Plangere formulata în temeiul art.278 ind.1 C.pr.penala Înşelăciune

- Cauza penala -

R O M A N I A

JUDECATORIA ÎNTORSURA BUZAULUI

JUDETUL COVASNA

DOSAR NR. (…)

SENTINTA PENALA NR.19

Sedinta publica din 24.02.2012

PRESEDINTE : (…)- Judecator

GREFIER : (…)

Cu participarea reprezentantului Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului, Procuror (…).

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra cauzei penale avand ca obiect „Plangere formulata în temeiul art.278 ind.1 C.pr.penala, împotriva Rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului nr. (…) din data de 30.08.2011, mentinuta prin Rezolutia Prima procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului data la 11.10.2011 în dosar nr. (…), formulata de petentul (...), intimata fiind (...)..

La apelul nominal facut în sedinta publica nu au raspuns partile.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei dupa care:

Concluziile si sustinerile partilor au fost consemnate în Încheierea de sedinta din 15.02.2012, încheiere care face parte integranta din prezenta sentinta, iar instanta a amanat pronuntarea pentru astazi 26.02.2012, cand, în urma deliberarii, a pronuntat sentinta de mai jos.

JUDECATORIA,

I. Pe rolul Judecatoriei Întorsura Buzaului, sub nr.(...) la data de 01.11.2011, s-a înregistrat plangerea formulata în temeiul art.278 ind.1 C.pr.penala, împotriva Rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului nr.(...) din data de 30.08.2011, mentinuta prin Rezolutia Prima procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului data la 11.10.2011 în dosar nr.(...), de petentul (...) cu domiciliul (…), intimata fiind (...), cu domiciliul în (…).

În motivarea plangerii, în esenta sustine petentul ca la data de 25.08.2011 a depus plangere penala împotriva intimatei (...) pentru savarsirea infractiunii de înselaciune prevazuta de art.215 alin.1 C.penal si infractiunea de instigare la marturie mincinoasa prevazuta de art.25 raportat la art.260 C.penal, cu aplicare art.33 C.penal.

Sustine petentul ca motivul ce l-a determinat sa formuleze plangerea penala, a fost acela ca la data de 01.07.2011 martorul (...), fostul sot al intimatei i-a comunicat cum ca aceasta i-a comunicat în timpul cand erau casatoriti ca minora (...) nu este fiica sa, numitul (...) dand o declaratie în fata notarului public la data de 01.07.2011.

Arata petentul ca afland ca minora nu este fiica sa, considera ca în luna mai 1996 cand intimata a intentat proces pentru stabilirea paternitatii a fost înselat, iar privitor la acel proces arata ca aparatorul sau din aceea vreme i-a spus sa nu se prezinte la nici un termen de judecata, astfel ca Judecatoria Sfantu Gheorghe, Tribunalul Covasna si Curtea de Apel Brasov, au pronuntat hotarari în defavoarea sa, respectiv sentinta civila nr. (…), decizia civila nr. (…) în dosar nr. (…) si decizia civila nr. (…) în dosar nr. (…).

Sustine petentul ca solutia pronuntata în cadrul dosarului penal nr.(...), prin care s-a stabilit ca faptele sunt prescrise, este nelegala, deoarece considera ca faptele au fost savarsite în anul 2011 cand intimata (...) a formulat plangerea înregistrata sub nr. (…).

În drept, se invoca art.278 ind.1 C.pr.civila.

II. Alaturat plangerii s-au anexat în fotocopie, rezolutia pronuntata la 11.10.2011 de Prim procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului.. (f.7)

La dosarul cauzei au fost atasa dosarul de urmarire penala nr.(...) al Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului.

III. Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Potrivit art. 2781 Cod procedura penala, plangerea întemeiata pe aceste dispozitii se formuleaza împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale sau a ordonantei ori, dupa caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmarire penala sau de încetare a urmaririi penale, precum si a dispozitiei de netrimitere în judecata cuprinse în rechizitoriu.

Rezolvarea plangerii introduse în temeiul art. 275 - 278 din acelasi cod de catre prim-procurorul parchetului constituie numai o conditie prealabila, obligatorie, prevazuta de lege pentru exercitarea plangerii în conditiile art. 2781 Cod procedura penala.

Asadar în cadrul procedurii reglementate în art. 2781 Cod procedura penala, se verifica numai legalitatea si temeinicia solutiei de netrimitere în judecata date initial de procuror.

1. Instanta retine ca la data de 25.07.2011 sub nr. (…), s-a înregistrat plangerea formulata de petentul (...) împotriva intimatei (...) pentru savarsirea infractiunii de înselaciune prevazuta de art.215 alin.1 C.penal si infractiunea de instigare la marturie mincinoasa prevazuta de art.25 raportat la art.260 C.penal, cu aplicare art.33 C.penal.

În motivarea plangerii, în esenta sustine petentul ca motivul ce l-a determinat sa formuleze plangerea penala, a fost acela ca la data de 01.07.2011 martorul (...), fostul sot al intimatei i-a comunicat cum ca aceasta i-a comunicat în timpul cand erau casatoriti ca minora (...) nu este fiica sa, numitul (...) dand o declaratie în fata notarului public la data de 01.07.2011.

A mai aratat petentul ca fata de împrejurarile de care a luat la cunostinta, s-a adresat telefonic intimatei pentru a se prezenta cu minora la Clina MEDO din municipiul Brasov, pentru a se prevala probe în vederea efectuarii testului ADN, însa aceasta a refuzat si mai mult de atat intimata ulterior a formulat plangere împotriva sa pentru savarsirea infractiunii de abandon de familie prevazut de art.305 C.penal înregistrata sub nr. (…), fiind nevoit de a-i achita suma de 1400 cu titlu de pensie de întretinere restanta.

Arata petentul ca afland ca minora nu este fiica sa, considera ca în luna mai 1996 cand intimata a intentat proces pentru stabilirea paternitatii a fost înselat, iar privitor la acel proces arata ca aparatorul sau din aceea vreme i-a spus sa nu se prezinte la nici un termen de judecata, astfel ca Judecatoria Sfantu Gheorghe, Tribunalul Covasna si Curtea de Apel Brasov, au pronuntat hotarari în defavoarea sa, respectiv sentinta civila nr. (…), decizia civila nr.263/A în dosar nr. (…)si decizia civila nr. (…)în dosar nr. (…).

2. Urmare a plangerii formulate, organele de cercetare penala au audiat petentul (...), intimata (...), martorii (…)si (...) iar la dsoarul de U.P. s-au mai depus hotararile judecatoresti prin care s-a stabilit ca petentul este tatal minorei (...) nascuta la data de 17.05.1996. ( a se vedea dosar UP nr.(...).

3. Prin Rezolutia Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului data la 30.08.2011 în dosarul UP nr.(...), s-a dispus neînceperea urmaririi penale a intimatei (...), sub aspectul savarsirii infractiunilor de înselaciune prevazuta de art.215 alin.1 C.penal si instigare a marturie mincinoasa prevazuta de art.25 raportat la art.260 alin.1 C.penale cu aplicare art.33 lit.a C.penal.

S-a retinut în continutul rezolutiei ca petentul prin plangerea formulata a sustinut ca intimata l-ar fi înselat din luna mai 1996 cand a introdus cerere privind stabilirea paternitatii minorei (…) si mai mult de atat a instigat minora la marturie mincinoasa.

În raport de starea de fapt retinuta, Parchetul de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului a stabilit ca infractiunea de înselaciune prevazuta de art.215 alin.1 C.penal, ce face obiectul plangerii penale ce a fost savarsita la data de 11.06.1996 si pentru care limitele de pedeapsa sunt între 6 luni – 12 ani, are potrivit art.122 alin.1 lit.b C.penal termen de prescriptie al raspunderii penale 10 ani, termen ce s-a împlinit la data de 11.06.2006., iar în ceea ce priveste infractiunea de instigare la marturie mincinoasa, ce are limitele de pedeapsa între 1 an – 5 ani, potrivit art.122 alin.1 lit,.d C.penal, termenul de presciptie al raspunderii penale este de 5 ani.

Pentru motivele expuse, s-a constatat incidenta dispozitiilor art.10 lit.g C.penal.

4. Împotriva Rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului, s-a formulat plangere de catre petentul (...), care a fost respinsa prin Rezolutia Prim Procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului data la 11.10.2011, retinandu-se ca rezolutia atacata este temeinica si legala.

5. Împotriva Rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului nr.(...) din data de 30.08.2011, mentinuta prin Rezolutia Prima procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului data la 11.10.2011 în dosar nr.(...), petentul (...) a formulat plangere, în termenul prevazut de art.2781 alin.1 Cod procedura penala.

Verificand rezolutiile atacate si analizand coroborat lucrarile si materialul din dosarul cauzei, instanta retine urmatoarele:

Prin actul de sesizare, petentul (...) a precizat clar ca formuleaza plangere penala împotriva intimatei (...), pentru savarsirea infractiunii de înselaciune prevazuta de art.215 alin.1 C.penal, motivat de faptul ca în luna mai 1996 cand intimata a formulat actiune privind stabilirea paternitatii minorei (…) nascuta la (…), l-a înselat privitor la faptul ca este tatal minorei, cand de fapt martorul (...) i-ar fi spus ca intimata a facut precizarea el nu este tatal natural al minorei.

Sub aspectul solutiei de neîncepere a urmaririi penale, fata de intimata (...), motivat de incidenta dispozitiilor art.10 lit.g C.pr.penala, Judecatoria retine legalitatea solutiei pronuntate, raspunderea penala privind infractiunea de înselaciune fiind prescrisa potrivit dispozitiilor art.122 alin.1 lit.b C.penal.

Nu poate fi primita motivatia petentului cum ca privitor la infractiunea de înselaciune, plangerea a fost formulata pentru motivul ca în anul 2011 intimata a savarsit aceasta infractiune, respectiv cu prilejul formularii plangerii penale pentru savarsirea infractiunii de abandon de familie ce s-a înregistrat sub nr. (…), astfel nu au fi intervenit prescriptia raspunderii penale.

Se poate observa ca petentul (...), a beneficiat de asistenta juridica calificata, prin aparatorul sau ales cu ocazia formularii plangerii, iar în continutul acesteia clar a aratat ca se considera înselat din luna mai 1996, cand intimata a investit instanta de judecata cu cererea privind stabilirea paternitatii.

6. Însa, în ceea ce priveste solutia pronuntata fata de infractiunea de instigare la marturie mincinoasa prevazuta de art.25 raportat la art.260 C. Penale, ce face obiectul plangerii depuse de petentul (...), Judecatoria retine nelegalitatea solutiei, argumentele fiind urmatoarele:

În drept, potrivit art.260 alin.1 C.pr. penala, constituie infractiune de marturie mincinoasa fapta martorului care într-o cauza penala, civila disciplinara sau în orice alta cauza în care se asculta martori , face afirmatii mincinoase, ori nu spune tot ce stie cu privire la întrebarile esentiale asupra carora a fost întrebat.

Judecatoria retine ca potrivit art.222 alin.2 C.pr.penala : „ Plangerea trebuie sa cuprinda: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea si domiciliul petitionarului, descrierea faptei care formeaza obiectul plangerii, indicarea faptuitorului, daca este cunoscut si a mijloacelor de proba.

În speta, prin actul de sesizare – plangere penala - petentul (...) a solicitat tragerea la raspundere penala a intimatei (...) pentru savarsirea infractiunii de instigare la marturie mincinoasa prevazuta de art.25 raportat la art.260 C.penal, însa parcurgand continutul plangerii, se poate usor retine ca aceasta nu cuprinde descrierea faptei.

Nu este indicat cine este martorul ce a fost instigat de intimata, în care cauza penala, civila sau disciplinara sau orice alta cauza în care se asculta martori, a fost instigat martorul sa faca afirmatii mincinoase.

Ceea ce a retinut Parchetul de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului în continutul rezolutiei cum ca prin plangerea formulata petentul ar fi sustinut ca intimata (...) ar fi instigat minora (…) la savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa, nu are corespondenta în continutul plangerii formulate, iar potrivit art.222 alin.8 C.pr.penala, daca organele de U.P. constata ca plangerea nu cuprinde elementele prevazute la alin.2 , o restituie petitionarului pe cale administrativa, cu indicarea elementelor care lipsesc.

Din continutul actelor premergatoare si a plangerii formulate, nu se poate stabilii pe cine a instigat intimata (...) la savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa si cand ar fi instigat.

Nu rezulta nici din continutul vag si ambiguu al Rezolutiei date de Parchetul de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului, care este data presupusei fapte de instigare la marturie mincinoasa pentru care petentul a formulat plangerea penala, pentru a se putea analiza, daca raspunderea penala este sau nu prescrisa.

V. Judecatoria retine, ca nu se poate trece peste aceste nereguli constatate si expuse la pct.6, fiind necesara clarificarea acestora de catre organele de urmarire penala.

Fata de toate aspectele învederate, în temeiul art. 2781 alin.8 lit.a si b Cod procedura penala, va admite în parte plangerea formulata de petentul (...) împotriva Rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului nr.(...) din data de 30.08.2011, mentinuta prin Rezolutia Prima procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului data la 11.10.2011 în dosar nr.(...), intimata fiind (...).

Astfel, va mentine solutia data prin Rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului nr.(...) din data de 30.08.2011, mentinuta prin Rezolutia Prima procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului data la 11.10.2011 în dosar nr.(...), privind infractiunea de înselaciune prevazuta de art.215 alin.1 C.penal.

Însa, va desfiinta rezolutiile atacate si va trimite cauza la procuror în vederea completarii actelor premergatoare fata de intimata (...), sub aspectul savarsirii infractiunii de instigare la marturie mincinoasa, prevazuta de art.25 raportat la art.260 alin.1 Cod penal.

Astfel, urmeaza ca Parchetul de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului, sa clarifice urmatoarele aspecte : starea de fapt din continutul plangerii formulate de petentul (...) sub aspectul savarsirii de catre intimata (...), a infractiunii de instigare la marturie mincinoasa, prevazuta de art.25 raportat la art.260 alin.1 Cod penal, respectiv, cine este persoana ce a instigat intimata sa depuna marturie mincinoasa, în ce cauza penala, civila, disciplinara sau alta cauza în care se asculta martori si în raport de data presupuse savarsiri a faptei, sa stabileasca daca raspunderea penala este sau nu prescrisa si astfel sa pronunte o solutie legala si motivata în fapt si în drept.

VI. În baza art.192 alin.2 Cod procedura penala, va obliga petentul (...) sa achite suma de 35 lei cu titlu de cheltuielile judiciare avansate de stat.

În baza art. 192 alin. 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat raman în sarcina acestuia privind solutia de desfiintare a rezolutiilor.

În temeiul art.193 alin.6 Cod procedura penala, va obliga petentul (...) sa achite intimatei (...) cheltuieli de judecata în cuantum de 500 lei, reprezentand onorar aparator ales.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

În temeiul art. 2781 alin.8 lit.a si b Cod procedura penala, admite în parte plangerea formulata de petentul (...) cu domiciliul (…), împotriva Rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului nr.(...) din data de 30.08.2011, mentinuta prin Rezolutia Prima procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului data la 11.10.2011 în dosar nr.(...), intimata fiind (...), cu domiciliul în (…).

Mentine solutia data prin Rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului nr.(...) din data de 30.08.2011, mentinuta prin Rezolutia Prima procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului data la 11.10.2011 în dosar nr.(...), privind infractiunea de înselaciune prevazuta de art.215 alin.1 C.penal.

Desfiinteaza rezolutiile atacate si trimite cauza la procuror în vederea completarii actelor premergatoare fata de intimata (...), sub aspectul savarsirii infractiunii de instigare la marturie mincinoasa, prevazuta de art.25 raportat la art.260 alin.1 Cod penal.

În baza art.192 alin.2 Cod procedura penala, obliga petentul (...) sa achite suma de 35 lei cu titlu de cheltuielile judiciare avansate de stat.

În baza art. 192 alin. 3 Cod procedura penala celelalte cheltuielile judiciare avansate de stat raman în sarcina acestuia privind solutia de desfiintare a rezolutiilor.

În temeiul art.193 alin.6 Cod procedura penala, obliga petentul (...) sa achite intimatei (...) cheltuieli de judecata în cuantum de 500 lei, reprezentand onorar aparator ales.

Definitiva.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 24.02.2012.

PRESEDINTE GREFIER

(…) (…)

Red.Dact.jud.M.T.

15.03.2012/ 2 ex.

??

??

??

??

5

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Comentarii despre Plangere formulata în temeiul art.278 ind.1 C.pr.penala Înşelăciune