Art 246 Cp Abuzuri

R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI JUDETUL BACAU

Dosar nr. 4314/270/2011

Înreg. 4 iulie 2011 art. 246 c.p.

SENTINTA PENALA NR.628

Sedinta publica din data de 02.11.2011

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – …..

Grefier – ….

Ministerul Public reprezentat de procuror – ..

Astazi a fost pe rol judecarea cauzei penale pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatei …… trimisa în judecata pentru savârsirea infractiuni de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art. 246 C.p. si art.290 cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns pentru inculpata lipsa avocat ….., lipsa partea civila.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta care, învedereaza instantei ca procedura de citare este legal îndeplinita.

Prin serviciul registratura partea civila a depus la dosar cerere de constituire parte civila si fisa cazierului judiciar.

….., pentru inculpata, nu are cereri noi de formulat, solicita a se acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public, solicita a se acorda cuvântul pe fondul cauzei, nu sunt cereri noi de formulat.

Instanta constata terminata cercetarea judecatoreasca, nefiind cereri noi de formulat probe de administrat si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public, expune situatia asa cum este descrisa în rechizitoriu, solicita condamnarea inculpatei în baza art. 246 raportat la art. 258 alin. 1, 2 Cod penal art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 320/1 Cod pr. pen., 33 lit. a Cod penal, la pedeapsa închisorii suspendarea conditionata a executarii pedepsei. A se aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal raportat la art. 71 Cod penal. Obligarea acesteia la plata despagubirilor civile catre partea civila în cuantum de 3292,60 lei, desfiintarea totala a contractului nr. 310460615 /03.05.2010, cheltuieli judiciare catre stat cu onorariu avocat din fondurile Ministerului de Justitie.

Avocat ….. este de acord cu concluziile reprezentantului Ministerului Public pe latura penala, pe latura civila depune precizari privind actul normativ în baza caruia operatorul de telefonie mobila a solicitat taxa pentru încetarea contractelor, cu onorariu avocat din fondurile Ministerului de Justitie .

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:

Prin rechizitoriul nr.503 /P/2010 din data de 04.07.2011 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti înregistrat pe rolul Judecatoriei Onesti sub nr. 4315 /270/2011, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatei …., fiica lui ….. si …., nascut la data de …. în …. cu acelasi domiciliu, …, studii medii, cu antecedente penale, CNP-…..,cercetata sub aspectul savârsirii infractiunii prev. de art. 246 , 290 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal, constând în aceea ca în calitate de agent vânzari la S…. – Punct de lucru …, a întocmit în fals contractul de abonament pentru servicii Cosmote nr. 310460615 , pentru doua numere de telefon pe numele lui ….., cauzând un prejudiciu ….., un prejudiciu de 2750,97 lei .

La termenul de judecata din data de 21.09.2011, înainte de începerea cercetarii judecatoresti, inculpata a solicitat personal ca judecata sa aiba loc în baza probelor administrate în faza de urmarire penala, pe care le cunoaste si le însuseste.

A declarat ca recunoaste în totalitate faptele retinute în actul de sesizare, pe care le regreta.

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a rezultat din coroborarea probelor administrate în faza de urmarire penala, materializate în: înscriuri, declaratiile inculpatei.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Inculpata ….. a fost angajata la .. - …. - punct de lucru în …., în interiorul magazinului „…..

În aceasta calitate încheia contracte de telefonie mobila Cosmote cu persoane fizice si juridice si comercializa telefoane mobile si accesorii. Potrivit art. 10 din contractul de abonament pentru serviciile Cosmote, cu prilejul întocmirii contractelor cu persoane fizice, inculpata ….. avea obligatia sa verifice identitatea abonatului, prin prezentarea actului de identitate si o factura de utilitati în original, sa certifice ca documentele atasate sunt copii dupa original si de asemenea ca abonatul a semnat în fata ei.

La data de 03.05.2010, în exercitarea atributiilor de serviciu, inculpata …. a întocmit în fals contractul nr. 310460615, pe numele lui …. din ….., pentru 2 numere Cosmote si 2 telefoane mobile marca Nokia si Samsung, în baza unei copii de pe cartea de identitate a acestuia si a unei facturi de energie electrica de la …… din 25.03.2010. Inculpata a trecut în contract o alta adresa de facturare, respectiv …., a semnat contractul la rubrica „agent de vânzari” cu numele ….., avut înainte de casatorie, precum si copia cartii de identitate a titularului contractului si cele 2 anexe ale contractului.

Aceasta situatie de fapt este probata cu declaratia de recunoastere a inculpatei care se coroboreaza cu înscrisurile depuse la dosar si cu plângerea partii vatamate.

Având în vedere ca inculpata nu este functionar public, instanta la termenul din 21.09.2011 a dispus schimbarea încadrarii juridice din art. 246 în art. 246 raportat la art. 258 alin. 1, 2 Cod penal. Fata de noua încadrare, actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Prin adresa nr. 4314/270/2011 din 19.10.2011 (fila 22 dosar instanta) ….. a formult plângere penala fata de inculpata ……..

În drept, fapta inculpatei care în calitate de salariat în serviciul …..– distribuitor S…, cu stiinta nu si-a îndeplinit în mod corect îndatoririle de serviciu, întocmind în fals contractul de telefonie mobila, în numele lui …., de avantajele carora s-a folosit în interes personal, întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art. 246 raportat la art. 258 alin. 1, 2 Cod penal si fals în înscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 al. 1 Cod penal.

Retinând vinovatia, se va dispune în baza textelor de lege mentionate, condamnarea la pedeapsa închisorii.

Nu poate fi retinuta apararea inculpatei în sensul ca fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni , întrucât prin faptele sale s-a adus atingere bunului mers al societatii care a fost prejudiciata cu o suma considerabila .

La dozarea pedepselor conform dispozitiilor art. 72 Cod penal, se vor avea în vedere criteriile generale de individualizare, respectiv atât gradul de pericol social concret al faptelor, infractiuni de rezultat, valoarea prejudiciului cât si persoana inculpatei.

Este tânara si însarcinata, pe parcursul procesului penal a avut o buna conduita, a manifestat sinceritate.

La individualizarea în concret a pedepselor, data fiind manifestarea de vointa a inculpatei în sensul recunoasterii în totalitate a faptelor, se va da eficienta si dispozitiilor art. 321/1 al. 7 Cod procedura penala, în sensul reducerii cu o treime a limitelor de pedeapsa.

Ca urmare, instanta se va orienta spre aplicarea unei pedepse privative de libertate mai blânde.

Infractiunile fiind comise mai înainte sa fi intervenit o condamnare definitiva pentru vreuna dintre ele, se vor aplica si dispozitiile art. 33 lit. a si 34 lit. b Cod penal, referitoare la concursul real de infractiuni.

În baza art. 246 raportat la art. 258 alin. 1, 2 Cod penal (prin schimbarea încadrarii juridice la termenul din 21.09.2011), pentru comiterea infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, cu aplicarea art. 320/1 Cod pr. pen., va condamna pe inculpata ….., fiica lui …. si ….., nascut la data de … în …., cu acelasi domiciliu, ….., studii medii, cu antecedente penale, CNP-…, la o pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare.

În baza art. 290 Cod penal, art. 320/1 Cod pr. pen., pentru comiterea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata, va condamna inculpata …., fiica lui ……si ….., nascut la data de ….. în …, cu acelasi domiciliu, …., studii medii, cu antecedente penale, CNP-……. la o pedeapsa de 2 (doua) luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a Cod penal va constata ca infractiunile concurente din prezenta cauza sunt în concurs real cu infractiunile de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în forma continuata prev. de art. 246 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal si fals în înscrisuri sub semnatura privata în forma continuata prev. de art. 290 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal pentru care inculpata a fost condamnata prin sentinta penala nr. 242 din 11.04.2011 la o pedeapsa rezultanta de 4 (patru) luni închisoare.

Va repune în individualitate pedeapsa rezultanta de 4 (patru) luni închisoare aplicata inculpatei prin sentinta penala nr. 242/11.04.2011, pronuntata de J u d e c a t o r i a Onesti si ramasa definitiva prin nerecurare la 02.05.2011, în pedepsele componente de:

- 4 luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în forma continuata prev. de art. 246 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal;

- 2 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata în forma continuata prev. de art. 290 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal;

În temeiul art.36 alin.2, art.33 lit. a si art.34 lit. b Cod penal, va contopi pedepsele stabilite de 4 luni închisoare, 2 luni închisoare, 4 luni închisoare si 2 luni închisoare, în pedeapsa mai grea de 4 (luni) închisoare închisoare, fara adaugarea unui spor.

În baza art. 71 Cod penal va aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal.

În baza art. 81 Cod penal va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata termenului de încercare de 2 ani si 4 luni.

În baza art. 71 al. 5 Cod penal pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei va suspenda si executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 359 Cod procedura penala, va atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal privind revocarea suspendarii.

Sub aspectul laturii civile instanta retine ca partea vatamata …… s-a constituit parte civila cu suma de 2 750, 97 lei. (f. 9 doar urm. pen.)

Inculpata a achiesat doar la contravaloarea debitului si a penalitatilor nu si a cheltuielilor de încetare contract.

Prin adresa înaintata instantei la data de 19.10.2011, ….. (fila 26 dosar instanta) precizeaza ca se constituie parte civila cu suma de 3292,60 lei, reprezentând: 562, 78 lei contravaloarea serviciilor de comunicatii electronice furnizate de Cosmote în temeiul contractului de abonament;- 1129, 82 lei contravaloarea penalitatilor de întârziere la plata debitului principal;- 1600 lei contravaloarea costurilor de încetare anticipata a contractului de abonament.

Instanta va admite actiunea partii civile ….. în parte si în baza art. 14, 346 al. 1 Cod procedura penala art. 998 cod civil va obliga inculpata la plata sumei de 1692,6 lei reprezentând 562, 78 lei contravaloarea serviciilor de comunicatii electronice furnizate de Cosmote în temeiul contractului de abonament;- 1129, 82 lei contravaloarea penalitatilor de întârziere la plata debitului principal. Capatul de cerere privind obligarea inculpatei la plata sumei de 1600 lei reprezentând contravaloarea costurilor de încetare anticipata a contractului de abonament nu este întemeiat deoarece contractul de abonament a fost încheiat în mod fraudulos (prin savârsirea infractiunilor pentru care inculpata a fost condamnata) si va fi desfiintat de instanta, astfel încât pretentia întemeiata pe raspundere contractuala nu poate fi cumulata cu raspunderea delictuala.

În baza art. 348 Cod pr. pen. se va dispune desfiintarea totala a contractului nr. 310460615/03.05.2010-f.10 dosar urm. Pen.

În temeiul art. 189 Cod procedura penala va dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 200 lei reprezentand onorariu pentru avocatul desemnat din oficiu (av .......).

În baza art. 191 al. 1 Cod pr. pen. va obliga inculpata la plata sumei de 300 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Pentru aceste motive ,

In numele legii

H O T A R A S T E:

În baza art. 246 raportat la art. 258 alin. 1, 2 Cod penal (prin schimbarea încadrarii juridice la termenul din 21.09.2011), pentru comiterea infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, cu aplicarea art. 320/1 Cod pr. pen., condamna pe inculpata …., fiica lui ….si …, nascut la data de ….. în …., cu acelasi domiciliu, ….., studii medii, cu antecedente penale, CNP-…., la o pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare.

În baza art. 290 Cod penal, art. 320/1 Cod pr. pen., pentru comiterea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata, condamna inculpata ……, fiica lui … si …., nascut la data de … în ….., cu acelasi domiciliu, str. …, studii medii, cu antecedente penale, CNP-….. la o pedeapsa de 2 (doua) luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a Cod penal constata ca infractiunile concurente din prezenta cauza sunt în concurs real cu infractiunile de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în forma continuata prev. de art. 246 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal si fals în înscrisuri sub semnatura privata în forma continuata prev. de art. 290 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal pentru care inculpata a

fost condamnata prin sentinta penala nr. 242 din 11.04.2011 la o pedeapsa rezultanta de 4 (patru) luni închisoare.

Repune în individualitate pedeapsa rezultanta de 4 (patru) luni închisoare aplicata inculpatei prin sentinta penala nr. 242/11.04.2011, pronuntata de J u d e c a t o r i a Onesti si ramasa definitiva prin nerecurare la 02.05.2011, în pedepsele componente de:

- 4 luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în forma continuata prev. de art. 246 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal;

- 2 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata în forma continuata prev. de art. 290 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal;

În temeiul art.36 alin.2, art.33 lit. a si art.34 lit. b Cod penal, contopeste pedepsele stabilite de 4 luni închisoare, 2 luni închisoare, 4 luni închisoare si 2 luni închisoare, în pedeapsa mai grea de 4 (luni) închisoare închisoare, fara adaugarea unui spor.

Executa pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare.

În baza art. 71 Cod penal aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal.

În baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata termenului de încercare de 2 ani si 4 luni.

În baza art. 71 al. 5 Cod penal pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei suspenda si executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 359 Cod procedura penala, atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal privind revocarea suspendarii.

Admite actiunea partii civile ….. în parte si în baza art. 14, 346 al. 1 Cod procedura penala art. 998 Cod civil obliga inculpata la plata sumei de 1692,6 lei reprezentând despagubiri civile catre partea civila.

În baza art. 348 Cod pr. pen. dispune desfiintarea totala a contractului nr. 310460615/03.05.2010-f.10 dosar urm. Pen.

În temeiul art. 189 Cod procedura penala dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 200 lei reprezentand onorariu pentru avocatul desemnat din oficiu (av ....).

În baza art. 191 al. 1 Cod pr. pen. obliga inculpata la plata sumei de 300 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Cu recurs în 10 zile de la pronuntare pentru parchet si de la comunicare pentru inculpat si partea civila.

Pronuntata în sedinta publica, azi. 02.11.2011.

PRESEDINTE GREFIER ,

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Comentarii despre Art 246 Cp Abuzuri