OUG 195 2005 protectia mediului

OUG 195 2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial nr. 1196 din 30 decembrie 2005
OUG 195 2005 actualizată prin:

  • OUG 71/2011 - pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar Monitorul Oficial 637/2011
  • OUG 164/2008 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului Monitorul Oficial 808/2008
  • OUG 114/2007 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului Monitorul Oficial 713/2007
  • OUG 57/2007 - privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice Monitorul Oficial 442/2007
  • Legea 265/2006 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului Monitorul Oficial 586/2006
  • Rectificare Monitorul Oficial 88/2006 Monitorul Oficial 88/2006
  • Având în vedere necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de ţara noastră în procesul de integrare europeană, este imperios necesară adoptarea, în regim de urgenţă, a prezentului act normativ, în baza căruia să poată fi adoptată legislaţia subsecventă în domeniul protecţiei mediului şi

Ţinând cont de necesitatea creării cadrului unitar prin care se statuează principiile care guvernează întreaga activitate de protecţie a mediului şi care trasează direcţiile de reglementare a activităţilor economice în vederea atingerii obiectivelor dezvoltării durabile, elemente care vizează interesul public şi care constituie situaţii de urgenţă extraordinare.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgentă: 

Articol
Art. 1 Principii şi dispoziţii generale
Art. 2 Principii şi dispoziţii generale
Art. 3 Principii şi dispoziţii generale
Art. 4 Principii şi dispoziţii generale
Art. 5 Principii şi dispoziţii generale
Art. 6 Principii şi dispoziţii generale
Art. 7 Principii şi dispoziţii generale
Art. 8 Procedura de reglementare
Art. 9 Procedura de reglementare
Art. 10 Procedura de reglementare
Art. 11 Procedura de reglementare
Art. 12 Procedura de reglementare
Art. 13 Procedura de reglementare
Art. 14 Procedura de reglementare
Art. 15 Procedura de reglementare

Art. 16 Procedura de reglementare
Art. 17 Procedura de reglementare
Art. 18 Procedura de reglementare
Art. 19 Procedura de reglementare
Art. 20 Procedura de reglementare
Art. 21 Procedura de reglementare
Art. 22 Procedura de reglementare
Art. 23 Procedura de reglementare
Art. 24 Regimul substanţelor şi preparatelor periculoase
Art. 25 Regimul substanţelor şi preparatelor periculoase
Art. 26 Regimul substanţelor şi preparatelor periculoase
Art. 27 Regimul substanţelor şi preparatelor periculoase
Art. 28 Regimul substanţelor şi preparatelor periculoase
Art. 29 Regimul deşeurilor
Art. 30 Regimul deşeurilor
Art. 31 Regimul deşeurilor
Art. 32 Regimul deşeurilor
Art. 33 Regimul deşeurilor
Art. 34 Regimul îngrăşămintelor chimice şi al produselor de protecţie a plantelor
Art. 35 Regimul îngrăşămintelor chimice şi al produselor de protecţie a plantelor
Art. 36 Regimul îngrăşămintelor chimice şi al produselor de protecţie a plantelor
Art. 37 Regimul îngrăşămintelor chimice şi al produselor de protecţie a plantelor
Art. 38 Regimul îngrăşămintelor chimice şi al produselor de protecţie a plantelor
Art. 39 Regimul organismelor modificate genetic, obţinute prin tehnicile biotehnologiei moderne
Art. 40 Regimul organismelor modificate genetic, obţinute prin tehnicile biotehnologiei moderne
Art. 41 Regimul organismelor modificate genetic, obţinute prin tehnicile biotehnologiei moderne
Art. 42 Regimul organismelor modificate genetic, obţinute prin tehnicile biotehnologiei moderne
Art. 43 Regimul organismelor modificate genetic, obţinute prin tehnicile biotehnologiei moderne
Art. 44 Regimul organismelor modificate genetic, obţinute prin tehnicile biotehnologiei moderne
Art. 45 Regimul activităţilor nucleare
Art. 46 Regimul activităţilor nucleare
Art. 47 Regimul activităţilor nucleare
Art. 48 Regimul activităţilor nucleare
Art. 49 Conservarea biodiversitătii şi arii naturale protejate
Art. 50 Conservarea biodiversitătii şi arii naturale protejate

Start 1  3  Final
Pagina 1 din 3