Taxe judiciare de timbru. Respingerea cererii de reexaminare. Consecinţe Taxă de timbru

Taxe judiciare de timbru. Respingerea cererii de reexaminare. Consecinţe

Legea nr. 146/1997, art. 18

Potrivit art. 18 alin. (1), (2), (3) din Legea nr. 146/1997, determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru se face de către instanţa de judecată sau, după caz, de Ministerul Justiţiei, iar împotriva modului de stabilire a taxei de timbru se poate face cerere de reexaminare, la aceeaşi instanţă, în termen de 3 zile de la data stabilirii taxei sau de la data comunicării sumei datorate, care se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părţilor, prin încheiere irevocabilă.

În consecinţă, în cazul în care prin încheiere irevocabilă s-a respins cererea de reexaminare, iar instanţa a anulat acţiunea sau cererea de apel pentru neplata taxei de timbru, pe calea recursului nu mai poate fi criticat cuantumul taxelor de timbru, deoarece s-ar încălca autoritatea de lucru judecat a acelei încheieri irevocabile.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia civilă,

Decizia civilă nr. 51/R din 22 ianuarie 2009

Prin Decizia civilă nr. 337 din 6 noiembrie 2008, Tribunalul Arad a anulat ca netimbrat apelul declarat de reclamanţii M.A. şi M.T., în contradictoriu cu pârâţii M.C. şi M.L.D., împotriva Sentinţei civile nr. 912 din 12 mai 2008, a Judecătoriei Ineu.

Prin aceeaşi decizie, reclamanţii apelanţi M.A. şi M.T. au fost debitaţi cu suma de 4.637,20 lei taxă judiciară de timbru şi 4,85 lei timbru judiciar, reprezentând taxe de timbru datorate în primă instanţă.

Pentru a pronunţa această decizie, Tribunalul a reţinut că, potrivit art. 11 alin. (1) din Legea nr. 146/1997, reclamanţii apelanţi au fost citaţi cu menţiunea de a achita taxa de timbru aferentă apelului, reprezentând jumătate din valoarea datorată la prima instanţă, respectiv suma de 2.323,60 lei taxă judiciară de timbru şi 5 lei timbru judiciar, însă aceştia nu au depus dovada achitării taxelor până la termenul de judecată fixat de instanţă, astfel încât, în temeiul art. 20 din Legea nr. 146/1997, Tribunalul a anulat apelul reclamanţilor şi i-a debitat cu suma datorată în prima instanţă.

Împotriva deciziei Tribunalului au declarat recurs reclamanţii Marian Avram şi Marian Teodor, solicitând, în temeiul art. 304 Cod procedură civilă, admiterea recursului şi casarea deciziei cu trimiterea cauzei la Tribunal pentru rejudecarea apelului.

În dezvoltarea motivelor de recurs, reclamanţii au susţinut că instanţa de apel a aplicat greşit Legea nr. 146/1997, precizând că, deşi au insistat să le indice textul de lege în baza căruia le-a cerut taxele de timbru, singura motivare în drept dată prin decizia recurată este art. 11 din Legea nr. 146/1997, care se referă numai la faptul că cererile pentru exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti se timbrează cu 50% din taxa de la instanţa de fond.

Prin Decizia civilă nr. 51 din 22 ianuarie 2009, Curtea de Apel Timişoara a respins recursul declarat de reclamanţi împotriva deciziei pronunţate de instanţa de apel, pe baza argumentelor ce în continuare sunt enunţate.

Articolul 18 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 146/1997 are următorul conţinut:

(1) Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru se face de către instanţa de judecată sau, după caz, de Ministerul Justiţiei;

(2) Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face cerere de reexaminare, la aceeaşi instanţă, în termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data comunicării sumei datorate;

(3) Cererea se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părţilor, prin încheiere irevocabilă.

În speţa de faţă, prin Încheierea din 13 octombrie 2008, irevocabilă, pronunţată în dosarul nr. 455/246/A/2008, Tribunalul Arad a respins cererea de reexaminare formulată de reclamanţii apelanţi M.A. şi M.T., stabilind că aceştia datorează taxa judiciară de timbru în cuantum de 2.323,60 lei şi 5 lei timbru judiciar pentru apel, precum şi taxa judiciară de timbru de 4.637,20 lei şi 4,85 lei timbru judiciar pentru prima instanţă, taxe impuse de completul de judecată titular.

Astfel, avându-se în vedere că încheierea dată în soluţionarea cererii de reexaminare este irevocabilă, Curtea a reţinut că pe calea recursului nu mai poate fi criticat cuantumul taxelor de timbru, deoarece, dacă s-ar admite contrariul, ar însemna să nu se recunoască şi să se încalce autoritatea de lucru judecat a acelei încheieri irevocabile.

În consecinţă, avându-se în vedere că recurenţii nu şi-au îndeplinit obligaţia de plată a taxei de timbru stabilită prin încheierea irevocabilă din 13.10.2008, a apreciat că în mod corect, în baza art. 20 din Legea nr. 146/1997, Tribunalul a anulat apelul reclamanţilor.

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Taxe judiciare de timbru. Respingerea cererii de reexaminare. Consecinţe Taxă de timbru