Stabilirea vechimii în specialitate juridică în cazul grefierilor cu studii superioare. Salarizare

Potrivit art.33 alin.1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, pot fi numiti în magistratura, pe baza de concurs, daca îndeplinesc conditiile prevazute la art.14 alin.2, inclusiv grefierii cu studii superioare juridice, cu o vechime în specialitate de cel putin 5 ani.

De asemenea, grefierii cu studii superioare juridice beneficiaza de vechime în specialitate juridica pentru perioada în care desfasoara aceasta activitate, potrivit art. 70 din Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar al instantelor judecatoresti.

Intr-adevar, OG nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar al instantelor judecatoresti, reglementa posibilitatea ca pentru grefierul cu studii superioare juridice care a ocupat functii medii de specialitate, în calculul vechimii în specialitate sa se poate lua în considerare si cel mult jumatate din timpul cât a lucrat în functiile respective .

Aceeasi solutie legislativa se regaseste si in urmatoarele acte normative: Legea nr. 330/2009 si Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, potrivit carora, în calculul vechimii în specialitate se poate lua, respectiv se ia în considerare si cel mult jumatate din timpul lucrat în functii medii.

Intr-adevar, OG si ulterior legile salarizarii, nu fac distinctie, dar nici nu era necesar a se face o asemenea distinctie intr-un act normativ care nu are ca obiect de reglementare statutul magistratilor, respectiv conditiile de intrare in magistratura.

Prin urmare, raspunsul corect la intrebarea cum se stabileste in cazul grefierilor cu studii superioare juridice, vechimea de 5 ani in specialitate ceruta de teza finala a disp. art. 33 alin. 1 din legea 303/2004, nu se regaseste in dispozitiile legale din actele normative privind salarizarea personalului auxiliar, indiferent de evolutia istorica a acestora, ci in Legea privind statutul personalului auxiliar, in speta art. 70 din Legea 567/2004, enuntat in precedent., care nu face distinctii si nu contine exceptii.

In aceste conditii, orice discutie privind atributiile functiilor cu studii medii si superioare, inclusiv una privind nediscriminarea, fie si in limitele impuse de deciziile CCR privind constitutionalitatea OUG 137/2000 si posibilitatile instantei in acest domeniu, apare de prisos.

1.Prin sentinta civila nr. 1903 din 11 octombrie 2011, pronuntata de Tribunalul Mehedinti, s-a admis actiunea formulata de reclamanta CI în contradictoriu cu pârâtii Ministerul Justitiei, Curtea de Apel Craiova, Tribunalul Mehedinti, Consiliul Superior al Magistraturii.

S-a constatat ca fiind vechime în specialitate juridica - în sensul prezentat de art. 33 alin.1 din Legea nr. 303/2004, republicata, modificata si completata - jumatate din perioada cuprinsa între 01.07.2006 - 15.06.2008 în care reclamanta a fost încadrata ca grefier cu studii medii

Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut :

Reclamanta CI, în urma sustinerii unui concurs, a fost încadrata pe un post de arhivar - registrator în cadrul Judecatoriei DTS. Ulterior angajarii sale la aceasta instanta, a absolvit Facultatea de Drept si Stiinte Administrative, profilul Stiinte Juridice, promotia 2006 a obtinut licenta în drept - stiinte juridice, iar la data de 15.06.2008 a fost încadrata ca grefier cu studii superioare juridice la Judecatoria Drobeta Turnu Severin, conform deciziei Curtii de Apel Craiova .

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea, "Grefierii cu studii superioare juridice beneficiaza de vechime în specialitate juridica, pentru perioada în care desfasoara aceasta activitate".

Potrivit dispozitiilor, Anexei Nr. 1 a 2 din Ordonanta nr. 8 din 24 ianuarie 2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea, pentru personalul prevazut la nr. crt. 1 - 4, care are studii superioare si care a ocupat functii medii de specialitate, în calcul vechimii în specialitate se poate lua în considerare si cel mult jumatate din timpul cât a lucrat în functiile respective.

Aceleasi dispozitii sunt preluate si în art. 23 din Anexa VI la Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fondurile publice: "Pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea, cu studii superioare, care a ocupat functii medii de specialitate, în calculul vechimii în specialitate se poate lua în considerare si cel mult jumatate din timpul cât a lucrat în functiile respective".

Fata de considerentele expuse anterior, s-a constatat întemeiata cererea formulata de reclamanta, în teza subsidiara, în cauza fiind aplicabile dispozitiile privind luarea în considerare, în calcul vechimii în specialitate, a jumatate din timpul cât a lucrat în functia de grefier cu studii medii având studii superioare.

Nu a putut fi primita sustinerea intimatilor potrivit careia vechimea în specialitatea juridica de care se face vorbire la pct. 2 al Notei de subsol din Anexa Nr. 1 a din Ordonanta nr. 8 din 24 ianuarie 2007 ar avea relevanta numai pentru stabilirea gradului profesional, în care urmeaza a fi reîncadrat un grefier cu studii superioare cu ocazia transformarii postului, atâta timp cât legea nu face aceasta distinctie.

Mai mult, fata de reglementarea intervenita ulterior (art. 23 din Anexa VI la Legea nr. 330/2009), s-a impus admiterea cererii reclamantei si pentru considerentul ca persoanele care presteaza acelasi tip de munca au dreptul sa primeasca aceeasi remuneratie, în speta fiind incidente urmatoarele dispozitii speciale privind nediscriminarea: art. 16 din Constitutia României; art. 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale; art. 23 alin. 2 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului; art. 2 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice; art. 1 alin. 2 lit. e pct. i, alin. 3 si 4 al aceluiasi articol; art. 2 alin. 1 si 2; art. 3 lit. a din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare.

În ceea ce priveste practica CSM invocata în cauza de fata de ambele parti, nu sunt relevante, atâta timp cât ele sunt solutii de speta, îndeplinirea conditiilor legale de catre candidati fiind apreciata în functie de situatia fiecaruia.

2. Împotriva acestei sentinte, în termen legal au declarat recurs pârâtii CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII si MINISTERUL JUSTITIEI.

Criticile sunt in esenta urmatoarele: in mod gresit prima instanta a admis cererea si a stabilit ca perioada în care reclamanta a îndeplinit functia de arhivar-registrator cu studii medii poate fi considerata vechime în vreuna dintre functiile de specialitate juridica expres si limitativ prev. de art.33 alin.(1) din legea 303/2004 si prin urmare, la momentul formularii actiunii avea o vechime în functia de grefier cu studii superioare juridice de numai 3 ani. Referitor la dispozitiile O.G.8/2007 de care se prevaleaza reclamanta, acestea au reglementat doar salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei, or statutul personalului auxiliar din instantele judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea este reglementat de Legea 567/2004, care opereaza cu notiunile distincte de grefieri cu studii superioare juridice, grefieri cu studii superioare de alta specialitate si grefieri cu studii medii.

Nici sustinerea reclamantei privind discriminarea nu poate fi primita, intrucat aceasta nu se afla intr-o situatie identica sau similara cu persoanele care au vechime in alte functii de specialitate juridica, precum ofiterii de politie judiciara si consilierii juridici.

In drept se invoca disp. art. 304 pct. 9 Cod procedura civila.

Solicita admiterea recursurilor, modificarea in totalitate a sentintei in sensul respingerii actiunii ca neintemeiata.

Intimata reclamanta a depus Concluzii scrise, solicitand respingerea recursurilor ca nefondate si mentinerea sentintei recurate, ca legala si temeinica. A reiterat sustinerile si motivele aratate si dezvoltate in actiunea introductiva de instanta.

Recursurile sunt fondate si se vor admite ca atare, pentru considerentele ce se vor arata in continuare comasat, avand in vedere stransa legatura si identitatea de motive:

Reclamanta a solicitat sa se constate ca jumatate din perioada cuprinsa între 01.07.2006 -15.06.2008, perioada în care a desfasurat activitatea ca grefier arhivar (perioada 01.07.2006-01.12.2007) si grefier cu studii medii ( 01.12.2007 -15.06.2008) în cadrul Judecatoriei Drobeta Turnu Severin, ca fiind vechime în specialitate juridica, asa cum aceasta este prevazuta de art. 33 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, privind statutul judecatorilor si procurorilor.

Reclamanta a inteles sa se foloseasca de aceasta vechime pentru a sustine concurs de intrare in magistratura.

Astfel, potrivit art.33 alin.1 din Legea nr. 303/2004 "Pot fi numiti în magistratura, pe baza de concurs, daca îndeplinesc conditiile prevazute la art.14 alin.2, fostii judecatori si procurori care si-au încetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridica prevazut la art.87 alin.1, avocatii, notarii, asistenti judiciari, consilierii juridici, personalul de probatiune cu studii superioare juridice, ofiterii de politie judiciara cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare juridice, persoanele care au îndeplinit functii de specialitate juridica în aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, din Institutul de Cercetari Juridice al Academiei Române si Institutul Român pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din învatamântul juridic superior acreditat, precum si magistratii asistenti de la Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu o vechime în specialitate de cel putin 5 ani".

De asemenea, grefierii cu studii superioare juridice beneficiaza de vechime în specialitate juridica pentru perioada în care desfasoara aceasta activitate, potrivit art. 70 din Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar al instantelor judecatoresti.

Intr-adevar, OG nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar al instantelor judecatoresti - Anexa 1 a - A. Functii de executie - punctul al doilea, reglementa posibilitatea ca pentru grefierul cu studii superioare juridice care a ocupat functii medii de specialitate, în calculul vechimii în specialitate sa se poate lua în considerare si cel mult jumatate din timpul cât a lucrat în functiile respective .

Aceeasi solutie legislativa se regaseste si in urmatoarele acte normative: Legea nr. 330/2009 si Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice - Anexa VI (art. 23, respectiv art. 18 alin.2), potrivit carora pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea, cu studii superioare, care a ocupat functii medii de specialitate, în calculul vechimii în specialitate se poate lua, respectiv se ia în considerare si cel mult jumatate din timp cât a lucrat în functiile respective.

Curtea, pornind de la premisa caracterului esential, deci hotarator, al sediului de reglementare a dispozitiilor legale care ridica in cauza probleme de interpretare si aplicare - subliniaza obiectul de reglementare al primelor doua acte normative, acesta fiind statutul magistratilor, respectiv al personalului auxiliar, dar si obiectul de reglementare diferit al ultimelor trei acte normative, dar identic si relevant: salarizarea personalului auxiliar al instantelor judecatoresti.

Odata subliniate aceste imprejurari, se ridica problema de a sti scopul reglementarilor invocate de reclamanta si care au ca sediu de reglementare un act normativ privind salarizarea, iar nu un act normativ privind statutul magistratilor, respectiv al personalului auxiliar.

In aceasta privinta, avand in vedere metodele de interpretare logica si teleologica, instanta de recurs apreciaza ca dispozitia legala invocata cuprinsa in OG 8/2007, L. 330/2009 , este clara si limpede si reglementa posibilitatea ca cel mult jumatate din timpul cât persoana cu studii superioare a ocupat functii medii de specialitate, sa se ia în calculul vechimii în specialitate.

Acest beneficiu este util in situatia stabilirii gradului profesional în care urmeaza a fi reîncadrat un grefier cu studii superioare, cu ocazia transformarii postului de grefier cu studii medii în post de grefier cu studii superioare si a salarizarii corespunzatoare.

Pe de alta parte, acordarea acestui beneficiu nu era obligatorie, avand in vedere imprejurarea ca textul de lege cuprindea sintagma "se poate lua în considerare", intervenind caracterul obligatoriu doar prin Legea 284/2010.

Nu in ultimul rand, dincolo de faptul ca initial nu era obligatorie echivalarea, legiuitorul a stabilit suplimentar o marja de apreciere (care s-a pastrat in ultimul act normativ), in sensul ca raportul nu este de 1/2, ci de la caz la caz, putand fi mai mic, dar niciodata mai mare de jumatate.

Asadar, este suficient ca acest beneficiu sa functioneze in conditiile si in limitele aratate si in scopul pentru care s-a instituit reglementarea, respectiv pentru incadrare si salarizare, nefiind necesar ca vechimea in specialitate obtinuta prin echivalare partiala (constructie legislativa bazata pe o fictiune juridica), sa fie valorificata si in alta situatie, respectiv intr-o alta ipoteza juridica ce se regaseste intr-un alt act normativ, diferit ca obiect de reglementare si importanta - respectiv indeplinirea conditiilor necesare pentru inscrierea la concursul de intrare in magistratura. In orice caz, aceasta interpretare nu genereaza o contradictie si nu lipseste de continut dreptul obtinut in temeiul legii salarizarii, cata vreme celalalt act normativ are alt obiect de reglementare, instituie alte drepturi (neurmarea INM) si urmareste realizarea altui scop.

Pentru a demonstra ca este asa, este suficient a afirma ca in situatia in care legiuitorul ar fi inteles sa acorde si o alta relevanta vechimii in specialitate a personalului auxiliar care are studii superioare juridice dar a ocupat functii medii de specialitate, ar fi pastrat conditia de 5 ani pentru toate celelalte categorii de specialitate juridica, dar ar fi instituit o conditie de 10 ani (de exemplu), pentru categoria celor care au studii superioare juridice, dar au ocupat functii medii de specialitate.

Or, textul de lege cuprins in art. 33 alin. 1 din Legea 303/2004 este clar si limpede, nefiind susceptibil de alta interpretare, in sensul ca poate fi numit in magistratura pe baza de concurs, grefierul cu studii superioare juridice, cu o vechime în specialitate de cel putin 5 ani, aceasta din urma conditie fiind o constructie legislativa bazata pe o realitate juridica, iar nu o fictiune juridica.

Curtea apreciaza ca textul de lege se refera la perioada efectiva de desfasurare a activitatii de grefier cu studii superioare (ca si activitatea efectiva a notarului, avocatului, consilierului juridic, etc), conditiile privind studiile si vechimea in respectiva specialitate fiind cumulative, neintrand in calcul vechimi asimilate, cum este cazul celei rezultate prin aplicarea mecanismului pus la dispozitie de actele normative privind salarizarea, iar nu privind accesul in magistratura.

Astfel, ceea ce nu se poate valorifica direct, nu se poate valorifica nici indirect, pe cai ocolite.

O asemenea concluzie este in deplina concordanta si cu interpretarea disp. art. 70 din legea 567/2004 enuntate in precedent, potrivit carora grefierii cu studii superioare juridice beneficiaza de vechime în specialitate juridica, pentru perioada în care desfasoara aceasta activitate.

Deci rezulta foarte clar ca vechimea in specialitate juridica se obtine numai pentru perioada in care se desfasoara activitatea propriu-zisa de grefier cu studii superioare , fiind excluse alte perioade in care persoana a ocupat functii medii de specialitate, fiind exclusa in aceasta privinta asimilarea - pentru ratiuni lesne de inteles.

Celelalte aspecte privind dovedirea si modul de calcul al vechimii in specialitate de 5 ani la care se refera textul si care privesc celelalte categorii din ipoteza normei (avocatii, notarii, asistenti judiciari, consilierii juridici, personalul de probatiune cu studii superioare juridice, ofiterii de politie judiciara cu studii superioare juridice, persoanele care au îndeplinit functii de specialitate juridica în aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, din Institutul de Cercetari Juridice al Academiei Române si Institutul Român pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din învatamântul juridic superior acreditat, precum si magistratii asistenti de la Înalta Curte de Casatie si Justitie) - nu au niciun fel de relevanta, fiind limpede ca se refera la categorii profesionale diferite si niciuna nu ridica problema unei vechimi asimilate corespunzatoare unei perioade fie ea si injumatatita sau dublata.

Este gresit rationamentul tribunalului potrivit caruia, intrucat legea nu face distinctie, vechimea în specialitatea juridica de care se face vorbire la pct. 2 al Notei de subsol din Anexa Nr. 1 a din Ordonanta nr. 8 din 24 ianuarie 2007, nu ar avea relevanta numai pentru stabilirea gradului profesional si al salarizarii, ci si pentru indeplinirea conditiei de vechime pentru inscrierea la concurs, intre aceste drepturi existand o stransa legatura.

Intr-adevar, OG si ulterior legile salarizarii, nu fac distinctie, dar nici nu era necesar a se face o asemenea distinctie intr-un act normativ care nu are ca obiect de reglementare statutul magistratilor, respectiv conditiile de intrare in magistratura.

Prin urmare, raspunsul corect la intrebarea cum se stabileste in cazul grefierilor cu studii superioare juridice, vechimea de 5 ani in specialitate ceruta de teza finala a disp. art. 33 alin. 1 din legea 303/2004, nu se regaseste in dispozitiile legale din actele normative privind salarizarea personalului auxiliar, indiferent de evolutia istorica a acestora, ci in Legea privind statutul personalului auxiliar, in speta art. 70 din Legea 567/2004, enuntat si interpretat in precedent, aceasta fiind pur si simplu, fara nicio distinctie si fara nicio exceptie, perioada in care se desfasoara activitatea de grefier cu studii superioare.

In aceste conditii, orice discutie privind atributiile functiilor, inclusiv una privind nediscriminarea, fie si in limitele impuse de deciziile CCR privind constitutionalitatea OUG 137/2000 si posibilitatile instantei in acest domeniu, apare de prisos.

Acestea sunt considerentele in temeiul carora, fiind incident cazul de recurs de modificare prevazut de art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, in baza art. 213 alin. 1 teza I, se vor admite ambele recursuri ca fondate, se va modifica in tot sentinta in sensul ca se va respinge actiunea reclamantei.

Pentru aceleasi considerente, dar per a contrario, se vor inlatura ca neintemeiate sustinerile, argumentele si apararile formulate de intimata in recurs, prin Intampinare.

1

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Stabilirea vechimii în specialitate juridică în cazul grefierilor cu studii superioare. Salarizare