Plângere acte procuror Cereri

SENTINTA PENALA NR. 441

Sedinta publica de la 09 Aprilie 2010 - plângere acte procuror

Sub numarul ... din .... s-a înregistrat pe rolul acestei instante plângerea formulata de catre petentul ...., domiciliat în ...., în contradictoriu cu intimatul ..., cu domiciliul în ..., împotriva rezolutiei nr. ... din .. a prim-procurorului Parchetului de pe lânga ..., prin care s-a respins plângerea formulata împotriva ordonantei nr.... din .... a aceleiasi unitati de parchet.

În motivarea succinta a plângerii, s-a aratat ca organele de urmarire penala nu au administrat suficiente probe si ca petentul desi este bolnav nu este violent, numitul ... inducând în eroare organele de urmarire penala, motiv pentru care trebuie sanctionat.

La dosarul cauzei petentul a depus note scrise precum si doua certificate medico-legale(... De asemenea, prezent personal la termenul din ...., petentul a solicitat admiterea plângerii si amendarea intimatului întrucât a fost batut de catre acesta.

Intimatul ...., legal citat, nu s-a prezentat în fata instantei.

Din oficiu, a fost atasat dosarul nr...... al Parchetului de pe lânga .....

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca plângerea formulata de catre petentul .... nu este întemeiata. Astfel, fata de acesta s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala pentru savârsirea a doua infractiuni de violare de domiciliu si a trei infractiuni de distrugere, fiind sanctionat cu amenda administrativa în suma de ...de lei, retinându-se ca respectivele fapte nu prezinta gradul de pericol social al unor infractiuni. Instanta constata ca în cursul urmaririi penale au fost administrate toate probele necesare si ca organele de urmarire penala au apreciat corect gradul de pericol social concret al faptelor savârsite de catre petent, aplicându-i o sanctiune cu caracter administrativ.

Trebuie observat ca în prezenta plângere petentul nu contesta practic solutia Parchetului de pe lânga Judecatoria ... ci solicita ca intimatul sa fie sanctionat deoarece l-ar fi agresat, împrejurare care nu a facut însa obiectul rezolutiilor contestate.

Prin urmare, nu exista nici un motiv pentru desfiintarea rezolutiilor contestate, astfel încât instanta urmeaza ca în baza art.2781 alin.8 lit.a C.proc.pen., sa respinga plângerea formulata de catre petentul ... împotriva rezolutiei nr. .... a prim-procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria ...., prin care s-a respins plângerea formulata împotriva ordonantei nr.... din .... a aceleiasi unitati de parchet, ca nefondata.

În baza art.192 alin.2 C.proc.pen., va fi obligat petentul la plata sumei de 10 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Comentarii despre Plângere acte procuror Cereri