Contestatie la executare Administratia Finantelor Publice. Anulare titlu executoriu şi somaţie.

-R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 5937/110/2011 contestatie la

înreg. 07.11.2011 executare

SENTINTA CIVILA NR. 2709

Sedinta publica din data de 13.09.2012

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN :

Presedinte - …

Grefier - …

Pe rol fiind judecarea contestatiei la executare promovata de contestatoarea …., în contradictoriu cu intimatii Administratia Finantelor Publice … si Directia Generala a Finantelor Publice … având ca obiect contestatie la executare.

La apelul nominal facut în sedinta publica, a raspuns consilier juridic … reprezentând intimata, lipsa fiind contestatoarea.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta care învedereaza;

- cauza are ca obiect contestatie la executare,

- se afla la al doilea termen de judecata,

- s-a atasat dosarul nr. 5863/270/2011 al Judecatoriei Onesti,

- s-a depus de catre intimata, prin serviciul fax al instantei înscrisuri si precizari prin care invoca exceptia autoritatii de lucru judecat, aflate la filele 59-77.

- stadiul procesual fond, dupa care:

Consilier juridic …. depune la dosar împuternicire si înscrisuri aflate la filele 79-87.

Instanta precizeaza ca s-a facut contestatie la executare împotriva anumitor acte de executare, respectiv împotriva somatiei nr. 4/30/2/2011/12488, titlului executoriu nr. 3839/08.09.2011 în dosarul de executare nr. 956712 si invoca exceptia autoritatii de lucru judecat si da cuvântul pe exceptia invocata.

Consilier juridic … având cuvântul pe exceptie solicita a se avea în vedere dosarul atasat respectiv dosarul nr. 5863/270/2011 având ca obiect contestatie la executare în care s-au contestat aceleasi acte de executare ca si în prezenta cauza. În cauza respectiva s-au parcurs atât caile ordinare de atac cât si cele extraordinare si s-a mentinut sentinta pronuntata de judecatoria Onesti. Solicita admiterea exceptiei invocate.

Dezbaterile fiind încheiate instanta lasa cauza în pronuntare pe exceptie.

 

I N S T A N T A

 

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Bacau de sub nr. 5937/1110/2011 contestatoarea, …. cu sediul în …., a chemat în judecata pe intimata Administratia Finantelor Publice … cu sediul în …. , si Directia Generala a Finantelor Publice … cu sediul în … solicitând anularea titlului executoriu nr. 3839/08.09.2011 din dosarul de executare nr. 956712 si a actelor subsecvente, anularea somatiei nr. 4/30/2/2011/12488 din dosarul fiscal nr. 956712 cu nr. de înregistrare 3840808.09.2011 emisa de Administratia Finantelor publice …. anularea deciziei nr. 986/20.09.2011 emisa de ANAF – Directia Generala a Finantelor Publice …si anularea deciziei nr. 3487/30.09.2011 emisa de ANAF Directia Generala a Finantelor Publice …. din dosar 19445/30.09.2011 si suspendarea titlului executoriu pâna la solutionarea prezentei actiuni.

La termenul din data de 06.04.2012 Tribunalul Bacau s-a dispus disjungerea cauzei pe capatul de cerere privind contestatia la executare respectiv anularea somatiei de executare 4/30/2/2011/12488 si titlu executoriu nr. 3839/08.09.2011 din dosarul de executare nr. 956712.

Prin sentinta nr. 683/06.04.2012 pronuntata de Tribunalul Bacau în dosarul 5937/110/2011 s-a admis exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Bacau – sectia contencios administrativ capatul de cerere privind contestatia la executare împotriva somatiei de executare 4/30/2/2011/12488 si titlu executoriu nr. 3840/08.09.2011 din dosarul de executare nr. 956712.

La Judecatoria Onesti cauza a fost înregistrata sub acelasi numar la data de 16.07.2012.

La termenul din data de 13.09.2012 s-a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat pe acest capat de cerere.

Analizând materialul probator administrat în cauza, Judecatoria retine urmatoarele:

Cauza pendinte are ca obiect contestatie împotriva somatiei de executare 4/30/2/2011/12488 si titlului executoriu nr. 3839/08.09.2011 din dosarul de executare nr. 956712.

Din continutul dosarului nr. 5863/270/2011 rezulta ca societatea contestatoare … a contestat atât somatia nr. 4/30/2/2011/12488 din dosar fiscal nr. 956712 cu numar de înregistrare 3840/2011 cât si titlul executoriu nr. 3839/2011. Judecatoria Onesti a hotarât prin sentinta civila 3319/2011 intrata în puterea lucrului judecat, definitiva si irevocabila prin decizia nr. 164/2012, respingerea contestatiei la executare .

Examinând comparativ actiunile obiect al celor doua dosare ( 5863/270/2011, 5937/110/2011) instanta constata ca motivele de nelegalitate invocate de catre contestatoare cu privire la somatia si titlul executoriu mai sus mentionate, sunt identice ( lipsa comunicarii celor doua acte, lipsa semnaturii si a stampilei , întinderea si valoarea titlului executoriu).

Potrivit art. 1201 din Codul civil „este lucru judecat atunci când a doua cerere în judecata are acelasi obiect, este întemeiata pe aceeasi cauza, si este între aceleasi parti, facute de ele si nu contra lor în aceeasi calitate”.

Art. 1201 cod civil conditioneaza lucru judecat de identitatea celor trei elemente esentiale: de persoane, de obiect si de cauza. Dincolo de aceste limite puterea hotarârii înceteaza.

Prezenta cauza se poarta între aceleasi parti si exista identitate de raport juridic (identitate de obiect si de cauza).

Apreciind ca sunt îndeplinite conditiile art. 1201 Cod civil, instanta va admite exceptia autoritatii de lucru judecat si în consecinta va respinge actiunea reclamantei.

Referitor la cele doua exceptii invocate de intimata prin întâmpinare, respectiv exceptia inadmisibilitatii, exceptia litispendentei instanta constata ca acestea au ramas fara obiect având în vedere decizia tribunalului nr. 503/2012, respectiv sentinta civila nr. 683/2012.

De mentionat este si faptul ca exceptia autoritatii de lucru judecat are caracter prioritar în raport cu cele doua exceptii invocate de intimata.

 

Pentru aceste motive

În numele Legii,

H O T A R A S T E:

Admite exceptia autoritatii de lucru judecat.

Respinge contestatia la executare formulata de contestatoarea, …. cu sediul în …., în contradictoriu cu intimata Administratia Finantelor Publice …. cu sediul în …. - Directia Generala a Finantelor Publice ..cu sediul în … împotriva somatiei nr. 4/30/2/2011/12488 din dosarul fiscal nr. 956712 cu nr. de înregistrare 3840/08.09.2011, titlului executoriu nr. 3839/2011 emis în dosarul de executare nr. 956712 ca fiind intrata în puterea lucrului judecat.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 13.09.2012.

 

Presedinte, Grefier,

3

 

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Contestatie la executare Administratia Finantelor Publice. Anulare titlu executoriu şi somaţie.