Titlu de proprietate. Motive de nulitate absoluta Fondul funciar

Tip document: sentinta civila

Nr. document: 550

Data document: 17.04.2012

Domeniu asociat: Fond funciar

Titlu jurisprudenta: Titlu de proprietate. Motive de nulitate absoluta

Prin cererea formulata la data de 29.03.2010 si inregistrata pe rolul Judecatoriei Corabia sub nr. 6XX/213/2010, reclamantul U.V. in contradictoriu cu paratul V.A. a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 7XXX/1/05.06.1995 emis pe numele paratului, prin care i s-a constituit dreptul de proprietate asupra suprafetei de 5 ha teren arabil extravilan, situata in tarlaua 85, parcela 2.

Reclamantul a mai solicitat obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea in fapt a actiunii reclamantul a aratat ca paratul V.A. a avut calitatea de specialist agricol si in baza acestei calitatii i s-a constituit dreptul de proprietate asupra unei suprafete de 3 ha teren. Aceasta suprafata de teren i-a fost repartizata in T76 asa cum rezulta din tabelul cu ordinea de punere in posesie a proprietarilor si in care la nr.39 din sola 76 apare paratul cu suprafata de 3 ha.

Reclamantul a mai aratat ca ulterior datorita pozitiei pe care paratul a ocupat-o si-a marit aceasta suprafata la 5 ha si cu toate ca Primaria orasului Corabia a solicitat constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate mentionat anterior, pe considerentul ca in loc de 3 ha au fost inscrise 5 ha, prin sentinta civila nr.1XXX/15.10.2002 a Judecatoriei Corabia, ramasa definitiva, s-a respins cererea de constatare a nulitatii, suprafata din titlu a ramas aceeasi in mod irevocabil.

In ceea ce priveste amplasamentul acestei suprafete de teren reclamantul a precizat ca suprafata de 5 ha nu a fost niciodata in Tarlaua (sola) 85, parcela 2 ci in tarlaua 76 astfel configurata in tabelul cu ordinea punerii in posesie a proprietarilor din acea sola si unde la pozitia 39 apare paratul cu suprafata de 3 ha, pozitie care se regaseste si in documentele Primariei Corabia de punere in posesie cu terenurile din T 76, unde figureaza si paratul. Mai mult decat atat in aceleasi tabele, la pozitia anterioara, cu numarul 38 apare numita M.E., pe al carei titlu de proprietate cu nr.1XXXX/55 din 28.04.1999 apare ca este vecina la sud cu paratul V.A., terenul fiind situat asadar sola 76, parcela 38.

Reclamantul a subliniat ca in fisa cu datele pentru completarea titlului de proprietate a paratului apare trecuta suprafata de 5 ha dar nu este mentionata nici tarlaua nici parcela unde se afla amplasata aceasta suprafata.

Reclamantul a precizat ca, profitand de faptul ca a indeplinit diverse calitati, paratul si-a trecut pe titlul de proprietate amplasamentul pe care l-a dorit, respectiv cel din T 85, parcela 2, unde s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru alte persoane, T.M., Z.E., V. Gh., V.T., si care au incheiat contracte de arenda a cestui teren. Mai mult decat atat pe teren sunt edificate si niste constructii care ii apartin iar in prezent tocmai pentru a dobandi aceste constructii, paratul a formulat o cerere de revendicare a suprafetei de 5 ha teren, situata in sola 85, parcela 2.

Cererea de chemare in judecata nu a fost intemeiata in drept.

La cerere au fost anexate, in copie, urmatoarele inscrisuri: titlul de proprietate nr.7XXX/1/05.06.1995 (fila 3), titlul de proprietate nr.1XXXX/55/28.04.1999 (fila 4), fisa cu date pentru completarea „Titlului de Proprietate”conform Legii nr.18/1991 (f.5), tabel cu ordinea punerii in posesie a proprietarilor in sola 77, 76, 78 (f.6-7). In cursul judecatii reclamantul a depus la dosarul cauzei urmatoarele inscrisuri: hotararea Comisiei Judetene nr.4XXX/04.05.1992, copie a Anexei II-a, adresa nr.7XXX/16.05.2011 a primariei Corabia,

Paratul legal citat a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata si obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea in fapt paratul a aratat ca situatia descrisa in cererea de chemare in judecata intrucat titlul de proprietate nr.7XXX/1/05.06.1995 i-a fost eliberat legal si avand ca acte premergatoare, adeverinta de proprietate nr.1XXXXX/09.01.1992 si fisa titlului de proprietate.

Paratul a subliniat ca prin sentinta civila nr.1XXX/15.10.2002 a Judecatoriei Corabia ramasa definitiva i s-a consfintit posesia celor 5 ha si pozitia lor in sola 85, parcela 2 Corabia.

Paratul a aratat ca in fisa titlului de proprietate sunt trecute toate datele de identificare ale suprafetei.

In drept, paratul a invocat prevederile art.115 C.proc.civ.

La intampinare paratul a atasat in copie sentinta civila nr.1XXX/15.10.2002, pronuntata de catre Judecatoria Corabia, adeverinta nr.1XXXXX/09.01.1992.

Instanta a incuviintat pentru reclamant proba cu interogatoriul paratului si proba testimoniala cu doi martori.

Comisia Locala de Fond Funciar corabia a depus prin reprezentantul legal un set de inscrisuri, respectiv:nota de constatare nr.6XXX/05.05.2010 (f.31), proces-verbal de licitatie din data de 16.11.2006 (f.32-33), tabel cu membri contractanti repartizati in sola 76 (f.34-35), tabel nominal cu membrii contractanti repartizati in sola 85 (f.36), tabel nominal cu membrii asociati si terenul aferent (filele 37-39).

La termenul de judecata din 30.09.2010 instanta a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului invocata de catre parat si a procedat la punerea intrebarilor celui chemat la interogatoriu, raspunsurile fiind atasate la dosar la fila 44 dupa consemnare.

Solutionarea cauzei a fost suspendata in temeiul art.244, pct.2 C.proc civ pana la solutionarea dosarului penal nr.1XXX/P/2010.

Cauza a fost repusa pe rol la data de 29.09.2011 fiind suspendata din nou la cererea ambelor parti in temeiul art.24, alin.1, pct.1, fiind repusa pe rol la cererea reclamantului la data de 16.02.2012.

La termenul de judecata din 03.04.2012 paratul V.A. a invocat exceptia lipsei interesului reclamantului in formularea cererii de chemare in judecata.

I. Potrivit art 137 alin 1 Cod procedura civila, instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si a celor de fond care fac de prisos, in totul sau in parte, cercetarea in fond a pricinii.

Starea de fapt constatata de instanta in urma probelor administrate, relevanta sub aspectul solutionarii exceptiei :

La data de 05.06.1995 Comisia Judeteana de fond funciar Ole a emis pe numele paratului V.A. Titlul de proprietate nr.7XXX/1/05.06.1005 asupra unei suprafete de 5 ha, teren arabil extravilan, suprafata care i-a fost repartizata in T.85, parcela 2, pe teritoriul orasului Corabia (fila 3).

Pe terenul in suprafata de 5 ha, situat in T.85, parcela 2 sunt edificate niste constructii, proprietatea reclamantului U.V. (filele 31-33).

Prin sentinta civila nr.1XXX/15.12.2010, pronuntata de catre Judecatoria Corabia in dosarul nr.2XXX/213/2009, a fost obligat paratul U.V. sa lase reclamantului V.A. in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 5 ha teren extravilan, situata in localitatea Corabia, T.85, parcela 2 din titlul de proprietate nr.7XXX/1/05.06.1995. A fost obligat paratul sa-i plateasca reclamantului contravaloarea productiei nerealizate in ultimii 3 ani, respectiv suma de 62895,26 lei.

Prin decizia civila nr.6XX/2011, pronuntata de catre Tribunalul Olt in dosarul nr.2XXX/213/2009 a fost admis recursul formulat de catre recurentul U.V., in contradictoriu cu intimatul V.A. a fost casata sentinta civila nr.1XXX/15.12.2010 si a fost retinuta cauza pentru rejudecare pe fond.

Referitor la exceptia lipsei de interes, este de precizat faptul ca una dintre conditiile de exercitare ale actiunii civile se refera la necesitatea existentei unui interes, adica a unui folos practic urmarit de cel ce a pus in miscare actiunea civila.

Interesul judiciar reprezinta una din conditiile de exercitare a actiunii civile, nefiind definit de dispozitiile codului de procedura civila: doctrina a aratat ca prin interes" se intelege folosul practic, imediat, pe care il are o parte pentru a justifica punerea in miscare a procedurii judiciare.

Obligatia reclamantului este ca atat la declansarea procedurii judiciare sa justifice in persoana sa interesul de a promova actiunea civila, cat si ulterior, pe tot parcursul procesului, ori de cate ori se apeleaza la unele din formele procedurale care alcatuiesc continutul actiunii (cereri, exceptii, exercitarea cailor de atac, executare silita, etc.).

Pentru a justifica sesizarea instantei de judecata, interesul trebuie sa fie legitim, juridic (corespunzator cerintelor legii materiale si procesuale), nascut si actual, personal si direct.

Instanta retine ca folosul practic urmarit prin promovarea prezentei actiuni este acela de a dovedi ca paratul V.A. nu a detinut vreodata in proprietate teren in tarlaua 85, parcela 2, teren pe care sunt edificate constructiile reclamantului.

Instanta retine ca, in ipoteza in care, ca efect al constatarii nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr.7XXX/1/05.06.1995, s-ar stabili ca terenul in suprafata de 5ha, pentru care s-a constituit dreptul de proprietate in favoarea paratului, nu este amplasat in Tarlaua 85, parcela 2, paratul V.A. nu ar putea sa-i mai opuna un titlu valabil reclamantului U.V. in actiunea in revendicare aflata pe rolul Tribunalului Olt.

In concluzie, avand in vedere aspectele mai sus-mentionate se impune respingerea exceptiei lipsei de interes, existand nici un folos practic in formularea actiunii.

II. Cu privire la fondul cauzei

Prin prezenta cerere reclamantul a solicitat sa se constate nulitatea absoluta a Titlului de proprietate nr.7XXX/1/05.06.1005 emis pe numele paratului doar in privinta amplasarii acestei suprafete care nu este in T.85, parcela 2, ci in T 76 parcela 38.

Conform hotararii nr.103/18.12.1991 a Comisiei Judetene Olt s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor in favoarea specialistilor care au lucrat in domeniul agricol pentru suprafata de 5 ha eliberandu-se si adeverintele de proprietate printre care si adeverinta nr.153750/09.01.1992, pe numele paratului V.A. (fila 18 si 104).

Comisia Judeteana de fond funciar OlT a emis pe numele paratului V.A. Titlu de proprietate nr.7XXX/1/05.06.1005 asupra unei suprafete de 5 ha, teren arabil extravilan, suprafata care i-a fost repartizata in T.85, parcela 2, pe teritoriul orasului Corabia (fila 3) avand ca acte premergatoare adeverinta de proprietate nr.1XXXXX/09.01.1992(fila 18) si fisa titlului de proprietate (fila 8).

Prin sentinta civila nr.1XX/13.10.2002 a fost respinsa ca neintemeiata actiunea formulata de Comisia locala pentru aplicarea Legii nr.18/1991-Consiliul Local Corabia impotriva paratului V.A. privind constatarea nulitatii absolute a Titlului de proprietate nr.7XXX/1/05.06.1005 eliberat de Comisia Judeteana Olt de aplicare a Legii nr.18/1991. Sentinta a ramas definitiva prin neapelare.

Instanta a retinut ca din considerentele sentintei mai sus-mentionate ca Titlul de proprietate nr.7XXX/1/05.06.1005 a fost emis cu respectarea stricta a dispozitiilor art.20 din legea nr.18/1991 (art.21 din legea nr.18/1991 republicata la data de 05.01.1998).

Instanta mai retine ca s-a statuat in mod definitiv si irevocabil ca Titlul de proprietate nr.7XXX/1/05.06.1005 a fost emis cu respectarea stricta a dispozitiilor din legea nr.18/1991 atat in ceea ce priveste suprafata pentru care s-a constituit dreptul de proprietate cat si in privinta amplasamentului acelei suprafete de teren.

Potrivit art 28 din HG nr. 131/1991, in vigoare la acea data, Comisia judeteana va analiza propunerile primite de la comisiile comunale, precum si contestatiile celor care s-au considerat nemultumiti de modul de stabilire a dreptului de proprietate de catre comisia comunala. Comisia judeteana, prin hotarare, va solutiona contestatiile si va valida sau invalida propunerile si le va transmite, prin delegat, in termen de 3 zile, comisiilor subordonate, care le vor afisa imediat la sediul consiliului local si vor comunica, sub semnatura, persoanelor care au formulat contestatii hotararea comisiei judetene.

De la data comunicarii sub semnatura, persoanele nemultumite pot face plangere impotriva hotararii comisiei judetene la judecatorie in termen de 30 de zile.

Asadar, pentru a asigura stabilitatea circuitului civil si a se evita incertitudinile viitoare pentru cei mentionati in titlu a fost prevazuta o procedura speciala de contestare conform art. 53 al. 2 din Legea 18/1991. Aceleasi ratiuni se justifica si in cazul paratului pe care reclamantul il contesta ca beneficiar al suprafetei de teren de 5 ha din T.85, parcela 2.

Nu s-a dovedit ca ar exista o cerere depusa de reclamant, prin care sa fi solicitat acest teren, nu exista documentatie si nici hotarare de validare a constituirii dreptului de proprietate la acest teren, motive pentru care instanta de judecata constata ca reclamantul nu are nici o indreptatire legala la aceasta suprafata de teren, neputand fi retinut argumentul acestuia cu privire faptul ca pe suprafata de teren mai sus-mentionat detine in proprietate niste constructii

Dispozitiile art. III alin. 1 din Legea nr.169/1997 prevad ca : (1) Sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile aplicabile la data incheierii actului juridic, urmatoarele acte emise cu incalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 : a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, in favoarea persoanelor fizice care nu erau indreptatite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri; b) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole aflate in domeniul public sau privat al statului, ori in domeniul public al comunelor, oraselor sau municipiilor; c) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate in intravilanul localitatilor, pe terenurile revendicate de fostii proprietari, cu exceptia celor atribuite conform art. 23 din lege; d) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole constituite ca izlaz comunal; e) actele de constituire a dreptului de proprietate, in conditiile art. 20, in localitatile in care s-a aplicat cota de reducere prevazuta de lege; f) actele de constituire a dreptului de proprietate, in conditiile art. 20 si in cazul in care in localitatea respectiva nu s-a constituit dreptul de proprietate persoanelor indreptatite de lege; g) transferurile de terenuri dintr-o localitate in alta, efectuate cu incalcarea conditiilor prevazute de lege, in scopul ilicit de a spori prin aceasta valoarea terenului primit ca urmare a transferului; h) actele de vanzare-cumparare privind constructiile afectate unei utilizari sociale sau culturale - case de locuit, crese, gradinite, cantine, camine culturale, sedii si altele asemenea - ce au apartinut cooperativelor agricole de productie, cu incalcarea dispozitiilor imperative prevazute la ultimul alineat al art. 28 din lege.

Amplasarea terenului paratului V.A. in alta tarla si parcela decat cele mentionate in titlul de proprietate nu este prevazuta ca motiv de nulitate absoluta in dispozitiile art.III ale Legii nr.1671997 care sa permita oricarei persoane interesate sa invoce nulitatea absoluta si partiala a titlului de proprietate contestat.

Avand in vedere cele retinute mai sus va respinge cererea de chemare in judecata ca neintemeiata.

Va lua act ca paratul nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Publicat pe portal 25.09.2012

Presedinte,

Elena Lascu

2

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Titlu de proprietate. Motive de nulitate absoluta Fondul funciar