COMPLICITATE LA INSELACIUNE.INSELACIUNE Înşelăciune

Prin rechizitoriul întocmit cu nr. 225/P/2010 din 11 aprilie 2011 de Parchetul de pe lânga Judecatoria Rosiorii de Vede, înregistrat la aceasta instanta la nr.1668/292 din 20 aprilie 2011, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata, în vederea condamnarii, în stare de libertate, a inculpatilor : A. I., pentru savârsirea infractiunii de complicitate la înselaciune si participatie improprie la savârsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata, infractiuni comise în concurs real calificat, prevazute si pedepsite de art. 26 rap. la art. 215 al.2 si 3 si art.31 al.2 rap. la art. 290 al.1 Cod penal cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal, si F. St., pentru savârsirea infractiunilor de înselaciune si uz de fals, de asemenea comise în concurs real calificat, prevazute si pedepsite de art. 215 alin.2 si 3 si art.291 Cod penal cu aplicarea art.33 lit. a Cod pena.

Din materialul probator administrat a fost retinuta în sarcina inculpatilor urmatoarea situatie de fapt :

În perioada anilor 2006 – 2007 inculpatul F. St. a lucrat ca muncitor necalificat si fara a avea încheiat contract individual de munca în cadrul S.C. M. SRL – Tr, al carei administrator era inculpata A. I. Sora acesteia, respectiv A. Fl. (martora în cauza) îndeplinea în aceeasi perioada functia de contabil în cadrul societatii iar A. A. (de asemenea martor în cauza), în calitate de asociat unic al S.C. A. SRL – R.de V., tinea evidenta contabila a S.C. M. SRL în baza unui contract de prestari servicii încheiat cu societatea.

În cursul lunii aprilie 2007, ca urmare a dorintei inculpatului F. St. de a contracta un împrumut de la BANCPOST, în calitate de administrator al S.C. M. SRL inculpata A. I., în conditiile în care avea cunostinta ca acesta nu a fost niciodata angajatul societatii al carei administrator era, i-a determinat pe A.Fl. si A. A. sa întocmeasca si, respectiv, sa semneze o adeverinta de venituri pentru inculpat, inducându-i în eroare cu privire la calitatea de salariat a acestuia.

În acest sens, profitând de faptul ca A.Fl., determinata de problemele de sanatate pe care le avea, nu mai lucra efectiv în cadrul S.C. M. SRL si, deci, nu cunostea situatia, la zi, a angajatilor, inculpata i-a solicitat acesteia sa completeze o adeverinta de venit pentru inculpat, prezentându-i un contract individual de munca încheiat pe numele acestuia, care nu era însa înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Teleorman. Adeverinta, care a fost integral completata de catre inculpata pentru inculpat, a fost semnata de martora la rubrica director iar la rubrica director economic a semnat-o A. A.

S-a retinut atât din declaratiile martorului A.A. cât si ale inculpatei ca adeverinta de venit din eroare a fost semnata de catre martor, aceasta fiind-i prezentata odata cu alte înscrisuri pe care martorul le verificase anterior, pentru a le semna.

Cu nr.23/23.04.2007 a fost înregistrata în evidentele S.C. M. SRL adeverinta de venit pentru inculpat si care atesta, în fals, ca acesta ar fi fost angajatul societatii începând cu data de 1 decembrie 2006, pe durata nedeterminata, fiind consemnate veniturile salariale realizate în perioada ianuarie – martie 2007. Aceasta adeverinta a fost depusa de catre inculpat la BANCPOST S.A. – Sucursala R. de V. în scopul obtinerii unui credit, datele nereale mentionate în adeverinta determinând unitatea bancara sa încheie contractul de credit de consum nr.351CIU6071150001/25.04.2007, în baza caruia i-a acordat un credit în valoare de 16.650 lei rambursabil în 10 ani si din care s-a restituit partial.

Potrivit datelor mentionate în adresa nr.506/7328/5.08.2010 a BANCPOST S.A., unitatea bancara a fost prejudiciata, ca urmare a faptei de înselaciune a inculpatului F. St., cu suma de 23.573,01 lei (din care credit restant 15.692,98 lei si dobânzi si comisioane restante, aferente, de 7880,03 lei) cu care a înteles sa se constituie parte civila în aceasta faza, de cercetare si urmarire penala.

Situatia de fapt retinuta a fost probata prin: plângerea penala formulata de BANCPOST S.A. – Sucursala R.de V.; adeverinta de venit nr.23/23.04.2007 întocmita în fals; contractul de credit de consum nr.351CIU6071150001/25.04.2007 si grafic de rambursare; cerere de credit; adresa nr. nr.506/7328/5.08.2010 a BANCPOST S.A.; declaratiile inculpatilor, ale martorilor A. Fl. si A.A.

La instanta, în faza cercetarii judecatoresti, inculpata a solicitat, prin aparator ales, încuviintarea probei cu înscrisuri, în circumstantiere, iar inculpatul, fata de situatia de fapt imputata si pe care nu a recunoscut-o, prin avocat din oficiu, a solicitat efectuarea expertizei psihiatrice, proba asupra careia instanta a amânat pronuntarea dupa depunerea de înscrisuri medicale care sa ateste problemele de sanatate psihica ale acestuia, înscrisuri pe care nu le-a depus, în consecinta însusi aparatorul inculpatului revenind asupra probei solicitate, lasând la latitudinea instantei pertinenta administrarii probei.

Referitor la pozitia procesuala a partilor în cauza:

Inculpata a recunoscut savârsirea faptelor, atât în faza cercetarii si urmarii penale cât si în faza cercetarii judecatoresti, asa cum s-a retinut în rechizitoriul parchetului, la instanta motivând ca a eliberat adeverinta de venit pentru a-l ajuta pe inculpat, acesta având o situatie materiala mai precara, din creditul obtinut urmarind sa-si repare acoperisul casei, care era într-o stare avansata de degradare. Tot la instanta a mai sustinut ca, din creditul acordat inculpatului, la câteva zile, acesta i-a înmânat suma de 12.500 lei pentru a cumpara marfa pentru societate, suma pe care însa i-a restituit-o integral, a achitat pentru inculpat ratele din credit si dobânzile aferente pentru o perioada de câtiva ani, pozitie procesuala pe care însa nu a înteles sa o si probeze. A mai sustinut, la instanta, ca, în ce priveste continutul adeverintei de venituri pentru inculpat, i-a dictat martorei A. Fl. continutul adeverintei pentru a-i putea fi acordat creditul, martora semnând la rubrica „director” iar la rubrica „director economic” adeverinta fiind semnata de catre martorul A. A. în contextul în care i-au fost prezentate si alte înscrisuri ce atestau situatii verificate de martor anterior(cum acesta a sustinut în declaratie la instanta).

Inculpatul a declarat constant ca nu a fost niciodata angajatul S.C. M. SRL - Tr, în cadrul careia a prestat munca în calitate de ziler si ca muncitor necalificat, pe parcursul mai multor ani; adeverinta de venit a mai aratat acesta ca vazut-o pentru prima data la sediul bancii, cu prilejul acordarii sumei de 17.300 lei, ocazie cu care a semnat si cererea si contractul de credit, înscrisuri al caror continut, fata de modul cum i-au fost prezentate, nu l-a aflat atunci, în conditiile în care stia sa citeasca destul de bine. Din suma primita de la banca acesta a mai aratat ca nu a rambursat nicio rata iar suma respectiva i-a înmânat-o imediat inculpatei, ce se afla în masina cu care cei doi se deplasasera la sediul bancii, alte persoane nemaifiind de fata atunci. Cu privire la suma primita de la banca, din explicatiile cerute inculpatei, acesta a aflat ca i-au fost acordati banii pentru a-i fi înfiintat un card de salariu pe care-l ceruse anterior, despre împrumutul acordat aflând cu prilejul înstiintarii ca-i datoreaza bancii suma de peste 2.000.000 lei. Inculpatul si-a recunoscut semnatura aplicata atât pe cererea de credit cât si pe contract, a recunoscut ca a primit suma de 173.000.000 lei ROL, dupa primirea creditului învederând ca, în aceleasi conditii (deci fara a fi angajat legal) a mai lucrat câteva luni la societate.

Cum s-a retinut, inculpatul nu a produs nicio proba privind sustinerile din declaratiile date iar situatia de fapt, asa cum a fost probata, imputata prin rechizitoriul parchetului, întruneste în drept elementele constitutive ale faptelor infractionale pentru care cei doi inculpati au fost trimisi în judecata în vederea condamnarii. Fiind savârsite în concurs real calificat faptele infractionale, potrivit art.33 lit.a Cod penal, la stabilirea pedepsei ce va fi aplicata, dupa contopirea pedepselor, instanta urmeaza sa aiba în vedere dispozitiile art.34 lit.b Cod penal.

La individualizarea pedepsei pentru fiecare fapta infractionala vor fi avute în vedere criteriile generale prev. de art.72 Cod penal, respectiv: împrejurarile concrete, expuse mai sus, în care infractiunile au fost savârsite; gradul de pericol social concret al fiecarei infractiuni; pozitia procesuala a fiecarui inculpat, retinuta; predispozitia pentru savârsirea de fapte incriminate penal, ambii nefiind cunoscuti cu antecedente penale cum rezulta din cazierele judiciare aflate la dosar; valoarea prejudiciului cauzat partii civile BANCPOST S.A. – Bucuresti care, la instanta, înaintea citiri actului de sesizare, cu adresa nr.506/7101/7.06.2011, si-a majorat cuantumul pretentiilor cu care a înteles sa se constituie parte civila la suma de 27.317,1 lei.

Date fiind circumstantele reale si personale enuntate, instanta a apreciat realizabil scopul pedepsei - educativ, preventiv si coercitiv – prin individualizarea fiecareia cu retinerea circumstantelor atenuante prev. de art.74 lit.a si c Cod penal, în ce-o priveste pe inculpata, luându-se în consideratie pozitia constant sincera în cauza, lipsa antecedentelor penale, situatie fata de care vor fi avute în vedere prevederile art.76 alin.1 lit.c Cod penal iar în ce-l priveste pe inculpat, cu retinerea circumstantei atenuante prev. de art.74 lit.a Cod penal, nefiind cunoscut cu antecedente penale, situatie fata de care vor fi avute în vedere aceleasi dispozitii, prevazute de art.76 alin.1 lit.c Cod penal.

Fiind întrunite conditiile impuse de art.81 Cod penal si apreciind, tinând seama de persoana inculpatilor, ca poate fi realizat scopul pedepsei închisori si fara executarea acesteia, pronuntarea condamnarii reprezentând, deja, un avertisment pentru fiecare, instanta a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepselor ce vor fi aplicate ambilor, cu respectarea dispozitiilor alin.2 al. art.81 Cod penal (dat fiind concursul de infractiuni retinut).

S-a fixat termen de încercare, potrivit art.82 Cod penal, pentru fiecare inculpat, pe durata caruia li s-a pus în vedere dispozitiile art.83 Cod penal privind revocarea suspendarii conditionate în cazul savârsirii unei alte infractiuni, precum si dispozitiile art.84 Cod penal privind revocarea suspendarii executarii pedepsei în cazul neîndeplinirii, cu rea credinta a obligatiilor civile ce urmeaza a fi stabilite prin prezenta sentinta.

Le-au fost interzise drepturile accesorii prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a lsi lit.b Cod penal în conditiile art.71 alin.5 Cod penal.

În ce priveste neinterzicerea si a dreptului de a alege, prev. de art.64 alin.1 lit.a teza I-a Cod penal, instanta a avut în vedere natura infractiunilor imputate în cauza si contextul în care acestea au fost comise, lipsa antecedentelor penale, împrejurari fata de care se apreciaza ca cei doi realizeaza importanta exercitarii dreptului electiv.

Referitor la cererea formulata de aparatorul ales al inculpatei privind aplicarea dispozitiilor art.3201 Cod procedura penala, cum a fost completat si modificat prin Legea nr.202/2010: - instanta a constatat ca nu sunt incidente aceste dispozitii întrucât s-a invocat aplicarea lor dupa începerea cercetarii judecatoresti, încuviintarea de probe, legiuitorul impunând solicitarea aplicari acestor dispozitii pâna la începerea cercetarii judecatoresti.

În temeiul art. 14 – 15 Cod procedura penala, BANCPOST S.A. – Bucuresti s-a constituit parte civila, la instanta, înaintea citirii actului de sesizare, cu suma de 27.317,1 lei (din care cu titlul de debit principal restant 15.692,98 lei si cu titlul de dobânzi si comisioane restante suma de 11.624,13 lei), cu adresa nr.506/7101/7.06.2011.

Data fiind situatia de fapt imputata, cererea de credit, contractul de credit de consum retinute în considerente, tabelul de esalonare credit precum si pozitia inculpatilor, expusa, instanta a conchis ca sunt întrunite elementele constitutive ale raspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, prev. de art.998 Cod civil, în temeiul carora cei doi inculpati au fost obligati, în solidar, potrivit art.1003 Cod civil, la plata sumei solicitata la instanta de catre partea civila, în drept mai fiind avute în vedere si dispozitiile art.346 alin.1 Cod procedura penala si la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în speta.

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Comentarii despre COMPLICITATE LA INSELACIUNE.INSELACIUNE Înşelăciune