OUG 34/2006 actualizata 2016. Achizitii publice

OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006

OUG 34/2006 actualizată prin:

 • abrogată de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 • Legea 20/2016 - pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, Monitorul Oficial nr. 171/2016
 • Decizia CCR nr. 750/2015 - privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2711 și art. 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii din 11 ianuarie 2016, Monitorul Oficial 18/2016
 • OUG 51/2014 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii din 30 iunie 2014, Monitorul Oficial nr. 486/2014;
 • OUG 35/2013 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii din 30 aprilie 2013, Monitorul Oficial 251/2013
 • OG 31/2013 - pentru modificarea art. 8 lit. b1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • Legea 76/2012 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă Monitorul Oficial 365/2012
 • OUG 77/2012 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Monitorul Oficial 827/2012
 • OUG 114/2011 - privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii Monitorul Oficial 932/2011
 • Legea 279/2011 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Monitorul Oficial 872/2011
 • OUG 76/2010 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Monitorul Oficial 453/2010
 • Lege-cadru nr. 284/2010 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Monitorul Oficial 877/2010
 • OUG 76/2010 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Monitorul Oficial 453/2010
 • OUG 72/2009 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Monitorul Oficial 426/2009
 • OUG 19/2009 - privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice Monitorul Oficial 156/2009
 • OUG 228/2008 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative Monitorul Oficial 3/2009
 • OUG 143/2008 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Monitorul Oficial 805/2008
 • Decizie curtea constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Monitorul Oficial 537/2008
 • OUG 94/2007 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Monitorul Oficial 676/2007
 • Legea 128/2007 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Monitorul Oficial 309/2007
 • Legea 337/2006 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Monitorul Oficial 625/2006
 • Legea 337/2006 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii Monitorul Oficial 625/2006

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru elaborarea şi promovarea unei noi legislaţii în domeniul achiziţiilor publice, în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul capitolului 1 „Libera circulaţie a mărfurilor“ şi al recomandărilor Comisiei Europene,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 


Citiți mai jos OUG 34/2006 pe articole sau descărcați varianta PDF:  OUG 34/2006 actualizată PDF

Articol
Art. 51 OUG 34/2006 Reguli de publicitate Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
Art. 52 OUG 34/2006 Reguli de publicitate Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
Art. 53 OUG 34/2006 Reguli de publicitate Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
Art. 54 OUG 34/2006 Reguli de publicitate Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
Art. 55 OUG 34/2006 Reguli de publicitate Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
Art. 56 OUG 34/2006 Reguli de publicitate Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
Art. 57 OUG 34/2006 Reguli de publicitate Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
Art. 58 OUG 34/2006 Reguli speciale de transparenţă aplicabile achiziţiei publice de servicii de publicitate media Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
Art. 59 OUG 34/2006 Reguli de comunicare şi de transmitere a datelor Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
Art. 60 OUG 34/2006 Reguli de comunicare şi de transmitere a datelor Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
Art. 61 OUG 34/2006 Reguli de comunicare şi de transmitere a datelor Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
Art. 62 OUG 34/2006 Reguli de comunicare şi de transmitere a datelor Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
Art. 63 OUG 34/2006 Reguli de comunicare şi de transmitere a datelor Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
Art. 64 OUG 34/2006 Reguli de comunicare şi de transmitere a datelor Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
Art. 65 OUG 34/2006 Reguli de comunicare şi de transmitere a datelor Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

Art. 66 OUG 34/2006 Reguli de evitare a conflictului de interese Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
Art. 67 OUG 34/2006 Reguli de evitare a conflictului de interese Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
Art. 68 OUG 34/2006 Reguli de evitare a conflictului de interese Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
Art. 69 OUG 34/2006 Reguli de evitare a conflictului de interese Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
Art. 70 OUG 34/2006 Reguli de evitare a conflictului de interese Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
Art. 71 OUG 34/2006 Etape premergătoare iniţierii procedurii de atribuire Proceduri de atribuire
Art. 72 OUG 34/2006 Etape premergătoare iniţierii procedurii de atribuire Proceduri de atribuire
Art. 73 OUG 34/2006 Licitaţia deschisă Proceduri de atribuire
Art. 74 OUG 34/2006 Licitaţia deschisă Proceduri de atribuire
Art. 75 OUG 34/2006 Licitaţia deschisă Proceduri de atribuire
Art. 76 OUG 34/2006 Licitaţia deschisă Proceduri de atribuire
Art. 77 OUG 34/2006 Licitaţia deschisă Proceduri de atribuire
Art. 78 OUG 34/2006 Licitaţia deschisă Proceduri de atribuire
Art. 79 OUG 34/2006 Licitaţia deschisă Proceduri de atribuire
Art. 80 OUG 34/2006 Licitaţia deschisă Proceduri de atribuire
Art. 81 OUG 34/2006 Licitaţia restrânsă Proceduri de atribuire
Art. 82 OUG 34/2006 Licitaţia restrânsă Proceduri de atribuire
Art. 83 OUG 34/2006 Licitaţia restrânsă Proceduri de atribuire
Art. 84 OUG 34/2006 Licitaţia restrânsă Proceduri de atribuire
Art. 85 OUG 34/2006 Licitaţia restrânsă Proceduri de atribuire
Art. 86 OUG 34/2006 Licitaţia restrânsă Proceduri de atribuire
Art. 87 OUG 34/2006 Licitaţia restrânsă Proceduri de atribuire
Art. 88 OUG 34/2006 Licitaţia restrânsă Proceduri de atribuire
Art. 89 OUG 34/2006 Licitaţia restrânsă Proceduri de atribuire
Art. 90 OUG 34/2006 Licitaţia restrânsă Proceduri de atribuire
Art. 91 OUG 34/2006 Licitaţia restrânsă Proceduri de atribuire
Art. 92 OUG 34/2006 Licitaţia restrânsă Proceduri de atribuire
Art. 93 OUG 34/2006 Licitaţia restrânsă Proceduri de atribuire
Art. 94 OUG 34/2006 Dialogul competitiv Proceduri de atribuire
Art. 95 OUG 34/2006 Dialogul competitiv Proceduri de atribuire
Art. 96 OUG 34/2006 Dialogul competitiv Proceduri de atribuire
Art. 97 OUG 34/2006 Dialogul competitiv Proceduri de atribuire
Art. 98 OUG 34/2006 Dialogul competitiv Proceduri de atribuire
Art. 99 OUG 34/2006 Dialogul competitiv Proceduri de atribuire
Art. 100 OUG 34/2006 Dialogul competitiv Proceduri de atribuire

2  4   5  Final
Pagina 2 din 7