OUG 23/2008 pescuitul si acvacultura actualizata

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ordonanta de Urgenta OUG nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura publicata in Monitorul Oficial nr. 180 din 10.3.2008

OUG 23/2008 actualizata prin Ordonanţă de urgenţă nr. 127/2010 - pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei „Delta Dunării" 31 decembrie 2010 M. Of. 898/2010 Art. 4 , Art. 9 , Art. 16 , Art. 23 , Art. 41 si Lege nr. 219/2010 - pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 19 noiembrie 2010 M. Of. 765/2010 Art. 60 , Art. 64 , Art. 67

Având în vedere necesitatea adoptării rapide a unui cadru juridic în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, necesar administrării sectorului pescăresc, prin conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comunitară în domeniul pescuitului, se impune adoptarea prezentului act normativ în regim de urgenţă, în vederea:

– creşterii absorbţiei fondurilor europene alocate sectorului pescăresc prin Fondul european pentru pescuit;

– restructurării instituţionale a sectorului pescăresc;

– finalizării urgente a privatizării fermelor piscicole, în vederea absorbţiei fondurilor europene;

– reducerii birocraţiei;

– reducerii presiunii financiare exercitate asupra organizaţiilor de pescari;

– eficientizării administrării şi exploatării durabile a resurselor acvatice vii;

– sprijinirii organizaţiilor de producători şi a fermelor piscicole,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol
Art. 1 OUG 23/2008 Dispoziţii generale
Art. 2 OUG 23/2008 Dispoziţii generale
Art. 3 OUG 23/2008 Organizarea şi administrarea sectorului pescăresc
Art. 4 OUG 23/2008 Organizarea şi administrarea sectorului pescăresc
Art. 5 OUG 23/2008 Organizarea şi administrarea sectorului pescăresc
Art. 6 OUG 23/2008 Organizarea şi administrarea sectorului pescăresc
Art. 7 OUG 23/2008 Organizarea şi administrarea sectorului pescăresc
Art. 8 OUG 23/2008 Activitatea de pescuit în habitatele piscicole naturale Protecţia, conservarea şi exploatarea resurselor acvatice vii
Art. 9 OUG 23/2008 Activitatea de pescuit în habitatele piscicole naturale Protecţia, conservarea şi exploatarea resurselor acvatice vii
Art. 10 OUG 23/2008 Activitatea de pescuit în habitatele piscicole naturale Protecţia, conservarea şi exploatarea resurselor acvatice vii
Art. 11 OUG 23/2008 Activitatea de pescuit în habitatele piscicole naturale Protecţia, conservarea şi exploatarea resurselor acvatice vii
Art. 12 OUG 23/2008 Activitatea de pescuit în habitatele piscicole naturale Protecţia, conservarea şi exploatarea resurselor acvatice vii
Art. 13 OUG 23/2008 Măsuri de protejare şi de administrare a resurselor acvatice vii Protecţia, conservarea şi exploatarea resurselor acvatice vii
Art. 14 OUG 23/2008 Măsuri de protejare şi de administrare a resurselor acvatice vii Protecţia, conservarea şi exploatarea resurselor acvatice vii
Art. 15 OUG 23/2008 Măsuri de protejare şi de administrare a resurselor acvatice vii Protecţia, conservarea şi exploatarea resurselor acvatice vii

Art. 16 OUG 23/2008 Măsuri de administrare a pescuitului Protecţia, conservarea şi exploatarea resurselor acvatice vii
Art. 17 OUG 23/2008 Măsuri de administrare a pescuitului Protecţia, conservarea şi exploatarea resurselor acvatice vii
Art. 18 OUG 23/2008 Măsuri de administrare a pescuitului Protecţia, conservarea şi exploatarea resurselor acvatice vii
Art. 19 OUG 23/2008 Monitorizarea activităţii de pescuit Protecţia, conservarea şi exploatarea resurselor acvatice vii
Art. 20 OUG 23/2008 Monitorizarea activităţii de pescuit Protecţia, conservarea şi exploatarea resurselor acvatice vii
Art. 21 OUG 23/2008 Monitorizarea activităţii de pescuit Protecţia, conservarea şi exploatarea resurselor acvatice vii
Art. 22 OUG 23/2008 Monitorizarea activităţii de pescuit Protecţia, conservarea şi exploatarea resurselor acvatice vii
Art. 23 OUG 23/2008 Pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale Protecţia, conservarea şi exploatarea resurselor acvatice vii
Art. 24 OUG 23/2008 Pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale Protecţia, conservarea şi exploatarea resurselor acvatice vii
Art. 25 OUG 23/2008 Pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale Protecţia, conservarea şi exploatarea resurselor acvatice vii
Art. 26 OUG 23/2008 Politica structurală şi administrarea capacităţilor de producţie
Art. 27 OUG 23/2008 Agenţii sectorului pescăresc Politica structurală şi administrarea capacităţilor de producţie
Art. 28 OUG 23/2008 Agenţii sectorului pescăresc Politica structurală şi administrarea capacităţilor de producţie
Art. 29 OUG 23/2008 Agenţii sectorului pescăresc Politica structurală şi administrarea capacităţilor de producţie
Art. 30 OUG 23/2008 Agenţii sectorului pescăresc Politica structurală şi administrarea capacităţilor de producţie
Art. 31 OUG 23/2008 Agenţii sectorului pescăresc Politica structurală şi administrarea capacităţilor de producţie
Art. 32 OUG 23/2008 Flota de pescuit Politica structurală şi administrarea capacităţilor de producţie
Art. 33 OUG 23/2008 Flota de pescuit Politica structurală şi administrarea capacităţilor de producţie
Art. 34 OUG 23/2008 Flota de pescuit Politica structurală şi administrarea capacităţilor de producţie
Art. 35 OUG 23/2008 Flota de pescuit Politica structurală şi administrarea capacităţilor de producţie
Art. 36 OUG 23/2008 Flota de pescuit Politica structurală şi administrarea capacităţilor de producţie
Art. 37 OUG 23/2008 Flota de pescuit Politica structurală şi administrarea capacităţilor de producţie
Art. 38 OUG 23/2008 Flota de pescuit Politica structurală şi administrarea capacităţilor de producţie
Art. 39 OUG 23/2008 Stabilirea porturilor de bază şi schimbarea portului de bază Politica structurală şi administrarea capacităţilor de producţie
Art. 40 OUG 23/2008 Porturile/punctele de debarcare şi prima vânzare a produselor piscicole Politica structurală şi administrarea capacităţilor de producţie
Art. 41 OUG 23/2008 Porturile/punctele de debarcare şi prima vânzare a produselor piscicole Politica structurală şi administrarea capacităţilor de producţie
Art. 42 OUG 23/2008 Porturile/punctele de debarcare şi prima vânzare a produselor piscicole Politica structurală şi administrarea capacităţilor de producţie
Art. 43 OUG 23/2008 Acvacultura
Art. 44 OUG 23/2008 Acvacultura
Art. 45 OUG 23/2008 Acvacultura
Art. 46 OUG 23/2008 Acvacultura
Art. 47 OUG 23/2008 Principii generale Organizarea pieţei produselor pescăreşti
Art. 48 OUG 23/2008 Comercializarea produselor pescăreşti Organizarea pieţei produselor pescăreşti
Art. 49 OUG 23/2008 Comercializarea produselor pescăreşti Organizarea pieţei produselor pescăreşti
Art. 50 OUG 23/2008 Procesarea produselor de pescuit şi acvacultură Organizarea pieţei produselor pescăreşti

Start 1
Pagina 1 din 2