OUG 51 2008 actualizata ajutor public judiciar

OUG 51 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 327 din 25.4.2008

OUG 51 2008 actualizată 2011 prin:

  • Legea pentru modificarea OUG 51 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, Monitorul Oficial nr.866/2011
  • Legea 193/2008 - pentru aprobarea OUG 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă 26 octombrie 2008 Monitorul Oficial 723/2008

Având în vedere că, potrivit calendarului de adoptare a actelor normative de transpunere a directivelor comunitare în vigoare, România avea obligaţia transpunerii Directivei Consiliului Uniunii Europene 2003/8/CE privind îmbunătăţirea accesului la justiţie în cazul litigiilor transfrontaliere, prin stabilirea de reguli minimale comune referitoare la asistenţa judiciară acordată în cadrul acestor categorii de cauze,

ţinând cont că directiva a cărei transpunere trebuie asigurată prevede standarde minime pentru ca sistemul de asistenţă judiciară să fie considerat ca asigurând un acces efectiv la justiţie cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, iar preluarea acestor standarde în plan legislativ presupune crearea unor condiţii cel puţin identice în plan intern, pentru a nu conduce la apariţia unor discriminări între proprii cetăţeni şi cetăţenii celorlalte state membre ori persoane care au domiciliul ori reşedinţa obişnuită pe teritoriul unui stat membru şi care ar solicita asistenţă judiciară în faţa instanţelor sau a altor autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale române,
având în vedere că accesul la justiţie – expresie a principiilor democratice într-un stat de drept şi a supremaţiei legii – trebuie să fie efectiv, iar costurile unei proceduri judiciare nu trebuie să constituie o piedică în încercarea de a apela la justiţie pentru realizarea sau apărarea unui drept, justificând, în anumite situaţii şi condiţii, susţinerea din partea statului, din resurse financiare publice,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol
Art. 51 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 52 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 53 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 54 Dispoziţii finale şi tranzitorii
Anexa FORMULAR pentru cererea de asistenţă judiciară în alt stat membru al Uniunii Europene

2 Final
Pagina 2 din 2