Cerere de suspendare provizorie a executarii silite – Ordonanta presedintiala Ordonanţă Preşedinţială

Cerere de suspendare provizorie a executării silite – Ordonanţă preşedinţială.

Judecătoria Caracal, prin Sent. civ. nr. 872/14.03.2005, în conformitate cu disp. art. 403(4) şi 581 C.p.c., a respins cererea formulată de petenta contestatoare B.E. în contradictoriu cu intimatul creditor, C.A. privind suspendarea provizorie a executării silite dispuse în dosarul nr. 3/2005 al executorului judecătoresc.

Împotriva acestei sentinţe civile, a formulat recurs petenta B.E. criticând-o ca nelegală şi netemeinică şi motivând că în cauză erau îndeplinite disp. art. 581 şi 403 alin 4 C.p.c.

Tribunalul Olt – Secţia Civilă, prin Decizia civ. nr. 467/19 mai 2005, a respins ca nefondat recursul declarat în cauză.

A constatat instanţa de control că Judecătoria Caracal apreciase în mod corect că nu se impune suspendarea provizorie a executării silite, întrucât nu sunt îndeplinite disp. art. 581 C.p.c., nefiind dovedită urgenţa.

S-a mai constatat că, susţinerile recurentei în sensul că sumele de bani pretinse se puteau recupera şi pe calea executării silite mobiliare şi imobiliare, nu au temei legal.

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Cerere de suspendare provizorie a executarii silite – Ordonanta presedintiala Ordonanţă Preşedinţială