OUG 148 2005 actualizata Sustinerea familiei

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ordonanta de Urgenta OUG 148 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului publicata in Monitorul Oficial nr. 1008 din 14.11.2005.

Ultima data actualizata prin Lege nr. 117/2010 - pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

În vederea realizării obiectivelor înscrise în Programul de guvernare, cu privire la îmbunătăţirea standardului de viaţă al persoanelor vârstnice, pentru aceasta fiind necesară consolidarea financiară a sistemului public de pensii, prin externaiizarea din bugetul asigurărilor sociale de stat a prestaţiilor care nu au natură contributivă sau nu au legătură cu riscurile sociale asigurate, din necesitatea îmbunătăţirii echilibrului social-economic al familiei, prin susţinerea acesteia în vederea creşterii copilului, în scopul stimulării creşterii natalităţii şi diminuării fenomenului de abandon al copiilor, pentru asigurarea cadrului legal necesar aplicării acestor măsuri care presupun modificări, pentru anul 2006, în structura bugetului asigurărilor sociale de stat şi în aceea a bugetului de stat, fapt ce impune reflectarea în bugetele anului 2006 a sumelor necesare, având în vedere că măsura de susţinere, din surse exterioare bugetului asigurărilor sociale de stat, a finanţării unor drepturi de asigurări sociale care nu au o legătură directă cu drepturile de pensie a fost inclusă în aprilie 2004 în Planul de acţiune PAL, ca una dintre acţiunile prevăzute pentru realizarea condiţionalităţilor pentru „PAL 2", corespunzător obiectivului specific „Îmbunătăţirea sustenabilităţii financiare a sistemului de pensii", elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţa, ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin utilizarea de proceduri de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă a Guvernului, ar conduce la grevarea în continuare a bugetului asigurărilor sociale de stat, în detrimentul pensiilor, afectând astfel interesele persoanelor vârstnice, cu plata unei prestaţii care nu constituie un risc social, aşa cum este definit de instrumentele juridice internaţionale, la imposibilitatea respectării angajamentelor privind politica de protecţie socială asumate în Programul de guvernare 2005–2008 şi în documentele de poziţie întocmite în urma negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, precum şi la imposibilitatea elaborării procedurilor de implementare necesare aplicării acestui act normativ,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol
Art. 1 OUG 148/2005
Art. 2 OUG 148/2005
Art. 3 OUG 148/2005
Art. 4 OUG 148/2005
Art. 5 OUG 148/2005
Art. 6 OUG 148/2005
Art. 7 OUG 148/2005
Art. 8 OUG 148/2005
Art. 9 OUG 148/2005
Art. 10 OUG 148/2005
Art. 11 OUG 148/2005
Art. 12 OUG 148/2005
Art. 13 OUG 148/2005
Art. 14 OUG 148/2005
Art. 15 OUG 148/2005

Art. 16 OUG 148/2005
Art. 17 OUG 148/2005
Art. 18 OUG 148/2005
Art. 19 OUG 148/2005
Art. 20 OUG 148/2005
Art. 21 OUG 148/2005
Art. 22 OUG 148/2005
Art. 23 OUG 148/2005
Art. 24 OUG 148/2005
Art. 25 OUG 148/2005
Art. 26 OUG 148/2005
Art. 27 OUG 148/2005
Art. 28 OUG 148/2005
Art. 29 OUG 148/2005
Art. 30 OUG 148/2005