OUG 23/2008 pescuitul si acvacultura actualizata

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ordonanta de Urgenta OUG nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura publicata in Monitorul Oficial nr. 180 din 10.3.2008

OUG 23/2008 actualizata prin Ordonanţă de urgenţă nr. 127/2010 - pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei „Delta Dunării" 31 decembrie 2010 M. Of. 898/2010 Art. 4 , Art. 9 , Art. 16 , Art. 23 , Art. 41 si Lege nr. 219/2010 - pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 19 noiembrie 2010 M. Of. 765/2010 Art. 60 , Art. 64 , Art. 67

Având în vedere necesitatea adoptării rapide a unui cadru juridic în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, necesar administrării sectorului pescăresc, prin conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comunitară în domeniul pescuitului, se impune adoptarea prezentului act normativ în regim de urgenţă, în vederea:

– creşterii absorbţiei fondurilor europene alocate sectorului pescăresc prin Fondul european pentru pescuit;

– restructurării instituţionale a sectorului pescăresc;

– finalizării urgente a privatizării fermelor piscicole, în vederea absorbţiei fondurilor europene;

– reducerii birocraţiei;

– reducerii presiunii financiare exercitate asupra organizaţiilor de pescari;

– eficientizării administrării şi exploatării durabile a resurselor acvatice vii;

– sprijinirii organizaţiilor de producători şi a fermelor piscicole,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol
Art. 51 OUG 23/2008 Pescuitul în scop ştiinţific
Art. 52 OUG 23/2008 Relaţii internaţionale
Art. 53 OUG 23/2008 Relaţii internaţionale
Art. 54 OUG 23/2008 Relaţii internaţionale
Art. 55 OUG 23/2008 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 56 OUG 23/2008 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 57 OUG 23/2008 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 58 OUG 23/2008 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 59 OUG 23/2008 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 60 OUG 23/2008 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 61 OUG 23/2008 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 62 OUG 23/2008 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 63 OUG 23/2008 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 64 OUG 23/2008 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 65 OUG 23/2008 Răspunderi şi sancţiuni

Art. 66 OUG 23/2008 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 67 OUG 23/2008 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 68 OUG 23/2008 Răspunderi şi sancţiuni
Art. 69 OUG 23/2008 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 70 OUG 23/2008 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 71 OUG 23/2008 Dispoziţii finale şi tranzitorii
2 Final
Pagina 2 din 2