Pretentii Cereri

I N S T A N T A

Sub nr. X din 21.10.2011 a fost inregistrata la aceasta instanta adresa nr. X/2009 din 21.09.2011, prin care Judecatoria M a trimis, spre competenta solutionare, cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul A C. M, impotriva paratilor unitatea administrativ-teritoriala comuna F, jud. V, prin primarul comunei F, Consiliul Local com. F si SC EON Moldova Distributie SA I.

Prin cererea inregistrata initial la Judecatoria M cu nr. X/264/21.09.2009, completata in cursul judecatii (precizarile de la fila 34) reclamantul A M a chemat in judecata pe paratii Consiliul Local al com. F, jud. V si unitatea administrativ-teritoriala comuna F, jud. V, prin primarul comunei F, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta:

- sa fie obligati paratii sa plateasca reclamantului suma de 5.000 lei, reprezentand c/valoarea lipsei de folosinta a suprafetei de aproximativ 120 m.p., proprietatea reclamantului, situata in satul/com. F, jud. V, pe durata a 3 ani;

- sa fie obligati paratii sa incheie cu reclamantul un contract de inchiriere pentru suprafata de teren proprietatea reclamantului si ocupat de catre parate.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca, in anul 2004, Primaria com. F a efectuat lucrari de canalizare a localitatii si, in baza unui acord verbal dat de reclamant, paratele au amplasat pe terenul reclamantului o conducta de canalizare si conductorii de alimentare cu energie electrica a statiei de pompare a apei uzate; de asemenea, a fost racordata la canalizare Gradinita de copii situata in apropierea terenului reclamantului. In acea perioada, Primaria F a promis reclamantului ca ii va plati acestuia o chirie pentru terenul ocupat cu utilitatile mentionate, insa aceasta promisiune nu a fost respectata. Reclamantul a sustinut ca suprafata de teren ocupata de conducte este de aproximativ 120 m.p., pe acest teren este amplasata o moara de porumb si din cauza ca traseul conductelor este amplasat pe doua directii (nord-sud si est-vest) reclamantul nu mai poate realiza alte investitii, nu poate amplasa nicio constructie; totodata, reclamantul a sustinut ca el nu poate folosi nici terenul limitrof.

In dovedirea actiunii, reclamantul a folosit proba cu inscrisuri, depunand, in copie, contractul de vanzare-cumparare imobiliara autentificat cu nr. X/27.10.2002 la biroul notarului public G D; contractul de vanzare-cumparare imobiliara autentificat cu nr. 1212/12.12.2007 la biroul notarului public G D; planul de amplasament si delimitare a imobilului; proba cu expertiza th. judiciara agricola.

Unitatea administrativ-teritoriala comuna F, jud. V, primarul com. F si Consiliul Local com. F au formulat intampinare, prin care au aratat ca, in anul 2004, Primaria com. F a dat in folosinta sistemul de canalizare din com. F, imprejurare in care, pe terenul proprietatea reclamantului si cu acordul acestuia, au fost amplasate conductele de canalizare, pana la rezervorul de colectare a apelor uzate, fara sa se fi incheiat un act juridic intre parti in acest scop. In lipsa unui contract, Primaria com. F nu putea sa plateasca reclamantului o chirie pentru conductele amplasate pe terenul proprietatea acestuia. Paratii au mai aratat ca sunt de acord cu cererea prin care reclamantul a solicitat incheierea unui contract de inchiriere, cu conditia ca, prin expertiza judiciara sa se stabileasca exact care este suprafata de teren ocupata si cu privire la care reclamantul sustine ca este lipsit de folosinta ei, precum si sa se stabileasca chiria pe m.p.

Paratii au folosit in proces proba cu inscrisuri, depunand, in copie, Hotararea Consiliului Local com. F din data de 21.02.2006; Hotararea nr. 25/29.05.2007 a Consiliului Local com. F; adresa nr. 5542/C127 din 14.09.2010 emisa de E.On Moldova Distributie I.

Pentru solutionarea cauzei, s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice judiciare agricole.

Astfel, prin raportul de expertiza tehnica judiciara agricola, intocmit de expertul Filip Stelian, depus la dosarul instantei la data de 18.02.2010, completat prin suplimentul din data de 4.05.2010, au fost retinute sustinerile reclamantului, potrivit carora investitiile efectuate pe terenul proprietatea lui (conducta de evacuare reziduuri, cablul de inalta tensiune de la Gradinita de copii, conducta colectoare spre bazinul de decantare de la blocurile din comuna, construirea bazinului colector) au dus la imposibilitatea folosirii terenului atat in scopuri productive, dar mai ales in scopul efectuarii de investitii, reclamantul dorind sa construiasca o moara de grau si o brutarie. Or, prin constructiile efectuate de Primaria F, reclamantul este obligat sa lase terenul liber, pentru a permite interventia utilajelor la intretinerea sau la inlaturarea defectiunilor care apar. Reclamantul a mai sustinut ca, avand sursa de apa, el ar fi folosit terenul pentru cultivarea de legume.

Pe baza masuratorilor efectuate, expertiza agricola a stabilit ca:

- pe suprafata de 689 m.p. teren nu pot fi amplasate investitii sau culturi, deoarece aceasta suprafata este necesara intretinerii si interventiei in caz de avarii;

- pe o alta suprafata de 225 m.p. teren nu pot fi amplasate investitii sau culturi, deoarece aceasta suprafata este necesara intretinerii si interventiei in caz de avarii;

- o alta suprafata de 45 m.p. teren este ocupata de constructia bazinului de colectare.

Pe baza masuratorilor efectuate si avand in vedere spatiul necesar pentru interventia utilajelor si masinilor, expertiza agricola a mai stabilit ca suprafata afectata de imposibilitatea efectuarii de investitii cat si de imposibilitatea cultivarii de legume este de 959 m.p. Pe suprafata de 959 m.p. teren, daca s-ar cultiva legume (rosii), s-ar obtine un venit net de 3.804 lei/an, astfel in perioada a 3 ani, daunele cauzate reclamantului prin lipsa de folosinta a terenului sunt in valoare totala de 11.412 lei.

Impotriva raportului de expertiza a formulat obiectiuni unitatea administrativ-teritoriala comuna F, aratand ca:

- suprafata de 45 m.p. teren, de ocupata de constructia bazinului de decantare, nu este proprietatea reclamantului, ci este proprietatea domeniului privat al com. F;

- suprafata de 689 m.p. teren nu a fost corect determinata, deoarece, in anul 2002, reclamantul a cumparat terenul cu toate lucrarile de dezafectare: conducte de canalizare si retea electrica trifazata. Reteaua electrica nu este proprietatea comunei F, ci a EON Electrica.;

- pentru stabilirea cuantumului daunelor cauzate prin lipsa de folosinta a terenului, nu s-a inteles care este motivul pentru care a fost avuta in vedere cultura de tomate, iar nu cultura de cereale, cu atat mai mult cu cat, in ultimii ani, reclamantul a cultivat terenul cu lucerna, fara sa fi fost tulburat vreun moment in activitatea si in intretinerea terenului.

La obiectiunile formulate de unitatea administrativ-teritoriala comuna F, reclamantul a raspuns aratand ca, la momentul cand el a cumparat terenul, pe teren nu se afla nicio investitie, deoarece aceste lucrari au fost efectuate in anii 2003 si 2004 si au fost puse in functiune in toamna anului 2004. Investitia trifazica (cablurile de alimentare) este a Primariei com. F, lucrarile au fost executate de o firma acreditata, proprietarul fiind Primaria com. F. Reclamantul a precizat ca pe terenul proprietatea sa el intentioneaza sa amplaseze o sera de legume, cultura de tomate fiind singura care poate fi realizata in intravilan si aducatoare de venit. Totodata, reclamantul a sustinut ca nu poate realiza niciun spatiu comercial, o terasa, sala de festivitati, nu poate construi o casa pentru membrii familiei sale, aspecte pe care expertiza nu le-a luat in calcul.

La obiectiunile sus mentionate, expertul Xa raspuns intocmind al II-lea supliment la raportul de expertiza, depus la dosar la 11.08.2010, prin care a aratat ca:

- pe suprafata de 689 m.p. teren, proprietatea reclamantului, sunt amplasate conducta de scurgere de la Gradinita de copii si cablul de inalta tensiune. Expertiza nu a putut stabili cine este proprietarul acestor investitii;

- pe suprafata de 225 m.p. teren este amplasata cealalta conducta de scurgere a bazinului colector;

- suprafata de 45 m.p. teren este proprietatea comunei F;

- toate investitiile (conducta de scurgere de la gradinita, conducta de scurgere a bazinului colector, cablul de inalta tensiune) sunt constructii subterane;

- proprietarul poate folosi aceste terenuri pentru orice cultura, deoarece numai in caz de avarii se intervine pe teren., insa nu poate realiza constructii deoarece nu i se elibereaza autorizatie de construire. Interventia la o constructie subterana se face pe o suprafata de 2,5 m de o parte si de alta a constructiei.

Cat priveste cuantumul daunelor cauzate pentru lipsa de folosinta, acesta este acelasi, indiferent ce legume ar fi cultivate pe teren, din cauza ca toate legumele au preturi aproximativ egale.

Solutionand cauza, Judecatoria M a pronuntat sentinta civ. nr. X/5.10.2010, prin care a fost admisa cererea pentru daune, formulata de reclamantul A M, impotriva paratilor Consiliul Local al com. F, jud. V, unitatea administrativ-teritoriala comuna F, jud. V, prin primarul comunei F, si au fost obligati paratii sa plateasca reclamantului suma de 11.412 lei, reprezentand daune cauzate prin lipsa de folosinta a terenului, in ultimii 3 ani, actualizata in raport cu rata inflatiei, calculata la data scadentei si pana la data efectuarii platii efective.

Prin aceeasi sentinta, paratii au fost obligati sa incheie cu reclamantul un contract de inchiriere pentru suprafata de 959 m.p. teren, conform anexei nr.1- schita nr.1 la raportul de expertiza tehnica intocmit de expertul Filip Stelian, ce face parte din sentinta mentionata.

Totodata, paratii au fost obligati sa plateasca reclamantului, in solidar, cheltuieli de judecata in suma de 1.831 lei.

Impotriva sentintei civ. nr. X/5.10.2010 a Judecatoriei M a formulat recurs unitatea administrativ-teritoriala comuna F, jud. V. Intre motivele de recurs, s-a aratat ca reteaua electrica trifazica, ce afecteaza terenul reclamantului, este proprietatea EON Moldova, iar nu proprietatea comunei F, motiv pentru care comuna F nu poate fi obligata la plata de despagubiri pentru aceasta retea care afecteaza terenul reclamantului. Totodata, bazinul de decantare este amplasat pe 45 m.p. teren care nu este proprietatea reclamantului, ci acest teren este proprietatea comunei F. Cu privire la incheierea unui contract de inchiriere de catre parti, comuna F a aratat ca ea este de acord cu incheierea unui astfel de contract, cu conditia ca, printr-o expertiza, sa se stabileasca cuantumul chiriei in functie de valoarea practicata pe piata libera. Insa paratii nu pot fi obligati la incheierea unui astfel de contract deoarece reclamantul foloseste nestingherit terenul pentru diferite culturi agricole, terenul fiind afectat doar atunci cand se fac lucrari la reteaua de canalizare, fara o deposedare perpetua a reclamantului.

Prin decizia civ. nr. X/R/12.09.2011, pronuntata de Tribunalul V, a fost admis recursul formulat de unitatea administrativ-teritoriala comuna F, jud. V, impotriva sentintei civ. nr. X/5.10.2010 a Judecatoriei M, sentinta care a fost casata, iar cauza a fost trimisa, spre rejudecare, la aceeasi instanta.

In considerentele deciziei civ. nr. X/R/12.09.2011 a Tribunalului V, s-a retinut ca:

- dintre cei trei parati chemati initial in judecata (Consiliul Local al com. F, jud. V, unitatea administrativ-teritoriala comuna F, jud. V, prin primarul comunei F), are calitate procesuala pasiva numai administrativ-teritoriala comuna F, reprezentata prin primar;

- instalatia de alimentare energie electrica a statiei de epurare, executata potrivit avizului tehnic de racordare 2786/2003, este proprietatea EON Moldova Distributie SA, si nu a paratei comuna F, ca urmare, comuna F nu poate fi obligata la plata unui eventual prejudiciu produs pentru aceasta instalatie;

- pentru a stabili daca suprafata de 45 m.p. teren, afectata de construirea bazinului de decantare, este sau nu proprietatea reclamantului, este necesara efectuarea unei expertize topografice.

Deoarece expertiza agricola efectuata contine inconsecvente, se impune efectuarea unei expertize topografice care sa identifice terenul proprietatea reclamantului, asa cum rezulta din cele doua contracte de vanzare-cumparare imobiliara din anii 2002 si 2007, sa identifice terenul de 100 m.p. asa cum rezulta din HCL nr. 11/2006, ce suprafata este afectata de canalizare si de bazinul de decantare, cand a fost realizata aceasta canalizare si daca, la data cumpararii terenului de catre reclamant, exista aceasta investitie.

Potrivit art. 26 alin.2 din Legea nr. 241/2006, proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despagubit pentru prejudiciile cauzate. In consecinta, reclamantul va trebui sa dovedeasca prejudiciul efectiv care i-a fost cauzat. Astfel, daca la data cumpararii terenul era afectat de canalizare, reclamantul nu poate obtine despagubire, pentru ca acesta avea sau trebuia sa aiba cunostinta de aceasta limitare, iar aceasta restrictie a fost reflectata in pretul de cumparare, in sensul reducerii pretului.

In considerentele deciziei civ. nr. X/R/12.09.2011 s-a mai retinut ca din continutul sentintei civ. nr. X/5.10.2010 nu rezulta motivarea in fapt si in drept a capatului de cerere privind obligarea paratilor la incheierea contractului de inchiriere, nefiind analizat pe fond, ceea ce echivaleaza cu o necercetare a fondului, motiv care se impune casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare. S-a dispus ca in rejudecare se va tine cont de dezlegarile de drept din decizia mentionata.

Cauza a fost trimisa Judecatoriei M, spre rejudecare, prin adresa nr. X/264/2009 din data de 19.05.2011 si inregistrata la Judecatoria M la data de 26.05.2011.

In rejudecare, reclamantul A M a precizat actiunea la termenul de judecata din 29.08.2011, aratand ca parati in cauza sunt unitatea administrativ-teritoriala comuna F, jud. V, reprezentata prin primar, si SC E.ON Moldova Distributie SA I, iar capetele de cerere sunt urmatoarele:

- obligarea paratilor la plata catre reclamant a c/valorii lipsei de folosinta, pentru perioada ultimilor 3 ani (2008-2010) a suprafetei de 959 m.p. teren proprietatea reclamantului, raportat la suprafata de teren efectiv ocupata de catre fiecare dintre parate;

- obligarea paratelor sa incheie, in termen de 30 de zile, contracte de inchiriere pentru suprafata de 959 m.p. teren, raportat suprafetei de teren efectiv ocupate de catre fiecare parata, la pretul pietei;

- in cazul in care paratele refuza incheierea contractului de inchiriere, sa fie obligate paratele sa ridice toate constructiile si echipamentele si sa readuca terenul la starea initiala.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca el este proprietarul suprafetei totale de 3.305,01 m.p., conform contractelor de vanzare-cumparare. Pe teren reclamantul a construit o moara, iar diferenta de teren este cultivata cu legume. Paratele au intrat pe terenul proprietatea reclamantului si au instalat o fosa septica, conducte de scurgere si cabluri electrice. Reclamantul a precizat ca el a cumparat terenul liber de orice sarcina, iar conductele si celelalte instalatii au fost efectuate pe terenul reclamantului fara sa se fi solicitat consimtamantul expres al acestuia.

In drept, reclamantul a invocat prevederile art. 44 alin.2 din Constitutia Romaniei; art.1 din Protocolul aditional nr. 1 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului; art. 16 din Legea energiei nr.13/2007; art. 998-99, art. 1411, art. 1X din Codul civil; art. 8, art. 18 alin.4 lit. b din Legea nr. 554/2004.

Prin incheierea din data de 12.09.2011, pronuntata in dosarul nr. X/264/2009, Judecatoria M a trimis cauza, spre competenta solutionare, la Judecatoria B.

In considerentele incheierii sus mentionate s-a retinut ca, prin Legea nr. 148/2011, Judecatoria M urma sa fie desfiintata, iar competenta teritoriala de solutionare a cauzei apartine Judecatoriei B.

In rejudecare, reclamantul a folosit proba cu martori, inscrisuri, interogatoriu si proba cu expertiza tehnica judiciara topografica.

Unitatea administrativ teritoriala com. F a comunicat instantei Proiectul nr. 512/203/2002 din septembrie 2002 pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru obiectivul „Statia de epurare si reabilitare colectoare canalizare sat F”, intocmit de SC Hidroedil SA I.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Prin Hotararea nr. 27/4.08.2002, Consiliul Local al com. F a insusit proiectul tehnic intitulat „Statie epurare si reabilitare colectoare canalizare sat F, comuna F, jud. V, Programul SAPARD”.

Prin Hotararea nr.30/4.08.2002 Consiliul Local com. F a aprobat ocuparea definitiva a suprafetei de 2.100 m.p. teren cu obiectivele componente ale investitiei „Statie epurare si reabilitare colectoare canalizare sat/com. F”, teren aflat in domeniul public al com. F, identificat conform pozitiei nr. 446 din inventarul bunurilor care apartin domeniului public prin Hotararea Consiliului Local al com. F nr.11/31.03.2001.

Prin Proiectul nr. 512/203/2002 din septembrie 2002 pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru obiectivul „Statia de epurare si reabilitare colectoare canalizare sat F”, intocmit de SC Hidroedil SA I, s-a urmarit realizarea urmatoarelor obiective: retea canalizare menajera; statie pompare ape uzate; conducta refulare ape uzate; statie de epurare cu treapta mecanica si biologica; retea canalizare pluviala.

Din cuprinsul proiectului mentionat, rezulta ca procesul tehnologic de epurare a apelor uzate necesita urmatoarele tipuri de instalatii electrice: instalatii de forta tehnologica; instalatii de iluminat si prize functionale; instalatii de protectie a utilizatorilor; instalatii de automatizare pentru pompare si epurare; instalatii de forta pentru ventilatie functionala; instalatii de distributie; instalatii de alimentare.

Conform aceluI proiect, suprafetele ocupate de obiectivul de investitie pe teritoriul com. F sunt: definitiv: 2.100 m.p.; temporar: 21.500 m.p., iar durata de realizare a investitiei, mentionata in proiect, a fost de 12 luni.

In scopul realizarii obiectivului „Statie epurare si reabilitare colectare canalizare sat F, comuna F, jud. V” Primaria F a emis certificatul de urbanism nr.1/18.03.2002, in care s-a consemnat ca terenul in suprafata de 930 m.p. este situat in satul F si constituie proprietatea comunei F.

Prin autorizatia de construire nr.1/24.03.2003, emisa de Primaria com. F, jud. V (filele 213-214 dosar), s-a autorizat executarea lucrarilor pentru „Statia epurare si reablitare colectoare canalizare sat/com. F”.

In autorizatia de construire s-a mentionat ca termenul de valabilitate al autorizatiei este de 18 luni de la data emiterii, interval de timp in care trebuia sa inceapa lucrarile de executie, iar durata de executie a lucrarilor este de 12 luni, calculata de la data inceperii efective a lucrarilor.

Din autorizatia de construire sus mentionata, nu rezulta ca durata de valabilitate a autorizatiei ar fi fost prelungita.

Din studiul geotehnic intocmit de PF Xdin I, rezulta ca statia de pompare ape uzate este o constructie subterana tip cheson circular, amplasata la intersectia strazii principale din satul F cu drumul national DN 24 A, pe un teren apartinand domeniului public.

Conform Avizului Tehnic de Racordare nr. 2786/2003 a fost executata instalatia de alimentare cu energie electrica a Statiei de Epurare din satul/com. F, instalatia de alimentare cu energie electrica fiind proprietatea EON Moldova Distributie SA (a se vedea adresa nr. 6127/28.03.2011, emisa de EON Moldova Distributie SA I).

Din documentatia aflata la dosar, rezulta ca:

- la data de 5.03.2004 SC Electric X SA V a intocmit buletinul de verificare instalatii legare la pamant nr. 25/5.03.2004 pentru obiectivul Alimentare cu energie electrica a statiei de pompare F;

- la data de 5.03.2004 SC Electric X SA V a intocmit buletinul de verificare cablu de energie nr. 26/5.03.2004 pentru obiectivul Alimentare cu energie electrica a statiei de pompare F;

- la data de 5.03.2004 SC Electric X SA V a intocmit procesul-verbal de lucrari ascunse prize de pamant nr. 27/5.03.2004 pentru obiectivul Alimentare cu energie electrica a statiei de pompare F;

- la data de 5.03.2004 SC Electric X SA V a intocmit procesul-verbal de lucrari ascunse fundatii nr. 28/5.03.2004 pentru obiectivul Alimentare cu energie electrica a statiei de pompare F;

- la data de 5.03.2004 SC Electric X SA V a intocmit procesul-verbal de lucrari ascunse fundatii nr. 29/5.03.2004 pentru obiectivul Alimentare cu energie electrica a statiei de pompare F;

- la data de 5.03.2004 SC Electric X SA V a intocmit procesul-verbal de lucrari ascunse cabluri subterane nr. 30/5.03.2004 pentru obiectivul Alimentare cu energie electrica a statiei de pompare F;

- la data de 1.10.2004 a fost intocmit procesul-verbal de verificare a lucrarilor ce devin ascunse nr. 1/1.10.2004, pentru obiectul Statie epurare F;

- la data de 1.10.2004 a fost intocmit procesul-verbal de verificare a lucrarilor ce devin ascunse nr. 2/1.10.2004, pentru obiectul Statie pompare ape uzate F;

- la data de 4.10.2004 a fost intocmit buletinul de incercare a prizei de pamant nr. 3/4.10.2004 pentru obiectul Statie Epurare F;

- la data de 4.10.2004 a fost intocmit procesul-verbal de incercare a prizei de pamant nr. 4/1.10.2004, pentru obiectul Statie pompare ape uzate F.

Prin procesul-verbal de control al statului in faza determinata, incheiat la data de 8.10.2004 de catre Inspectoratul Judetean in Constructii V, s-a autorizat continuarea executarii lucrarilor la statia de epurare–fila 163 dosar instanta.

Prin contractul de vanzare-cumparare imobiliara autentificat cu nr. X/27.10.2002 la biroul notarului public G D, reclamantul A C. M a cumparat de la vanzatorul Pristolnicu E. Virgil o moara de porumb taraneasca, alcatuita dintr-o moara, un hol, o sala de masini, o magazie, un birou, un atelier, cu o suprafata construita de 168,32 m.p, precum si suprafata de 2.206 m.p. teren aferent constructiilor si anexelor (real masurata: 2.369,01 m.p), imobil situat in intravilanul satului/com. F, jud. V, cu nr. cadastral provizoriu 250, avand vecinatatile: N- Donose Gheorghe, drum satesc, Parohia nr. 2 F; S- drum national 24A; E- M C; V- Di Maria, imobil reprezentat in documentatia cadastrala avizata de Oficiul de cadastru V, ce face parte din contractul mentionat.

Din cuprinsul contractului de vanzare-cumparare sus mentionat, rezulta ca vanzatorul Pristolnicu E. Virgil dobandise dreptul de proprietate asupra imobilului vandut astfel: constructia cu destinatie de moara taraneasca impreuna cu suprafata de 750 m.p. teren aferent cladirii prin restituire de la SC Prod Prest SA V, in conditiile Legii nr. 10/2001, iar diferenta de teren de 1.456 m.p. (real masurata: 1.619,01 m.p.) a fost reconstituita pe numele vanzatorului prin titlul de proprietate nr. 2751/49039/2002.

Din planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate privind imobilul cu nr. cadastral 250, avizat de Oficiul de Cadastru V cu nr. X/23.09.2002, rezulta ca terenul era grevat de conducte de canalizare si de retea electrica trifazata (fila 6 dosar nr. X/264/2009). Planul de amplasemnt mentionat a fost intocmit de sing. V.

Prin contractul de vanzare-cumparare imobiliara autentificat cu nr. 1212/12.12.2007 la biroul notarului public G D, reclamantul A C. M a cumparat de la vanzatorul Z C. A suprafata de 930 m.p. teren cu destinatia curti-constructii (real masurata: 936 m.p.), fara constructii pe el, situata in tarlaua 170, parcelele 896 si 896/1 din intravilanul satului/com. F, jud. V, avand vecinatatile: N- Parohia F; E- Gradinita de copii; S- DN 24A; V- moara sateasca, imobil inscris in cartea funciara nr. 897-N a localitatii F, avand nr. cadastral provizoriu 1091, imobil reprezentat in documentatia cadastrala avizata de Oficiul de Cadastru V, ce face parte din contractul mentionat.

Din planul de amplasament si delimitare a imobilului inscris in cartea funciara nr. 897 a comunei F, avand nr. cadastral 1091, avizat de Oficiul de Cadastru V la data de 5.10.2007, rezulta ca suprafata de 936 m.p. teren era grevata de conducte de canalizare si de retea electrica trifazata (fila 10 dosar nr. X/264/2009).

Din cuprinsul contractului de vanzare-cumparare sus mentionat, rezulta ca vanzatoarea Z C. A dobandise suprafata de teren mentionata in contract prin mostenire legala, in baza sentintei civ. nr. X/6.06.2006 pronuntata de Judecatoria M.

La dosarul cauzei a fost atasat dosarul civ. nr. X/2006 al Judecatoriei M, in care a fost pronuntata sentinta civ. nr. X/6.06.2006. Din cuprinsul acestui dosar, rezulta ca autorul vanzatoarei Z C. A, adica defunctul M D. C, dobandise in proprietate prin reconstituire, suprafata de 2 ha 5.930 m.p. teren prin titlul de proprietate nr. X/47463/10.03.1998, suprafata din care facea parte si tarlaua 170, parcelele 896 si 896/1 din intravilanul satului/com. F, jud. V.

Prin Hotararea Consiliului Local al com. F (fara numar) din data de 21.02.2006, a fost modificata si completata Hotararea nr. 11/2001 a Consiliului Local F privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei F. Astfel, la nr. crt. 456 din lista de inventar a bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei F, a fost inscrisa suprafata de 100 m.p. (Moara F) pe care este amplasata statia de pompare ape uzate.

Prin Hotararea nr. 25/29.05.2007 a Consiliului Local com. F s-a stabilit ca, incepand cu luna iunie 2007, tariful lunar al chiriei practicat pentru terenuri si spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta apartinand domeniului public sau privat al comunei Feste de 1 leu/m.p. pentru terenuri fara constructii din intravilanul localitatii, tariful lunar al chiriei urmand sa fie actualizat in functie de rata anuala a inflatiei.

Prin declaratia data in instanta, martorul C I, propus de reclamant, a aratat ca, inainte ca reclamantul sa fi cumparat suprafetele de teren, pe acestea se aflau o moara de porumb, un bazin din beton, o fantana, constructii care exista si in prezent si care functioneaza. Initial, terenurile cumparate de reclamant constituiau curtea morii, erau terenuri cu pietris, nefiind proprii agriculturii. Insa, atunci cand a cumparat terenurile, reclamantul a intentionat ca pe aceste terenuri sa cultive legume. Pentru a cultiva legume, reclamantul a adus pamant fertil, de pe terenul proprietatea martorului, din extravilanul satului F. Pe terenurile cumparate, reclamantul a infiintat doua solarii in care cultiva rosii, ardei, vinete, telina. Pe aceleasi terenuri, reclamantul a montat un bazin din metal in care este depozitata apa, folosita la irigarea culturii din solarii. Recolta de legume obtinuta de reclamant este folosita de reclamant pentru consumul familiei sale, iar o alta parte este vanduta de reclamant prin magazinul proprietatea acestuia, situat in satul F, magazin in care sunt comercializate si alte produse alimentare. Terenurile cumparate de reclamant constituie un singur trup de teren, insa acest teren nu este folosit integral de catre reclamant din cauza celor doua conducte de apa reziduala care trec pe sub pamantul cumparat de reclamant. Martorul a apreciat ca, din cauza acestor conducte si a chesonului (fosa de ape reziduale), reclamantul nu poate folosi 30% din teren. Conductele si fosa au fost construite in anul 2004, dupa ce reclamantul cumparase terenurile. Martorul a declarat ca reclamantul a fost de acord ca pe terenul proprietatea sa sa fie amplasate conductele si fosa. Chesonul este amplasat 3/4 in pamant si 1/4 la suprafata pamantului. Reclamantul nu poate folosi terenul de deasupra conductelor, precum si o fasie de cate 2 metri de o parte si de alta a conductei si o jumatate de metru de deasupra conductei, din cauza ca Primaria F a cerut reclamantului sa nu mai cultive terenul jumatate de metru de deasupra conductei, 2 metri la stanga si 2 metri la dreapta conductei. Aceasta cerere a Primariei a fost justificata prin aceea ca daca vor fi necesare interventii pentru remedierea de defectiuni la aceste conducte, ar fi fost afectate culturile pe care le-ar fi infiintat reclamantul. Chiar daca reclamantul ar vrea sa cultive terenul de deasupra conductelor si de o parte si de cealalta a conductelor, nu s-ar putea obtine o recolta din cauza ca terenul nu este fertil, ci este un teren galben. Din anul 2004 si pana in prezent, la aceste conducte s-a intervenit o singura data de catre angajatii Primariei F, interventie care a constat in repararea conductelor. Pentru acea interventie, a fost folosit un excavator, care a sapat pamantul pana la conducta, defectiunea a fost remediata, apoi pamantul a fost pus la loc.

Martorul X, propus de reclamant, a aratat ca pe terenurile pe care le-a cumparat, reclamantul cultiva legume. In acest scop, reclamantul a infiintat o instalatie de irigat prin picurare. Din cauza unor lucrari de canalizare, efectuate pe sub pamantul cumparat de reclamant, reclamantul nu poate folosi integral aceste terenuri. Terenul de deasupra canalizarii nu poate fi folosit pentru nicio cultura, din cauza ca pamantul de deasupra canalizarii este lut galben. Tot pe terenul reclamantului se afla si un cablu de curent electric. Martorul a apreciat ca reclamantul nu poate folosi terenul pentru culturi agricole in proportie de 25%. Anterior, terenurile cumparate de reclamant au fost proprietate de stat. Din cele auzite la vecini, martorul cunoaste ca lucrarile de canalizare au fost efectuate pe terenul reclamantului dupa ce reclamantul cumparase acest teren.

Reclamantul desfasurase activitate comerciala in cadrul firmei „X” SRL, insa prin Incheierea nr. X/15.03.2006, pronuntata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul V, s-a dispus radierea, din oficiu, a acestei firme din registrul comertului.

Ulterior, reclamantul a infiintat societatea comerciala A SRL, cu sediul in satul/com. F, societate a carei constituire a fost autorizata prin Incheierea nr. 778/21.04.2005, pronuntata de Tribunalul V.

Aceasta societate are, ca domeniu principal de activitate, comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun, precum si activitati secundare, intre care si fabricarea produselor de morarit.

La interogatoriul propus de reclamantul A M, parata EON Moldova Distributie SA I a raspuns urmatoarele:

- pe terenul reclamantului lucrarile au fost incepute in a doua jumatate a anului 2003 si au fost finalizate la data de 30.09.2004. La baza acestor lucrari au stat: HCL F nr.30/2004; avizul tehnic de racordare nr. 2786/2003, fisa de solutie, proiect tehnic, planuri, certificatul de urbanism nr.1/18.03.2002, autorizatia de construire nr. 1/24.03.2003, contract de racordare;

- pe terenul proprietatea reclamantului au fost efectuate lucrari de sapatura a unui sant lung de 35 m pentru amplasarea cablurilor electrice apartinand liniei electrice de joasa tensiune care alimenta Statia de epurare a comunei F;

- conform documentelor mai sus mentionate, la momentul inceperii lucrarilor terenul era proprietate publica;

- lucrarile s-au efectuat in conditiile H.G. nr. 867/2003, care, la art. 35, prevedea ca acordurile proprietarilor le obtine utilizatorul (in cazul de fata Consiliul Local F);

- EON Moldova Distributie SA I nu este de acord sa plateasca despagubiri reclamantului, deoarece cablul este amplasat la o adancime de aproape un metru, iar reclamantul nu a dovedit ca ar fi suferit vreo paguba. Legea nr. 13/2007 prevede posibilitatea despagubirii proprietarilor de terenuri afectate de retele electrice pentru pagube ocazionate de interventii pe proprietatea acestora pentru remedierea deranjamentelor. Pana acum nu au fost situatii de interventii pe proprietatea reclamantului care sa impuna plata de despagubiri;

- EON Moldova Distributie SA I nu este de acord sa incheie cu reclamantul un contract de inchiriere pentru terenul ocupat cu reteaua electrica, deoarece, potrivit art. 41 alin.4 din Legea nr. 13/2007, terenurile pe care se situeaza retelele electrice de distributie existente la intrarea in vigoare a acestei legi sunt si raman in proprietatea statului.

La interogatoriul propus de reclamantul A M, unitatea administrativ-teritoriala comuna F a raspuns urmatoarele:

- lucrarile au inceput sa fie executate pe terenul reclamantului in perioada 2003-octombrie 2004;

- lucrarile au fost efectuate in baza autorizatiei de construire nr. 1/24.03.2003;

- lucrarile au fost efectuate pentru conducta de ape uzate si retea electrica;

- la momentul inceperii lucrarilor se cunostea cine este proprietarul terenului;

- nu exista un document scris prin care proprietarul terenului sa-si fi exprimat acordul pentru executarea lucrarilor;

- comuna F este de acord sa sa il despagubeasca pe reclamant pentru orice activitate agricola, insa nu se poate incheia cu reclamantul un contract de inchiriere pentru teren, ci pot fi acordate numai despagubiri pentru servitute.

Pentru solutionarea cauzei, s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice judiciare topografice.

Astfel, prin raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul B, depus la dosarul instantei la data de 6.02.2012, filele 242-257, au fost identificate suprafata de 2.206 m.p. teren, situata in satul/com. F, proprietatea reclamantului A M, inscrisa in contractul de vanzare-cumparare imobiliara autentificat cu nr. X/27.10.2002 la biroul notarului public G D si suprafata de 930 m.p. teren curti-constructii, situata in satul/com. F, proprietatea reclamantului A M, inscrisa in contractul de vanzare-cumparare imobiliara autentificat cu nr. 1212/12.12.2007 la biroul notarului public G D, stabilindu-se urmatoarele:

I. Privitor la suprafata de 2.206 m.p. teren, situata in satul/com. F, inscrisa in contractul de vanzare-cumparare imobiliara autentificat cu nr. X/27.10.2002, s-a stabilit ca, determinata analitic, aceasta suprafata de teren este de 2.369,01 m.p. si a fost delimitata prin pct. 1-2-3-4-5-12-13-14-1 din anexa nr.1, pag. 1 la raportul de expertiza. Aceasta suprafata de teren este construita si neconstruita, constituie parcela 1CC (curti si curti cu constructii) si este delimitata cu gard din plasa de sarma, sarma si din scandura. Reclamantul are in posesie intreaga suprafata de teren inscrisa in contractul de vanzare-cumparare imobiliara autentificat cu nr. X/27.10.2002.

Pe aceasta suprafata de 2.206 m.p. teren, sunt amplasate urmatoarele constructii:

-a. Constructii supraterane:

- statie de pompare ape uzate, executata in perioada 2003-2004, in baza proiectului „Statie epurare si reabilitare colectoare canalizare sat F” nr. X/202/2002, lucrare efectuata de SC C SRL H. Aceasta lucrare este proprietatea com. F. Suprafata acestei constructii este de 41 m.p., din care: 19 m.p. pe terenul comunei F; 22 m.p. pe terenul proprietatea reclamantului A M;

- camin de vizitare C13, executat in perioada 2003-2004, in baza proiectului „Statie epurare si reabilitare colectoare canalizare sat F” nr. X/202/2002, lucrare efectuata de SC C SRL H. Aceasta lucrare este proprietatea com. F. Suprafata acestei constructii este de 2,25 m.p. si este in intregime amplasata pe terenul proprietatea reclamantului A M;

b. Constructii subterane:

- retea electrica pentru alimentarea cu energie electrica a locului de consum statie pompare (instalatie electrica de joasa tensiune), executata in perioada 2003-2004, in baza proiectului „Statie epurare si reabilitare colectoare canalizare sat F” nr. X/202/2002, lucrare efectuata de unitati specializate. Aceasta lucrare este proprietatea SC EON Moldova Distributie SA. Suprafata acestei constructii este de 16,41 m.p. si este amplasata in intregime pe terenul proprietatea reclamantului A M (pct. 8-18-19 din anexa nr.1 la raportul de expertiza);

- conducta colectoare spre bazinul de decantare, executata in perioada 2003-2004, in baza proiectului „Statie epurare si reabilitare colectoare canalizare sat F” nr. X/202/2002, lucrare efectuata de SC C SRL H. Aceasta lucrare este proprietatea comunei F. Suprafata acestei constructii este de 34,50 m.p. si este amplasata in intregime pe terenul proprietatea reclamantului A M (pct. 3-16 din anexa nr.1 la raportul de expertiza);

- conducta de canalizare pentru evacuare reziduuri de la Gradinita de copii, executata in perioada 2003-2004, in baza proiectului „Statie epurare si reabilitare colectoare canalizare sat F” nr. X/202/2002, lucrare efectuata de SC C SRL H. Aceasta lucrare este proprietatea comunei F. Suprafata acestei constructii este de 22,20 m.p. si este amplasata in intregime pe terenul proprietatea reclamantului A M (pct. 7-17 din anexa nr.1 la raportul de expertiza);

- conducta apa, executata in perioada 2003-2004, in baza proiectului „Statie epurare si reabilitare colectoare canalizare sat F” nr. X/202/2002, lucrare efectuata de SC C SRL H. Aceasta lucrare este proprietatea comunei F. Suprafata acestei constructii este de 3,03 m.p. si este amplasata in intregime pe terenul proprietatea reclamantului A M (pct. 11-20 din anexa nr.1 la raportul de expertiza);

- din totalul suprafetei de 2.206 m.p. teren, inscrisa in contractul de vanzare-cumparare imobiliara autentificat cu nr. X/27.10.2002, prin constructiile sus enumerate este afectata in mod permanent o suprafata totala de 100,39 m.p. teren construita (retele, constructii) si o suprafata totala de 383,28 m.p. teren neconstruita, aceasta fiind o suprafata pe care nu se poate construi.

II. Privitor la suprafata de 930 m.p. teren curti-constructii, situata in satul/com. F, inscrisa in contractul de vanzare-cumparare imobiliara autentificat cu nr. 1212/12.12.2007, expertiza a stabilit ca, determinata analitic, aceasta suprafata este de 936 m.p. si a fost delimitata prin pct. 12-5-6-7-8-9-11-12 din anexa nr.1, pag. 1 la raportul de expertiza. Aceasta suprafata de teren este de categoria arabil, parcela 1A (fostele parcele 896, 896/1) si este delimitata cu gard din plasa de sarma si sarma. Reclamantul are in posesie intreaga suprafata de teren inscrisa in contractul de vanzare-cumparare imobiliara autentificat cu nr. X/27.10.2002.

Pe aceasta suprafata de 2.206 m.p. teren, sunt amplasate urmatoarele constructii subterane:

- retea electrica de alimentare cu energie electrica a statiei de pompare, executata in perioada 2003-2004, in baza proiectului „Statie epurare si reabilitare colectoare canalizare sat F” nr. X/202/2002, lucrare efectuata de unitati specializate. Aceasta lucrare este proprietatea SC EON Moldova Distributie SA. Suprafata acestei constructii este de 7,89 m.p. si este amplasata in intregime pe terenul proprietatea reclamantului A M (pct. 8-18-19 din anexa nr.1 la raportul de expertiza);

- conducta de canalizare pentru evacuare reziduuri de la Gradinita de copii, executata in perioada 2003-2004, in baza proiectului „Statie epurare si reabilitare colectoare canalizare sat F” nr. X/202/2002, lucrare efectuata de SC C SRL H. Aceasta lucrare este proprietatea comunei F. Suprafata acestei constructii este de 8,99 m.p. si este amplasata in intregime pe terenul proprietatea reclamantului A M (pct. 7-17 din anexa nr.1 la raportul de expertiza);

- conducta apa, executata in perioada 2003-2004, in baza proiectului „Statie epurare si reabilitare colectoare canalizare sat F” nr. X/202/2002, lucrare efectuata de SC C SRL H. Aceasta lucrare este proprietatea comunei F. Suprafata acestei constructii este de 5,54 m.p. si este amplasata in intregime pe terenul proprietatea reclamantului A M (pct. 11-20 din anexa nr.1 la raportul de expertiza);

- din totalul suprafetei de 936 m.p. teren, inscrisa in contractul de vanzare-cumparare imobiliara autentificat cu nr. 1212/12.12.2007, prin constructiile subterane sus enumerate este afectata in mod permanent o suprafata totala de 22,42 m.p. teren construita (retele) si o suprafata totala de 147,14 m.p. teren neconstruita, aceasta fiind o suprafata pe care nu se poate construi.

III. Privitor la suprafata de 100 m.p. teren pe care este amplasata statia de pompare ape uzate, inscrisa in Hotararea Consiliului Local al com. F (fara numar) din data de 21.02.2006, prin care a fost modificata si completata Hotararea nr. 11/2001 a Consiliului Local F privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei F, expertiza a stabilit ca aceasta suprafata este inscrisa in Hotararea nr. 11/31.03.2001 a Consiliului Local al com. F, este situata in satul F, se constituie din teren construit si neconstruit, constituie parcela 1 CC (curti si curti cu constructii), este delimitata partial prin gard din plasa de sarma si din scandura. Aceasta suprafata de teren are ca vecinatati: N- Moara (actual propr. A M; E- Moara (actual propr. A M); S- drum National; V- Moara (actual propr. Di Maria) si a fost delimitata prin pct. 1-14-13-15-1 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza.

Aceasta suprafata de 100 m.p. nu se regaseste in suprafetele de teren cumparate de reclamantul A M prin cele doua contracte de vanzare-cumparare.

Unitatea administrativ-teritoriala com. F are inclusa in domeniul public suprafata de 100 m.p. teren, delimitata prin pct. 1-14-13-15-1 din anexa nr.1 la raportul de expertiza, inscrisa in Hotararea Guvernului nr. 162/2008 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al jud. V.

IV. Expertiza a stabilit ca suprafetele de terenuri cumparate de reclamant prin cele doua contracte de vanzare-cumparare au categoriile de folosinta curti-constructii si arabil. Pe aceste terenuri nu pot fi infiintate culturi inalte (porumb, grau etc), ci numai culturi mici, specifice gospodariilor taranesti. Atunci cand pe un teren sunt amplasate retele edilitare subterane, la amplasarea constructiilor trebuie respectate distantele prevazute de Standardul SR 8591-97 Retele edilitare subterane si de Indicativul I 22-99- Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor, astfel: 3 m fata de conductele de alimentare cu apa potabila; 0,6 m fata de cablurile electrice ingropate; 2 m fata de canalele colectoare. Expertiza a apreciat ca in afara acestor distante si suprafete (653,24 m.p.) pot fi edificate constructii.

V. Expertiza a apreciat ca valoarea de inchiriere a suprafetei de 122,81 m.p. teren, pe care sunt construite retele si care este afectata permanent, este de 187,91 lei/luna (43,36 Euro), calculata la un pret de inchiriere de 1,53 lei/m.p., din care: 150,72 lei/luna pentru suprafata de 98,51 m.p. teren (cu constructii si retele proprietatea comunei F); 37,18 lei/luna pentru suprafata de 24,30 m.p. teren (cu retele electrice, proprietatea SC EON Moldova Distributie SA).

Pentru suprafata de 530,43 m.p. teren neconstruibila (pe care nu se poate construi: 653,24 -122,81) valoarea de inchiriere este aceeasi.

Expertiza a retinut ca, investitia „Statie epurare si reabilitare colectoare canalizare sat F” a fost proiectata pe terenuri apartinand domeniului public al com. F, conform Hotararii nr. 30/4.08.2002 a Consiliului Local F. Pe timpul executiei, parte din amplasamentele initiale ale tuburilor au fost modificate, printre acestea fiind si cel realizat intre punctele 3-16 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza. Statia de pompare ape uzate si alte elemente ale investitiei au fost realizate, parte pe domeniul public, parte pe terenul apartinand reclamantului A M. Lucrarea a fost receptionata cu procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.55/22.10.2004.

Raportul de expertiza a fost insusit de parti fara obiectiuni.

Potrivit art. 201 Cod.proc.civ., raportul de expertiza va fi retinut, ca util si concludent, in solutionarea cauzei.

La data de 22.02.2012, instanta a efectuat cercetare la fata locului, respectiv la terenurile proprietatea reclamantului, din satul F, cele constatate fiind consemnate in procesul-verbal incheiat la aceeasi data, aflat in copie, la filele 276-X dosar.

Cu ocazia cercetarii la fata locului, s-a constatat ca cele doua suprafete de terenuri cumparate de reclamant prin contractul de vanzare-cumparare imobiliara autentificat cu nr. X/27.10.2002 si prin contractul de vanzare-cumparare imobiliara autentificat cu nr. 1212/12.12.2007 constituie un singur trup de teren, care este ingradit pe toate laturile cu un gard din plasa de sarma. Pe acest teren se afla amplasata o constructie-moara cu pereti din caramida, care este functionala si care este amplasata la mijlocul terenului. La marginea de vest a terenului este amplasata fosa, care preia apa menajera din satul F si o pompeaza spre statia de epurare care este amplasata la iesirea din satul F. In apropierea morii este amplasata o baraca metalica, in spatele morii este amplasat un solar (un schelet al unui solar), neacoperit, in care nu era infiintata nicio cultura. In apropierea solarului este o fantana cu tuburi de beton si un bazin pentru apa cu pereti din fier amplasat pe pamant si un alt bazin din beton, sapat in pamant. Ambele bazine au destinatia de a se stoca apa.

Reclamantul a sustinut ca pe suprafata de teren din spatele morii a imbunatatit terenul cu pamant (gunoi de grajd). Reclamantul a indicat locul prin care trece conducta principala de apa menajera, in sensul ca aceasta conducta trece la o distanta de vreo 10 m fata de gardul laturii de vest. O alta conducta de scurgere a apei menajere de la gradinita de copii, vine dinspre gradinita de copii dinspre est, spre vest, strabate tot terenul proprietatea reclamantului, pana la fosa, prin fata morii si la o distanta de 12 m fata de gardul dinspre drumul principal DN 24 A. Aceste constatari au fost confirmate de catre X A, fostul primar al comunei F si de catre M, actualul primar al comunei F, care au participat la cercetarea la fata locului.

X A a aratat ca, la momentul cand a fost montata conducta de canalizare amplasata la 10 m fata de gardul de vest, reclamantul era deja proprietarul suprafetei de teren pe care este amplasata conducta.

Primarul com. F, M, a aratat ca in anul 2007, cand reclamantul a cumparat cealalta suprafata de teren, pe acest teren era deja amplasata conducta (dinspre est spre vest, care a fost montata toata odata).

S-a mai constatat ca terenul reclamantului este strabatut de un cablu de curent electric, cablu care strabate terenul de-a lungul lui, dinspre este spre vest.Tabloul electric este amplasat chiar la fosa. Intre conducta de apa menajera si cablul de curent electric, care sunt paralele, este o distanta de 7-8 metri conform sustinerilor reclamantului. Fosa este imprejmuita de un grilaj metalic. Terenul proprietatea reclamantului are ca vecini: X.

X A, a sustinut ca reclamantul are ingradit mai mult teren decat suprafata pe care a cumparat-o, deoarece s-a permis reclamantului sa extinda gardul dinspre sud (DN 24 A) ca o compensare pentru terenul ocupat de conducta.

Reclamantul a sustinut ca a cumparat imobilul cu tot cu gardurile care sunt in prezent. In privinta gardului dinspre latura de sud, s-a constatat ca acesta este iesit in afara cu aproximativ 1 m fata de gardul de pe latura de sud a gradinitei, insa fata de gardul dinspre latura de sud a proprietatii Di, gardul de pe latura de sud a terenului reclamantului este in continuitatea gardului proprietatii Di si aliniat cu gardul proprietatea Di.

Primarul com. F, M, a sustinut ca, conducta de canalizare care strabate terenul reclamantului de-a lungul de la est la vest, poate fi ridicata si amplasata in alt loc, in schimb, fosa nu poate fi ridicata si nu poate fi ridicata nici conducta care strabate terenul la distanta de 10 m fata de gardul de vest. Conducta de apa menajera a fost amplasata pe terenul reclamantului printr-o intelegere intre fostul primar (X) si reclamant, intelegere despre care nu stie in ce a constat. Fosa a fost amplasata pe terenul reclamantului cu acordul reclamantului si dat fiind ca acesta-i locul cel mai favorabil din satul F pentru amplasarea fosei. Conducta nu a fost amplasata pe sub drum, deoarece se degrada asfaltul.

La termenul de judecata din 23.02.2012, reclamantul A M a precizat cuantumul pretentiilor (filele 274-275 dosar), aratand ca solicita:

- obligarea paratei EON Moldova Distributie la plata sumei de 1.707,84 lei, reprezentand c/valoarea productiei de legume pe ultimii 3 ani, raportat la suprafata ocupata de reteaua electrica (24,30 m.p.) si la suprafata neconstruibila/de protectie (70,58 m.p.), astfel: productia de legume este de 4 kg/m.p., pretul mediu al acestora este de 1,50 lei/kg, conform expertizei agricole efectuate de expertul Filip Stelian. 94,88 m.p. x 4 kg = 379,52 kg legume/an; 379,52 kg legume x 1,50 lei/kg = 569,28 lei/an; 569,28 lei x 3 ani = 1707,84 lei;

- obligarea paratei unitatea administrativ-teritoriala comuna F la plata sumei de 12.261,06 lei, reprezentand c/valoarea productiei de legume pe ultimii 3 ani, raportat la suprafata ocupata de statia de pompare, camin, retea de apa, retea canal gradinita, retea canal colector, respectiv 98,51 m.p. suprafata construita si 582,66 m.p. suprafata neconstruita de protectie (suprafata totala de 681,17 m.p.), astfel: productia de legume este de 4 kg/m.p., iar pretul mediu al acestora este de 1,5 lei/kg, potrivit expertizei agricole intocmite de expertul X. Suprafata totala ocupata de statie de pompare, camin, retea apa, retea canal gradinita, retea canal colector este de 98,51 m.p. + 582,66 m.p. = 681,17 m.p.; 681,17 m.p. x 4 kg = 2724,68 kg/an; 2724,68 kg. legume /an x 1,50 lei/kg = 4087,02 lei /an; 4087,02 x 3 ani = 12.261,06 lei;

- obligarea paratei EON Moldova Distruibutie SA ca, in termen de 30 de zile de la ramanerea irevocabila a sentintei, sa incheie cu reclamantul un contract de inchiriere cu plata unei chirii in suma de cate 145,16 lei/luna (94,88 m.p. x 1,53 lei/m.p. = 145,16 lei);

- obligarea paratei unitatea administrativ-teritoriala comuna F ca, in termen de 30 de zile de la ramanerea irevocabila a sentintei, sa incheie cu reclamantul un contract de inchiriere cu plata unei chirii in suma de cate 1042,19 lei/luna (681,17 m.p. x 1,53 lei/mp = 1042,19 lei);

- obligarea paratelor ca, in cazul refuzului de a incheia contractul in 30 de zile de la ramanerea irevocabila a sentintei, sa ridice toate constructiile si echipamentele si sa readuca terenul la starea initiala.

Fata de precizarile la actiune formulate de reclamant la termenul de judecata din 23.02.2012, parata unitatea-administrativ teritoriala com. F a ridicat exceptia tardivitatii cererilor modificatoare (fila 291 dosar), exceptie motivata prin aceea ca potrivit art. 132 si art. 134 Cod.proc.civ., cererea modificatoare a actiunii nu poate fi primita fara acordul celorlalte parti, decat la prima zi de infatisare.

Privitor la exceptia tardivitatii cererilor modificatoare, ridicata de comuna F, instanta apreciaza ca aceasta exceptie este neintemeiata, deoarece prin precizarile de la filele 274-275, reclamantul a indicat cunatumul pretentiilor sale si modul de calcul prin care ele au fost stabilite.

Fata de considerentele aratate, exceptia tardivitatii cererilor modificatoare, ridicata de comuna F, va fi respinsa, ca neintemeiata.

Pentru a stabili daca, la data incheierii contractului de vanzare-cumparare imobiliara autentificat cu nr. X/27.10.2002 la biroul notarului public G D, suprafata de 2.206 m.p. teren (real masurata: 2.369,01 m.p) cumparata de reclamant era sau nu afectata de conducte de canalizare si de retea electrica trifazata (asa cum apar acestea in planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate privind imobilul cu nr. cadastral 250, avizat de Oficiul de Cadastru V cu nr. X/23.09.2002), instanta a dispus audierea in cauza, ca martor, a sing V.

Astfel, prin declaratia data in instanta, V a aratat ca el a fost cel care a intocmit planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate privind imobilul cu nr. cadastral 250, avizat de Oficiul de Cadastru V cu nr. X/23.09.2002 insa, la data intocmirii planului de amplasament, pe terenul in cauza nu erau amplasate nici conducte de canalizare, nici reteaua electrica trifazata. Ca urmare, planul de amplasament initial nu continea nici conducte de canalizare, nici reteaua electrica trifazata. Martorul a mai aratat ca cele doua conducte si reteaua electrica trifazata au fost adaugate in planul de amplasament ulterior intocmirii acestui plan de amplasament, fiind executate la calculator, in imprejurari pe care martorul nu le cunoaste.

Fata de situatia de fapt prezentata, instanta apreciaza ca in cauza este vorba de servituti stabilite prin lege, reglementate prin art. 586 din Codul civil (1864) astfel: „Servitutile stabilite prin lege au ca obiect utilitatea publica, sau a comunelor, ori aceea a particularilor”.

Prin articolul 102 din Legea nr. 18/1991, republicata, se prevede ca:

„(1) Liniile de telecomunicatii si cele de transport si distribuire a energiei electrice, conductele de transport pentru alimentare cu apa, canalizare, produse petroliere, gaze, precum si alte instalatii similare, se vor grupa si amplasa de-a lungul si in imediata apropiere a cailor de comunicatii - sosele, cai ferate -, a digurilor, canalelor de irigatii si de desecari si a altor limite obligate din teritoriu, in asa fel incat sa nu se stanjeneasca executia lucrarilor agricole.

(2) Aprobarea ocuparii terenurilor in astfel de cazuri se da de catre oficiul de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol, judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, indiferent de marimea suprafetei necesare, pe baza acordului detinatorilor si cu plata despagubirilor convenite.

(3) Aprobarea in alte conditii decat cele prevazute la alin. (1) se da de organele prevazute la art. 94 si 95”.

Totodata, articolul 103 din aceeasi lege prevede ca:

„(1) Ocuparea terenurilor necesare remedierii deranjamentelor in caz de avarii si executarea unor lucrari de intretinere la obiectivele prevazute la art. 102, care au caracter urgent si care se executa intr-o perioada de pana la 30 de zile, se vor face pe baza acordului prealabil al detinatorilor de terenuri sau, in caz de refuz, cu aprobarea prefecturii judetului sau a Primariei Municipiului B.

(2) In toate cazurile, detinatorii de terenuri au dreptul la despagubire pentru daunele cauzate”.

Textele de lege sus enuntate evidentiaza doua aspecte:

- primul aspect: ocuparea terenului cu instalatii de distributie a energiei elctrice, cu conducte de canalizare este posibila pe baza acordului detinatorului terenului, cu plata de despagubiri convenite;

- al doilea aspect: pentru executarea lucrarilor de intretinere si de remediere a avariilor la aceste obiective este necesar acordul detinatorului terenului, cu plata de despagubiri pentru daunele cauzate.

Privitor la conducta de canalizare care strabate terenul proprietatea reclamantului, in cauza sunt aplicabile prevederile art. 26 alin.2 din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, conform carora „Dreptul de servitute se exercita pe toata durata existentei sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, pentru executarea lucrarilor necesare intretinerii si exploatarii sistemelor respective. Exercitarea dreptului de servitute asupra proprietatilor afectate de sistemul de alimentare cu apa si de canalizare se realizeaza cu titlu gratuit pe toata durata existentei acestuia. Daca, cu ocazia interventiilor pentru retehnologizari, reparatii, revizii, avarii, se produc pagube proprietarilor din vecinatatea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, operatorii au obligatia sa le plateasca acestora despagubiri, in conditiile legii. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despagubit pentru prejudiciile cauzate. Cuantumul despagubirii se stabileste prin acordul partilor sau, in cazul in care partile nu se inteleg, cuantumul se stabileste prin hotarare judecatoreasca”.

Anterior Legii nr. 241/2006 a fost in vigoare O.G. nr.32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.

Astfel, art.3 lit. f) din O.G. nr. 32/2002 prevedea ca„Partile componente ale unei retele de alimentare cu apa, precum si cele ale unei retele de canalizare sunt amplasate de regula pe domeniul public; in cazurile in care conditiile tehnico-economice sunt avantajoase, reteaua publica de alimentare cu apa si de canalizare poate fi amplasata, cu acordul proprietarului, si pe terenuri private”.

Articolul 6 alin.5 din O.G. nr. 32/2002, prevedea ca „Proprietarii instalatiilor cu care se furnizeaza/presteaza serviciile de apa si de canalizare, precum si operatorii care au primit delegarea serviciului se bucura de dreptul de servitute legala pentru toate aceste instalatii”.

Privitor la reteaua electrica subterana ce strabate terenul proprietatea reclamantului, la data de 27.10.2002, cand reclamantul a incheiat contractul de vanzare-cumparare imobiliara autentificat cu nr. X/27.10.2002 la biroul notarului public G D, erau in vigoare prevederile O.U.G. nr. 63/1998 privind energia electrica si termica.

Astfel, art. 53 alin. 3-4 din O.U.G. nr. 63/1998 prevedea ca:

„(3) Drepturile de uz si de servitute asupra terenurilor proprietate privata se stabilesc prin acord intre proprietarul terenului si titularul autorizatiei de infiintare, respectiv de functionare, cu stabilirea duratei, continutului, a conditiilor si limitelor de exercitare, precum si a despagubirilor si indemnizatiei acordate proprietarului.

(4) In caz de nerealizare a acordului prevazut la alin. (3) intre titularul autorizatiei de infiintare ori de functionare si proprietar sau, dupa caz, titularul activitatii prevazute la alin. (2) lit. d), la cererea titularului autorizatiei de infiintare/functionare, va decide instanta judecatoreasca competenta, hotararea acesteia constituind titlu pentru drepturile prevazute la alin. (3)”.

Alineatul 6 lit. c al aceluI articol prevedea ca titularul autorizatiei de infiintare are obligatia „sa despagubeasca proprietarii terenurilor si titularii activitatilor afectate de drepturile prevazute la alin. (2) pentru prejudiciile cauzate acestora prin exercitarea drepturilor respective”.

Conform art. 54 alin.5-6 din O.U.G. nr. 63/1998:

„(5) Servitutea de trecere subterana, de suprafata sau aeriana cuprinde dreptul la instalare de retele de conducte, linii, stalpi cu echipamente de transformare, comutatie sau conversie si alte echipamente aferente capacitatii autorizate, precum si accesul la locul de amplasare a acestora pentru interventii, intretinere, reparatii, revizie, modificari si exploatare, conform prevederilor legale in vigoare.

(6) Pentru a evita punerea in pericol a persoanelor, bunurilor sau a unor activitati desfasurate in zona de executare a lucrarilor de realizare, reabilitare, retehnologizare de capacitati energetice, precum si a operatiunilor de revizie, intretinere sau reparatie la capacitatea in functiune, titularul autorizatiei are dreptul de a obtine restrangerea sau sistarea, in masura necesara si pe durata lucrarilor sau a operatiunilor mentionate, a activitatilor desfasurate in vecinatatea altor persoane. Restrangerea sau sistarea se stabileste prin acord cu titularul activitatii, iar in lipsa acestuia, prin hotarare judecatoreasca, cu indemnizarea adecvata a titularului activitatii afectate. Pentru interventii in caz de avarie, accident ori catastrofa nu este necesar nici acord si nici hotarare judecatoreasca, dar titularul autorizatiei datoreaza titularului activitatii afectate indemnizatia adecvata, stabilita, la nevoie, prin hotarare judecatoreasca”.

O.U.G. nr. 63/1998 a fost respinsa prin Legea energiei electrice nr. X/8.07.2003 (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 511/16 iulie 2003). Aceasta inseamna ca O.U.G. nr. 63/1998 a produs efecte juridice pana la intrarea in vigoare a Legii nr. X/2003.

Conform art. 20 din Legea energiei electrice nr. X/8.07.2003, .

„(1) Terenul necesar pentru infiintarea si functionarea capacitatii energetice este fie proprietate privata a unui tert, fie a titularului autorizatiei, fie proprietate publica.

(2) Daca terenul necesar pentru infiintarea si functionarea capacitatii energetice este proprietate privata a unui tert, solicitantul autorizatiei de infiintare poate fie sa initieze procedura legala de expropriere a terenului, daca se invoca o cauza de utilitate publica, si sa obtina concesiunea acestuia, in conditiile legii, pe durata existentei capacitatii energetice, fie sa il cumpere”.

Legea nr. X/2003 a fost abrogata prin Legea energiei electrice nr. 13/2007 (publicata in „Monitorul Oficial al Romaniei”, Partea I, nr. 51/23.01.2007).

Conform art.16 alin.5-10 din Legea nr. 13/2007:

„(5) Exercitarea drepturilor de uz si de servitute asupra proprietatilor private afectate de capacitatile energetice, care se vor realiza dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, se face in conformitate cu regulile procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a acestor drepturi, prevazute intr-o conventie-cadru, precum si pentru determinarea cuantumului indemnizatiilor si a despagubirilor si a modului de plata a acestora, care se aproba, impreuna cu conventia-cadru, prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerului de resort, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

(6) Proprietarii terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de uz si de servitute de catre titularii de licente si autorizatii pot solicita incheierea de conventii, conform prevederilor alin. (5).

(7) Titularii de licente si autorizatii sunt obligati sa procedeze la incheierea conventiilor-cadru prevazute la alin. (5) in termen de maximum 30 de zile de la solicitarea proprietarilor afectati.

(8) Daca cu ocazia interventiei pentru retehnologizari, reparatii, revizii sau avarii se produc pagube proprietarilor din vecinatatea capacitatilor energetice, titularii de licenta au obligatia sa plateasca despagubiri in conditiile prezentei legi.

(9) Proprietarii terenurilor si titularii activitatilor afectati de exercitarea de catre titularii de licenta si autorizatii a drepturilor prevazute la alin. (2) vor fi despagubiti pentru prejudiciile cauzate acestora. La calculul despagubirilor vor fi avute in vedere urmatoarele criterii:

- suprafata de teren afectata cu ocazia efectuarii lucrarilor;

- tipurile de culturi si plantatii, precum si amenajarile afectate de lucrari;

- activitatile restranse cu ocazia lucrarilor.

Cuantumul despagubirii se stabileste prin acordul partilor sau, in cazul in care partile nu se inteleg, prin hotarare judecatoreasca”.

Prin H.G. nr. 135/2011 au fost aprobate regulile procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private afectate de capacitatile energetice, a conventiei-cadru, precum si a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizatiilor si a despagubirilor si a modului de plata a acestora (publicata in „Monitorul Oficial al Romaniei” nr. 236/5.04.2011)

Conform art. 4 din H.G. nr. 135/2011:

(1) Titularii dreptului de proprietate privata asupra terenurilor pe care au fost realizate capacitati energetice dupa intrarea in vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, pot solicita, de asemenea, titularilor de licente si autorizatii incheierea conventiei-cadru, pentru exercitarea efectiva a drepturilor de uz si servitute ulterior realizarii capacitatii energetice.

(2) Conventia-cadru se va incheia pentru durata de timp necesara executarii lucrarilor de retehnologizare, intretinere, reparatii, revizii, interventii in caz de avarii, precum si alte interventii necesare pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii energetice.

(3) Cuantumul indemnizatiei prevazute prin conventia-cadru se va stabili prin negociere cel mult la nivelul chiriei minime pe metru patrat stabilite pentru folosinta unui teren din aceeasi categorie de catre administratia publica locala in a carei raza teritoriala se afla terenul si se calculeaza numai pentru suprafata de teren ce urmeaza a fi efectiv afectata de exercitarea drepturilor de uz si servitute pentru executarea lucrarilor prevazute la alin. (2).

Articolul 5 din acelasi act normativ prevede ca:

„(1) In situatia in care la nivelul administratiei publice locale in a carei raza teritoriala se afla terenul nu exista stabilit un nivel al chiriei minime pe metru patrat pentru folosinta unui teren din aceeasi categorie, nefiind astfel posibila determinarea cuantumului indemnizatiei potrivit prevederilor art. 3 alin. (3), respectiv ale art. 4 alin. (3), intinderea acesteia va fi determinata de catre un evaluator autorizat in conditiile legii, ales de comun acord de catre parti.

(2) Costurile evaluarii cuantumului indemnizatiei, in situatia prevazuta la alin. (1), vor fi suportate de titularii de licente si autorizatii, beneficiari ai drepturilor de uz si servitute”.

Din textele de lege invocate, rezulta ca necesitatea incheierii unui acord intre titularul autorizatiei de uz si servitute si proprietarul terenului este reglementata prin:

- art. 102 alin.2 din Legea nr. 18/1991;

- art.53 alin.3 si art. 54 alin.3 din O.U.G. nr. 63/1998;

- art.16 alin.5 din Legea nr. X/2003;

- art. 16 alin.5 si alin.9 din Legea nr. 13/2007.

Insa, din probele administrate, rezulta ca, pentru realizarea obiectivului „Statia de epurare si reabilitare colectoare canalizare sat F”, unitatea administrativ-teritoriala comuna F a ocupat, fara sa fi incheiat un acord cu reclamantul si fara plata unei despagubiri prealabile, o parte din suprafata de 2.206 m.p. teren pe care reclamantul o cumparase prin contractul de vanzare-cumparare imobiliara autentificat cu nr. X/27.10.2002 la biroul notarului public G D, cu nr. cadastral provizoriu 250.

In anul 2002, cand reclamantul cumparase suprafata de 2.206 m.p. teren, Romania era parte la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a liberatilor fundamentale (Romania a semnat Conventia si Protocolalele aditionale ale acestei Conventii la data de 7 nov. 1993 si le-a fost ratificat prin Legea nr. 30/1994).

Articolul 1 din Primul protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a liberatilor fundamentale prevede ca:

„Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si principiile generale de drept international.

Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului pe care il au statele de a pune in vigoare legi pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor sau altor contributii ori amenzi."

In aplicarea articolului 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a liberatilor fundamentale, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a dezvoltat o bogata jurisprudenta.

Astfel, in Hotararea din 27.01.2009 pronuntata in cauza Burghelea contra Romaniei,, publicata in „Monitorul Oficial al Romaniei”, Partea I nr. 736/29.10.2009, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a retinut ca, «(…) in absenta unui act formal de expropriere, situatia reclamantei nu poate fi considerata „previzibila” si corespunzatoare cerintei „principiului securitatii juridice”. Situatia in cauza a permis autoritatilor sa traga foloase din ocuparea terenului in cauza, cu neglijarea regulilor ce guverneaza exproprierea (Constitutia din 1991 si, in special, Legea nr. 33/1994), fara a pune in prealabil o indemnizatie la dispozitia reclamantei (…)». Curtea a apreciat ca «ingerinta litigioasa nu era compatibila cu principiul legalitatii si, prin urmare, a incalcat dreptul reclamantei la respectarea bunurilor sale».

Raportat jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, literatura si practica judiciara din dreptul roman au stabilit ca instanta judecatoreasca are competenta de a decide cu privire la dreptul la despagubiri al proprietarului fondului aservit. Astfel, dreptul de uz si servitutile legale se stabilesc si se exercita cu respectarea principiului echitatii si a principiului minimei afectari a dreptului de proprietate si, dupa caz, a activitatii. S-a statuat ca dreptul de uz si de servitute, instituite prin lege asupra proprietatii private a unui tert, reprezinta o limitare adusa dreptului de proprietate al acestuia si, in lipsa unei despagubiri, restrangerea exercitarii folosintei bunului apare ca o sarcina excesiva si impovaratoare pentru proprietar.

Fata de situatia ca, la data de 27.10.2002, cand reclamantul a cumparat suprafata de 2.206 m.p. teren, pe acest teren nu se aflau niciunul din elementele investitiei „Statie epurare si reabilitare colectoare canalizare”, acestea fiind executate ulterior, fara sa se fi incheiat un acord intre parti si fara plata unei despagubiri prealabile, instanta apreciaza ca se impune ca titularul investitiei, comuna F, sa acorde despagubiri reclamantului pentru suprafetele de teren efectiv ocupate de catre fiecare dintre investitiile amplasate pe suprafata de 2.206 m.p. teren (cumparata in anul 2002).

Pentru a stabili cuantumul acestor despagubiri (pentru suprafata de 2.206 m.p. teren), instanta apreciaza ca se impune a fi avute in vedere concluziile raportului de expertiza topografica intocmit de expertul B.

Astfel, potrivit raportului de expertiza mentionat, suprafata totala construita (camin, retea electrica, retea apa, retea canal gradinita, retea canal colector) este de 100,39 m.p.

Conform Hotararii nr. 25/29.05.2007 a Consiliului Local com. F privind stabilirea tarifului lunar al chiriei practicat pentru terenuri cu alta destinatie decat cea de locuinta apartinand domeniului public sau privat al comunei F, pretul de inchiriere in anul 2007 era de 1 leu/m.p. (0,X0 Euro, la cus valutar 3,6102 lei/Euro).

Acelasi pret de inchiriere, actualizat in anul 2012 este de 1,53 lei/m.p./luna (0,354 Euro/m.p.).

Pentru perioada ultimilor 3 ani de zile (fata de data pronuntarii prezentei sentinte), comuna F datoreaza reclamantului suma de 3.773,67 lei, conform urmatorului calcul:

- pentru perioada 29.03.2009 - 30.12.2011 = 33 luni; 33 luni x 100,39 m.p. x 1 leu/m.p. = 3.312,87 lei;

- pentru perioada 1.01 - 29.03.2012 = 3 luni; 3 luni x 100,39 m.p. x 1,53 lei/m.p. = 460,80 lei.

Instanta apreciaza ca unitatea administrativ-teritoriala com. F trebuie obligata la plata catre reclamant a contravalorii lipsei de folosinta doar pentru suprafata de teren de 100,39 m.p. (ce face parte din suprafata de 2.206 m.p. teren, cumparata de reclamant prin contractul de vanzare-cumparare imobiliara autentificat cu nr. X/27.10.2002, cu nr. cadastral provizoriu 250), nu si pentru investitiile amplasate pe suprafata de 930 m.p. teren (cumparata de reclamant prin contractul de vanzare-cumparare imobiliara autentificat cu nr. 1212/12.12.2007), aceasta deoarece conductele ce aparatin investitiei „Statia de epurare si reabilitare colectoare canalizare sat F” erau deja amplasate pe terenul pe care reclamantul l-a cumparat in anul 2007, deci reclamantul a cumparat terenul in anul 2007 in cunostinta de cauza.

In acealasi sens este si dezlegazea de drept data de Tribunalul V prin decizia de casare nr. X/R/12.09.2011, mai sus amintita.

In consecinta, se va admite in parte cererea prin care reclamantul A M a solicitat obligarea paratei unitatea-administrativ –teritoriala comuna F la plata daunelor cauzate prin lipsa de folosinta a terenului in perioada ultimilor 3 ani si, in consecinta, va fi obligata aceasta parata sa plateasca reclamantului suma de 3.773,67 lei, reprezentand daune cauzate prin lipsa de folosinta a suprafetei de 100,39 m.p. teren efectiv ocupata de contructiile ce fac parte din obiectivul „Statia de epurare si reabilitare colectoare canalizare sat F”.

Privitor la cererea prin care reclamantul A M a solicitat obligarea paratei unitatea-administrativ –teritoriala comuna F la plata daunelor cauzate prin lipsa de folosinta a terenului pe care nu se poate construi, instanta apreciaza ca aceasta cerere nu a fost dovedita, reclamantul nu a dovedit ca, pana in prezent, i-ar fi fost cauzat vreun prejudiciu cu privire la suprafata de teren pe care, potrivit expertizei tehnice judiciare topografice, nu se poate construi.

In consecinta, se va respinge, ca neintemeiata, cererea prin care reclamantul A M a solicitat obligarea paratei unitatea-administrativ –teritoriala comuna F la plata daunelor cauzate prin lipsa de folosinta a terenului pe care pe care, potrivit expertizei tehnice judiciare topografice, nu se poate construi.

Privitor la cererea prin care reclamantul a solicitat obligarea paratei EON Moldova Distributie SA I la plata daunelor cauzate prin lipsa de folosinta a terenului in perioada ultimilor 3 ani, pentru suprafata de teren construita si neconstruita, din probele administrate nu a rezultat ca aceasta parata ar fi cauzat vreo dauna reclamantului. Din sustinerile partilor, a rezultat ca de la data finalizarii obiectivului „Statia de epurare si reabilitare colectoare canalizare sat F” si pana in prezent EON Moldova Distributie SA I nu a efectuat nicio interventie la reteaua electrica subterana aflata pe terenul reclamantului. In plus, EON Moldova Distributie SA I nu este titulara investitiei „Statia de epurare si reabilitare colectoare canalizare sat F”, ci titulara acestei investitii este comuna F.

Fata de aceste considerente, se va respinge, ca neintemeiata, cererea prin care reclamantul a solicitat obligarea paratei EON Moldova Distributie SA I la plata daunelor cauzate prin lipsa de folosinta a terenului in perioada ultimilor 3 ani, pentru suprafata de teren construita si neconstruita, proprietatea sa.

Privitor la cererea prin care reclamantul a solicitat ca parata unitatea-administrativ –teritoriala comuna F sa fie obligata sa incheie cu reclamantul, in termen de 30 de zile, un contract de inchiriere pentru suprafata de teren efectiv ocupata, la pretul pietei, fata de prevederile art. 102 din Legea nr. 18/1991, republicata, mai sus enuntate, instanta apreciaza ca aceasta cerere este in parte intemeiata, in sensul ca se impune ca parata unitatea-administrativ –teritoriala comuna F sa incheie cu reclamantul un contract de inchiriere pentru suprafata de 100,39 m.p. teren efectiv construita (ce face parte din suprafata de 2.206 m.p. teren, cumparata de reclamant prin contractul de vanzare-cumparare imobiliara autentificat cu nr. X/27.10.2002, cu nr. cadastral provizoriu 250), cu pretul de 1,53 lei/mp, pret ce va fi actualizat cu indicele de inflatie, durata contractului fiind valabila pentru toata perioada de timp in care elementele ce apartin obiectivului „Statia de epurare si reabilitare colectoare canalizare sat F” vor continua sa fie amplasate pe terenul proprietatea reclamantului.

In conditiile de mai sus, se va admite cererea prin care reclamantul a solicitat ca parata unitatea-administrativ –teritoriala comuna F sa fie obligata sa incheie cu reclamantul, in termen de 30 de zile, un contract de inchiriere pentru suprafata de teren efectiv ocupata.

In consecinta, parata unitatea-administrativ –teritoriala comuna F va fi obligata ca, in termen de 30 de zile de la ramanerea irevocabila a prezentei sentinte, sa incheie cu reclamantul un contract de inchiriere pentru suprafata de 100,39 m.p. teren efectiv construita (ce face parte din suprafata de 2.206 m.p. teren, cumparata de reclamant prin contractul de vanzare-cumparare imobiliara autentificat cu nr. X/27.10.2002, cu nr. cadastral provizoriu 250), cu pretul de 1,53 lei/mp, pret ce va fi actualizat cu indicele de inflatie, durata contractului fiind valabila pentru toata perioada de timp in care elementele ce apartin obiectivului „Statia de epurare si reabilitare colectoare canalizare sat F” vor continua sa fie amplasate pe terenul proprietatea reclamantului.

Fata de considerentul ca parata EON Moldova Distributie SA I nu este titulara investitiei „Statia de epurare si reabilitare colectoare canalizare sat F”, se va respinge, ca neintemeiata, cererea prin care reclamantul a solicitat ca parata EON Moldova Distributie SA I sa fie obligata sa incheie cu reclamantul, in termen de 30 de zile, un contract de inchiriere pentru suprafata de teren efectiv ocupata cu elementele ce apartin obiectivului „Statia de epurare si reabilitare colectoare canalizare sat F”.

Consecinta a modului de solutionare a cererilor mai sus aratate, se va respinge cererea subsidiara prin care reclamantul a solicitat ca, in cazul in care refuza incheierea contractului de inchiriere, paratele unitatea administrativ –teritoriala comuna F si EON Moldova Distributie SA I sa fie obligate paratele sa ridice toate constructiile si echipamentele si sa readuca la starea initiala terenul proprietatea reclamantului.

Reclamantul A M a efectuat, pe toata durata procesului, cheltuieli de judecata in suma totala de 4.970 lei (961 lei taxa judiciara de timbru; 10,50 lei timbru judiciar; 505,10 lei indemnizatie pentru expertul judiciar F; 550 lei onorariu avocat B; 450 lei onorariu avocat Cruceanu I.; 2.493,40 lei indemnizatie pentru expertul judiciar B).

In ceea ce priveste taxa judiciara de timbru, din totalul taxei judiciare de timbru de 961 lei, platita de reclamant, taxa judiciara de timbru proportionala pretentiilor admise ale reclamantului este de 323 lei. In aceste conditii, se vor retine ca justificate cheltuielile de judecata efectuate de reclamant in suma de 4.272 lei.

In temeiul art. 274 alin.1 Cod.proc.civ., parata unitatea-administrativ –teritoriala comuna F, apreciata in culpa, va fi obligata sa plateasca reclamantului suma de 4.272 lei, reprezentand cheltuieli de judecata.

Actiunea a fost legal timbrata, cu taxa judiciara de timbru sus aratata.

20

Vezi și alte spețe de contencios administrativ:

Comentarii despre Pretentii Cereri