CSJ. Decizia nr. 1691/2003. Contencios. Conflict negativ de competenta (anulare certificat de atestare a dreptului de proprietate). Stabilirea competenţei

ROMÂNIA

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE

SECŢIA DE contencios ADMINISTRATIV

Decizia nr. 1691/2003

Dosar nr. 808/2003

Şedinţa publică din 6 mai 2003

Asupra conflictului negativ de competenţă de faţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Reclamanţii M.N., M.I., M.D., P.D., I.M., M.P., M.S., A.P., C.P., P.M., C.D., S.E., în calitate de succesori ai autorilor M.G., M.A., O.M. şi M.G.I. au solicitat în contradictoriu cu Ministerul Industriilor, SC H. SA şi Primăria Voineasa, anularea certificatului de atestare a dreptului de proprietate Seria M03 nr. 0318, emis la data de 12 iulie 1993, asupra terenurilor în suprafaţă de 36.559,82 mp şi 18.122,66 mp, situate în raza comunei Voineasa, punctul Capra Foii.

Totodată, reclamanţii au solicitat printr-un al doilea capăt de cerere, să se dispună anularea înregistrării făcută în registrul de transcripţiuni la fostul Notariat de Stat Vâlcea.

Judecătoria Brezoi, prin sentinţa civilă nr. 1494 din 11 octombrie 2002, şi-a declinat competenţa în favoarea Curţii de Apel Piteşti.

La rândul său, această din urmă instanţă a constatat, cu privire la primul capăt de cerere, că reclamanţii nu au parcurs faza procedurii prealabile, ci s-au adresat direct instanţei de judecată, situaţie în care acest capăt de cerere a fost respins ca inadmisibil.

În ce priveşte capătul de cerere referitor la anularea înregistrării în registrul de trsnscripţiuni, instanţa a considerat că este cazul disjungerii judecării sale, competenţa urmând să fie declinată în favoarea Judecătoriei Brezoi, potrivit art. 158 şi 159 C. proc. civ.

În acest fel, ivindu-se un conflict negativ de competenţă, cauza a revenit spre soluţionare, sub acest aspect, Curţii Supreme de Justiţie.

După cum a rezultat din expunerea rezumativă, instanţa de judecată a fost învestită cu o acţiune, având două capete de cerere.

Primul din acest capăt de cerere a fost soluţionat în fond de către Curtea de Apel şi cu privire la el nu există un conflict de competenţă, hotărârea dată fiind supusă recursului.

Referitor la cel de al doilea capăt de cerere, competenţa de soluţionare aparţine, potrivit prevederilor Legii nr. 7/1996, judecătoriei.

În consecinţă, urmează a se stabili competenţa de judecată a celui de al doilea capăt de cerere, în favoarea Judecătoriei Brezoi, competentă material şi teritorial să soluţioneze pricinina.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Stabileşte competenţa de soluţionare a litigiului privind pe M.N., M.I., M.D., P.D., I.M., M.P., M.S., A.P., C.P., P.M., C.D., S.E., Ministerul Industriei şi Resurselor, SC H. SA şi Primăria Voineasa, în favoarea Judecătoriei Brezoi.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 6 mai 2003.

Părțile dosarului

(conform datelor publicate pe portalul instanțelor)

 • MIRION N. NICOLAE - Petent
 • MIRION N. ION - Petent
 • MIRION N. DUMITRU - Petent
 • PAUNESCU DOBRITA - Petent
 • MIRION N. ILIE - Petent
 • MIRION N. PETRE - Petent
 • MIRION N. STAN - Petent
 • ALEXANDRESCU PARASCHIVA - Petent
 • COSEREA PARASCHIVA - Petent
 • MARDALE PETRE - Petent
 • CERCI DOBRA - Petent
 • STANESCU ELVIRA - Petent
 • MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR - Intimat
 • S.C. "HIDROCONSTRUCTIA" S.A. - Intimat
 • PRIMARIA VOINEASA - Intimat

Termenele dosarului

Dată de ședință Oră începere ședință
06.05.20039:00
 • Complet de judecată: Completul nr. 2
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: -
 • Tipul documentului de soluționare: -
 • Soluție: -
 • Detalii soluție: -

Vezi și alte spețe de contencios administrativ:

Comentarii despre CSJ. Decizia nr. 1691/2003. Contencios. Conflict negativ de competenta (anulare certificat de atestare a dreptului de proprietate). Stabilirea competenţei