Art. 16 Practici comerciale
Art. 17 Practici comerciale
Art. 18 Practici comerciale
Art. 19 Practici comerciale
Art. 20 Practici comerciale
Art. 21 Practici comerciale
Art. 22 Practici comerciale
Art. 23 Practici comerciale
Art. 24 Practici comerciale
Art. 25 Practici comerciale
Art. 26 Practici comerciale
Art. 27 Practici comerciale
Art. 28 Practici comerciale
Art. 29 Practici comerciale
Art. 30 Practici comerciale
Art. 31 Practici comerciale
Art. 32 Practici comerciale
Art. 33 Practici comerciale
Art. 34 Practici comerciale
Art. 35 Practici comerciale
Art. 36 Practici comerciale
Art. 37 Practici comerciale
Art. 38 Practici comerciale
Art. 39 Practici comerciale
Art. 40 Practici comerciale
Art. 41 Practici comerciale
Art. 42 Practici comerciale
Art. 43 Practici comerciale
Art. 44 Practici comerciale
Art. 45 Practici comerciale
Art. 46 Practici comerciale
Art. 47 Practici comerciale
Art. 48 Practici comerciale
Art. 49 Practici comerciale
Art. 50 Practici comerciale

Start 1
Pagina 1 din 2