Obligaţia de a face - dărâmare constucţii uşoare - acces pe teritoriul altei persoane Prejudicii, daune

Dosar nr. 3568/302/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORUL 5 BUCUREŞTI

Sentinţa Civila Nr.

Şedinţa publică de la 18 Mai 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE : IULIANA CORCOVEANU

GREFIER: ANDREEA TATARU

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantul V C şi pe pârâta B I, având ca obiect servitute.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 11.05.2009, fiind consemnate în încheierea de la acel termen, parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, precum şi pentru a da părţilor posibilitatea de a depune note scrise, a amânat pronunţarea pentru azi, când, in aceeasi compunere, a hotarât urmatoarele:

INSTANŢA

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 16.04.2008 sub nr de mai sus, reclamantul VC a chemat in judecata parata B E, solicitând instantei ca, prin hotarârea ce o va pronunta, in temeiul art.610 C.civ.,sa demoleze cotetul ptr.porci si sa lase terenul in suprafata de 40cm l/29m L liber, iar in caz de refuz sa fie autorizat sa desfiinteze el cotetul pe cheltuiala paratei ; in baza art.608 C.civ., sa scoata pomii de la temelia casei sale deoarece se afla la mai putin de 2m de linia despartitoare a celor doua proprietati ; in baza art.610 C.civ., sa ridice materialele de la temelia casei, butoaiele si materialele lipite de gard, deoarece nu a lasat distanta regulamentara ; in baza art.599 si 600 C.civ., sa-i permita sa tencuiasca un perete de 3/2 ;sa-i platesca daune pentru prejudiciul cauzat, al carui cuantum il va preciza ulterior, cu cheltuieli de judecata.

In fapt, reclamantul a aratat ca proprietatea ce-i apartine se invecineaza cu cu proprietatea paratei care a construit langa zidul casei sale un cotet de porci, o adevarata sursa de poluare, fapt ce contravine normrlor sanitar-veterinare- si, desi, a fost atentionata in mod repetat de D de S Pa M B prin adresele 795/1/10/2004, 545/26/08/2005, aceasta a refuzat sa se conformeze si sa reamplaseze cotetul la cel putin 10 m de locuinta sa .Totodata, a aratat ca pomii aflati la temelia casei sale, prin udarea lor, ii cauzeaza igrasie la casa si pentru ca sunt plantati la mai putin de 2m crengile se intind pana pe proprietatea sa . De asemenea, reclamantul a aratat ca parata ii pune in pericol proprietatea deoarece a refuzat in mod constant sa-i permita sa tencuiasca un perete de 3/2 care pe zi ce trece se degradeaza existand si riscul prabusirii lui, desi PB i-a pus in vedere paratei ca daca nu-i permite in 60 zile, o va amenda, precizind si ca astfel de atentionari le-a primit parata si de organele politiei care i-au pus in vedere sa reglementeze toate situatiile prezentate.

In drept, au fost invocate disp. art.112 Cpr.civ., art.599, 600, 608, 610 C.civ.

In susţinerea actiunii, reclamantul a depus copii ale urmatoarelor inscrisuri : contractul de vânzare-cumparare aut sub nr 1300/11.12.2006.

La termenul de judecata din data de 26.05.2008, reclamantul a solicitat rectificarea citativului, precizind că solicita sa se judece cu B I, iar nu B E, apreciata de instanta ca ao cerere modificatoare a cadrului procesual.

Reclamantul a depus la dosar o cerere precizatoare a aratat ca despagubirile solicitate de la parata pentru prejudiciul cauzat este de 1000 lei invocând disp.art.998 si art.999 C.civ., precizind că in speta este vorba atât de neglijenta cat si de imprudenta paratei, care in mod constant de mai multi ani ii pune in pericol proprietatea, refuzand voit sa respecte dispozitiile date atat de P B cat si de D de S PB. De semenea, reclamantul a sustinut ca parata poate fi obligata de instanta la daune cominatorii pentru fiecare zi intarziere ; referitor la servitutea de distanta a plantatiilor, a aratat ca pomii se gasesc la o distanta mai mica de 2m,deci in speta opereaza disp.art.607 si 608 C.civ. si referitor la servitutea de lucrari intermediare prin unele constructii, a precizat ca parata nu a respectat si nu respecta regulile si distantele, depozitand materiale si butoaie lipite de gard la o distanta mai mica de 1.5m de proprietatea sa, conf art.610 C.civ.Totodata, reclamantul a aratat ca refuzul repetat al paratei sa-i permita tencuirea unui perete 2/3 care se degradeaza continuu si se poate prabusi, poate pune in pericol atat viata sa cat si a altor persoane ; mentionind si ca este obligat sa suporte mirosurile insuportabile de la cotetul pentru porci, intrucat nu este amplasat regulamentar.

In drept, au fost invocate disp.art. 132 C.pr.civ., art.599, 600, 607, 608, 610, 998, 999 C.civ

Actiunea a fost timbrata cu taxa judicira de timbru in cuantum de 19 ron si timbru judiciar in valoare de 0.30 ron (fila 19).

Parata B I, au formulat întampinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata.

In fapt, parata, a aratat că, aşa cum rezulta din cererea de chemare in judecata, suntem in prezenta unei actiuni cofesorii de servitute si este necesar ca reclamantul sa faca dovada faptului ca este proprietarul imobilului invecinat cu cel al lor, or, nefiind o astfel de dovada, considera ca se impune admiterea exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului. Pe fond, au invederat că constructia {fostul adapost de animale}, nu a fost edificat de ea, ci de catre autorul ei acum 30 de ani, drept pentru care, reclamantul nu mai poate invoca un drept de servitute pe care incearca sa-l valorifice prin prezenta actiune ; pomii la care face referire reclamantul, sunt in realitate niste arbusti plantati la distanta regulamentara si nu arbori care trebuie sa aiba distanta prevazuta de C.civ. ;referitor la la cererea reclamantului de a le obliga sa-i permita acestuia accesul in curtea lor pentru a efectua lucrari de intretinere a imobilului pe care il foloseste, parata a invederat instantei ca, practic situatia se afla in ipoteza in care acesta isi va invoca propria sa culpă pentru a obtine un avantaj, aratand că reclamantul trebuia sa-si edifice cladirea pe care o foloseste, cu respectarea distantelor legale astfel incat sa aiba posibilitatea sa efectueze aceste lucrari fara a avea nevoie sa patrunda pe proprietatea lor.

In drept, au fost invocate disp. art.1186 Cpc. reclamantul V C a formulat Note de sedinta, prin care a ratat că, fata de exceptia lipsei calitatii procesuale active- este proprietarul terenului si imobilului din str.V sector 5 si ca proprietatea sa se invecineaza cu cea a paratei. De asemenea, a aratat ca susţinnerile din intimpinare reprezinta o aparare cu propria turpitudine, o recunoastere a faptului ca parata refuza in mod constant sa permita sa tencuiasca un perete de 3/2, care pe zi ce trece se degradeaza, existand riscul prabusirii lui. Totodata, a aratat ca parata recunoaste ca langa zidul casei sale exista un cotet de porci, ca este irelevanta sustinerea ca acesta a fost edificat de autorii sai, atata timp cat cotetul in cauza se afla langa zidul casei sale si continua sustinand ca parata este obligata sa demoleze cotetul conf.art.610 C.civ..

Instanta a incuviintat ameblor parti proba cu inscrisuri, audierea a cite unui martor si efectuarea unei expertize tehnice constructii.

La dosarul cauzei a fost ataşat raportul de expertiza constructii efectuat de expertul B N (filele 48-54).

Instanţa a incuviintata obiectiunile formulate de reclamant la raportul de expertiza, la dosar fiind ataşat raspunsul exepertului la aceste obiectiuni.

La termenul de judecata din data de 30.03.2009, aparatorul paratei, a aratat ca, pe primul capat de cerere,intelege sa invoce perscriptia achizitiva, precizind ca a dobindit dreptul de servitute, si anume, de a construi la o distanta mai mica decit cea prevazuta de lege.

Fata de susţinerile paratei, instanţa i-a pus in vedere acesteia, să precizeze, in scris, cererea formulata la acest termen de judecata, cerere apreciata de instanta ca având caracter reconventionala si sa indice temeiul de drept al acesteia.La termenul de judecata din data de 11.05.2008, aparatorul paratei a invederat instantei ca nu a formulat in scris cererea si că a fost vorba de o cerere reconventionala, ci de o aparare de fond.

La acelasi termen de judecata, instanţa a constatat imposibilitatea administrarii probei testimoniale si, calificand susţinerile paratei de la acest termen de judecata drept invocarea exceptiei lipsei calitatii procesuala pasive, a unit acesta execptie cu fondul si a acordat cuvântul in dezbateri.

Analizind actele si lucrarile dosarului, instanţa retine urmatoarele :

Din contractul de vanzare-cumparare autentificat sub numarul 1300/11.12.1996 insttanta retine ca reclamantul V C este proprietarul imobilului situat in strada V, sector 5, imobil care, dupa cum rezulta din raportul de expertiza efectuat in cauza, se invecineaza pe latura din spate cu un hotar comun, cu imobilul locuit de parata BE, pe o lungime de 20,09 m.

1.cu privire la cotetul de porci.

Din cuprinsul expertizei instanta retine ca hotarul dintre cele doua proprietati nu a fost repozitionat in intervalul de timp 1996 si pana in prezent, iar constructiile adiacente acestuia au fost identificate in planurile cadastrale de la nivelul anului 1990.Astfel, in curtea paratei, pe hotarul comun, exista un cotet de animale, cu suprafata de 7,00 mp, alipit de un zid limitrof magaziei existente in curtea imobilului proprietatea reclamantului ,cat si o cultura de vita-de-vie plantata si sustinuta de araci.Din constatarile expertizei instanta retine ca parata a recunoscut existenta acestui cotet de porci, dar ca nu l-a mai utilizat cu aceasta destinatie de mai multi ani. Cu toate acestea, din procesul-verbal de constatarea conditiilor igienico-sanitare incheiat la data de 23.09.2004 incheiat de Inspectia Sanitara de Stat din cadrul D de S P B, instanta retine ca a fost confirmat disconfortul produs de cei 2 porci ai numitului B I, din curtea acestuia degajandu-se un miros respingator.

In drept, instanta are in vedere dispozitile art 610 c.Civ potrivit carora cel ce face [ …] un ocol de vite [..] langa un zid comun e indatorat sa lase departarea prescrisa de regulamente si obiceuiri,sau sa faca lucrarile prescrise de aceleasi legi sii regulamente spre a nu aduce vatamare vecinului.

In cauza, cotetul de porci ce apartine paratei este amplasat pe hotarul comun, deci incalca distanta legala privind amplasarea.Din acest punct de vedere este fara relevanta faptul ca parata nu mai creste porci de ceva vreme, legea nedistingand daca in ocolul/ cotetul de vite/porci sau alte asemenea vietati se afla sau nu in cotet. Constatand intemeiata cererea privind desfiintarea acestui cotet, instanta o va admite.Nu va incuviinta in schim ca reclamantul sa efectueze pe cheltuiala paratei desfiintarea, intrucat orice obligatie stabilita judecatoreste ( si nu numai) trebuie executata de buna-voie de catre debitor, o cerere de acest tip fiind neintemeiata in momentul de fata.

2.cu privire la dezradacinarea pomilor de la temelia casei.

Din raportul de expertiza efectuat in cauza instanta retine ca in apropierea hotarului comun, in curtea paratei, la o distanta de 3,00 m de hotarul comun se afla o cultura de vita-de vie si , in dreptul peretelui locuintei reclamantului se gasesc 2 arbusti de liliac, la o distanta de 0,50m-0,60m de perete, ce au inaltimea de 1,30-1,50m (fila 51).Reclamantul a solicitat obligarea paratei la scoaterea acestor « pomi » .

Instanta va respinge aceasta cerere ca neintemeiata intrucat, potrivit dispozitilor art 607 C.Civ, « nu e iertat a sadi arbori care cresc inalti decat in departarea de doi metri de la linia despartitoare a celor doua proprietati pentru arborii inalti, si de o jumatate de metru, pentru celelalte plantatii si garduri vii » or, liliacul este un arbust , nu creste inalt, distanta la care poate fi amplasat fata de hotarul comun fiind de 0,50m, distanta respectata in cauza.

3.cu privire la ridicarea materialelor si butoaielor lipite de gard,

Instanta constata ca, desi dispozitiile art 559 C.Civ prevad ca niciunul din vecini nu poate sprijini de gardul comun « vreo lucrare » fara consimtamantul cauzei, in cauza nu a fost dovedit ca exista asemenea materiale sprijinite de parata pe gardul comun, in raportul de expertiza neexistand nicio constatare de acest tip.Ca urmare, in temeiul art 1169 C.Civ instanta constata aceasta solicitare nedovedita, urmand a o respinge.

4.cu privire la obligarea paratei sa permita reclamantlui tencuirea unui perete,

Instanta are in vedere acelasi raport de expertiza din care retine ca peretele locuintei reclamantului se afla pe hotarul comun, iar repararea acestuia nu poate fi realizata decat prin patrunderea pe terenul paratei.Mai retine si faptul ca parata a sustinut ca reclamantul are o cu ;lpa in apmplasarea locuintei chiar la hotar si ca nu este de acord sa-i permita accesul, din acest motiv.

Instanta inlatura apararea paratei intrucat orice proprietar are dreptul de a dispune in limitele legii de proprietatea sa, in comnformitate cu art 480 si urm C.civ, iar amplasarea locuintei in cadrul acestei proprietati este o optiune personala care nu trebuie ingradita de acordul vecinilor, singurele limite fiiind cele legale, or in cauza acestea nu au fost depasite.Ca urmare, refuzul paratei de a permite reclamantului accesul pe proprietatea sa pentru a-si reface peretele locuintei este unul abuziv, cata vreme nu este justificat legal.Prin urmare, connsiderand intemeiata aceasta cerere a reclamantului, instanta o va admite.

In sfarsit, este fara relevanta faptul ca parata nu este proprietara cu act autentic a imobilului pe care il detine,cata vreme ea insasi isi afirma calitatea de proprietar, chiar daca detine pentru exercitarea posesiei doar un inscris sub semnatura privata.Interesul constituirii unui titlu valid de proprietate revine exclusiv paratei, neputand fi invocata lipsa unui titlu drept temei de fapt sau de drept pentru justificarea exceptiei lipsei calitatii sale proceusale pasive.Pe de alta parte, ceea ce intereseaza in cauza sunt raporturile de fapt privind vecinatatea, iar acestea nu au fost contestate.Dimpotriva, parata a sustinut ca de la data cumpararii imobilului pe care il stapaneste ( din vstrada B sector 5) nu a efectuat modificari ale liniei de hotar si nic nu a construit vreun gard despartitor, aspecte inserate in raportul de expertiza si necontestate de aceasta.

5.cu privire la obligarea paratei la plata unor daune , instanta apreciaza ca reclamantul nu a facut dovada existentei unui prejudiciu cert, nereparat,derivat dintr-o fapta ilicita savarsita de parata cu vinovatie, deci a conditiilor cumulative impuse de prevederile art 998-999 C.Civ, astfel incat aceasta cererea, netintemeiata fiind, va fi respinsa.

Ca urmare a faptului ca parata a cazut in pretentii, la cererea reclamantului si in temeiul art 274 C.prociv, aceasta va fi obligata la plata cheltuielilor de judecata in valoare de 988,3 lei (taxa judiciara de timbru, timbru judiciar, onorariul expertului desemnat in cauza si onorariul aparatorului ales).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge, ca neintemeiatta, exceptia lispei calitaiti procesuale pasive invocata de parata.

Anuleaza,ca netimbrata, cererea reconventionala formulata de parata B I.

Admite in parte actiunea formulata de reclamantul V C, impotriva paratei B I, si in consecinta:

Obliga parata sa demoleze cotetul pentru animale (porci) aflat pe hotarul comun, in curtea paratei, cu suprafata de 7 mp,

Obliga parata sa permita accesul reclamantului pe terenul proprietatea sa ( a paratei), pentru ca reclamantul sa tencuiasca peretele casei sale, in suprafata de 3/2 m.

Respinge, ca neintemeiate, celelalte cereri.

Obliga parata catre reclamant la plata cheltuielilor de judecata in valoare de 988,3 lei (taxa judiciara de timbru, timbru judiciar, onorariul expertului desemnat in cauza si onorariul aparatorului ales).

Cu apel in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi, 18.05.2009.

PRESEDINTE GREFIER

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Obligaţia de a face - dărâmare constucţii uşoare - acces pe teritoriul altei persoane Prejudicii, daune