COMPETENTA MATERIALA Competenţă materială

Hotarâre comerciala - sectia comerciala nr.567

Data speta - 14 septembrie 2011

Domeniu asociat - competenta materiala

Autor - Stefuc Liliana

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Ploiesti la data de 12.06.2007, sub nr.8782/281/2007 reclamanta Municipiul Ploiesti prin primar a solicitat instantei în contradictoriu cu pârâta SC R SRL ca prin hotarârea ce o va pronunta sa dispuna obligarea pârâtei sa lase în deplina proprietate si posesie terenul situat în Ploiesti, str.Rudului, nr.230, în suprafata de aproximativ 3,6 ha.

La data de 17.12.2007 reclamanta a formulat precizare la actiune, prin care a evaluat provizoriu obiectul actiunii la suma de 10.000 lei.

Prin sentinta civila nr.9144/30.08.2010 a fost admisa exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Ploiesti, invocata de catre pârâta si a fost declinata competenta de solutionare a cauzei, în favoarea Tribunalului Prahova.

Cauza a fost înregistrata pe rolul Tribunalului Prahova sub nr.24/105/2011.

Instanta a retinut ca prin actiunea formulata reclamanta nu a precizat valoarea imobilului revendicat, însa la termenul de judecata din data de 17.12.2007 a formulat precizare la actiune prin care a înteles sa evalueze provizoriu obiectul actiunii la suma de 10.000 lei si ca potrivit dispozitiilor art.2 pct.1 lit.a C.pr.civ., în vigoare la data înregistrarii actiunii, tribunalul era competent sa judece procesele si cererile în materie comerciala al caror obiect are o valoarea de peste 1 miliard de lei.

Totodata, s-a mai retinut ca potrivit dispozitiilor art.725 alin.2 C.pr.civ., procesele în curs de judecata la data schimbarii competentei instantelor legal învestite vor continua sa fie judecate de acele instante si ca potrivit dispozitiilor art.181 C.pr.civ. instanta învestita potrivit dispozitiilor referitoare la competenta dupa valoarea obiectului cererii ramâne competenta sa judece, chiar daca, ulterior învestirii, intervin modificari în ceea ce priveste cuantumul valorii aceluiasi obiect.

Cum valoarea obiectului litigiului a fost stabilita de catre reclamant prin precizarea la actiune formulata la data de 17.12.2007, solutia declinarii nu se justifica, deoarece la data sesizarii, Judecatorie Ploiesti era competenta.

Constatând fata de dispozitiile legale mentionate ca nu este competent sa solutioneze acest litigiu, tribunalul a admis exceptia necompetentei materiale si constatând ca în cauza s-a ivit un conflict negativ de competenta, în temeiul art.20 pct.2 si art.22 alin.2 C.pr.civ. a înaintat cauza Curtii de Apel Ploiesti pentru a dispune cu privire la regulatorul de competenta.

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre COMPETENTA MATERIALA Competenţă materială