Contestatie impotriva hotararii Adunarii creditorilor. Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.

SENTINTA CIVILA nr. 37/cc/sind

Sedinta Camerei de Consiliu din data de 28.01.2013

JUDECATOR SINDIC -S. O.

GREFIER – M. G.

Pe rol fiind solutionarea contestatiei impotriva Hotararii Adunarii creditorilor din 23.10.2012 formulata de Directia Generala a Finantelor Publice Bucuresti in cadrul procedurii insolventei debitoarei SC A.T. SA.

La apelul nominal facut in sedinta Camerei de consiliu au raspuns consilier juridic B.C. pentru contestatoarea Directia Generala a Finantelor Publice Bucuresti, C. S. practician in insolventa pentru administratorul judiciar Casa de I.T. Filiala Brasov SPRL , pentru debitoarea SC E.A.L. SRL fosta SC A.T. SRL si restul creditorilor fiind lipsa .

Procedura legal indeplinita .

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza faptul ca s-au depus la dosarul cauzei prin registratura instantei din partea lichidatorului, transmis prin fax si in original, procesul verbal al sedintei Adunarii Generale a Creditorilor din 23.10.2012 , dovada convocarii adunarii generale a creditorilor in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 14650 din 22.10.2012, copia imputernicirii acordata practicianului in insolventa S.S., punctele de vedere exprimate in scris , dupa care :

S.C., practician in insolventa, depune la dosar mandatul de reprezentare a administratorului judiciar Casa de I. T. – Filiala Brasov .

Reprezentantul contestatoarei Directia Generala a Finantelor Publice Bucuresti arata ca a primit intampinarea la contestatia formulata de impotriva Procesului verbal al adunarii creditorilor din 23.10.2012 la termenul de judecata anterior si arata ca nu are cereri de formulat.

Reprezentantul administratorului judiciar arata ca nu are cereri de formulat.

Nemaifiind cereri de formulat, probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata, inchide dezbaterile si in baza art. 150 Cod procedura civila acorda cuvantul pe fond.

Reprezentantul contestatoarei Directia Generala a Finantelor Publice Bucuresti solicita admiterea contestatiei formulata pentru motivele invocate prin contestatia formulata. Hotararea a fost luata de adunarea creditorilor si nu de comitetul creditorilor potrivit art. 49 din Legea nr. 85/2006, creditori au votat in necunostinta intrucat administratorul judiciar nu a prezentat toate informatiile necesare. Exista un conflict de interese intrucat administratorul judiciar are calitatea de administrator judiciar si la celelalte societati din grup aflate in insolventa. Solicita admiterea contestatiei , fara cheltuieli de judecata.

Reprezentantul administratorului judiciar solicita respingerea contestatiei pentru motivele expuse pe larg in intampinarea formulata. Hotararile au fost adoptate in conditii de legalitate. Referitor la primul petit al contestatiei s-a facut dovada calitatii de practician in insolventa al Casei de I. T. – Filiala Brasov pe baza de mandat a persoanei care a prezidat adunarea creditorilor, fara a fi incalcate dispozitiile art. 40 din Legea nr. 85/2006. Calitatea de avocat a persoanei care a reprezentat administratorul judiciar nu are relevanta. Referitor la al doilea petit al contestatiei solicita instantei sa observe ca din punctul de vedere al administratorului judiciar s-a acordat tuturor posibilitatea de a adopta o hotarare importanta in ce priveste valorificarea unor bunuri ale societatii. Adunarea creditorilor are atributii net superioare comitetului creditorilor potrivit art. 17 alin.6 din Legea nr. 85/2006. In ce priveste al treilea petit al contestatiei solicita instantei sa observe faptul ca informarea a fost completa , motivul fiind valorificarea bunurilor si beneficiul care ar aduce valorificarea. Fara cheltuieli de judecata.

JUDECATORUL SINDIC

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul acestei instante la data de 29.10.2012 sub nr. dosar 6221/30/2009/a6, creditoarea DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI a solicitat anularea Hotararii adunarii generale a creditorilor debitoarei SC E.A.L. SRL-in insolventa (fosta SC A.T. SRL) din data de 23.10.2012.

In motivarea contestatiei se arata ca administratorul judiciar CASA DE I. T.SPRL a convocat adunarea creditorilor din data de 23.10.2012 cu o ordine de zi avand ca ordine de zi printre altele aprobarea cumpararii pachetului de terenuri extravilane proprietatea SC A. T. SRL-in faliment.

Tot contestatoarea a aratat ca in cadrul adunarii generale a creditorilor convocata de administratorul judiciar pentru data de 23.10.2012 secretariatul sedintei a fost asigurat de o persoana care nu a facut dovada calitatii de reprezentant al administratorului judiciar,hotarare luata fiind astfel ilegala.

Se mai arata de contestatoare ca hotararea este nelegala si pentru ca a fost adoptata de un organ colegial al creditorilor care nu are competenta in acest sens, hotararea trebuind sa fie luata de Comitetul creditorilor.

Mai arata contestatoarea ca solicitarile administratorului special privind cumpararea terenurilor nu au fost argumentate, hotararea fiind astfel luata de creditori in necunostinta de cauza.

In drept au fost invocate prevederile Legii nr. 85/2006 si OUG nr. 86/2006.

Prin intampinarea depusa, administratorul judiciar CASA DE I. T. SPRL a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata avand in vedere ca secretariatul sedintei a fost asigurat de o persoana delegata de administratorul judiciar, practician in insolventa.

Tot administratorul judiciar a aratat ca hotararea a fost luata in mod legal de adunarea creditorilor, organ colegial care este superior comitetului creditorilor.

Se mai arata de administratorul judiciar ca solicitarile administratorului special au fost argumentate, existand dovezi in acest sens.

Mai arata administratorul judiciar ca nu se poate retine existenta unui conflict de interese a administratorului special d-nul A. M. D., deoarece chiar daca este si administrator special al SC A. T. SRL-in faliment, la aceasta din urma societate nu mai are atributii de administrare.

In dovedire si in aparare instanta a administrat proba cu inscrisuri in cadrul careia au fost depuse la dosarul cauzei fotocopii de pe procese verbale ale adunarii creditorilor, proces verbal de licitatie, hotarari judecatoresti, convocari BPI, notificari.

Contestatia este scutita de plata taxei judiciare de timbru si timbrul judiciar.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

La data de 23.10.2012 s-a desfasurat adunarea creditorilor debitoarei SC E.A.L. SRL-in insolventa (fosta SC A.T. SRL), pe ordinea de zi aflandu-se 3 puncte, respectiv aprobarea achizitionarii pachetului de terenuri extravilane proprietatea SC A. T. SRL-in faliment, aprobarea incheierii contractului de prestari servicii evaluare cu DTZ E. E. SRL in vederea reevaluarii activelor statie electrica si parc industrial si aprobarea efectuarii evaluarii de DTZ E.E. SRL a activelor propuse spre valorificare de administratorul special si anume autoturisme, mijloace de transport, linie de concasare, activitatea de exploatare la cariera de piatra Soimos.

La aceasta adunare au fost aprobate toate punctele de pe ordinea de zi cu votul majoritatii creditorilor, contestatoarea votand impotriva.

Secretariatul adunarii creditorilor a fost asigurat de administratorul judiciar, conform imputernicirii existente la dosar.

Instanta urmeaza sa respinga contestatia formulata de creditoarea DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, privind anularea Hotararii adunarii generale a creditorilor debitoarei SC E.A.L. SRL-in insolventa (fosta SC A.T. SRL) din data de 23.10.2012, pentru urmatoarele motive:

Astfel, in ceea ce priveste primul motiv referitor la nelegalitatea desfasurarii adunarii creditorilor deoarece secretariatul sedintei a fost asigurat de o persoana care nu a facut dovada calitatii de reprezentant al administratorului judiciar, instanta urmeaza sa il respinga pentru motivele care vor fi aratate in continuare:

Astfel, potrivit art. 41 al. 1 din OUG nr. 86/2006, atributiile legale ale practicianului in insolventa, precum si cele stabilite exclusiv in sarcina sa de judecatorul-sindic in procedurile de insolventa nu pot fi exercitate prin reprezentare, iar conform art. 41 al. 4 lit. c din acelasi act normativ, sunt atributii ale practicianului in insolventa care nu pot fi exercitate prin reprezentare, potrivit alin. (3), convocarea si prezidarea adunarilor creditorilor, actionarilor, asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica, daca legea nu da aceste atributii in sarcina altor persoane.

Prin urmare, convocarea si prezidarea adunarilor creditorilor se poate face doar de administratorul judiciar, ceea ce s-a intamplat si in cauza de fata.

In cauza de fata prezidarea adunarii creditorilor a fost asigurata de domnisoara S.S., practician in insolventa al CASEI DE I. T. SPRL, asa cum reiese din imputernicirea existenta la dosarul cauzei (f. 49) si nu de un avocat asa cum sustine contestatoarea.

CASA DE I. T. SPRL are mai multi practicieni in insolventa care pot prezida sedintele adunarii creditorilor pa baza unei imputerniciri primite.

Nici cel de al doilea motiv invocat de contestatoare referitor la faptul ca hotararea este nelegala deoarece a fost luata de un organ necompetent nu este intemeiat pentru urmatoarele motive:

Astfel este adevarat ca potrivit art. 49 al. 2 din Legea nr. 85/2006, actele, operatiunile si platile care depasesc conditiile mentionate la alin. (1) vor putea fi autorizate in exercitarea atributiilor de supraveghere de administratorul judiciar; acesta va convoca o sedinta a comitetului creditorilor in vederea supunerii spre aprobare a cererii administratorului special, in termen de maximum 5 zile de la data primirii acesteia, dar la fel de adevarat este si faptul ca potrivit art. 17 al. 6 din Legea nr. 85/2006, impotriva actiunilor, masurilor si deciziilor luate de comitetul creditorilor orice creditor poate formula contestatie la adunarea creditorilor, in termen de 5 zile de la luarea acestora.

Prin urmare forul decizional suprem este adunarea creditorilor care decide in toate cazurile in care creditorii sunt nemultumiti de hotararile comitetului creditorilor, motiv pentru care luarea deciziilor privind vanzarea sau cumpararea unor active direct in adunarea creditorilor nu este nelegala.

Mai mult decat atat, prin luarea deciziei de vanzare sau cumparare a unor active in adunarea creditorilor s-a dat posibilitatea tuturor creditorilor sa-si exprime punctul de vedere, hotararea fiind luata de toti creditorii care participa la procedura, motiv pentru care nu poate aduce atingere niciunui drept al acestora.

In plus, activul pachet de terenuri extravilane proprietatea SC A. T.SRL-in faliment nu a fost achizitionat de debitoare la licitatia care a avut loc la data de 24.10.2012, ci de SC J.A.E SRL.

Nici ultimul motiv invocat de contestatoare referitor la faptul ca solicitarile administratorului special nu au fost argumentate si astfel creditorii au votat in necunostinta de cauza nu este intemeiat pentru motivele care vor fi aratate in continuare:

Astfel, atat administratorul special cat si administratorul judiciar au aratat care sunt motivele care impun vanzarea si achizitionarea unor active, respectiv obtinerea unor venituri pentru acoperirea unor pierderi si asigurarea bunei desfasurari a activitatii debitoarei,precum si la dezvoltarea activitatii de culturi agricole.

In plus, aceasta masura luata de creditori nu este o masura de legalitate care poate fi cenzurata de judecatorul-sindic, ci este o masura de oportunitate care apartine doar creditorilor si administratorului judiciar, cei care decid modul cum se va desfasura activitatea debitoarei.

Nu exista un conflict de interese al administratorului special al debitoarei, d-nul A. M. D., deoarece chiar daca acesta este si administrator special al SC A. T. SRL-in faliment, la aceasta din urma societate nu mai are atributii de administrare, fiind in faliment si fiind administrata de lichidatorul judiciar numit de instanta, atributiile sale fiind restranse.

In plus, asa cum am aratat, activul pachet de terenuri extravilane proprietatea SC A. T. SRL-in faliment nu a fost achizitionat de debitoare la licitatia care a avut loc la data de 24.10.2012, ci de SC J. A. SRL,motiv pentru care nu s-a adus atingere niciunui drept al creditorilor.

De asemenea faptul ca administratorul judiciar CASA DE I. T. SPRL are aceasta calitate la mai multe societati din grupul ATON nu are nicio relevanta, legea permitand acest lucru practicienilor in insolventa care-si exercita profesia in SPRL.

Fata de cele aratate, instanta, in baza art. 14 al. 8 din Legea nr. 85/2006, va respinge contestatia formulata de creditoarea DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, privind anularea Hotararii adunarii generale a creditorilor debitoarei SC E.A.L. SRL-in insolventa (fosta SC A.T. SRL) din data de 23.10.2012, ca neintemeiata.

In baza art. 274-276 C. pr. civ., instanta va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge contestatia formulata de creditoarea DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, cu sediul in B., str. Prof. Dr. D. G., nr. x, sector x, privind anularea Hotararii adunarii generale a creditorilor debitoarei SC E.A.L. SRL - in insolventa (fosta SC A.T. SRL) din data de 23.10.2012, ca neintemeiata.

Fara cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs in termen de 7 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi 28.01.2013.

JUDECATOR SINDIC GREFIER

S.O. M. G.

Red,.O.S./Dact.M.G./31.01.2013

4 ex.

Vezi şi alte speţe de drept comercial:

Comentarii despre Contestatie impotriva hotararii Adunarii creditorilor. Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.