Cerere de anulare a hotărârii adunării asociaţilor debitoarei formulată de administratorul judiciar. Necompetenţa judecătorului sindic. Faliment

Prin cererea formulată de administratorul judiciar al debitoarei SC I SRL – C SPRL – Filiala Iaşi la data de 04.11.2010 s-a solicitat să se dispună anularea procesului – verbal al şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor debitoarei SC I SRL Iaşi din data de 15.01.2010 şi a tuturor actelor subsecvente acestuia.

În motivarea cererii se arată că asociatul unic al debitoarei a dispus distribuirea de dividende ce nu sunt determinate potrivit legii cu încălcarea disp. prev. de art. 67, alin. 2 şi 3 din legea 31/1990.

Consideră că hotărârea de distribuire a dividendelor cu încălcarea disp. legale sus-arătate şi în dauna creditorilor înscrişi la masa credală a debitoarei este nelegală, solicitând anularea operaţiunilor decise.

În drept invocă disp. art. 67, alin. 2, 3, 4, art. 69, art. 85 şi 194 din Legea 31/1990 precum şi art. 80, alin. 2 din legea 85/2006.

Acordând cuvântul cu privire la cererea formulată împotriva procesului – verbal al şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor debitoarei SC I SRL Iaşi din data de 15.01.2010 Tribunalul Sindic invocă excepţia necompetenţei materiale, o pune în discuţie şi reţine următoarele:

În conformitate cu disp. art. 14, alin. 7 şi 8 din lege „hotararea adunarii creditorilor poate fi desfiintata de judecatorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat impotriva luarii hotararii respective si au facut sa se consemneze aceasta in procesul-verbal al adunarii, precum si la cererea creditorilor indreptatiti sa participe la procedura insolventei, care au lipsit motivat de la sedinta adunarii creditorilor.

(8) Cererea prevăzută la alin. (7) va fi depusă la dosarul cauzei în termen de 5 zile de la data adunării creditorilor şi va fi soluţionată în camera de consiliu, cu citarea celui care a introdus cererea, a administratorului judiciar sau, după caz, a lichidatorului şi a creditorilor. În cazul în care a fost constituit comitetul creditorilor, va fi citat şi preşedintelea cestuia.

Ori reclamantul a înregistrat la Tribunalul Sindic Iaşi o cerere de anulare a procesului – verbal al şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor debitoarei şi nu Creditorilor , care se întemeiază pe disp. legii 31/1990, competenţa de soluţionare revenind Secţiei Comerciale a Tribunalului Iaşi.

Totodată, în conformitate cu disp. art. 2, teza a II a din Codul de Procedură Civilă, obiectul cererii de faţă este neevaluabil în bani, circumscriindu-se disp. legale de mai sus şi excedând competenţei Tribunalului Sindic precum şi cadrului procedural definit de legea 85/2006.

Motivat de aceste aspecte instanţa va considera că Secţiei Comerciale revine competenţa de soluţionare a cererii.

Vezi şi alte speţe de drept comercial:

Comentarii despre Cerere de anulare a hotărârii adunării asociaţilor debitoarei formulată de administratorul judiciar. Necompetenţa judecătorului sindic. Faliment