Art. 38 din Legea nr. 85/2006 Faliment

COD 79 FALIMENT

Art. 38 din Legea nr. 85/2006.

Sentinta nr. 11780/11.12.2012

La data de 20.11.2012, reclamanta SC N I SRL PRIN LICHIDATOR I SPRL, în contradictoriu cu pârâta G S E R SA - AGENTIA CRAIOVA, a formulat cerere de ordonanta presedintiala, solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa fie obligata pârâta G S E R SA - AGENTIA CRAIOVA, la rebransarea abonatului SC N I SRL, caruia i-a fost întrerupta furnizarea gazelor naturale precum si aplicarea unor daune cominatorii în cuantum de 500 RON pentru fiecare zi de întârziere în cazul nerespectarii obligatiei de a face, pâna la solutionarea pe fond a actiunii aflate pe rolul Tribunalului Dolj.

În motivarea cererii, reclamanta arata ca la data de 31.05.2010 împotriva SC N I SRL a fost deschisa procedura insolventei. Societatea a avut pe perioada de observatie si pe perioada de reorganizare încheiate contracte de închiriere pentru bunurile imobile din Cârcea, str. Plaiului, nr. 7, jud. Dolj.

La data de 08.12.2011 a fost convocata adunarea creditorilor în cadrul careia în pct. 8 al ordini de zi a fost aprobata " mentinerea contractelor de închiriere pentru imobilul din Cârcea T 6, P 64, str. Plaiului, nr. 7, jud. Dolj, hala si birouri.

Creditorii au hotarât mentinerea acestor contracte pâna la vânzarea imobilelor, având în vedere ca în acest mod a fost împiedicata degradarea unor bunuri care sunt garantia creditorilor, evitându-se în acest fel scaderea valorii garantiei unor bunuri greu vandabile, prin trecerea timpului.

La aceasta data, reclamanta arata ca exista urmatoarea situatie si anume: unul din imobilele respective hala - garantia BCR SA, imobil care figureaza pe acest cod client - a fost valorificat, urmând a se face demersuri pentru deschiderea unei noi partide pentru noul proprietar, iar pentru imobilul ce nu a fost valorificat, înregistrat la aceeasi adresa si pe acelasi cod client, exista înca în derulare un contract de închiriere. Pâna la aceasta data pârâta a furnizat gaze si emis facturi lunare, care având în vedere ca reprezinta datorii curente, aprobate de creditori, au fost achitate. Ultima factura emisa în cu cuantum de 5.400 lei a fast achitata la data de 30.10.2012, La aceasta data nu exista creante nascute dupa data deschiderii procedurii de insolventa.

Prin adresa din data de 30.10.2012 G S E RA SA anunta societatea aflata în faliment ca începând cu data de 30.11.2012 contractul dintre parti se reziliaza având în vedere ca societatea a intrat în faliment.

Au fost solicitate informatii cu privire la reluarea furnizarii gazelor naturale la sediul societatii, dar institutia a emis adresa de reziliere a contractului, dând informatia ca nu se poate relua furnizarea fara a achita toata datoria cu care pârâta figureaza înregistrata tabelul de creante, lucru imposibil de adus la îndeplinire datorita faptului ca plata datoriilor nascute dinainte de deschiderea procedurii de insolventa nu se poate face decât printr-un plan de distribuire conform procedurii speciale prevazute de legea insolventei.

Aceasta fiind situatia de fapt si de drept din prezenta cauza, reclamanta solicita în temeiul art. 581 cod procedura civila, obligarea pârâtei G S E R SA la rebransarea abonatului N I SRL, caruia i-a fost întrerupta furnizarea gazeor naturale precum si aplicarea unor daune cominatorii în cuantum de 500 RON pentru fiecare zi de întârziere în cazul nerespectarii obligatiei de a face, pâna la solutionarea pe fond a actiunii aflate pe rolul Tribunalului Craiova.

Analizand actele si lucrarile dosarului Tribunalul retine ca potrivit disp. art 581 Cod de procedura civila instanta va putea sa ordone masuri vremelnice, in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-a r pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.

Desi prin intermediul acestei proceduri sumare nu se analizeaza in fond raportuile juridice dintre parti, instanta are obligatia sa verifice aparenta dreptului.

Fata de obicetul cererii prin care s-a solicitat sa se dispuna rebransarea unui imobil apartinand reclamantei la reteaua de gaze, aparenta dreptului nu este dovedita.

Astfel asa cum insasi reclamanta sustine, in momentul de fata intre parti nu exista incheiat un contract in baza caruia parata ar avea obligatia furnizarii de gaze naturale reclamantei, vechiul contract fiind reziliat incepand cu data de 30.11.2012.

In consecinta, Tribunalul apreciaza ca reclamanta nu justifica aparenta dreptului sau de a solicita paratei rebransarea imobilului, iar o atare masura, trebuie sa fie conforma cu aparenta dreptului.

Nu poate fi retinuta in cauza incidenta art 38 din Legea nr. 85/2006 intrucat reclamanta nu se afla in situatiile prevazute de acest text de lege, impotriva sa fiind inceputa procedura falimentului, prin sentinta nr. 1553/20.09.2011 pronuntata de Tribunalul Dolj in dosarul nr. 6437/63/2010/a4.

In consecinta, in raport de considerenetele expuse, Tribunalul va respinge cererea formulata ca neintemeiata.

Vezi şi alte speţe de drept comercial:

Comentarii despre Art. 38 din Legea nr. 85/2006 Faliment