Potrivit dispozitiilor art. 17 Cpc, cererile accesorii si incidentale sunt in caderea instantei competente sa judece cererea principala Competenţă materială

COD 45 COMPETENTA MATERIALA

Potrivit dispozitiilor art. 17 Cpc, cererile accesorii si incidentale sunt in caderea instantei competente sa judece cererea principala. Avand in vedere caracterul incidental al cererii reconventionale fata de cererea principala, precum si dispozitiile art. 17 Cpc, competenta de solutionare a cererii reconventionale apartine instantei învestite cu judecarea cererii principale, ca efect al prorogarii legale de competenta.

Sentinta nr. 67/25.01.2013

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 10.05.2012 sub nr. 11276/215/2012, reclamantul S Ca solicitat in contradictoriu cu paratul C O - G obligarea acestuia la plata sumei de 28.000 euro , reprezentand obligatii de plata lunare scadente in luna mai 2012 , conform conventiei nr.165/17.09.2009 , suma ce va fi achitata in lei la data platii efective , plus dobanzi legale , precum si la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca , la data de 17.09.2009 s-a incheiat intre reclamantul S C si paratul CA OU - G un inscris denumit "Conventie de restituire a sumei imprumutate " inregistrata sub nr. 165 in Registrul de evidenta al actelor atestate de avocat .In conventie s-a stipulat asumarea obligatiei de plata de catre debitorul Ciovica Ovidiu a sumei de 180.000 euro ,plata ce urma sa fie efectuata esalonat in rate lunare ,pe o perioada de 15 ani incepand cu ianuarie 2010.

Paratul a efectuat o rata in valoare de 1000 euro , printr-un transfer de bani intermediat de o ruda a sa ,numitul Badea Adrian , desi a fost notificat in luna noiembrie si decembrie 2010 , paratul a refuzat achitarea obligatiei asumate prin conventia incheiata.

In esenta, conventia a fost incheiata in contextul negocierii dintre cele doua parti a retragerii din calitatea de asociat in cadrul S.C.A Tg SRL a paratului C,imprejurare in care deliberat acesta si-a sumat obligatia de a plati fostului sau asociat o suma de bani .aceasta suma de bani nu a reprezentat pretul partilor sociale pe care reclamantul le-a preluat de la paratul Ciovica.

In drept, cererea de chemare in judecata a fost intemeiata pe dispozitiile art.969 si 1073 Cod Civil.

In dovedirea sustinerilor, reclamantul a depus la dosar , inscrisuri , "Conventie de restituire a sumei imprumutate " inregistrata sub nr. 165/17.09.2009 , act aditional la actul constitutiv, chitanta , HOT A.G.A, extras de cont.

Paratul a depus intampinare prin care a solicitat respingerea cererii ca nelegala si netemeinica , apreciind ca actul denumit "Conventie de restituire a sumei imprumutate "este nul din punct de vedere juridic intrucat nu indeplineste conditiile esentiale de validitate prevazute de art.948 cod civil ,atat in materia conventiilor cat si pentru actele de formatie unilaterala .

Pe cale reconventionala a solicitat anularea actului denumit denumit "Conventie de restituire a sumei imprumutate "precum si obligarea la plata cheltuielilor de judecata .

In sustinere a depus in copie , decizia nr.50/03.04.2012 pronuntata de Curtea de Apel Craiova.

Atat reclamantul cat si paratul au formulat cerere de ajutor public judiciar.

Prin incheierea de sedinta din 19.10.2012 , s-a dispus disjungerea cererii reconventionale formulate de paratul C O -G, fiind format dosarul nr. 27686/215/2012.

La termenul din 26.10.2012, instanta din oficiu a invocat exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Craiova.

Prin sentinta nr. 15134/26.10.2012 pronuntata in dosar nr. 27686/215/2012 Judecatoria Craiova a admis exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Craiova si a dispus declinarea competentei de solutionare a cererii reconventionale avand ca obiect - nulitate act juridic formulata de paratul - reclamant C O - G , in contradictoriu cu reclamantul - parat S C , in favoarea Tribunalului Dolj - Sectia a II-a civila.

Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond analizand actele si lucrarile dosarului, prin prisma exceptiei de necompetenta materiala a Judecatoriei Craiova invocata din oficiu, instanta retine urmatoarele:

Prin cererea reconventionala disjunsa conform incheierii de sedinta din 19.10.2012, paratul reclamant C O G a solicitat in contradictoriu cu reclamantul parat S C anularea actului juridic denumit - conventie de restituire a sumei imprumutate - certificata sub nr. 165/17.09.2009 .

Pentru determinarea competentei materiale , potrivit art.1 pct.1 , art.2 pct.1 lit.a si b C.pr.civ., se are in vedere valoarea obiectului cererii indiferent daca aceasta este in constatarea sau realizarea dreptului.

Atunci cand este vorba de desfiintarea unui contract ce a dat nastere unor drepturi patrimoniale , este evident ca si lipsirea de efecte a unor astfel de acte juridice are tot consecinte patrimoniale si, ca atare, actiunea prin care se valorifica un asemenea drept , este patrimoniala.

Potrivit art. 2 pct.1 lit.b C.pr.civ., tribunalul judeca in prima instanta procesele si cererile in materie civila al caror obiect are o valoare de peste 500.000 lei, cu exceptia cererilor de imparteala judiciara, a cererilor in materia succesorala, a cererilor neevaluabile in bani si a cererilor privind materia fondului funciar, inclusiv cele de drept comun, petitorii sau, dupa caz, posesorii, formulate de tertii vatamati in drepturile lor prin aplicarea legilor in materia fondului funciar;

In speta, instanta constata ca valoarea obiectului cererii reconventionale depaseste cuantumul legal anterior mentionat (echivalentul a 180.000 euro) respectiv peste 800.000 lei , astfel incat competenta materiala determinata de criteriul valoric revine Tribunalului Dolj -Sectia a II-a Civila

Dosarul a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Dolj Sectia a II-a Civila sub nr. 21198/63/2012 cu termen de judecata la data de 25 ianuarie2013.

Analizand cu prioritate exceptia invocata, conform dispozitiilor art. 137 Cpc, instanta retine urmatoarele :

Potrivit dispozitiilor art. 17 Cpc, cererile accesorii si incidentale sunt in caderea instantei competente sa judece cererea principala.

Dispozitiile mai sus aratate stabilesc deci prorogarea legala de competenta a cererilor accesorii si incidentale, acestea urmand a fi judecate de instanta competenta sa solutioneze cererea principala, chiar daca s-ar incalca o norme de competenta materiala sau teritoriala exclusiva.

In cauza, Judecatoria Craiova a fost initial sesizata cu o cerere de chemare in judecata avand ca obiect pretentii, ulterior paratul formuland intampinare si cerere reconventionala.

La termenul de judecata din data de 19.10.2012, instanta dupa ce a pus in discutia partilor, din oficiu si prin raportare la cuantumul pretentiilor, a dispus disjungerea cererii reconventionale, formarea unui nou dosar, stabilind termen de judecata la data de 26.10.2012.

La termenul stabilit, instanta, din oficiu, a invocat exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Craiova si, in urma admiterii exceptiei, a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Dolj.

Or, avand in vedere caracterul incidental al cererii reconventionale fata de cererea principala, precum si dispozitiile art. 17 Cpc, instanta constata ca in cauza competenta de solutionare a cererii reconventionale apartine Judecatoriei Craiova, ca efect al prorogarii legale de competenta.

De altfel, instanta retine ca in mod constant instantele au statuat asupra efectelor judecatii deosebite a cererilor incidentale disjunse, considerandu-se competenta instanta investita cu judecarea cererii principale.( Curtea de Apel Timisoara - sentinta civila nr. 24/2009, Curtea de Apel Bacau, hot. 3/03.03.2008 )

In acelasi sens este si practica ICCJ, in acest sens urmand a fi avute in vedere deciziile 3325/14.10.2010 Sectia Comerciala, CSJ decizia nr. 3238/1999 si decizia nr. 3111/2000.

Fata de toate aceste aspecte, instanta va admite exceptia de necompetenta materiala a Tribunalului Dolj, va declina competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Craiova si, constatand ivit conflictul de competenta, va inainta cauza Curtii de Apel Craiova in vederea solutionarii conflictului negativ de competenta.

Vezi şi alte speţe de drept comercial:

Comentarii despre Potrivit dispozitiilor art. 17 Cpc, cererile accesorii si incidentale sunt in caderea instantei competente sa judece cererea principala Competenţă materială