Taxa de timbru. Apel. Netimbrare. Anularea cererii

Faţă de faptul că, deşi pârâta a fost citată cu menţiunea de a achita taxa de timbru, aceasta na şi-a îndeplinit obligaţia legală, se impune anularea apelului, ca netimbrat.

(Secţia comercială, decizia nr. 1.254/1997)

Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bucureşti, reclamanta B.R.C.E. -SA. a chemat în judecată pe pârâta Societatea Comercială “S.T.” S.R.L., solicitând a se dispune obligarea pârâtei la: 4.960.000 lei, contravaloare CEC neonorat la plată; 2.375.800 lei, dobândă datorată; 29.409.872 lei, dobândă convenţională, precum şi la 2.948.527 lei, cheltuieli de judecată.

Prin sentinţa civilă nr. 1.325/31.03.1997, Tribunalul Bucureşti - secţia comercială a admis acţiunea, astfel cum a fost precizată, obligând pârâta la plata sumelor solicitate.

Pentru a hotărî astfel, s-a reţinut că pârâta se face vinovată de prejudiciul suportat de reclamantă, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor de verificare a semnăturilor de pe CEC, care reprezintă un element esenţial, conform art. 1 din Legea nr. 59/1934, obligaţii prevăzute de Instrucţiunile pentru completarea şi folosirea cecurilor şi carnetelor de cecuri cu limită de sumă.

S-a mai reţinut că banca, în urma solicitării de încasare, şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută de punctul 78 lit. a din Normele nr. 2/1980, respectiv a efectuat verificările formale ale CEC-ului şi a creditat contul pârâtei.

împotriva sentinţei civile sus arătată a declarat apel pârâta.

Curtea de Apel Bucureşti - secţia comercială a anulat apelul, ca insuficient timbrat.

Pentru a hotărî astfel, s-a reţinut că din dovada de îndeplinire a procedurii de citare pentru termenul de soluţionare a cererii de apel rezultă că aceasta a fost îndeplinită cu respectarea cerinţelor prevăzute de art. 100 Cod procedură civilă, în citaţie fiind menţionate locul unde s-a făcut afişarea, obligaţia de timbrare şi cuantumul acesteia.

Astfel, faţă de faptul că, deşi pârâta a fost citată cu menţiunea de a achita taxa de timbru, aceasta nu şi-a îndeplinit obligaţia legală, se impune anularea apelului, ca netimbrat.

Vezi şi alte speţe de drept comercial:

Comentarii despre Taxa de timbru. Apel. Netimbrare. Anularea cererii