Înșelăciune. Art. 215 C. pen. Prezentarea de date neadevărate asupra constituirii societății ori asupra condițiilor economice ale acesteia. Art. 271 pct. 1 din Legea nr. 31/1990. Încadrare juridică

Faptele administratorului unei societăți comerciale, de a falsifica documente ale societății și, pe baza acestora, de a obține un credit, pe care în lipsa documentelor falsificate nu l-ar fi obținut și pe care nu l-a rambursat, se încadrează în prevederile art. 290 C. pen. referitoare la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată și în cele ale art. 215 C. pen. (n.r: corespondent în Noul Cod Penal: Art. 244 NCP) privind infracțiunea de înșelăciune, iar nu în prevederile art. 271 pct. 1 din Legea nr. 31/1990 în care este incriminată, între altele, fapta administratorului societății comerciale, care prezintă, cu rea-credință, în prospectele, rapoartele și comunicările adresate publicului, date neadevărate asupra constituirii societății ori asupra condițiilor economice ale acesteia.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, nr. 6017 din 19 Octombrie 2006

Prin sentința penală nr. 161 din 21 iunie 2005, Tribunalul Tulcea a condamnat pe inculpatul G.M., între altele, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute în art. 215 alin. (2), (3) și (5) C. pen. și art. 290 alin. (1) cu aplicarea art. 41-42 C. pen.

Instanța a reținut că inculpatul, în calitate de administrator al societății comerciale S., pentru a obține un credit de 3 miliarde de lei, a falsificat bilanțul societății comerciale pe anul 1998 și balanța de verificare a acesteia pentru luna mai 1999, la 12 iulie 1999 obținând creditul de 3 miliarde de lei.

în primă instanță, inculpatul a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptei, din infracțiunea prevăzută în art. 215 alin. (2), (3) și (5) C. pen. în infracțiunea prevăzută în art. 271 pct. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată.

Cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei a fost apreciată ca neîntemeiată, întrucât art. 271 pct. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, prevede că se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societății care prezintă, cu rea-credință, în prospectele, rapoartele și comunicările adresate publicului, date neadevărate asupra constituirii societății ori asupra condițiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea-credință, în tot sau în parte, asemenea date. Or, constată prima instanță, fapta inculpatului de a prezenta, în dosarul de creditare, acte contabile falsificate fără de care banca nu i-ar fi acordat creditul de 3 miliarde de lei solicitat, prin aceste mijloace frauduloase inculpatul inducând în eroare banca, constituie infracțiunea de înșelăciune, iar nu o prezentare, cu rea-credință, a unor date neadevărate cu privire la condițiile economice ale societății al cărei administrator era.

împotriva sentinței penale inculpatul a declarat apel cu privire la încadrarea juridică, susținând, între altele, că fapta săvârșită constituie infracțiunea prevăzută în art. 271 pct. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, și nu cea de înșelăciune prevăzută în art. 215 C. pen. (n.r: corespondent în Noul Cod Penal: Art. 244 NCP), iar dacă se reține infracțiunea de înșelăciune, aceasta nu îmbracă forma agravată prevăzută în art. 215 alin. (5) C. pen.

Prin decizia penală nr. 27 din 16 februarie 2006, Curtea de Apel Constanța a respins apelul inculpatului.

Instanța de apel a reținut că, potrivit art. 271 pct. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, constituie infracțiune fapta fondatorului, administratorului, directorului, directorului executiv sau reprezentantului legal al societății care prezintă, cu rea-credință, în prospectele, rapoartele și comunicările adresate publicului, date neadevărate asupra constituirii societății ori asupra condițiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea-credință, în tot sau în parte, asemenea date.

Infracțiunea de înșelăciune prevăzută în art. 215 C. pen. (n.r: corespondent în Noul Cod Penal: Art. 244 NCP) constă în inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos material injust și dacă s-a pricinuit o pagubă.

Din examinarea celor două texte de incriminare rezultă că infracțiunea prevăzută în art. 271 pct. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, constă numai în prezentarea, cu rea-credință, a datelor falsificate, în prospectele, rapoartele ori comunicările adresate publicului. Astfel, pe lângă împrejurarea că termenul de "public", în interpretarea acestui text, nu se identifică cu termenul "public" din art. 145 C. pen., acțiunea inculpatului nu a constat numai în aceasta; el a întocmit personal documentele cu date fictive, le-a depus în dosarul de creditare, a obținut injust folosul material pe care, în lipsa acestora, nu reușea să-l obțină, prejudiciind partea civilă - banca - și, cu ocazia derulării creditului, nu a făcut niciun demers pentru rambursare. Fapta inculpatului, de inducere în eroare a părții civile, a fost săvârșită cu intenție, în folosul societății sale, implicit al său, și a avut ca rezultat producerea unei pagube de 3 miliarde de lei, echivalentul creditului obținut în mod fraudulos.

Prin urmare, reține instanța de apel, activitatea infracțională desfășurată de inculpat cu ocazia încheierii convenției de creditare cu partea civilă și, ulterior, pe parcursul derulării acesteia, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de înșelăciune prevăzută în art. 215 C. pen. (n.r: corespondent în Noul Cod Penal: Art. 244 NCP)

în aceeași decizie, instanța de prim control judiciar menționează că la încadrarea juridică a faptei se ține seama de prejudiciul produs de inculpat și care este stabilit în raport cu valoarea creditului obținut prin mijloace nelegale, fără dobânzi sau alte penalități. Cum valoarea creditului obținut de inculpat este de 3 miliarde de lei, nu se poate înlătura forma agravată prevăzută în art. 215 alin. (5) C. pen.

Recursul declarat de inculpat, pentru aceleași motive ca și cele invocate în apel, este nefondat.

Infracțiunea prevăzută în art. 271 pct. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, are ca obiect juridic special relațiile sociale în legătură cu cunoașterea, în general, de către public - persoane privite nedeterminat, generic - a datelor și informațiilor referitoare la societățile comerciale - constituirea și condițiile economice ale acestora.

în cauză, inculpatul a săvârșit infracțiunea mijloc - falsul în înscrisuri sub semnătură privată - pentru a realiza condițiile săvârșirii infracțiunii scop - înșelăciunea, ceea ce excede simpla inducere în eroare a publicului în legătură cu condițiile economice ale societății.

De altfel, corect au statuat cele două instanțe că o anumită instituție bancară nu constituie "public", în sensul art. 271 pct. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, că respectivele înscrisuri false nu aveau o destinație generală, nu se adresau "publicului" în general, ci erau destinate unei numite instituții bancare și că, prin prezentarea acestora, nu se urmărea un scop general, de informare nereală, ci un scop precis, și anume inducerea în eroare a instituției bancare pentru obținerea unui credit, prin eludarea unor condiții cunoscute inculpatului din derularea unor contracte anterioare.

Modul concret de concepere și executare a activității infracționale relevă intenția inculpatului de inducere în eroare a instituției bancare, respectiv intenția directă în accepțiunea art. 19 pct. 1 lit. a) C. pen.

în raport cu prevederile art. 146 C. pen., care stabilește că prin consecințe deosebit de grave se înțelege o pagubă materială mai mare de 2.000.000.000 ROL, precum și cu cuantumul prejudiciului cauzat instituției bancare, cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei este neîntemeiată.

Față de considerentele ce preced, recursul inculpatului a fost respins.

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Comentarii despre Înșelăciune. Art. 215 C. pen. Prezentarea de date neadevărate asupra constituirii societății ori asupra condițiilor economice ale acesteia. Art. 271 pct. 1 din Legea nr. 31/1990. Încadrare juridică