Contestatie impotriva hotararii adunarii creditorilor Societăţi comerciale

SECTIA A II-A CIVILA, DE contencios ADMINISTRATIV SI FISCAL

SENTINTA CIVILA nr. 428/cc/sind

Sedinta Camerei de Consiliu din data de 03.12.2012

JUDECATOR SINDIC – S. O.

GREFIER – M. G.

Pe rol fiind solutionarea contestatiei formulata de Asociatia Salariatilor si Membrilor Conducerii SC P. SA ( A.S.M.C..) si O.D.I.SA impotriva Procesului Verbal al adunarii creditorilor din 30.08.2012 in cadrul procedurii insolventei debitoarei SC P. SA.

La apelul nominal facut in sedinta Camerei de Consiliu la pronuntare se constata lipsa partilor.

Dezbaterile in cauza de fata au avut loc in sedinta publica din data de 26.11.2012 cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din acea zi care face parte integranta din prezenta iar instanta pentru a se depune la dosar concluzii scrise a amanat pronuntarea la data de 03.12.2012.

JUDECATOR SINDIC

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul acestei instante la data de 05.09.2012, sub nr. 14115/62/2011/a8, creditoarea ASOCIATIA SALARIATILOR SI MEMBRILOR CONDUCERII SOCIETATII P. SA (ASMC) a formulat contestatie impotriva Hotararii adunarii creditorilor debitoarei SC P. SA-in insolventa din data de 30.08.2012 si a Procesului verbal al adunarii creditorilor debitoarei SC P. SA-in insolventa din data de 30.08.2012, solicitand desfiintarea acestora in ceea ce priveste votarea planului de reorganizare al SC P. SA propus de creditoarea JLC G. GMBH si in ceea ce priveste respingerea planului de reorganizare propus de debitoarea SC P. SA, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea contestatiei se arata ca la data de 30.08.2012 a avut loc adunarea creditorilor debitoarei SC P. SA-in insolventa convocata de administratorul judiciar avand ca puncte pe ordine de zi votarea planului de reorganizare al SC P. SA propus de creditoarea JLC G. GMBH, votarea planului de reorganizare al SC P. SA propus de debitoarea SC P. SA si alegerea comitetului creditorilor.

Mai arata contestatoarea ca la aceasta adunare a fost aprobat planul de reorganizare propus de creditoarea JLC G. GMBH si respins cel propus de debitoarea SC P. SA, cu toate ca niciunul din cele doua planuri nu trebuia supus la vot ci ambele trebuiau considerate ca fiind votate conform art. 101 al. 1 lit. D din Legea nr. 85/2006, avand in vedere ca ambele planuri prevad plata integrala a creantelor in termen de 30 de zile de la confirmare.

Tot contestatoarea a aratat ca desi a fost votat de creditori, planul propus de creditoarea JLC GERMANY GMBH nu indeplineste conditiile legale, aceasta nemanifestandu-si intentia de a propune un plan de reorganizare, asa cum prevede in mod expres art. 94 din Legea nr. 85/2006.

Se mai arata de contestatoare ca singurul manifestant la procedura care si-a manifestat in mod legal intentia de a propune un plan de reorganizare a fost debitoarea SC P. SA prin insasi cererea de deschidere a procedurii insolventei.

In drept au fost invocate prevederile art. 14 al. 7 si 8, art. 28, art. 94, art. 101 din Legea nr. 85/2006.

La data de 03.09.2012 a formulat contestatie Hotararii adunarii creditorilor debitoarei SC P. SA-in insolventa din data de 30.08.2012 si a Procesului verbal al adunarii creditorilor debitoarei SC P. SA-in insolventa din data de 30.08.2012 si creditoarea SC O.D.I.SA, solicitand anularea in parte in ceea ce priveste votarea planului de reorganizare al SC P. SA propus de creditoarea JLC G. GMBH.

In motivarea contestatiei se arata ca la data de 30.08.2012 a avut loc adunarea creditorilor debitoarei SC P. SA-in insolventa convocata de administratorul judiciar avand ca puncte pe ordine de zi votarea planului de reorganizare al SC P. SA propus de creditoarea JLC G. GMBH, votarea planului de reorganizare al SC P. SA propus de debitoarea SC P. SA si alegerea comitetului creditorilor.

Mai arata contestatoarea ca a votat impotriva planului propus de creditoarea JLC G. GMBH, iar din verificarile facute la dosarul cauzei nu rezulta ca ar fi fost formulata de vreun creditor intentia de a propune un plan de reorganizare, motiv pentru care votarea planului propus de acesta a fost introdusa in mod ilegal de administratorul judiciar pe ordinea de zi a sedintei adunarii creditorilor, creditorul JLC G. GMBH fiind decazut din dreptul de a mai propune un astfel de plan.

Tot contestatoarea a aratat ca avand ca scop final achitarea tuturor creantelor in termen de 30 de zile de la confirmarea sa, planul de reorganizare propus de debitoare reprezinta singurul care indeplineste conditiile prevazute de cerintele legale si care, ca efect al art. 101 al. 1 lit. D din Legea nr. 85/2006, ar trebui considerat de administratorul judiciar ca acceptat de toti creditorii, fara a mai fi necesara supunerea la vot a acestuia.

In drept au fost invocate prevederile art. 14 al. 7 si 8, art. 28, art. 94, art. 101 din Legea nr. 85/2006.

Prin nota de sedinta depusa creditorii JLC G. GMBH, JLC P. GMBH, JLC I. GMBH si S. O. au solicitat respingerea contestatiilor formulate ca neintemeiate, avand in vedere ca planul de reorganizare propus de debitoare nu corespunde criteriilor legale si nu este insotit de documentele minimale prevazute de lege.

Mai arata creditorii ca acelasi plan nu prevede resursele financiare si nici cum se va modifica actul constitutiv al debitoarei, fiind imposibil de adus la indeplinire.

Se mai arata ca votul creditorilor a fost in mod legal exercitat, acestia avand dreptul de a vota chiar daca ambele planuri propun plata integrala a creantelor in termen de 30 de zile de la confirmarea planului.

Tot creditorii au aratat ca planul de reorganizare propus de creditoarea JLC G. GMBH nu a fost introdus in mod ilegal pe ordinea de zi, aceasta preluand prin cesiunea de creanta toate drepturile si obligatiile de la BCR SA, care si-a manifestat intentia de a propune un plan de reorganizare.

Oricum, chiar daca BCR SA nu si-ar fi manifestat intentia de reorganizare, JLC G. GMBH este inca in termen sa propuna un plan avand in vedere ca raportul prevazut de art. 59 al. 2 din Legea nr. 85/2006 nu a fost supus la vot, motiv pentru care numai termenul de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv mai trebuia respectat, lucru care s-a si intamplat.

Au fost invocate de creditori si exceptia lipsei calitatii procesuale active a contestatoarelor ASOCIATIA SALARIATILOR SI MEMBRILOR CONDUCERII SOCIETATII P. SA (ASMC) si SC O.D.I.SA si exceptia lipsei de interes a formularii contestatiei de contestatoarele ASOCIATIA SALARIATILOR SI MEMBRILOR CONDUCERII SOCIETATII P. SA (ASMC) si SC O.D.I.SA, invocata de creditorii JLC G. GMBH si S. O., exceptii care au fost respinse prin Incheierea din Camera de Consiliu din data de 05.11.2012.

In dovedire si in aparare instanta a administrat proba cu inscrisuri in cadrul careia u fost depuse la dosarul cauzei fotocopii de pe planuri de reorganizate, adrese, proces verbal al sedintei adunarii creditorilor, notificari, anunturi, contracte de cesiune, dovezi, facturi, doctrina judiciara.

Contestatiile au fost legal timbrate cu cate 120 lei taxa judiciara de timbru fiecare si 0,3 lei timbru judiciar fiecare.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

La data de 30.08.2012 a avut loc adunarea creditorilor debitoarei SC P. SA-in insolventa convocata de administratorul judiciar avand ca puncte pe ordine de zi votarea planului de reorganizare al SC P. SA propus de creditoarea JLC G. GMBH, votarea planului de reorganizare al SC P. SA propus de debitoarea SC P. SA si alegerea comitetului creditorilor.

La aceasta sedinta au participat si contestatoarele ASOCIATIA SALARIATILOR SI MEMBRILOR CONDUCERII SOCIETATII P. SA (ASMC) si SC O.D.I.SA care au votat impotriva planului propus de creditoarea JLC G. GMBH.

La aceasta sedinta creditorii au votat planul de reorganizare al SC P. SA propus de creditoarea JLC GERMANY GMBH, au respins planul de reorganizare al SC P. SA propus de debitoarea SC P. SA si au ales comitetul creditorilor, fiind incheiat in acest sens proces verbal (f. 35-38-vol. 2).

In termen legal cele doua creditoare care au votat impotriva au contestat hotararea luata in cadrul adunarii creditorilor in data de 30.08.2012.

Instanta urmeaza sa admita in parte contestatia formulata de creditoarea ASOCIATIA SALARIATILOR SI MEMBRILOR CONDUCERII SOCIETATII P. SA (ASMC) si sa respinga contestatia formulata de creditoarea SC O.D.I.SA,pentru motivele care vor fi aratate in continuare:

Astfel, potrivit art. 59 al.2 din Legea nr. in cazul in care debitorul nu se incadreaza in criteriile prevazute la art. 1 alin. (2), raportul va indica daca exista o posibilitate reala de reorganizare efectiva a activitatii debitorului ori, dupa caz, motivele care nu permit reorganizarea si, in acest caz, va propune intrarea in faliment 85/2006, conform art. 94 al. 1 lit. c din acelasi act normativ, vor putea propune un plan de reorganizare unul sau mai multi creditori care si-au anuntat aceasta intentie pana la votarea raportului prevazut la art. 59 alin. (2), detinand impreuna cel putin 20% din valoarea totala a creantelor cuprinse in tabelul definitiv de creante, in termen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv de creante, iar conform art. 98 al. 4 din Legea nr. 85/2006, daca au fost exprimate mai multe intentii de depunere a unor planuri de reorganizare, judecatorul-sindic va fixa un termen maxim pana la care acestea pot fi depuse, cu respectarea dispozitiilor art. 74 alin. (2), astfel incat votarea planurilor admise sa se faca in aceeasi sedinta a adunarii generale a creditorilor.

De asemenea, potrivit art. 101 al. 1 lit. D din Legea nr. 85/2006, vor fi considerate creante nedefavorizate si vor fi considerate ca au acceptat planul creantele ce se vor achita integral in termen de 30 de zile de la confirmarea planului ori in conformitate cu contractele de credit sau leasing din care rezulta.

In cauza de fata au propus plan de reorganizare atat debitoarea SC P. SA-in insolventa (f. 196-201-vol. 1) care si-a manifestat aceasta intentie chiar prin cererea de deschidere a procedurii insolventei (la cererea debitoarei), cat si creditoarea JLC G. GMBH (f. 4-126-vol. 3), care la randul ei si-a manifestat aceasta intentie de a propune un plan de reorganizare,ambele planuri prevazand ca se vor achita toate creantele in termen de 30 de zile de la confirmare.

Se contesta de cele doua creditoare faptul ca planul propus de creditoarea JLC G. GMBH nu a indeplinit conditiile legale pentru a fi introdus pe ordinea de zi a adunarii creditorilor, respectiv faptul ca JLC G. GMBH nu si-a manifestat intentia de a propune un plan de reorganizare, lucru neadevarat, pentru motivele care vor fi aratate in continuare:

Pentru ca un creditor sa poata propune un plan de reorganizare trebuie sa indeplineasca cumulativ 3 conditii prevazute de art. 94 al. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006 si anume: sa-si manifeste intentia de a propune un astfel de plan pana la votarea raportului prevazut la art. 59 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, sa detina cel putin 20% din valoarea totala a creantelor cuprinse in tabelul definitiv de creante si sa depuna planul in termen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv de creante.

In cauza de fata creditoarea JLC G. GMBH a cumparat creanta pe care o avea BCR SA fata de debitoarea SC P. SA-in insolventa, printr-un contract de cesiune de creanta, subrogandu-se in drepturile si obligatiile acesteia si detinand astfel 37,0551% din totalul creantelor debitoarei (f. 39-vol. 2).

Prin urmare, cea de a doua conditie privind detinerea unui procent de 20% din valoarea totala a creantelor cuprinse in tabelul definitiv de creante este indeplinita.

Si cea de a treia conditie prevazuta de art. 94 al. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006, respectiv depunerea planului in termen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv de creante (termen fix) este indeplinita, creditoarea depunand planul de reorganizare in interiorul acestui termen de decadere (conform art. 94 al. 5 din Legea nr. 85/2006), fapt necontestat de niciun creditor.

Singurul lucru contestat de creditori este faptul ca JLC G. GMBH nu si-a manifestat intentia de propune un plan de reorganizare al debitoarei si astfel nu ar fi indeplinita prima conditie prevazuta de lege.

Asa cum am aratat, intentia de a propune un plan de reorganizare trebuie manifestata pana la votarea raportului prevazut la art. 59 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 (termen variabil care se implineste in momentul la care raportul prevazut de art. 59 al. 2 a fost votat), nemanifestarea acestei intentii atragand decaderea din dreptul de a mai propune un astfel de plan (conform art. 94 al. 5 din Legea nr. 85/2006).

In Dosarul 14115/62/2011 privind procedura insoventei fata de debitoarea SC P. SA, desi a fost intocmit un astfel de raport, acesta nu a fost votat nici pana la aceasta data.

In aceste conditii termenul variabil prevazut de art. 94 al. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006 nu s-a implinit nici la aceasta data, teoretic, orice alt creditor avand posibilitatea de a propune un astfel de plan de reorganizare.

Mai mult decat atat, in Raportul prevazut de art. 59 din Legea nr. 85/2006 intocmit de administratorul judiciar (f. 227-272-vol, 20-D.14115/62/2011), raport care nu a fost votat asa cum am aratat, s-a prevazut in mod expres ca exista sanse de reorganizare a activitatii debitoarei SC P. SA si isi declara intentia ferma de propune un plan de reorganizare pe care, in functie de circumstante, il va intocmi singur sau in colaborare cu debitoarea ori cu unul sau mai multi creditori.

Aceasta precizare, impreuna cu corespondenta existenta la dosarul cauzei (f. 206-209-vol. 3, f. 107-vol. 4) atesta fara putinta de tagada ca fostul creditor BCR SA de la care a fost cesionata creanta de JLC G. GMBH si-a manifestat intentia de reorganizare pe care a comunicat-o administratorului judiciar.

Oricum, asa cum am aratat, termenul variabil prevazut de art. 94 al. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006 in care se putea manifesta intentia de reorganizare nu s-a implinit inca, motiv pentru care si cea de a treia conditie este indeplinita.

Fiind indeplinite cele trei conditii prevazute de art. 94 al. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006,instanta constata ca planul propus de creditoarea JLC G. GMBH indeplinea conditiile legale pentru a fi pe ordinea de zi a adunarii creditorilor din data de 30.08.2012.

Contestatoarele au criticat si faptul ca in mod nelegal administratorul judiciar a supus la vot cele doua planuri, desi ambele prevedeau in mod expres ca vor fi achitate toate creantele in termen de 30 de zile de la confirmarea planului, motiv pentru care trebuiau considerate acceptate ambele in conditiile art. 101 al. 1 lit. D din Legea nr. 85/2006.

Si aceasta critica este nejustificata pentru urmatoarele motive:

Asa cum am aratat, potrivit art. 98 al. 4 din Legea nr. 85/2006, daca au fost exprimate mai multe intentii de depunere a unor planuri de reorganizare, judecatorul-sindic va fixa un termen maxim pana la care acestea pot fi depuse, cu respectarea dispozitiilor art. 74 alin. (2), astfel incat votarea planurilor admise sa se faca in aceeasi sedinta a adunarii generale a creditorilor.

Prin urmare, chiar daca sunt mi multe planuri si chiar daca acestea sunt admise sau considerate acceptate de lege, administratorul judiciar are obligatia de a le supune votului creditorilor pentru ca acestia sa-si exprime o anumita optiune, urmand sa fie confirmat doar un plan de reorganizare, conform art. 101 al. 3 din Legea nr. 85/2006.

Creditorii sunt aceia care se pronunta cu privire la oportunitatea unui anumit plan de reorganizare,putand vota unul sau ambele planuri, iar in final judecatorul-sindic urmeaza a confirma pe unul dintre ele.

Creditoarea ASOCIATIA SALARIATILOR SI MEMBRILOR CONDUCERII SOCIETATII P. SA (ASMC) a contestat si faptul ca planul propus de debitoarea SC P. SA nu a fost considerat acceptat de administratorul judiciar, chiar daca acesta indeplinea conditiile prevazute de art. 101 al. 1 lit. D din Legea nr. 85/2006.

Aceasta critica este intemeiata pentru motivele care vor fi aratate in continuare:

Astfel, asa cum am aratat si planul de reorganizare propus de debitoarea SC P. SA prevede plata creantelor in termen de 30 de zile de la confirmarea acestuia.

In aceste conditii sunt incidente dispozitiile art. 101 al. 1 lit. D din Legea nr. 85/2006 care prevad in mod imperativ ca vor fi considerate creante nedefavorizate si vor fi considerate ca au acceptat planul creantele ce se vor achita integral in termen de 30 de zile de la confirmarea planului.

Prin urmare, chiar daca planul propus de debitoare a fost respins de creditori prin votul pe care acestia l-au dat, administratorul judiciar avea obligatia sa consemneze in procesul verbal al adunarii creditorilor din data de 30.08.2012 ca se considera acceptat si planul de reorganizare al SC P. SA propus de debitoarea SC P. SA, conform dispozitiilor legale.

Pentru acest motiv contestatia creditoarei ASOCIATIA SALARIATILOR SI MEMBRILOR CONDUCERII SOCIETATII P. SA (ASMC) urmeaza sa fie admisa in parte, iar procesul verbal al adunarii sa fie completat si cu aceasta dispozitie.

Fata de cele aratate, instanta, in baza art. 14 al. 7 raportat la art. 59, art. 94 si art. 101 al. 1 lit. D din Legea nr. 85/2006, va admite in parte contestatia formulata de creditoarea ASOCIATIA SALARIATILOR SI MEMBRILOR CONDUCERII SOCIETATII P. SA (ASMC), privind anularea Hotararii adunarii creditorilor debitoarei SC P. SA-in insolventa din data de 30.08.2012 si a Procesului verbal al adunarii creditorilor debitoarei SC P. SA-in insolventa din data de 30.08.2012 si in consecinta va dispune modificarea in parte a Hotararii adunarii creditorilor debitoarei SC P. SA-in insolventa din data de 30.08.2012 si a Procesului verbal al adunarii creditorilor debitoarei SC P. SA-in insolventa din data de 30.08.2012, in sensul ca la punctul 2. din concluziile procesului verbal se va adauga si faptul ca se considera acceptat si planul de reorganizare al SC P. SA propus de debitoarea SC P. SA, conform dispozitiilor legale.

Instanta va mentine celelalte dispozitii luate prin Hotararea adunarii creditorilor debitoarei SC P. SA-in insolventa din data de 30.08.2012 si consemnate in Procesul verbal al adunarii creditorilor debitoarei SC P. SA-in insolventa din data de 30.08.2012.

Pe cale de consecinta va respinge celelalte cereri ale contestatoarei ASOCIATIA SALARIATILOR SI MEMBRILOR CONDUCERII SOCIETATII P. SA (ASMC), ca neintemeiate.

Pentru motivele expuse mai sus, instanta, in baza art. 14 al. 7 raportat la art. 59, art. 94 si art. 101 al. 1 lit. D din Legea nr. 85/2006 va respinge contestatia formulata de creditoarea SC O.D.I.SA, privind anularea Hotararii adunarii creditorilor debitoarei SC P. SA-in insolventa din data de 30.08.2012 si a Procesului verbal al adunarii creditorilor debitoarei SC P. SA-in insolventa din data de 30.08.2012, ca neintemeiata.

Fata de prevederile art.274 C. pr. civ., fiind in culpa procesuala, instanta va obliga administratorul judiciar format din consortiul I.-D.I. SPRL si RVA I.-D. S. SPRL la plata catre ASOCIATIA SALARIATILOR SI MEMBRILOR CONDUCERII SOCIETATII P. SA (ASMC), a sumei de 120,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand Taxa judiciara de timbru si timbru judiciar, alte cheltuieli nefiind dovedite.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite in parte contestatia formulata de creditoarea ASOCIATIA SALARIATILOR SI MEMBRILOR CONDUCERII SOCIETATII P. SA (ASMC), cu sediul in B., str. E. T., nr. x, jud. B., privind anularea Hotararii adunarii creditorilor debitoarei SC P. SA-in insolventa din data de 30.08.2012 si a Procesului verbal al adunarii creditorilor debitoarei SC P. SA-in insolventa din data de 30.08.2012 si in consecinta:

Dispune modificarea in parte a Hotararii adunarii creditorilor debitoarei SC P. SA-in insolventa din data de 30.08.2012 si a Procesului verbal al adunarii creditorilor debitoarei SC P. SA-in insolventa din data de 30.08.2012, in sensul ca la punctul 2. din concluziile procesului verbal se va adauga si faptul ca se considera acceptat si planul de reorganizare al SC P. SA propus de debitoarea SC P. SA, conform dispozitiilor legale.

Mentine celelalte dispozitii luate prin Hotararea adunarii creditorilor debitoarei SC P. SA-in insolventa din data de 30.08.2012 si consemnate in Procesul verbal al adunarii creditorilor debitoarei SC P. SA-in insolventa din data de 30.08.2012.

Respinge celelalte cereri ale contestatoarei ASOCIATIA SALARIATILOR SI MEMBRILOR CONDUCERII SOCIETATII P. SA (ASMC), ca neintemeiate.

Respinge contestatia formulata de creditoarea SC O.D.I.SA, cu sediul in Baraolt, str. Apei, nr. 109, jud. Covasna, privind anularea Hotararii adunarii creditorilor debitoarei SC P. SA-in insolventa din data de 30.08.2012 si a Procesului verbal al adunarii creditorilor debitoarei SC P. SA-in insolventa din data de 30.08.2012, ca neintemeiata.

Obliga administratorul judiciar format din consortiul I.-D. I. SPRL si RVA I. S. SPRL la plata catre ASOCIATIA SALARIATILOR SI MEMBRILOR CONDUCERII SOCIETATII P. SA (ASMC), a sumei de 120,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs in termen de 7 zile de la comunicare.

Data in Camera de Consiliu si pronuntata in sedinta publica azi 03.12.2012.

JUDECATOR SINDICGREFIER

S. O. M. G.

Red.O.S./11.12.2012

Dact.M.G./12.12.2012

5 ex.

Vezi şi alte speţe de drept comercial:

Comentarii despre Contestatie impotriva hotararii adunarii creditorilor Societăţi comerciale