COMPETENŢA MATERIALĂ. FURT CALIFICAT. CONSECINŢE DEOSEBIT DE GRAVE. INFLAŢIE.

Majorarea pretenţiilor formulate de părţile civile, în cursul judecăţii, ca efect al devalorizării monedei naţionale şi al inflaţiei, astfel încât fapta a produs consecinţe deosebit de grave, determină schimbarea încadrării juridice din infracţiunea prevăzută de art. 208-209 alin. 1 lit. a, e, g şi i Cod penal, în art. 208-209 alin. 1 lit. a, e, g şi i şi alin. 3 Cod penal.

Această nouă încadrare juridică atrage competenţa tribunalului.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 s-a dispus trimiterea în judecată a incupatului M.C. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzut de art. 208-209 alin. 1 lit. a, e, g şi i, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

S-a reţinut că a sustras, împreună cu alţi făptuitori, mai multe bunuri din locuinţe, cauzând un prejudiciu în valoare totală de 44 milioane lei.

Prin sentinţa penală nr. 210/1999, Judecătoria Sectorului 3 a declinat competenţa în favoarea Tribunalului Bucureşti, motivat de faptul că prin infracţiune s-au produs consecinţe deosebit de grave, paguba depăşind valoarea de 50 milioane lei, ca efect al inflaţiei, ceea ce atrage schimbarea încadrării juridice şi a competenţei materiale.

în cursul cercetării judecătoreşti, părţile civile au estimat valoarea pagubelor mai mare decât cea iniţial reclamată organelor de cercetare penală.

Prin sentinţa penală nr. 222/1999, Tribunalul Bucureşti a declinat şi el competenţa în favoarea Judecătoriei Sectorului 3 şi a înaintat dosarul Curţii de Apel Bucureşti, în vederea soluţionării conflictului negativ.

Curtea de Apel Bucureşti a stabilit că Tribunalului Bucureşti îi aparţine competenţa materială, în raport de valoarea pagubei estimată în cursul cercetării judecătoreşti, care depăşeşte suma de 50 milioane lei, astfel că încadrarea juridică a faptei este cea prevăzută de art. 208-209 alin. 1 lit. a, e, g şi

i şi alin. 3 Cod penal.

(Secţia l-a penală, sentinţa penală nr. 8/1999)

NOTA: încadrarea juridică a faptei se face în raport de valoarea prejudiciului la data comiterii infracţiunii. Majorarea acestui prejudiciu ca efect al devalorizării monedei naţionale influenţează numai cuantumul despăgubirilor civile, nicidecum încadrarea juridică a faptelor. (Judecator inspector Georgeta Onica )

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Comentarii despre COMPETENŢA MATERIALĂ. FURT CALIFICAT. CONSECINŢE DEOSEBIT DE GRAVE. INFLAŢIE.