OUG 158 2005 actualizata

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ordonanta de Urgenta OUG 158 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Ultima data actualizata prin Ordonanţă de urgenţă nr. 117/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 30 decembrie 2010

 

În vederea realizării obiectivelor înscrise în Programul de guvernare cu privire la îmbunătăţirea standardului de viaţă al persoanelor vârstnice, pentru aceasta fiind necesară consolidarea financiară a sistemului public de pensii, prin externalizarea din bugetul asigurărilor sociale de stat a prestaţiilor care nu au legătură directă cu asigurarea socială care priveşte pensiile,

pentru asigurarea cadrului legal necesar aplicării acestor măsuri care presupun modificări, pentru anul 2006, în structura bugetului asigurărilor sociale de stat şi în aceea a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, fapt ce impune reflectarea în bugetele anului 2006 a sumelor necesare, având în vedere faptul că măsura de susţinere, din surse exterioare bugetului asigurărilor sociale de stat, a finanţării unor drepturi de asigurări sociale care nu au o legătură directă cu drepturile de pensie a fost inclusă în aprilie 2004 în Planul de acţiune, ca una dintre acţiunile prevăzute pentru realizarea sarcinilor asumate prin „Împrumutul de ajustare programatică 2“, corespunzător obiectivului specific „Îmbunătăţirea sustenabilităţii financiare a sistemului de pensii“, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă, ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate de către Guvern, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la grevarea, în continuare, a bugetului asigurărilor sociale de stat, în detrimentul pensiilor, afectând astfel interesele persoanelor vârstnice, cu plata unei prestaţii care nu constituie un risc social, aşa cum este definit de instrumentele juridice internaţionale, la imposibilitatea respectării angajamentelor privind politica de protecţie socială asumate în Programul de guvernare 2005–2008 şi în documentele de poziţie întocmite în urma negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, precum şi la imposibilitatea elaborării procedurilor de implementare a acestui act normativ, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol
Art. 1 OUG 158/2005 Dispoziţii generale
Art. 2 OUG 158/2005 Dispoziţii generale
Art. 3 OUG 158/2005 Dispoziţii generale
Art. 4 OUG 158/2005 Dispoziţii generale
Art. 5 OUG 158/2005 Dispoziţii generale
Art. 6 OUG 158/2005 Dispoziţii generale
Art. 7 OUG 158/2005 Dispoziţii generale
Art. 8 OUG 158/2005 Dispoziţii generale
Art. 9 OUG 158/2005 Dispoziţii generale
Art. 10 OUG 158/2005 Dispoziţii generale
Art. 11 OUG 158/2005 Dispoziţii generale
Art. 12 OUG 158/2005 Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă
Art. 13 OUG 158/2005 Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă
Art. 14 OUG 158/2005 Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă
Art. 15 OUG 158/2005 Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă

Art. 16 OUG 158/2005 Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă
Art. 17 OUG 158/2005 Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă
Art. 18 OUG 158/2005 Concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă
Art. 19 OUG 158/2005 Concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă
Art. 20 OUG 158/2005 Concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă
Art. 21 OUG 158/2005 Concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă
Art. 22 OUG 158/2005 Concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă
Art. 23 OUG 158/2005 Concediul şi indemnizaţia de maternitate
Art. 24 OUG 158/2005 Concediul şi indemnizaţia de maternitate
Art. 25 OUG 158/2005 Concediul şi indemnizaţia de maternitate
Art. 26 OUG 158/2005 Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav
Art. 27 OUG 158/2005 Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav
Art. 28 OUG 158/2005 Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav
Art. 29 OUG 158/2005 Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav
Art. 30 OUG 158/2005 Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav
Art. 31 OUG 158/2005 Concediul şi indemnizaţia de risc maternal
Art. 32 OUG 158/2005 Alte dispoziţii privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Art. 33 OUG 158/2005 Alte dispoziţii privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Art. 34 OUG 158/2005 Alte dispoziţii privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Art. 35 OUG 158/2005 Alte dispoziţii privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Art. 36 OUG 158/2005 Alte dispoziţii privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Art. 37 OUG 158/2005 Alte dispoziţii privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Art. 38 OUG 158/2005 Alte dispoziţii privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Art. 39 OUG 158/2005 Alte dispoziţii privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Art. 40 OUG 158/2005 Alte dispoziţii privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Art. 41 OUG 158/2005 Alte dispoziţii privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Art. 42 OUG 158/2005 Alte dispoziţii privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Art. 43 OUG 158/2005 Alte dispoziţii privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Art. 44 OUG 158/2005 Alte dispoziţii privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Art. 45 OUG 158/2005 Alte dispoziţii privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Art. 46 OUG 158/2005 Alte dispoziţii privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Art. 47 OUG 158/2005 Contravenţii
Art. 48 OUG 158/2005 Contravenţii
Art. 49 OUG 158/2005 Contravenţii
Art. 50 OUG 158/2005 Contravenţii

Start 1
Pagina 1 din 2