Regulament INM Concurs magistratura

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII | PLENUL | HOTĂRÂRE Nr. 152/2006

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs, publicat în Monitorul Oficial nr. 230 din 14.3.2006


Ultima data actualizat prin:

  • Hotărâre nr. 229/2011 - pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006 18 mai 2011 Monitorul Oficial 344/2011
  • Hotărâre nr. 123/2008 - pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs 19 februarie 2008 Monitorul Oficial 128/2008
  • Hotărâre nr. 80/2007 - pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs 21 februarie 2007 Monitorul Oficial 126/2007

 

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
având în vedere dispoziţiile art. 33 şi ale art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:
Art. 1
Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 321/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 8 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judecător Iulian Gîlcă 

Articol
Art. 1 Dispoziţii generale
Art. 2 Dispoziţii generale
Art. 3 Dispoziţii generale
Art. 4 Organizarea concursului
Art. 5 Organizarea concursului
Art. 6 Organizarea concursului
Art. 7 Organizarea concursului
Art. 8 Organizarea concursului
Art. 9 Organizarea concursului
Art. 10 Organizarea concursului
Art. 11 Organizarea concursului
Art. 12 Organizarea concursului
Art. 13 Organizarea concursului
Art. 14 Organizarea concursului
Art. 15 Desfăşurarea concursului

Art. 16 Desfăşurarea concursului
Art. 17 Desfăşurarea concursului
Art. 18 Desfăşurarea concursului
Art. 19 Desfăşurarea concursului
Art. 20 Desfăşurarea concursului
Art. 21 Desfăşurarea concursului
Art. 22 Desfăşurarea concursului
Art. 23 Validarea concursului
Art. 24 Validarea concursului
Art. 25 Procedura de numire în funcţia de judecător sau de procuror, fără concurs
Art. 26 Procedura de numire în funcţia de judecător sau de procuror, fără concurs
Art. 27 Procedura de numire în funcţia de judecător sau de procuror, fără concurs
Art. 28 Procedura de numire în funcţia de judecător sau de procuror, fără concurs
Art. 29 Procedura de numire în funcţia de judecător sau de procuror, fără concurs
Art. 30 Cursuri de formare profesională
Art. 31 Cursuri de formare profesională
Art. 32 Cursuri de formare profesională
Art. 33 Cursuri de formare profesională
Art. 34 Cursuri de formare profesională
Art. 35 Cursuri de formare profesională
Art. 36 Cursuri de formare profesională
Art. 37 Dispoziţii speciale privind testarea psihologică
Art. 38 Dispoziţii finale
Art. 39 Dispoziţii finale
Art. 40 Dispoziţii finale