Regulament BNR 9 2008 cunoastere clientelei

Regulament BNR 9 2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, publicat în Monitorul Oficial nr. 527 din 14 iulie 2008

Regulament BNR 9 2008 actualizat prin:

  • Regulament nr. 7/2011 - pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative 19 iulie 2011 Monitorul Oficial 510/2011
  • Regulament nr. 27/2009 - pentru modificarea Regulamentului nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului 21 decembrie 2009 Monitorul Oficial 892/2009
  • Regulament nr. 16/2009 - pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului 21 septembrie 2009 Monitorul Oficial 626/2009
  • Având în vedere prevederile art. 8 lit. a) şi b), aleart. 81, art. 17 alin. (1) lit. a) şi ale art. 22 alin. (41) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, precum şi recomandările emise de Financial Action Task Force on Money Laundering,

în temeiul prevederilor art. II alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
Banca Naţională a României emite prezentul regulament. 

Articol
Art. 1 Dispoziţii generale
Art. 2 Dispoziţii generale
Art. 3 Dispoziţii privind normele de cunoaştere a clientelei
Art. 4 Dispoziţii privind normele de cunoaştere a clientelei
Art. 5 Dispoziţii privind normele de cunoaştere a clientelei
Art. 6 Dispoziţii privind normele de cunoaştere a clientelei
Art. 7 Dispoziţii privind normele de cunoaştere a clientelei
Art. 8 Dispoziţii privind măsurile-standard de cunoaştere a clientelei
Art. 9 Dispoziţii privind măsurile-standard de cunoaştere a clientelei
Art. 10 Dispoziţii privind măsurile-standard de cunoaştere a clientelei
Art. 11 Dispoziţii privind măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei
Art. 12 Dispoziţii privind măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei
Art. 13 Dispoziţii privind măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei
Art. 14 Dispoziţii privind măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei
Art. 15 Dispoziţii privind măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei

Art. 16 Dispoziţii privind măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei
Art. 17 Dispoziţii privind măsurile simplificate de cunoaştere a clientelei
Art. 18 Dispoziţii procedurale
Art. 19 Dispoziţii procedurale
Art. 20 Dispoziţii procedurale
Art. 21 Dispoziţii procedurale
Art. 22 Dispoziţii procedurale
Art. 23 Dispoziţii procedurale
Art. 24 Dispoziţii procedurale
Art. 25 Măsuri de supraveghere şi sancţiuni
Art. 26 Măsuri de supraveghere şi sancţiuni
Art. 27 Dispoziţii tranzitorii
Art. 28 Dispoziţii tranzitorii
Art. 29 Dispoziţii finale