Jurisprudenţă şi speţe de dreptul muncii

Hotărâri judecătoreşti culese din jurisprudenţa secţiilor de litigii de muncă ale instanţelor din România. Speţe de dreptul muncii rezumate sau integrale.

Găsiţi rapid o speţă de dreptul muncii

Introduceţi termenii căutaţi şi apăsaţi "Căutare".

Această secţiune este împărţită în volume (căutarea se face în toate).

Vedeţi în lisa de mai jos toată practica judiciară în materia dreptului muncii şi asigurărilor sociale disponibilă.

Articol
Acţiune care are ca obiect obligarea pârâtei la încheierea contractului de muncă
Modificarea contractului de muncă. Anularea evaluării profesionale anuale
Incetarea contractului de muncă la expirarea termenului
Desfacere contract de muncă. Reducere de personal. Condiţii
Inlocuirea sancţiunii desfacerii disciplinare a contractului de muncă cu o altă măsură disciplinară
Desfacere disciplinară a contractului de muncă. Conţinutul dispoziţiei prin care a fost aplicată sancţiunea
Anularea măsurii desfacerii contractului de muncă. încadrare prin concurs pe durată nedeterminată
Indemnizaţia de preaviz. Neacordarea acesteia în situaţia eliberării notei de lichidare cu data primei zile de preaviz
Desfacerea contractului individual de muncă în situaţia reducerii de personal
Desfacerea contractului de muncă din motive neimputabile salariatului. Inadmisibilitate în cazul în care salariatul deţinea la data respectivă calitatea de lider sindical fără obţinerea acordului sindicatului
Desfacerea contractului de muncă în temeiul dispoziţiilor art. 130 lit. a) din Codul muncii. Condiţii
Desfacerea contractului de muncă conform art. 130 lit. a) Tardivitatea introducerii contestaţiei
Desfacerea contractului de muncă. Restructurare
Indemnizaţie pentru creşterea copilului până la doi ani. Obligaţia angajatorului de a plăti indemnizaţia de asigurări sociale
Drepturi salariale. Neperformanţa voiajului navei trebuie dovedită pentru a conduce la vinovăţia navigatorului, cu consecinţa răspunderii în condiţiile dreptului muncii, nu prin neplata drepturilor băneşti conform contractului de muncă

Disponibilizare. Plăţi compensatorii
Desfacerea contractului individual de muncă prin demisie. Despăgubiri datorate de către angajat
Desfacerea contractului individual de muncă prin demisie. Despăgubiri datorate de către unitate. Clauză penală
Absenţe de la locul de muncă. Cercetarea prealabilă
Desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Contractul de muncă poate fi desfăcut dacă salariatul încalcă în mod sistematic obligaţiile sale de muncă sau săvârşeşte o abatere gravă
Răspunderea materială a salariaţilor pentru pagubele provocate din vina şi în legătură cu munca lor
Decizie de imputare. Emitere anterioară actelor pe care se întemeiază
Răspunderea materială este personală şi nu solidară, pentru pagubele produse de salariaţi în legătură cu munca lor
Răspunderea materială. Directorul general nu răspunde potrivit prevederilor dreptului muncii, ci în condiţiile mandatului comercial
Pagubă produsă ca urmare a nerespectării atribuţiilor de serviciu (şef de fermă) şi angajarea de gestionari care nu îndeplineau cerinţele Legii nr. 22/1969 (art. 28 şi 29)
Pagubă săvârşită de o persoană cu funcţie de conducere (contabil şef)
Răspundere materială. Modul de calculare a lipsurilor cantitative sau valorice de bunuri din gestiune
Accident de muncă. Prejudiciu nepatrimonial. Daune morale
Desfacere a contractului de muncă. Decizie emisă de o persoană fără calitate. Nulitate
Sancţiune disciplinară. Recurs. Greşită calificare a cererii
Recurs. Motiv de nelegalitate
Recurs. Autoritate de lucru judecat
Organul competent să dispună desfacerea contractului individual de muncă
Competenţă materială. Natura şi înţelesul contractului încheiat se părţi
Recurs. Vot deliberativ al magistraţilor consultanţi. Consecinţe
Competenţă materială. Calitatea de funcţionar public a contestatorului
Competenţă materială. Modificarea contractului individual de muncă
Decizie de imputare. Data de la care începe să curgă termenul de emitere a deciziei
Natura răspunderii contestatorului cu funcţie de conducere şi care nu este acţionar la societatea ce a emis decizia de imputaţie
Răspunderea materială în cazul persoanelor cu funcţii de conducere
Contestaţiile împotriva deciziei de imputare formulată de administrator, gestionar, contabil, precum şi de către ceilalţi salariaţi care au produs pagube societăţilor
Competenţa materială în raport de calitatea de membru cooperator - art. 69-70 din Statutul Cooperaţiei Meşteşugăreşti
Competenţa teritorială a conflictelor de drepturi revine instanţei în a cărei circumscripţie îşi are sediul unitatea cu personalitate juridică în cauză
Competenţa teritorială în raport de locul derulării raporturilor de muncă
Citarea părţilor, respectarea dreptului de apărare şi a principiului contradictorialităţii
Calificarea acţiunii (civilă sau litigiu de muncă). Sarcina probei, în lipsa unui contract de muncă, revine reclamantului
Desfacerea contractului de muncă. Persoană aflată în incapacitate de muncă. Protecţie socială
Contractul de muncă al asistenţilor personali. Lipsa calităţii procesuale pasive a Inspectoratului de Stat Teritorial pentru Persoane cu Handicap
Acţiune avand ca obiect constatarea nulităţii deciziei de preluare emisă în baza Decretului nr. 223/1974 si retrocedarea imobilului astfel preluat. Restituiri
Conflict de muncă avand ca obiect obligarea angajatorului la plata către salariat a indemnizaţiei de concediu şi sporului pentru munca prestată pe timp de noapte Raporturi de muncă

Start 1  3   4   5  Final
Pagina 1 din 211