Hotarâre care sa tina loc de act autentic Cereri

Dosar nr. 2507/214/2011

JUDECATORIA COSTESTI

SENTINTA CIVILA Nr. 158

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant C. E. si pe pârât M. D., având ca obiect „hotarâre care sa tina loc de act autentic”.

INSTANTA

Constata ca la data de 10.11.2011, prin actiunea formulata în contradictoriu cu pârâtul M D, reclamanta C E, a solicitat sa se pronunte o hotarâre care sa tina loc de act autentic de vânzare-cumparare, pentru terenul de 2600 mp, situat în comuna Sapata, sat Popesti, judetul Arges, cu vecinii: la N- Croitoru Constantin, la S – Drum, la E – Dragomir Alexandru si la V – Drum Judetean.

În considerentele actiunii, reclamanta C E a mentionat faptul ca pârâtul nu si-a respectat obligatia de a se prezenta la notariat, în vederea perfectarii contractului de vânzare-cumparare privind suprafata de 2600 mp.

În scopul solutionarii cauzei, s-au depus în copie înscrisuri si s-a administrat proba cu interogatoriu.

Deliberând asupra actiunii reclamantei, instanta o va respinge, pentru argumentele ce vor fi expuse în continuare.

Prin antecontractul de vânzare-cumparare, încheiat în anul 2005, printr-un înscris sub semnatura privata, pârâtul , M D, în calitate de promitent vânzator , si-a asumat obligatia de a transmite în patrimoniul reclamantei, C. E. terenul de 2600 mp, situat în intravilanul comunei Sapata, cu vecinatatile. la N – Croitoru Constantin, la S – Drum comunal – Ulita, la E – Dragomir Alexandru si la V – DJ 679 – Pârâul Frasinelu, pretul stabilit si achitat fiind de 39.000.000 lei, vechi.

Pârâtul a recunoscut la interogatoriu ca a consimtit la încheierea antecontractului si si-a exprimat acordul privind finalizarea vânzarii-cumpararii imobilului, mai sus descris.

La dosar s-au depus si doua certificate prin care se atesta ca imobilul nu este grevat de sarcini fiscale sau de alta natura.

Potrivit adeverintei cu nr 2/12.01.2012, emisa de comuna Sapata autorului pârâtului, Mazilu B Ion, i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului de 9 ha, prin hotarârea Comisiei Judetene Arges de Fond Funciar nr 45/1991, în anexa 2 a.

În cuprinsul altor adeverinte, eliberate de Primaria comunei Sapata, cu nr 428/8.02.2012 si nr 12/12.01.2012, se atesta faptul ca „pârâtul , în calitate de unic mostenitor al defunctului, Mazlu B Ion, detine o suprafata de 2600 mp, teren arabil intravilan, în punctul Popesti, cu urmatoarele vecinatati: la N – Croitoru Constantin, la S – Drum comunal ( Ulita), la E – Dragomir Alexandru si la V – D.J. 679 – Pârâul Frasinelu”.

Instanta considera ca adeverintele al caror continut a fost mai sus expus, nu pot suplini un act de proprietate, ce ar fi trebuit întocmit , în temeiul legislatiei funciare, pentru terenurile ce-l includ si pe cel de 2600 mp.

„Detinerea”, mentionata în adeverinta, reprezinta un simplu act material exercitat asupra terenului, o stare de fapt si nu o dovada a dreptului de proprietate.

Instanta evidentiaza ca nici hotarârea Comisiei Judetene de Fond Funciar Arges nu este suficienta pentru a demonstra ca acel teren face parte din patrimoniul autorului promitentului-vânzator, întrucât reconstituirea dreptului de proprietate este doar generica, raportându-se doar la marimea, întinderea suprafetei, fara stabilirea vecinatatilor, configuratiei acesteia.

Aceasta operatiune, de concretizare, de definire a amplasamentului terenului, este ulterioara reconstituirii dreptului de proprietate si se realizeaza prin punerea titularului în posesie, în baza unui proces-verbal sau prin emiterea titlului, ce constituie actul final în procedura instituita de legislatia funciara.

Chiar daca dispozitiile art 1669 din noul cod civil permit pronuntarea unei hotarâri, care sa tina loc de act autentificat de vânzare-cumparare ( ce corespund din punct de vedere al finalitatii celor înscrise în art 5 din titlul X al Legii nr 247/2005, în vigoare la data încheierii antecontractului), instanta considera ca în speta de fata, nu sunt îndeplinite toate cerintele pentru finalizarea acestui act juridic.

Astfel, instanta constata ca promitentul-vânzator nu este proprietarul terenului de 2600 mp, pentru a putea dispune de acesta.

Potrivit art 1650 din noul Cod civil, „ vânzarea este contractul prin care vânzatorul transmite sau, dupa caz, se obliga sa transmita cumparatorului proprietatea unui bun, în schimbul unui pret (…)”.

Si-n reglementarea anterioara, expusa în art 1294-1295 Cod civil, vânzarea-cumpararea ramâne un act translativ de proprietate,

În momentul încheierii contractului opereaza transferul dreptului de proprietate de la vânzator la cumparator.

În consecinta, instanta va respinge actiunea reclamantei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge actiunea formulata de reclamanta C E, domiciliata în comuna Sapata, sat Turcesti, judetul Arges în contradictoriu cu pârâtul M D, domiciliat în comuna Sapata, judetul Arges.

Cu recurs.

Pronuntata în sedinta publica,14.02.2012.

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Hotarâre care sa tina loc de act autentic Cereri