Indreptare eroare materială. Chestiune de fond. Inadmisibilitate.

Cereea de îndreptare a pretinsei erori materiale va fi respinsă, ca inadmisibilă, dacă este vorba de chestiuni de fond.

(Secţia comercială, încheierea din 1.09.1997, dosarul nr. 4.354/1997).

Prin cererea înregistrată la data de 28.07.1997, petiţionara S.C. "C. S. C." - S.A. a solicitat, în temeiul art. 281 Cod procedură civilă, să se dispună rectificarea erorii materiale strecurată în minuta şi dispozitivul sentinţei civile nr. 1.354 din 7.04.1997.

în motivarea cererii se arată că prin acţiune s-a solicitat ca pârâta-intimată să fie obligată la plata sumei de 31.865 USD, reprezentând contravaloarea produselor livrate, 1.648,81 USD, reprezentând penalităţi de întârziere şi cheltuieli de judecată.

Or, în dispozitivul sentinţei şi, respectiv, în minută, s-a acordat mai mult decât s-a cerut, adică 362.092,94 USD, reprezentând preţ şi 4.906.166,72 lei, reprezentând penalităţi de întârziere, situaţie în care solicită modificarea urgentă a minutei, respectiv dispozitivul sentinţei mai sus arătate, în sensul ca pârâta să fie obligată la plata următoarelor sume: 31.865 USD, reprezentând preţ marfă, 1.648,81 USD, reprezentând penalităţi şi 20.000 lei, cheltuieli de judecată.

în drept, sunt invocate dispoziţiile art. 281 Cod procedură civilă.

Analizând cererea reclamantei, tribunalul reţine că, potrivit art. 281 Cod procedură civilă, îndreptarea hotărârilor se poate face asupra greşelilor privind numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de socoteli, precum şi orice alte greşeli materiale strecurate într-o hotărâre.

în speţă, nu se pune în discuţie aspectul unei greşeli de socoteli, problema disputată reprezentând o chestiune de fond, pentru care petiţionara are la dispoziţie căile de atac, potrivit reglementărilor în vigoare.

Aşa fiind, cererea de rectificare va fi respinsă, ca inadmisibilă.

Vezi şi alte speţe de drept comercial:

Comentarii despre Indreptare eroare materială. Chestiune de fond. Inadmisibilitate.