OUG 54 2006 regimul contractelor de concesiune

OUG 54 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial nr. 569 din 30.6.2006
OUG 54 2006 actualizată prin:

  • Legea 22/2007 - pentru aprobarea OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică Monitorul Oficial 35/2007

Având în vedere necesitatea şi urgenţa compatibilizării depline a legislaţiei naţionale în domeniul concesiunilor cu reglementările şi practica comunitară, recomandarea Comisiei Europene de abrogare totală şi expresă a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu intrarea în vigoare a OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, precum şi prevederile art. 136 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se impune adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă care reglementează regimul concesiunilor de bunuri proprietate publică şi care trebuie să intre în vigoare începând cu data de 30 iunie 2006,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

Citiţi mai jos OUG 54 2006 pe articole sau descărcaţi pdf

Articol
Art. 1 Dispoziţii generale
Art. 2 Dispoziţii generale
Art. 3 Dispoziţii generale
Art. 4 Dispoziţii generale
Art. 5 Dispoziţii generale
Art. 6 Dispoziţii generale
Art. 7 Dispoziţii generale
Art. 8 Dispoziţii generale
Art. 9 Procedura administrativă de iniţiere a concesionării
Art. 10 Procedura administrativă de iniţiere a concesionării
Art. 11 Procedura administrativă de iniţiere a concesionării
Art. 12 Procedura administrativă de iniţiere a concesionării
Art. 13 Principii şi reguli generale pentru atribuirea contractului de concesiune Atribuirea contractului de concesiune
Art. 14 Principii şi reguli generale pentru atribuirea contractului de concesiune Atribuirea contractului de concesiune
Art. 15 Principii şi reguli generale pentru atribuirea contractului de concesiune Atribuirea contractului de concesiune

Art. 16 Principii şi reguli generale pentru atribuirea contractului de concesiune Atribuirea contractului de concesiune
Art. 17 Principii şi reguli generale pentru atribuirea contractului de concesiune Atribuirea contractului de concesiune
Art. 18 Principii şi reguli generale pentru atribuirea contractului de concesiune Atribuirea contractului de concesiune
Art. 19 Principii şi reguli generale pentru atribuirea contractului de concesiune Atribuirea contractului de concesiune
Art. 20 Principii şi reguli generale pentru atribuirea contractului de concesiune Atribuirea contractului de concesiune
Art. 21 Licitaţia Atribuirea contractului de concesiune
Art. 22 Licitaţia Atribuirea contractului de concesiune
Art. 23 Licitaţia Atribuirea contractului de concesiune
Art. 24 Licitaţia Atribuirea contractului de concesiune
Art. 25 Licitaţia Atribuirea contractului de concesiune
Art. 26 Negocierea directă Atribuirea contractului de concesiune
Art. 27 Negocierea directă Atribuirea contractului de concesiune
Art. 28 Negocierea directă Atribuirea contractului de concesiune
Art. 29 Negocierea directă Atribuirea contractului de concesiune
Art. 30 Negocierea directă Atribuirea contractului de concesiune
Art. 31 Negocierea directă Atribuirea contractului de concesiune
Art. 32 Reguli privind oferta Atribuirea contractului de concesiune
Art. 33 Reguli privind oferta Atribuirea contractului de concesiune
Art. 34 Reguli privind oferta Atribuirea contractului de concesiune
Art. 35 Determinarea ofertei câştigătoare Atribuirea contractului de concesiune
Art. 36 Determinarea ofertei câştigătoare Atribuirea contractului de concesiune
Art. 37 Determinarea ofertei câştigătoare Atribuirea contractului de concesiune
Art. 38 Determinarea ofertei câştigătoare Atribuirea contractului de concesiune
Art. 39 Determinarea ofertei câştigătoare Atribuirea contractului de concesiune
Art. 40 Determinarea ofertei câştigătoare Atribuirea contractului de concesiune
Art. 41 Determinarea ofertei câştigătoare Atribuirea contractului de concesiune
Art. 42 Determinarea ofertei câştigătoare Atribuirea contractului de concesiune
Art. 43 Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune Atribuirea contractului de concesiune
Art. 44 Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune Atribuirea contractului de concesiune
Art. 45 Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune Atribuirea contractului de concesiune
Art. 46 Reguli privind conflictul de interese Atribuirea contractului de concesiune
Art. 47 Reguli privind conflictul de interese Atribuirea contractului de concesiune
Art. 48 Reguli privind conflictul de interese Atribuirea contractului de concesiune
Art. 49 Reguli privind conflictul de interese Atribuirea contractului de concesiune
Art. 50 Contractul de concesiune

Start 1
Pagina 1 din 2