Contestaţie la executare

R O M Â N I A

JUDECATORIA SECTORULUI 4 BUCURESTI-SECTIA PENALA

DOSAR NR. ........................

SENTINTA PENALA NR................

SEDINTA PUBLICA DE LA .................

INSTANTA CONSTITUITA DIN:

PRESEDINTE.....................

GREFIER: ..........................

MINISTERUL PUBLIC - Parchetul de pe lânga Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti a fost reprezentat de procuror .......................

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe petentul condamnat ............................., având ca obiect contestatie la executare.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns petentul condamnat, personal si asistat de aparator din oficiu ......................, care depune delegatie pentru asistenta judiciara obligatorie la dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Fiind întrebat de catre instanta, petentul arata ca îsi mentine contestatia la executare formulata, solicitând deducerea arestarii preventive din ................., întrucât prin sentinta de condamnare nu i-a fost dedusa decât o singura zi.

Instanta, în baza dispozitiilor art. 461 lit. d rap. la art. 42 C.p.p., invoca din oficiu exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Sector 4 Bucuresti si pune în discutie declinarea cauzei în favoarea Judecatoriei Sector 5 Bucuresti.

Reprezentantul Ministerului Public solicita admiterea exceptiei si declinarea cauzei în favoarea Judecatoriei Sector 5 Bucuresti, ca instanta competenta, în circumscriptia careia se afla administratia locului de detinere a petentului la data formularii cererii.

Aparatorul din oficiu arata ca este de acord cu exceptia necompetentei teritoriale, invocata din oficiu de catre instanta.

Petentul, personal, arata ca nu are nimic de spus referitor la exceptia invocata de instanta din oficiu.

I N S T A N T A

Prin adresa înregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti la data de .............., Penitenciarul Bucuresti Rahova a înaintat spre solutionare contestatia la executare formulata de petentul condamnat .............................

Acesta a solicitat deducerea unor perioade din pedeapsa pe care o executa, de 7 ani închisoare, aplicata prin sentinta penala nr..................... pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti.

Deliberând asupra exceptiei necompetentei teritoriale, invocata din oficiu la termenul de judecata, instanta retine ca potrivit art.461 alin.2 C.pr.pen., în cazurile prevazute la lit. a), b) si d) ale art.461 alin.1 C.pr.pen., contestatia la executare se face, dupa caz, la instanta prevazuta în alin. 1 sau 6 al art. 460, iar în cazul prevazut la lit. c), la instanta care a pronuntat hotarârea ce se executa.

Instanta apreciaza ca cererea petentului se circumscrie cazului de contestatie la executare prevazut de art.461 alin.1 lit.d C.pr.pen., competenta de solutionare a cauzei apartinând instantei corespunzatoare din raza locului de detentie (Penitenciarul Bucuresti Rahova), respectiv Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti.

În consecinta, în baza art.42 rap. la art.461 alin.1 lit.d, art.461 alin.2 C.pr.pen., instanta va admite exceptia si va declina competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti.

În baza art.192 alin.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramâne în sarcina acestuia.

Onorariul pentru asistenta juridica din oficiu se va plati conform Protocolului încheiat între Ministerul Justitiei si UNBR.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti, invocata din oficiu.

Declina competenta de solutionare a cauzei privind pe petentul condamnat ........................... (fiul lui ...................., nascut la ...................., CNP .........................) în favoarea Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti.

Cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului.

Onorariul pentru asistenta juridica din oficiu se plateste conform Protocolului încheiat între Ministerul Justitiei si Uniunea Nationala a Barourilor din România.

Definitiva.

Pronuntata în sedinta publica, azi, ..........................

PRESEDINTE GREFIER

..................................................................

Red.Dact/M.C./3 ex./15.07.2010

2

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Comentarii despre Contestaţie la executare