Primar. Cerere privind acordarea sporului de vechime si a premiului anual. Discriminare Primari, primării

Primar. Cerere privind acordarea sporului de vechime si a premiului anual. discriminare

- Legea nr. 40/1991, art. 14, art. 16

Functiile cu care se compara recurentul nu se obtin prin alegeri si pentru dobândirea acestora sunt necesare conditii de studii, iar obtinerea functiilor respective se obtin prin concurs ori examen.

De asemenea cadrul legal diferentiaza si organizeaza separat aceste categorii profesionale.

De exemplu, primarul face parte din categoria functiei de demnitate aleasa astfel ca si statutul sau salarial a fost reglementat în baza cadrului legal reprezentat de O.U.G. nr.10/2008.

Prin urmare, nu poate fi vorba despre discriminare pentru ca personale la care se face trimitere nu sunt în situatii comparabile.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE munca SI ASIGURARI SOCIALE, DECIZIA CIVILA NR.5928 din 05.10.2011)

Constata ca prin sentinta civila nr.3212 din 17.11.2010 pronuntata de Tribunalul Calarasi s-au dispus urmatoarele:

Respinge actiunea formulata de reclamantul D.I. în contradictoriu cu Comuna L. prin Primar si Consiliul Local al Comunei L. jud. Calarasi.

Pentru a respinge aceasta actiune Tribunalul a retinut în esenta urmatoarele:

Reclamantul este primar al comunei L. jud. Calarasi ales în urma alegerilor din 2008 si solicita sporul de vechime în munca, premiul lunar de 2% si un premiu anual potrivit art.14 si 17 din Legea nr.40/1991, texte pe care le considera ca fiind în vigoare si dupa aparitia Legii nr.154/1998.

Instanta de fond a retinut ca potrivit art.57 alin.5 din Legea nr.215/2001 pe durata mandatului primarul si viceprimarul primesc o indemnizatie lunara ca unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei de primar, respectiv de viceprimar.

Aceeasi modalitate de reglementare a remuneratiei este prevazuta de OG nr.10/2008 care statueaza ca "pentru personale care ocupa functii de demnitate publica alese sau numite indemnizatiile reprezinta unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei, iar potrivit alin.(5) în aplicarea prevederilor alin. (4) persoanele care ocupa functii de demnitate publica alese sau numite nu beneficiaza de premii, de sporul de vechime în munca si nici de alte sporuri prevazute de lege".

De asemenea s-a retinut ca sunt neîntemeiate si sustinerile reclamantului referitoarea la faptul ca este discriminat fata de alte categorii profesionale (magistratii) care beneficiaza de spor de vechime. Tribunalul retinând în acest sens ca potrivit art.1 alin.3 din OG nr.137/2000 se prevede ca exercitare drepturilor enuntate în acest articol priveste persoane aflate în situatii comparabile.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs, reclamantul prin care a solicitat admiterea recursului modificarea sentintei atacate si pe fond admiterea cererii de chemare în judecata asa cum a fost formulata.

Recurentul reia în mare parte argumentele expuse în cererea de chemare în judecata si mai putin critici concrete la adresa sentintei recurate.

Astfel, acesta arata ca dispozitiile art.14 si art.17 din Legea nr.40/1991 prevad un spor de vechime, premiu lunar de 2% si un premiu anual, texte ce au ramas în vigoare si dupa aparitia Legii nr.154/1998.

De asemenea acesta exemplifica cu situatia magistratilor si personalului auxiliar, iar Înalta Curte de Casatie si Justitie prin decizia nr.36 din 7 mai 2007 a statuat ca interpretarea art.33 din Legea nr.50/1996 magistratii beneficiau de sporul pentru vechime în munca.

În privinta fondului cauzei recurentul arata ca solicita sa se cerceteze situatia în care se afla în raport cu alte categorii socio-profesionale, tratamentele care se aplica acestora, justificarile si criteriile tratamentelor diferentiate.

În acest se enunta Directiva nr.2000/JIC/78 privind crearea cadrului general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea fortei de munca si conditiile de angajare.

Intimatul Consiliul Local a comunicat un punct de vedere prin care a aratat ca este de acord cu admiterea actiunii.

În recurs nu au fost administrate probe noi.

Examinând sentinta recurata prin prisma motivelor de recurs formulate cât si sub toate aspectele conform art.3041 Cod procedura civila, Curtea pentru motivele ce se vor arata urmeaza sa dispuna în temeiul art.312 Cod procedura civila, respingerea recursului ca nefondat.

Curtea retine ca Tribunalul a stabilit în mod corect starea de fapt si de drept la care a aplicat dispozitiile legale aplicabile.

Astfel, din probatoriul administrat în cauza rezulta ca reclamantul având calitatea de primar al comunei L. a formulat actiunea de fata prin care a solicitat acordarea sporului de vechime, premiu lunar de 2% si un premiu anual potrivit art.14 si 17 din Legea nr.40/1991.

Curtea retine ca dispozitiile legale în temeiul carora si-a formulat actiunea reclamantul au fost abrogate atât implicit prin O.G. nr.10/2008 cât si explicit prin Legea nr.330/2009.

OG nr.10/2008 prin alin. (4) a statuat urmatoarele: "Pentru personale care se ocupa de demnitate publica, alese si numite, indemnizatiile prevazute în anexele nr. VII/1a, VII/2a, VII/1b, VII/2b, VII/3b reprezinta unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei si, de asemenea, reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina în raport cu venitul salarial".

Iar prin alin. (5) statueaza ca: "În aplicarea prevederilor alin. (4) personalele care ocupa functii de demnitate publica, alese si numitele, nu beneficiaza de premii, de sporul de vechime în munca si nici de alte sporuri prevazute de lege".

Aceste dispozitii au fost preluate prin Legea nr.329/2009 si ulterior prin Legea nr.284/2010 si Legea nr.285/2010.

Prin urmare nu poate fi vorba despre faptul ca dispozitiile art.14 si 17 din Legea nr.40/1991 au ramas în vigoare si dupa abrogarea dispozitiilor Legii nr.154/1998.

Deci nu exista temei legal pentru a acordarea acestor sporuri solicitate de catre reclamant.

Criticile invocate de catre recurentul-reclamant prin care se raporteaza la drepturile magistratilor si personalului auxiliar din justitie ca fiind o discriminat în raport cu aceste categorii socio-profesionale sunt nefondate pentru ca nu se gaseste în situatia de comparare.

Functiile cu care se compara recurentul nu se obtin prin alegeri si pentru dobândirea acestora sunt necesare conditii de studii, iar obtinerea functiilor respective se obtin prin concurs ori examen.

De asemenea cadrul legal diferentiaza si organizeaza separat aceste categorii profesionale.

De exemplu, primarul face parte din categoria functiei de demnitate aleasa astfel ca si statutul sau salarial a fost reglementat asa cum am mentionat mai sus, respectiv în baza cadrului legal reprezentat de O.U.G. nr.10/2008.

Prin urmare, nu poate fi vorba despre discriminare pentru ca personale la care se face trimitere nu sunt în situatii comparabile.

Pentru aceste considerente, Curtea în temeiul art.312 Cod procedura civila, urmeaza sa dispuna respingerea recursului ca nefondat.

Vezi şi alte speţe de dreptul muncii:

Comentarii despre Primar. Cerere privind acordarea sporului de vechime si a premiului anual. Discriminare Primari, primării