OUG 64 2009 actualizata

OUG 64 din 2009 actualizata privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial nr. 413 din 17.6.2009

 

OUG 64 2009 actualizata prin:

  • OG 30/2011 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 05 septembrie 2011 Monitorul Oficial 627/2011
  • OUG 26/2011 - privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi al unor ministere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare 21 martie 2011 Monitorul Oficial 195/2011
  • OUG 120/2010 - pentru modificarea şi completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 30 decembrie 2010 Monitorul Oficial 888/2010
  • Legea 362/2009 - pentru aprobarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 27 noiembrie 2009 Monitorul Oficial 800/2009

 

Având în vedere necesitatea optimizării fluxurilor financiare din cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale şi asigurarea capacităţii de absorbţie a acestor fonduri, precum şi prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se impune elaborarea în regim de urgenţă a unor reglementări privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.

 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
 

Articol
Art. 1 Obiectul reglementat. Definiţii
Art. 2 Obiectul reglementat. Definiţii
Art. 3 Managementul financiar al instrumentelor structurale
Art. 4 Managementul financiar al instrumentelor structurale
Art. 5 Contribuţia publică naţională totală
Art. 6 Contribuţia publică naţională totală
Art. 7 Contribuţia publică naţională totală
Art. 8 Contribuţia publică naţională totală
Art. 9 Contribuţia publică naţională totală
Art. 10 Contribuţia publică naţională totală
Art. 11 Contribuţia publică naţională totală
Art. 12 Contribuţia publică naţională totală
Art. 13 Contribuţia publică naţională totală
Art. 14 Contribuţia publică naţională totală
Art. 15 Contribuţia publică naţională totală

Art. 16 Contribuţia publică naţională totală
Art. 17 Prefinanţarea
Art. 18 Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaţionale
Art. 19 Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaţionale
Art. 20 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Art. 21 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Art. 22 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Art. 23 Proiecte implementate în parteneriat
Art. 24 Proiecte implementate în parteneriat
Art. 25 Proiecte implementate în parteneriat
Art. 26 Dispoziţii finale
Art. 27 Dispoziţii finale
Art. 28 Dispoziţii finale