Ordin protectie Ordonanţă Preşedinţială

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 5344/270/2012 -ordin de protectie-

Înreg. 28.09.2012

SENTINTA CIVILA NR. 22C

Sedinta din Camera de consiliu de la 11.10.2012

Instanta constituita din:

PRESEDINTE: …

Grefier: ….

Ministerul Public a fost reprezentat prin procuror-….

Pe rol judecarea actiunii civile având ca obiect “ordonanta presedintiala -evacuare +ordin protectie” formulata de reclamanta …. împotriva pârâtului ….

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns avocat …, aparator desemnat din oficiu, pentru pârâtul …. si reclamanta personal.

Procedura de citare nelegal îndeplinita cu pârâtul.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza:

- cauza are ca obiect „ ordonanta presedintiala, evacuare+ordin de protectie”,

- se afla la al doilea termen de judecata,

- stadiul procesual fond,

- lipsa de procedura cu pârâtul, motivat de faptul ca nu s-a întors la dosar dovada de îndeplinire a procedurii de citare cu pârâtul la adresa din …

Instanta legitimeaza reclamanta care s-a identificat cu C.I. seria .. nr. .., CNP-…. dupa care, reclamanta precizeaza ca pârâtul locuieste în prezent în locuinta reclamantei, la domiciliul comun din …., iar adresa din …., este cea trecuta în Cartea de identitate a pârâtului.

La solicitarea instantei, reclamanta arata ca pârâtul ….., are cunostinta de acest termen de judecata, dar nu a dorit sa se prezinte la instanta.

Instanta având în vedere declaratia reclamantei, privind locuinta din acest moment a pârâtului, care locuieste în prezent cu reclamanta, considera procedura de citare legal îndeplinita, la adresa din ….

Instanta pune în vedere dispozitiile art. 27 alin.3 din Legea nr. 217/2003, privind asistenta juridica din oficiu.

Reclamanta, arata ca nu doreste asistenta judiciara din oficiu.

La solicitarea instantei, reclamanta precizeaza ca nu doreste pe calea ordonantei presedintiale evacuarea pârâtului ci în cadrul ordinului de protectie solicita luarea urmatoarelor masuri:

- evacuarea temporara a pârâtului din locuinta;

- obligarea pârâtului sa pastreze o distanta minima de 50 m. fata de reclamanta si minora precum si fata de locul de munca al reclamantei, precizând locul de munca - … ….

- obligarea pârâtului sa pastreze o distanta minima de 50 m fata de gradinita minorei …., precizând adresa gradinitei - Gradinita … ….

- nu solicita limitarea dreptului de folosinta a pârâtului doar asupra unei parti a locuintei comune, deoarece solicita evacuarea temporara a pârâtului din locuinta;

La solicitarea instantei, reclamanta solicita luarea acestor masuri, pe perioada maxima prevazuta de lege, precizând totodata ca nu mai are alte chestiuni prealabile.

Instanta acorda cuvântul asupra probatoriului ce urmeaza a fi administrat în prezenta cauza.

Reclamanta solicita proba testimoniala cu martorul …., care este minor, având 15 ani, este ruda de grad îndepartat, dar care locuieste în prezent cu partile si cunoaste situatia de fapt.

La solicitarea instantei, reclamanta precizeaza ca nu are pe cine sa propuna ca martor, deoarece, desi sunt mai multe persoane care cunosc situatia prezentata, nu doresc sa fie ascultate ca martor, de teama pârâtului.

Aparatorul din oficiu al pârâtului, solicita instantei sa puna în vedere reclamantei sa explice mai clar ce înseamna ruda îndepartata.

Reclamanta arata ca martorul este „fiica sotului matusii sale”.

Reprezentantul Ministerului Public, procuror …. arata ca nu se opune încuviintarii probei testimoniale cu martorul propus.

Analizând cererea în probatoriu solicitata de reclamanta, considerând utila, proba testimoniala cu martorul minor …. având ca teza probatorie relatarea situatiei prezentata în cererea de chemare în judecata, motiv pentru care, în baza art. 167 alin.1 Cod procedura civila, o încuviinteaza.

Instanta atrage atentia martorului minor …. sa spuna adevarul, potrivit dispozitiilor prev. de art. 193 alin. 10 Cod procedura civila, dupa care, în baza art. 186 Cod procedura civila audiaza martorul, declaratia acesteia fiind consemnata si depusa la dosarul cauzei.

La solicitarea instantei, reclamanta si aparatorul din oficiu al pârâtului arata ca nu mai au alte cereri sau probe de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta constata terminata cercetarea judecatoreasca, si acorda cuvântul pe fond.

Reclamanta solicita admiterea cererii asa cum a fost formulata, aratând ca în urma cu trei ani a mai introdus o data cererea de divort, dar din cauza lipsei banilor nu s-a mai prezentat în instanta. De asemenea, precizeaza ca o perioada de 6 ani au fost si despartiti în fapt, pârâtul locuind în ….., iar ea în …. Aceasta mai arata ca îl întretine pe pârât, în sensul ca plateste facturile, îi da diverse sume de bani iar recent, fratele pârâtului a venit acasa si i-a luat mobila cumparata, în urma cu un an, pentru fetita, si a dus-o la tara.

Aparatorul din oficiu al pârâtului, avocat …., solicita respingerea cererii formulata de reclamanta, aratând ca nu sunt suficiente dovezi care sa impuna masuri atât de restrictive. Reclamanta a solicitat masuri restrictive si cu privire la minora rezultata din casatorie, …., în vârsta de 4 ani, dar din relatarile martorului, rezulta ca pârâtul se comporta bine cu minora, nu s-a dus niciodata la gradinita, nu sunt probe de acte de violenta fata de copil, astfel masura nu poate fi luata, deoarece nu sunt îndeplinite dispozitiile prev. de art. 26 din Legea 217/2003. În ce priveste masura de evacuare a pârâtului din imobil, desi reclamanta în cererea adresata instantei, arata ca pârâtul a fost violent de la începutul casniciei, martorul în declaratie, precizeaza ca doar din septembrie au început certurile si anume de când s-a introdus cererea de divort, iar bunul este comun. În ce priveste reprosurile facute de fiecare parte, acestea sunt pentru motive obisnuite, în speta banii. Din formular, rezulta ca pentru a fi luata o astfel de masura, este nevoie de mai multe probe cum ar fi: plângeri la politie, etc., dar la dosar nu au fost depuse acte sau alte probe care sa ateste violenta pârâtului. Legea nu a fost data sa se încalce drepturile altei persoane, decât daca exista probe concludente iar în cazul de fata nu exista aceste probe.

Reprezentantul Ministerului Public, procuror …., solicita admiterea cererii si emiterea unui ordin de protectie care sa includa toate masurile.

Reclamanta, fata de concluziile puse de aparatorul pârâtului, solicita dreptul la replica, precizând ca pârâtul le-a pus viata în pericol, întrucât a deschis gazele si le-a lasat deschise spunând ca o sa murim cu totii. Lunar cere bani, pe care îi joaca la aparate, iar la copil nu îi ia nimic. S-a întâmplat o singura data sa cheme si politia, acesta primind o amenda dar nu se afla în posesia procesului verbal de contraventie.

Instanta declara dezbaterile închise, iar în temeiul art. 150 Cod procedura civila, ramâne în pronuntare asupra cauzei.

INSTANTA

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata sub nr. 5344/270/2012 pe rolul Judecatoriei Onesti, reclamanta … a solicitat în contradictoriu cu pârâtul … ca pe cale de ordonanta presedintiala sa se dispuna evacuarea acestuia din imobilul proprietatea sa, precum si emiterea ordinului de protectie prin care sa se dispuna obligarea pârâtului sa pastreze o distanta de cel putin 50 de metri fata de reclamanta.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca partile au calitatea de soti si din casatorie a rezultat minora ….. în vârsta de 4 ani. Comportamentul violent al pârâtului a reiesit imediat dupa casatorie, când a început sa o loveasca, sa o brutalizeze fizic si verbal atât fata de vecini si rudele lui cât si fata de minora de 4 anisori. Din acest motiv a promovat actiune de divort care se afla pe rolul instantei sub nr. 5287/270/2012.Mai arata reclamanta ca pârâtul nu contribuie cu nimic în casa, ca o loveste din senin , ca o ameninta deseori cu moartea si ca îi spune ca vrea sa o desfigureze. În sprijinul ei, arata aceasta, a venit o verisoara de a ei care are 15 ani si care o ajuta cu fetita dar pârâtul s-a laudat ca daca el vrea, o violeaza pe minora. Pe lânga acestea, pârâtul a strâns-o de gât si i-a spus ca daca vrea sa-i lase fetita sa-i dea bani.

În drept a invocat dispozitiile art. 26 din Legea nr. 217/2003.

În sustinerea actiunii a depus copiile urmatoarelor acte: declaratia autentificata sub nr. 943/20.06.2012, contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 958/22.06.2012, certificat de casatorie, certificat de nastere al minorei, contractul de vânzare –cumparare nr. 1722/1992, certificatul de mostenitor nr. 22/19.06.2009, declaratia autentificata sub nr. 636/2009 si formularul prevazut în anexa 1 din Legea nr. 217/2003. Totodata, reclamanta a solicitat încuviintarea probei testimoniale, proba admisa de instanta la termenul de judecata din data de 11.10.2012.

Actiunea este scutita de plata taxei de timbru potrivit dispozitiilor art. 26 alin. 2 din Legea nr. 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei în familie, republicata.

Pârâtul, legal citat si asistat prin aparator desemnat din oficiu în conditiile art. 27 alin.4 din lege, nu a formulat întâmpinare si nici nu s-a prezentat personal la termenele de judecata.

La termenul de judecata din data de 11.10.2012, reclamanta a facut precizari la actiune aratând ca nu solicita pe calea ordonantei presedintiale evacuarea pârâtului ci în cadrul ordinului de protectie mai multe masuri si anume:

- evacuarea temporara a pârâtului din locuinta sa,

- obligarea pârâtului la pastrarea unei distante minime de 50 de metri fata de reclamanta,

- obligarea pârâtului la pastrarea unei distante minime determinate fata de minora,

- obligarea pârâtului la pastrarea unei distante minime determinate fata de resedinta sa situata în … locul sau de munca din …. si fata de gradinita pe care o frecventeaza minora, respectiv Gradinita ….

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Partile din prezenta cauza sunt casatorite din data de 26.09.2002 si din casatorie s-a nascut minora ….., la data de ….

Din declaratia martorei …, persoana care locuieste cu partile din data de 17.09.2012, a rezultat ca pârâtul are un comportament agresiv care a degenerat în ultima perioada, respectiv dupa formularea cererii de divort de catre reclamanta. Acest comportament se manifesta atât verbal cât si fizic în fata, atât a minorei cât si a martorei care are doar 16 ani.

Potrivit art.23 alin. 1 din Legea nr. 217/2003, „persoana a carei viata, integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa în pericol printr-un act de violenta din partea unui membru al familiei poate solicita instantei ca, în scopul înlaturarii starii de pericol, sa emita un ordin de protectie, prin care sa se dispuna, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre masurile..” enumerate la alin. a-h.

În art. 3 din aceeasi lege este definita notiunea de violenta în familie ca fiind „orice actiune sau inactiune intentionata, cu exceptia actiunilor de autoaparare ori de aparare, manifestata fizic sau verbal, savârsita de catre un membru de familie împotriva altui membru al aceleiasi familii, care provoaca ori poate cauza un prejudiciu sau suferinte fizice, psihice, sexuale, emotionale ori psihologice, inclusiv amenintarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrara de libertate”.

Din aceste dispozitii rezulta ca violenta în familie poate fi manifestata fizic cât si verbal, important fiind ca prin aceste violente sa se fi provocat victimei suferinte „fizice, psihice, sexuale, emotionale ori psihologice” Astfel, în art. 4 se precizeaza ca violenta în familie se manifesta atât fizic (prin „vatamarea corporala ori a sanatatii prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de par, întepare, taiere, ardere, strangulare, muscare, în orice forma si de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otravire, intoxicare, precum si alte actiuni cu efect similar”) cât si verbal (prin „adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, amenintari, cuvinte si expresii degradante sau umilitoare”), psihologic („prin impunerea vointei sau a controlului personal, provocarea de stari de tensiune si de suferinta psihica în orice mod si prin orice mijloace, violenta demonstrativa asupra obiectelor si animalelor, prin amenintari verbale, afisare ostentativa a armelor, neglijare, controlul vietii personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, precum si alte actiuni cu efect similar”) si economic (prin „interzicerea activitatii profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existenta primara, cum ar fi hrana, medicamente, obiecte de prima necesitate, actiunea de sustragere intentionata a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi si dispune de bunurile comune, control inechitabil asupra bunurilor si resurselor comune, refuzul de a sustine familia, impunerea de munci grele si nocive în detrimentul sanatatii, inclusiv unui membru de familie minor, precum si alte actiuni cu efect similar”).

Din probele administrate a rezultat ca în cadrul familiei exista o atmosfera tensionata determinata de comportamentul pârâtului. Astfel, acesta a început sa adreseze insulte, cuvinte si expresii degradante („curva, panarama, etc”, dupa cum a declarat martora audiata în cauza), sa exercite acte de violenta fata de reclamanta („îmbrâncire, lovire, strangulare”, dupa cum rezulta tot din declaratia martorei), sa-i provoace stari de tensiune (prin acte de gelozie si controlul exercitat la locul de munca) si sa refuze sustinerea familiei si chiar sa cheltuie în interes personal banii obtinuti de reclamanta destinati cheltuielilor comune ale casniciei. Acest comportament este exercitat fata de reclamanta si nu fata de minora dar prin faptul ca partile locuiesc într-o garsoniera care, evident, are o singura camera de locuit, are repercursiuni si asupra dezvoltarii minorei care are doar 4 ani si care deja este speriata de acest comportament.

Instanta nu va retine motivarea aparatorului pârâtului ca acest comportament nu s-a manifestat de la începutul casatoriei si este, deci, periodic, determinat de formularea cererii de divort întrucât nu are relevanta daca acest comportament s-a manifestat pe o perioada lunga de timp sau scurta ci ceea ce este important de analizat este daca prin aceste manifestari s-a produs o stare de pericol si suferinte victimei. Sub acest aspect, instanta retine ca atât prin declaratia martorei cât si prin faptul ca s-a intentat actiunea de divort de catre reclamanta s-a dovedit ca pârâtul a generat aceasta stare tensionata, ca acesta i-a produs suferinte reclamantei atât fizice, cât si emotionale si psihice. Producerea acestor suferinte unui membru al familiei reprezinta tocmai o violenta în familie împotriva careia statul a luat aceste masuri de protectie.

Chiar în art. 2 din Legea nr. 217/2003 se prevede ca aceasta protectie se realizeaza în conformitate cu principiul respectarii demnitatii umane si principiul prevenirii savârsirii actelor de violenta în familie. Aceasta pentru ca „ocrotirea si sprijinirea familiei, dezvoltarea si consolidarea solidaritatii familiale, bazata pe prietenie, afectiune si întrajutorare morala si materiala a membrilor familiei, constituie un obiectiv de interes national” (art. 1 din Legea nr. 217/2003)

În consecinta, instanta apreciaza ca pârâtul a exercitat violente fata de reclamanta din cele enumerate de art. 4 mentionat anterior astfel ca este întemeiata cererea acesteia în ceea ce o priveste pe reclamanta. Prin urmare, instanta va dispune evacuarea pârâtului din locuinta în care au locuit partile pâna în prezent neavând relevanta daca aceasta reprezinta proprietate comuna sau personala a pârâtei (acest aspect urmând a fi stabilit într-o eventuala actiune de partaj) precum si obligarea pârâtului la pastrarea unei distante minime de 50 de metri fata de reclamanta, resedinta acesteia si fata de locul ei de munca. Întrucât aceste masuri au caracter provizoriu, instanta va stabili o durata determinata pentru acestea si anume de 4 luni de la data pronuntarii prezentei hotarâri.

În ce priveste masurile solicitate fata de minora, instanta constata ca reclamanta nu a dovedit ca pârâtul a avut un comportament exercitat direct asupra minorei si nici ca acesta ar avea intentia sa rapeasca fetita. Din contra, din probele administrate a rezultat ca pârâtul nu a tipat catre copil, nu a lovit-o si nici nu s-a dus la gradinita pe care o frecventeaza aceasta. Având în vedere ca ambii parinti au îndatorirea de crestere si educare a copiilor lor minori si ca exercita autoritatea parinteasca în comun, în lipsa unor probe concrete privind atitudinea violenta a pârâtului fata de copilul sau minor, instanta nu poate impune acestuia pastrarea unei distante determinate fata de minora sau gradinita pe care o frecventeaza aceasta. În consecinta, instanta va respinge capetele de cerere privind pastrarea unei distante de minim 50 de metri fata de minora, precum si pastrarea unei distante de minim 50 de metri fata de gradinita pe care o frecventeaza minora, ca nefondate.

Întrucât pârâtului i-a fost asigurata asistenta juridica din oficiu, se va dispune ca sumele constituind onorariului avocatului desemnat sa fie suportate din fondurile Ministerului Justitiei.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E,

Admite - în parte - cererea privind emiterea ordinului de protectie formulata de reclamanta …., CNP ….., domiciliata în …. în contradictoriu cu pârâtul …, CNP …. domiciliat în ….

Dispune evacuarea pârâtului …. din locuinta familiei situata în …

Obliga pârâtul … la pastrarea unei distante de minim 50 de metri fata de reclamanta …, precum si fata de resedinta acesteia situata în …. si locul acesteia de munca din ….

Aceste masuri au caracter provizoriu pe o durata de patru luni de la data pronuntarii prezentei hotarâri.

Respinge capetele de cerere privind pastrarea unei distante de minim 50 de metri fata de minora, precum si pastrarea unei distante de minim 50 de metri fata de gradinita pe care o frecventeaza minora, ca nefondate.

Dispune avansarea onorariului aparatorului din oficiu, d-na …., în cuantum de 300 lei, conform delegatiei seria OL01, nr. 532/01.10.2012, din fondurile Ministerului Justitiei.

Dispune comunicarea, de îndata, a prezentei hotarâri Inspectoratului de Politie Judetean … - Politia …. în vederea punerii în executare.

Executorie.

Cu recurs în 3 zile de la pronuntare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 11.10.2012.

PRESEDINTE, GREFIER,

1

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Ordin protectie Ordonanţă Preşedinţială