Art. 86 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 Infracţiuni

R O M Â N I ACod operator 3924

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

Dosar nr. …./2009 art. 86 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002

Sentinţa penală nr. 4

Şedinţa publică din 12.01.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE - ….

GREFIER - ..

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror … din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj.

Pe rol judecarea procesului penal privind pe inculpatul .., trimis în judecată prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti nr…../P/2008, pentru săvârşirea infracţiunili prevăzute şi pedepsite de art. 86 alin. 2 din OUG 195/2002.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns inculpatul , personal şi asistat de avocat .. , lipsă fiind martorul ...

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, avocatul inculpatului a depus la dosar o notă de relaţii intocmită de Primăria comunei Cotmeana, judetul Argeş.

Reprezentantul Ministerului Public, arată că este de acord cu renunţarea inculpatului la audierea martorului …, având în vedere că inculpatul a recunoscut în totalitate fapta pentru care a fost trimis în judecată

Analizând declaraţia inculpatului de renunţare la audierea martorului … instanţa o reţine ca fiind întemeiată, motiv pentru care, în temeiul art. 329 alineat 2 Cod de procedură penală dispune ca martorul respectiv să nu mai fie audiat, audierea acestuia nemaifiind necesară.

Constatând că nu mai sunt alte probe de administrat şi cereri de formulat, instanţa, în temeiul art. 339 Cod de procedură penală, a declarat cercetarea judecătorească terminată şi a acordat cuvântul în dezbateri.

Reprezentantul Ministerului Public a expus starea de fapt şi a arata că fapta inculpatului de a conduce pe drumurile publice un autoturism având dreptul de a conduce suspendat, intruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 86 alin. 2 din OUG 195/2002, starea de fapt fiind dovedită prin recunoaşterea inculpatului care se coroborează în totalitate cu declaraţiile martorilor audiaţi . A solicitat condamnarea inculpatului in baza textului de lege enunţat şi obligarea acestuia la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Avocat …, pentru inculpat, a arătat că inculpatul a recunoscut şi regretat fapta, nu este cunoscut cu antecedente penale, şi se impune aplicarea unei pedepse către minimul prevăzut de lege.

Inculpatul , având ultimul cuvânt, a recunoscut şi a regretat fapta, lăsând cauza la aprecierea instanţei.

J U D E C Ă T O R I A

Asupra cauzei penale de faţă:

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti nr. ../2008 din 02.10.2009, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului .., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 86 alineat din OUG 195/2002 , reţinându-se, in esenţă, ca stare de fapt, in actul de sesizare al instanţei, că la data de 16.05.2008, in jurul orei de 16:50, invinuitul a condus pe DN 67 Tg Jiu. Râmnicu Vilcea, autoturismul …, iar când a fost oprit pentru control s-a constatat că acesta nu poseda permis de conducere.

Din materialul de urmărire penală a rezultat că in data de 18.04.2008, invinuitului i-a fost reţinut permisul de conducere pentru săvârşirea unei contravenţii la regimul circulaţiei pe drumurile publice, eliberându-i-se dovada provizorie cu valabilitate de 15 zile pe perioada 18 aprilie- 2 mai 2008.

Potrivit art 100 alin 3 lit a din OUG 195/2002, faţă de invinuitul - contravenient … s-a luat măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de 30 zille, incepând cu data de 04.mai 2008, măsură care a fost comunicată invinuitului.

S-a reţinut ca la data de 16.05.2008, când a fost depistat in trafic , invinuitul se afla in perioada de suspendare a dreptului de a conduce un autovehicul pe drumurile publice, faptă incriminată de art 86 alin 2 din OUG nr 195/2002.

Starea de fapt reţinută de procuror a fost dovedită cu: proces verbal de constatare, proces verbal de sesizare; proces verbal de contravenţie; copia dovezii provizorie de circulaţie, adresa SPR Argeş nr …, declaraţia martorului …declaraţiile invinuitului.

În cursul cercetării judecătoreşti, inculpatul a fost ascultat în prezenţa apărătorului desemnat din oficiu, avocat .., cu respectarea garanţiilor prevăzute de art. 70 Cod de procedură penală, ocazie cu care, a recunoscut în totalitate şi a regretat fapta săvârşită. A susţinut că a fost in eroare cu privire la data la care trebuia să ii fie restituit permisul şi trebuia să se deplaseze la domiciliul său, in judetul Argeş, moment in care a fost oprit in trafic, constatându-se că nu expirase perioada de suspendare a dreptului de a conducere.

In apărare, a solicitat audierea martorului care se afla cu el in maşină, …

In cauză a fost incuviinţată proba testimonială fiind audiat martorul .. iar la termenul din 12.01.2010 inculpatul a renunţat la audierea martorului …, astfel incât instanţa reţinând ca intemeiată cererea inculpatului, in temeiul art 329 alin 2 cpp, a dispus ca martorul să nu mai fie audiat , nemaifiind necesară audierea acestuia .

Analizând probatoriile administrate în cauză, respectiv actele efectuate in cursul urmăririi penale, coroborate cu declaraţia de recunoaştere a inculpatului şi depoziţia martorului … din timpul cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarea stare de fapt:

In data de 18.04.2008, inculpatului … i-a fost reţinut permisul de conducere categoria B pentru efectuarea unei depăşiri neregulamentare fiindu-i eliberată dovadă inlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile,până la data de 02.05.2008.

In baza art 100 alin 3 lit e din OUG nr 195/2002 s-a dispus măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe o perioadă de 30 zile incepând cu data de 04.05.2008 iar despre luarea acestei măsuri a fost incunoştinţat invinuitul prin adresa nr …

La data de 16.05.2008, orele 16:50 in timp ce conducea autoturismul marca Dacian Logan, cu nr de inmatriculare .., pe DN 67, in localitatea Scoarţa, invinuitul a fost inregistrat de aparatul radar cu viteza de 65 km/h, depăşind limita maximă admisă in localitate, imprejurare in care s-a constatat că dovada inlocuitoare a permisului de conducere avea termenul de valabilitate expirat.

Atât in faza de urmărire penală cât şi in timpul cercetării judecătoreşti, inculpatul a avut o atitudine sinceră, a declarat că a fost in eroare cu privire la perioada dreptului de a conduce provizoriu şi nu este cunoscut cu antecedente penale.

Starea de fapt reţinută de instanţă este confirmată prin declaraţia de recunoaştere a inculpatului care se coroborează cu depoziţia martorului audiat in timpul cercetării judecătoreşti şi inscrisurile depuse la dosar.

Faţă de starea de fapt reţinută, instanţa constată că fapta săvârşită de inculpatul …, de a conduce un automobil pe drumurile publice, având dreptul de a conduce suspendat, întruneşte sub aspectul laturii obiective, elementele constitutive ale infracţiunii prev de art 86 alin 2 din OUG nr 195/2002.

Insă, având in vedere imprejurările in care a fost comisă fapta, instanţa apreciază că aceasta nu prezintă în concret gradul de pericol social al infracţiunii pentru care inculpatul a fost trimis in judecată.

Potrivit art 181 alin 2 cp – la stabilirea in concret a gradului de pericol social se ţine seama de modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de imprejurările in care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum şi de persoana şi conduita făptuitorului.

În speţă, se constată de către instanţă că prin săvârşirea faptei, aşa cum a fost descrisă mai sus, s-a adus o atingere minimă valorilor apărate de lege, respectiv valorilor sociale referitoare la circulaţia pe drumurile publice, inculpatul nefiind implicat in producerea unui accident rutier, iar fapta sa este lipsită in mod vădit de importantă, cu atât mai mult cu cât acesta are cunoştinţe şi deprinderi solide in ceea ce priveşte conducerea autovehiculelor pe drumurile publice, dreptul de a conduce fiindu-i suspendat anterior pentru o depăşire neregulamentară şi nu pentru implicarea in vreun accident sau alt eveniment rutier care să conducă la concluzia că acesta reprezintă un pericol pentru ceilalţi participanţi la trafic .

Pe de altă parte, se reţine că inculpatul, anterior săvârşirii faptei, a avut o conduită ireproşabilă, nefiind cunoscut cu antecedente penale, iar după comiterea acesteia a dat dovadă de sinceritate, recunoscut fapta şi vinovăţia şi prezentându-se in faţa organelor judiciare atunci când a fost chemat, aşa incât a conştientizat că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, dând dovezi temeinice de indreptare.

Faţă de cele reţinute, apreciază instanţa că fapta, in conţinutul ei concret are un grad redus de pericol social şi ca atare nu este necesară aplicarea unei pedepse, fiind suficientă aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ pentru atingerea scopului preventiv şi educativ.

Considerente faţă de care, in temeiul art. 11 pct.2 lit a rap la art. 10 lit b1 cpp, coroborat cu art. 181 cp, urmează a fi achitat inculpatul pentru infracţiunea prev de art 86 alin 2 din OUG nr 195/2002, iar in baza art 181 alin 3 cp rap la art 91 alin 1 lit c cp i se va aplica o amendă administrativă in cuantum de 1000 lei.

În baza art.191 cpp. inculpatul va fi obligat la 50 lei cheltuieli judiciare statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

In baza art 11 pct 2 lit a rap la art 10 lit b ind 1 cpp coroborat cu art 18 ind 1 cp, achită pe inculpatul … pentru infracţiunea prev de art 86 alin 2 din OUG nr 195/2002, republicată.

In baza art 18 ind 1 alin 3 cod penal, rap. la art 91 alin 1 lit c cod penal, aplică inculpatului 1000 lei amendă administrativă .

Obligă inculpatul la 50 lei cheltuieli judiciare statului.

Cu apel.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 12.01.2010 .

PREŞEDINTE, GREFIER,

.

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Comentarii despre Art. 86 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 Infracţiuni
# rodica 22-Iulie-2013
Buna ziua.Sotul meu a primit o citatie in care precizeaza dupa cum urmeaza;Va comunicam ca in baza articolului 114 alin1 litera b din OUG195/02R,v-a fost ANULAT permisul de conducere cu seria ......categoriile BE CE,incepand cudata de 09 07 2013, pentru savarsirea infractiunii prevazute de art.87 alin.1 din OUG195/02 in data de 24 06 2012 in conformitate cu Sentinta penala nr....25 06 2013data de judecatoria ramasa definitiva la 09 07 2013.Incepand cu data de 09 07 2013 nu mai aveti dreptul sa conduceti autovehicule pe drumurile publice,in caz contrar savarsiti infractiunea prevazuta si pedepsita de art.86 alin.2 OUG195/2002 republicata.Intrbarea mea este sotul meu nu va mai putea avea niciodata permis de conducere?
Răspunde