Dispozitie emisa de primarie in baza unei hotarari judecatoresti privind acordarea de masuri reparatorii prin echivalent, corespunzator unei valori stabilite de instanta, pentru imobilul compus

DISPOZITIE EMISA DE PRIMARIE IN BAZA UNEI HOTARARI JUDECATORESTI PRIVIND ACORDAREA DE MASURI REPARATORII PRIN ECHIVALENT, CORESPUNZATOR UNEI VALORI STABILITE DE INSTANTA, PENTRU IMOBILUL COMPUS DIN CASA SI TEREN. CONTESTATIE ULTERIOARA. AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT.

Prin cererea inregistrata la nr. 5687/2oo5 la Tribunalul Olt petentele Ciocan Petra, Diaconu Paraschiva, Marin Gheorghita au chemat in judecata Primaria Caracal si Statul roman prin Ministerul Finantelor Publice solicitand instantei anularea dispozitiei nr. l863/ l2.o4.2oo5, emisa de Primaria Caracal prin care s-a stabilit acordarea de masuri reparatorii sub forma de titluri de valoare nominala pentru imobilul cladire si teren aferent de l584 m.p. situat in Caracal, str.A.Caracalla nr. 6.

In motivarea actiunii petentele arata ca in conformitate cu dispoz.,art. 22 din Legea lo/2ool au notificat Primaria Caracal solicitand asa cum prevedeau dispoz.art ll din lege sa fie despagubite prin echivalent la valoarea de circulatie a imobilelor expropriate si demolate dupa anul l987.

Ulterior prin modificarile aduse legii lo/2ool, prin legea 246/2oo5, petentele apreciaza ca sunt indreptatite sa obtina restituirea in natura a partii din teren ramasa libera, astfel ca, s-au adresat din nou cu notificare la Primaria Caracal solicitand restituirea in natura a suprafetei de 75o m.p. libera de orice constructie neafectata de servituti si aflata in administrarea Primariei Caracal precum si masuri reparatorii prin echivalent pentru imobilul casa de locuit si suprafata de teren de 834 m.p. aferent ocupate de constructii noi.

Petentii sustin ca valoarea stabilita prin dispozitia l863/l2.o4.2oo5 de 2o3.697.533 lei reprezentand masuri reparatorii atat pentru casa cat si pentru intreg terenul aferent de l584 m.p. este sub limita valorii de circulatie si in consecinta, solicita stabilirea reala a valorii avand in vedere de asemenea modificarii aduse legii lo/2ool la art.lo pt. 8 si 9.

In dovedirea actiunii s-au depus in copie notificare, acte de stare civila, sentinta nr.74/2l.o2.2oo5 pronuntata de Tribunalul Olt in dosar 5669/2oo4, dispozitia 5o8l/ 6.lo.2oo4 si dispozitia l863/ l2.o4.2oo5 emise de primaria mun. Caracal. Parata DGFP Olt in nume propriu si pentru M F P a depus intimpinare prin care solicita respingerea actiunii invocand puterea lucrului judecat intrucat exista sentinta civila 74/2l.o2.2oo5, pronuntata de Tribunalul Olt prin care a fost admisa contestatia reclamantelor pi a fost obligata Primaria Caracal sa emita o noua dispozitie prin care sa se acorde titlul de valoare nominala la valoarea de 2o3.697.533 lei.

La termenul din 6 dec. 2oo5 reprezentantul Primariei mun. Caracal a invocat exceptia tardivitatii formularii contestatiei si in subsidiar exceptia autoritatii lucrului judecat.

Tribunalul examinand actiunea formulata de reclamante, actele si probele dosarului in raport de exceptiile invocate in cauza de catre parate retine urmatoarele:

Petentele au formulat contestatie impotriva dispozitiei 5o8l/6.lo.2oo4 emisa de primaria Caracal in baza Leg.lo/2ool solicitand anularea dispozitiei cu motivarea ca valoarea masurilor reparatorii acordate pentru imobilele demolate si terenul expropriat este prea mica.

Prin sentinta civila nr. 74/2l.o2.2oo5 pronuntata de Tribunalul Olt in dosar 5669/2oo4, admite contestatia petentelor, anuleaza dispozitia 5o8l/6.lo.2oo4, emisa de primaria Caracal si obliga paratele Primaria Caracal si Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice - DGFP Olt, sa emita o noua dispozitie privind acordarea de masuri reparatorii sub forma titlurilor de valoare pentru imobilul casa si teren in suprafata de l584 m.p. imposibil de restituit in natura, corespunzatoare sumei de 2o3.697.533 lei.

Ca urmare acestei hotarari judecatoresti pe care petentele nu au atacat - o cu apel, s-a emis dispozitia l863/l2.o4.2oo5 in care la art. 2 se precizeaza ca valoarea echivalenta a imobilului cladire si teren aferent este de 2o3.697.533 lei, in limita careia se acorda masurile reparatorii, in concordanta deci cu hotararea judecatoreasca.

Petentele contesta aceasta dispozitie invocand pe de o parte ca valoarea de 2o3.797.533 lei este prea mica si sub limita valorii de circulatie a imobilului, iar pe de alta parte solicita restituirea in natura a unei suprafete de 75o m.p. pe care se afla spatiu verde si face parte din suprafata totala de l584 m.p. invocand modificarile aduse la Legea lo /2ool prin Legea 247/2oo5.

Examinand contestatia ce face obiectul prezentei cauze in raport de cauza solutionata prin sentinta nr. 74/2l.o2.2oo5 pronuntata de Tribunalul Olt in dosarul 5669/2oo4, se constata ca in cauza sunt incidente dispoz.art. l2ol cod civil privind autoritatea lucrului judecat, intrucat a doua cerere de chemare in judecata are acelasi obiect, este intemeiata pe aceeasi cauza si este intre aceleasi parti in aceeasi calitate.

Astfel, obiectul ambelor actiuni il constituie acelasi drept dedus judecatii respectiv obtinerea despagubirilor pentru bunurile expropriate, iar cauza este temeiul pe baza caruia se reclama dreptul dedus in judecata respectiv dispozitiile legii lo/2ool. Faptul ca se invoca modificarile aduse Legii lo/2ool prin Legea 247/2oo5 nu sunt de natura sa schimbe cauza litigiului intrucat Legea dispune numai pentru viitor, neavand putere retroactiva si in consecinta petentele nu se pot prevala de noile dispozitii ale legii atata timp cat contestatia initiala a fost solutionata irevocabil printr-o hotarare judecatoreasca pe baza careia s-a emis dispozitia l863/l2.o4.2oo5.

Cu privire la exceptia tardivitatii invocata la 6 dec.2oo5 in sedinta publica de catre reprezentantul Primariei Caracal, instanta constata ca nu exista la dosar dovezi certe privind comunicarea dispozitiei l863/ l2.o4.2oo5 intrucat adresa 5o84 aflata la fila l6 din dosar emisa de Primaria mun. Caracal, nu cuprinde mentiuni privind dispozitia contestata si in consecinta se poate retine ca actiunea petentelor s-a formulat in termenul legal de 3o zile de la comunicare.

Avand in vedere aceste considerente instanta urmeaza sa respinga actiunea petentelor constatand autoritate de lucru judecat in cauza si sa respinga exceptia tardivitatii ca neintemeiata.

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Dispozitie emisa de primarie in baza unei hotarari judecatoresti privind acordarea de masuri reparatorii prin echivalent, corespunzator unei valori stabilite de instanta, pentru imobilul compus