Art. 87 al. 1 OUG 195/2002 Circulaţie rutieră

R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 3550/270/2011

Înreg.01.06.2011

SENTINTA PENALA NR.522

Sedinta publica din data de 14.09.2011

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – …

Grefier - …

Ministerul Public reprezentat de procuror – ….

Pe rol fiind judecarea actiunii penale pusa in miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatului ……, trimis in judecata pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 87 al.1 din OUG.195/2002.

Desfasurarea sedintei de judecata s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio, conform prevederilor art. 304 Cod procedura penala.

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns inculpatul asistat de avocat ales ……

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, iar instanta, în baza art. 300 c.p.p. verifica regularitatea actului de sesizare si constata ca a fost legal sesizata prin rechizitoriu.

Avocat ales ….. arata ca inculpatul doreste sa i se aplice procedura simplificata conform art.3201 cod procedura penala, inculpatul recunoaste în totalitate fapta si solicita sa fie judecat în baza probelor administrate la urmarirea penala.

Instanta admite cererea inculpatului si dispune citirea actului de sesizare, explica inculpatului drepturile sale procesuale, conform art.322 c.p.p., respectiv dreptul de a avea aparator ales, de a nu face declaratii, iar în cazul în care este de acord sa fie audiat, ceea ce declara poate fi folosit si împotriva sa.

Inculpatul nu doreste sa-si angajeze alt aparator si este de acord sa dea declaratie, care este consemnata la dosar.

Nemaifiind alte cereri, instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pentru dezbateri judiciare.

Procurorul expune situatia de fapt retinuta prin rechizitor, aratând ca inculpatul a fost trimis în judecata pentru comiterea infractiunii prev. de art.87 al.1 din OUG 195/2002, modificata prin Legea 49/2006, constând în aceea ca, în dimineata zilei de 12.03.2011, în jurul orei 09,00, inculpatul a condus autoturismul cu numarul de …., pe raza ……, având în sânge o îmbibatie alcoolica de 1,40 – 1,20 g%o(0,60 mg/l). Inculpatul a recunoscut comiterea faptei, nu mai este necesara audierea martorului din lucrari, solicita a se face aplicarea procedurii simplificate prev. de art.3201 cod pr.penala, a fi condamnat la pedeapsa închisorii, urmând a se dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, a se aplica pedeapsa accesorie în baza art.71 al.5, cu obligarea la plata cheltuielilor judiciare.

Avocat …, arata ca inculpatul a recunoscut faptele, si- a îndreptat comportamentul, solicita a i se aplica inculpatului o pedeapsa sub minimul special conform procedurii prev. de art. 3201 pct.7 cod pr.penala, a se avea în vedere ca inculpatul nu are antecedente penale, cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei si nu solicita onorar avocat.

Inculpatul având ultimul cuvânt, recunoaste si regreta fapta.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:

Prin rechizitoriul nr. 671/P/2011 din data de 25.05.2011 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti înregistrat pe rolul Judecatoriei Onesti sub nr. 3550/270/2011, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului …. cercetat sub aspectul savârsirii infractiunii prev. de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 republic.

S-a retinut în sarcina inculpatului faptul ca la data de 12.03.2011, orele 09.00, în timp ce conducea autovehiculul cu numar de înmatriculare …… avea în sânge o alcoolemie peste limita legala. Situatia de fapt retinuta în actul de sesizare s-a bazat pe procesul - verbal întocmit de organele de politie, declaratiile inculpatului, ale martorilor …. si ……..

În cursul cercetarii judecatoresti, s-a procedat la audierea inculpatului, acesta recunoscând savârsirea faptei retinute în sarcina sa, solicitând sa fie judecat în baza probelor administrate în faza de urmarire penala si sa beneficieze de prevederile art. 320 indice 1 Cod procedura penala.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine în fapt urmatoarele:

Inculpatul ….. este posesor al permisului de conducere categoria B, permis obtinut în anul 2011. La data de 12.03.2011, în jurul orelor 09.00, inculpatul …. se deplasa cu autoturismul marca „Mercedes” cu nr. de înmatriculare ….. pe DN 11,pe raza …... Deoarece autoturismul nu avea luminile aprinse, a fost oprit de un echipaj de politie. Întrucât conducatorul auto – inculpatul ….. – emana miros de alcool, a fost testat cu aparatul etilotest, marca Drager, test nr. 00198, acesta indicând o valoare de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Din buletinul de analiza toxicologica – alcoolemie nr. 546- 547 din 18.03.2011 (fila 6) rezulta ca inculpatul avea o alcoolemie de 1,40 g % la ora 09.45 si de 1,20 g % la ora 10.45. Valorile rezultate nu au fost contestate de inculpat, acesta declarând ca a consumat în noaptea de 11/12.03.2011 alcool pâna la ora 12 noaptea iar dimineata a consumat o bere de 500 ml.

Situatia de fapt retinuta mai sus rezulta din coroborarea declaratiilor inculpatului, cu procesul verbal întocmit de organele de politie (fila 3), cu declaratiile martorului …. si cu buletinul de analiza toxicologica – alcoolemie nr. 546- 547 din 18.03.2011 (fila 6) rezulta ca inculpatul avea o alcoolemie de 1,40 g % la ora 09.45 si de 1,20 g % la ora 10.45.

Cu privire la individualizarea pedepsei, instanta retine ca, în art. 72 Cod penal se arata ca, la stabilirea si aplicarea pedepselor se tine seama de dispozitiile partii generale a acestui cod, de limitele de pedeapsa fixate în partea speciala, de gradul de pericol social al faptei savârsite, de persoana infractorului si de împrejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

La stabilirea în concret a gradului de pericol social se tine seama de modul si de mijloacele de savârsire a faptei, de scopul urmarit, de împrejurarile în care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce, precum si de persoana si conduita faptuitorului.

Pentru ca o pedeapsa sa-si atinga scopul preventiv, ea trebuie sa fie astfel aleasa si dozata încât, prin fiecare din functiile ei, sa realizeze un efect preventiv maxim. Individualizarea legala se face prin stabilirea pedepsei pentru fiecare infractiune în parte în raport de gradul de pericol social abstract al faptei, tinând cont de importanta valorilor sociale lezate si de gravitatea vatamarii la care e supusa acesta dar individualizarea judecatoreasca se face post delictum de instanta judecatoreasca si consta în adecvarea pedepsei la o anumita fapta concreta si la un infractor care trebuie reeducat.

Este de necontestat faptul ca o pedeapsa – de acelasi gen si cuantum – nu produce efect educativ asupra tuturor infractorilor, instanta fiind datoare sa tina seama de elementele care caracterizeaza persoana infractorului: starea psihofizica a acestuia, mediul în care s-a dezvoltat si traieste, comportarea sa înainte si dupa savârsirea infractiunii.

La individualizarea pedepselor ce urmeaza a fi aplicate inculpatului, instanta va avea în vedere, faptul ca inculpatul a fost sincer si a colaborat cu organele de cercetare penala, ca nu are antecedente penale.

În consecinta, instanta va aplica inculpatului pedeapsa de 6 (sase) luni închisoare pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 republic. În baza art. 71 C.pen. instanta va interzice inculpatului cu titlu de pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua si lit. b C.pen., apreciind ca savârsirea infractiunilor este de natura a îl face pe inculpat incompatibil cu ocuparea unei functii elective publice sau a unei functii implicând exercitiul autoritatii de stat.

În ceea ce priveste modalitatea de executare a pedepsei, fata de lipsa de antecedente penale, fata de faptul ca inculpatul nu a mai avut nici un contact cu legea penala si faptul ca s-au retinut atenuantele prev. de art. 74 alin. 1lit. a Cod penal si art. 320 indice 1 C.p.p., instanta considera ca scopul pedepsei poate fi atins si fara executarea efectiva a acesteia prin suspendarea conditionata a executarii pedepsei. Simpla suspendare conditionata a executarii pedepsei ar fi de natura sa asigure respectarea pe viitor a normelor penale de catre inculpat.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen., instanta va dispune suspendarea pedepsei accesorii aplicate inculpatului pe durata unui termen de încercare de 2 (doi) ani si 6 (sase) luni, care va curge de la data ramânerii definitive a prezentei hotarâri. Totodata, inculpatul va fi obligat la plata sumei de 100 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S TE :

În baza art. 87 alin.1 din OUG nr.195/2002 modificata prin Legea nr.49/2006 raportat la art. 74 alin. 1 litera a Cod Penal cu aplicarea art. 76 alin.1 litera d Cod Penal si art. 320 indice 1 Cod procedura penala condamna pe inculpatul …., fiul lui …. si …., nascut la data de …. în …, cu domiciliul în …., studii 12 clase, fara ocupatie, fara antecedente penale, CNP-…., la o pedeapsa de :

-- 6 (sase) luni închisoare, pentru comiterea infractiunii de „conducere a unui autovehicul de o persoana având în sânge o îmbibatie alcoolica peste limita legala”.

În baza art. 71 alin.2 Cod Penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a si lit.b Cod Penal.

În baza art. 81 Cod Penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 2(doi) ani si 6 (sase) luni reprezentând termen de încercare, potrivit art. 82 Cod Penal.

În baza art. 71 alin.5 Cod Penal pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei suspenda inculpatului si executarea pedepselor accesorii.

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.83 Cod Penal în conditiile art. 359 Cod procedura penala privind revocarea suspendarii.

Constata ca inculpatul a fost asistat de aparator ales .......

În temeiul art. 191 alin 1 Cod Procedura Penala obliga inculpatul la plata sumei de 100 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala (50 lei) si în faza de judecata ( 50 lei).

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru procuror si inculpat.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 14.09.2011.

PRESEDINTE , GREFIER,

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Comentarii despre Art. 87 al. 1 OUG 195/2002 Circulaţie rutieră