OUG 196 din 2005 actualizata Fondul de mediu

OUG 196/2005 actualizata privind Fondul pentru mediu publicată în Monitorul Oficial nr. 1193 din 30.12.2005

 

Actualizata prin:

  • Ordonanţă de urgenţă nr. 115/2010 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 22 decembrie 2010 Monitorul Oficial 862/2010
  • Ordonanţă de urgenţă nr. 15/2010 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 23 iulie 2010 Monitorul Oficial 192/2010
  • Ordonanţă de urgenţă nr. 15/2010 - pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 26 martie 2010 Monitorul Oficial 192/2010
  • Lege nr. 329/2009 - privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 12 noiembrie 2009 Monitorul Oficial 761/2009
  • Ordonanţă nr. 25/2008 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 31 august 2008 Monitorul Oficial 628/2008
  • Ordonanţă de urgenţă nr. 37/2008 - privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar 08 aprilie 2008 Monitorul Oficial 276/2008
  • Lege nr. 292/2007 - pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 10 noiembrie 2007 Monitorul Oficial 758/2007
  • Lege nr. 105/2006 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 10 mai 2006 Monitorul Oficial 393/2006

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

Având în vedere necesitatea clarificării regimului juridic al veniturilor din care se constituie Fondul pentru mediu şi a atribuţiilor Administraţiei Fondului pentru Mediu în ceea ce priveşte activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea, soluţionarea contestaţiilor şi executarea silită a contribuţiilor datorate la Fondul pentru mediu, în contextul diminuării veniturilor încasate la Fondul pentru mediu,
ţinând seama de necesitatea sporirii numărului de categorii de proiecte ce pot fi finanţate din Fondul pentru mediu, în special cele privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, Directiva-cadru a apei şi instalaţiile mari de ardere, pentru îndeplinirea angajamentelor asumate pentru capitolul 22 – Mediu,
elemente care vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol
Art. 1 Dispoziţii generale
Art. 2 Dispoziţii generale
Art. 3 Administrarea Fondului pentru mediu
Art. 4 Administrarea Fondului pentru mediu
Art. 5 Administrarea Fondului pentru mediu
Art. 6 Administrarea Fondului pentru mediu
Art. 7 Administrarea Fondului pentru mediu
Art. 8 Administrarea Fondului pentru mediu
Art. 9 Veniturile Fondului pentru mediu
Art. 10 Veniturile Fondului pentru mediu
Art. 11 Veniturile Fondului pentru mediu
Art. 12 Veniturile Fondului pentru mediu
Art. 13 Destinaţia Fondului pentru mediu
Art. 14 Destinaţia Fondului pentru mediu
Art. 15 Sancţiuni

Art. 16 Sancţiuni
Art. 17 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 18 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 19 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 20 Dispoziţii tranzitorii şi finale
ANEXA Nr. 1
ANEXA Nr. 2
ANEXA Nr. 3
ANEXA Nr. 4