Ascunderea sau sustragerea de bunuri succesorale de către succesibil. Sancţiune. Obligaţia de a restitui bunurile masei succesorale. Predarea respectivelor bunuri celorlalţi moştenitori

 

Efectele pe care le antrenează sancţiunea instituită de art. 703 C. civ. constau în aceea că succesibilul vinovat de ascundere sau sustragere de bunuri succesorale nu va lua nimic din bunurile ascunse sau sustrase, aceasta însemnând că el pierde partea care i-ar reveni din bunurile ascunse sau sustrase, având obligaţia să le restituie masei succesorale şi implicit să le predea celorlalţi moştenitori cărora le vor fi atribuite în procesul de împărţeală.

Consecinţa imediată a aplicării sancţiunii prevăzute de art. 703 C. civ. este, aşadar, nu numai înlăturarea succesibilului vinovat de la partea care i s-ar fi cuvenit din bunurile ascunse sau sustrase, ci şi obligarea lui la predarea respectivelor bunuri către moştenitorul/moştenitorii care le-au primit în tot, soluţia fiind justificată de faptul că posesia exercitată de către succesibilul vinovat asupra bunurilor în discuţie decurge, în mod implicit, din sancţionarea lui pe temeiul art. 703 C. civ., întrucât o atare sancţiune se fundamentează tocmai pe însuşirea, deci pe deţinerea frauduloasă a anumitor bunuri succesorale.

In contextul arătat, rezumarea instanţei care a făcut aplicarea art. 703 C. civ. la atribuirea către recurent a sumei reţinute ca fiind tăinuită de intimată, lipseşte practic eficienţa, sancţiunea din art. 703 C. civ. şi face imposibil de executat măsura atribuirii sumei tăinuite către celălalt moştenitor.

C.A. Bucureşti, s. a IV-a civ., decizia nr. 360 din 14 februarie 2006

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Ascunderea sau sustragerea de bunuri succesorale de către succesibil. Sancţiune. Obligaţia de a restitui bunurile masei succesorale. Predarea respectivelor bunuri celorlalţi moştenitori