Anulare titlu de proprietate Fondul funciar

Admite actiunea reclamantei GE, în contradictoriu cu intimatele Comisia locala B pentru aplicarea legilor fondului funciar si Comisia Judeteana pentru aplicarea legilor fondului funciar.

Dispune anularea T. P. nr. 15189/36/25.09.2000, emis pe numele G.M. I., pentru suprafata de 1 ha si 7.500 mp., teren pe raza comunei Bobicesti, satul Leotesti, judetul Olt.

Obliga intimatele sa emita si sa elibereze un nou titlu de proprietate pe numele reclamantei GE, pentru suprafata de 1 ha si 7.500 mp., teren pe raza comunei Bobicesti, satul Leotesti, judetul Olt.

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Bals la nr. 139/184/11.01.2012 reclamanta GE, în contradictoriu cu intimatele Comisia locala B. pentru aplicarea legilor fondului funciar si Comisia Judeteana pentru aplicarea legilor fondului funciar, a solicitat instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa dispuna anularea T. P. nr. 15189/36/25.09.2000, emis pe numele G.M.I, pentru suprafata de 1 ha si 7.500 mp., teren pe raza comunei Bobicesti, satul Leotesti, judetul Olt si sa oblige intimatele sa emita si sa elibereze un nou titlu de proprietate pe numele sau, pentru suprafata de 1 ha si 7.500 mp., teren pe raza comunei Bobicesti, satul Leotesti, judetul Olt.

In fapt, reclamanta a aratat ca s-a emis T. P. nr. 15189/36/25.09.2000, pe numele G.M.I., pentru suprafata de 1 ha si 7.500 mp., teren pe raza comunei Bobicesti, satul Leotesti, judetul Olt, dar din eroare în titlu de proprietate la rubrica “cetateanul”, s-a mentionat numele G.M.I., tatal sau, în loc de GE.

Reclamanta a precizat ca este singura mostenitorae acceptanta a succesiunii autorului G.M.I. si, în aceasta calitate a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata mentionata în titlul de proprietate a carui anulare a solicitat-o, dar din greseala, în titlul de proprietate a fost mentionat numele autroului.

În drept, reclamanta nu a indicat temeiul legal.

In sustinerea actiunii reclamanta a depus titlul de proprietate nr. 15189/36/25.09.2000, acte de stare civila, certificatul de mostenitor nr. 399/1979/22.05.1979, adresa nr. 2738/05.12.2011 si cererea nr. 695/19.08.1991.

Cu adresa nr. 159/19.01.2012 intimata Comisia locala Bobicesti pentru aplicarea legilor fondului funciar a comunicat, ca în mod eronat s-a emis titlul de proprietate pe numele autorului decedat si si-a exprimat acordul pentru emiterea unui nou titlul de proprietate pe numele reclamantei.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta apreciaza ca actiunea reclamantei este întemeiata.

Potrivit art. 52, pct. 1 din Legea 18/1991-republicata, in sensul acestei legi, comisia judeteana este autoritate publica cu activitate administrativ-jurisdictionala si in aceasta calitate intimata, in temeiul art. 58 din Legea 18/1991- republicata poate modifica, anula sau inlocui titlul de proprietate.

Potrivit art. 27 din Legea 18/1991 “punerea în posesie si eliberarea titlurilor de proprietate celor îndreptatiti nu pot avea loc decât numai dupa ce s-au facut în teren delimitarile necesare pentru masuratori, stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei, amplasamentului stabilit si întocmirea documentelor constatatoare prealabile”, iar potrivit art. 33 din HG890/2005 “delimitarea si parcelarea pe proprietari se fac pe baza hartilor si planurilor de situatie la zi din cadrul actualei unitati administrativ-teritoriale”.

De asemenea conform disp. art. 36 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, pe baza documentatiilor înaintate de comisiile locale care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele verbale de punere în posesie si schitele terenurilor, Comisia Judeteana emite titlurile de proprietate.

Potrivit dispozitiilor art. 5 lit. i din H.G. nr.890/2005, comisiile locale sunt obligate sa puna în posesie, prin delimitare in teren, persoanele indreptatite sa primeasca terenul, sa completeze fisele de punere in posesie a acestora, dupa validarea de catre comisia judeteana a propunerilor facute si sa le inmaneze titlurile de proprietate, potrivit competentelor ce le revin, iar potrivit dispozitiilor art.6 lit. f din H.G. nr.890/2005, comisiile judetene emit titlurile de proprietate pentru cererile validate.

Reclamanta a facut dovada ca s-a emis T. P. nr. 15189/36/25.09.2000, pe numele G.M.I, pentru suprafata de 1 ha si 7.500 mp., teren pe raza comunei Bobicesti, satul Leotesti, judetul Olt si ca, în mod eronat, în titlu de proprietate la rubrica “cetateanul”, s-a mentionat numele G.M.I., tatal sau, în loc de G.E.

In raport de aceste considerente si avand in vedere dispozitiile art. 58 din legea 18/1991-republicata, instanta urmeaza admita actiunea reclamantei si sa dispuna anularea T. P. nr. 15189/36/25.09.2000, emis pe numele G.M. I., pentru suprafata de 1 ha si 7.500 mp., teren pe raza comunei Bobicesti, satul Leotesti, judetul Olt.

De asemenea, instanta urmeaza sa oblige intimatele sa emita si sa elibereze un nou titlu de proprietate pe numele reclamantei GE, pentru suprafata de 1 ha si 7.500 mp., teren pe raza comunei Bobicesti, satul Leotesti, judetul Olt.

Data publicarii pe site: 14.02.2012

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Anulare titlu de proprietate Fondul funciar