RECURS. PERSOANĂ VĂTĂMATĂ CARE NU ŞI-A EXPRIMAT DORINŢA DE A PARTICIPA CA PARTE ÎN PROCESUL PENAL. NECITARE. NULITATE. CONDIŢII.

întrucât persoana vătămată nu şi-a exprimat dorinţa de a participa ca parte în procesul penal, nu se poate susţine că necitarea sa reprezintă o încălcare a prevederilor legale, deoarece o eventuală încălcare a drepturilor persoanei repective poate fi invocată numai de aceasta, dacă a fost prejudiciată.

Prin sentinţa penală nr. 1.001/1.06.1998, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti a hotărât următoarele:

în baza art. 208 alin. 1 - 209 alin. 1 lit. a, e, g şi i Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 42 Cod penal, l-a condamnat pe inculpatul G.M.S. la 3 ani închisoare, cu aplicarea art. 71-64 Cod penal, pentru faptele reţinute la pct. 1-9 rechizitoriu.

în baza art. 208 alin. 1 - 209 lit. a, c, e şi g Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 99-109 Cod penal, aceiaşi inculpat a fost condamnat la 1 an închisoare, cu aplicarea art. 71 -64 şi art. 13 Cod penal, pentru faptele reţinute la pct. 10 şi 11 rechizitoriu.

în baza art. 33 lit. a - art. 34 lit. a Cod penal, inculpatul urma să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare, cu aplicarea art. 71-64 Cod penal.

în baza art. 26 Cod penal raportat la art. 208 alin. 1 -209 alin. 1 lit. a, e, g şi i Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 99-109 Cod penal, a fost condamnat inculpatul L.C. la 1 an şi 6 luni închisoare, cu aplicarea art. 71-64 Cod penal, pentru faptele reţinute la pct. 1-9 rechizitoriu.

în baza art. 26 Cod penal raportat la art. 208 alin. 1 - 209 lit. a, e, g şi i Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 42 şi art. 99-109 Cod penal, acelaşi inculpat a fost condamnat la 6 luni închisoare, cu aplicarea art. 13 Cod penal şi art. 71 şi 64 Cod penal, pentru faptele reţinute la pct. 10 şi 11 rechizitoriu.

în baza art. 33 lit. a - art. 34 lit. a Cod penal, incupatul urma să execute pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, cu aplicarea art. 71-64 Cod penal.

S-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului L.C. durata reţinerii şi arestării preventive de la 1.02.1997 la 21.03.1997.

S-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului G.M. durata reţinerii şi arestării preventive de la 1.02.1997 la 21.03.1997.

S-a luat act că părţile vătămate P.M., K.F., P.I., M.A., O.C., D.G., T.C., B.C., N.G., P.R. şi I.M. nu s-au constituit părţi civile în cauză.

A obligat pe fiecare inculpat, în solidar cu părţile responsabile civilmente G.G. şi M. si L.M. şi D., la câte 400.000 lei cheltuieli judiciare statului.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanta a reţinut că în perioada septembrie 1996 - ianuarie 1997 cei doi inculpaţi au comis 11 fapte de furt calificat în paguba avutului privat pe raza sectorului 6, cauzând un prejudiciu de aproximativ 8.000.000 lei. Astfel:

La data de 31.01.1997 cei doi inculpaţi au sustras prin efracţie radiocasetofonul din autoturismul părţii vătămate P.M. Inculpatul L.C. a asigurat paza, în timp ce inculpatul G. a distrus geamul cu ajutorul unei bujii.

La data de 6.01.1997, cei doi inculpaţi au sustras, în acelaşi mod, un radiocasetofon auto din autoturismul părţii vătămate K.F.

în acelaşi mod, la data de 30.01.1997, cei doi inculpaţi au sustras radiocasetofonul marca „Ferrari" din autoturismul „Opel Kadett" aparţinând părţii vătămate P.I., parcat pe str. Prelungirea Ghencea.

în noaptea de 27/28.01.1997, cei doi inculpaţi, în acelaşi mod, au sustras din autoturismul părţii vătămate M.A.D. un radiocasetofon „Concord".

în noaptea de 28/29.01.1997, cei doi inculpaţi au sustras un radiocasetofon din autoturismul proprietatea S.C. „Schel Romania" S.R.L.

în ziua de 22.12.1996, în acelaşi mod, cei doi inculpaţi au sustras din autoturismul părţii vătămate B.C. un radiocasetofon „Pioner".

în ziua de 2.12.1996, cei doi au sustras un alt radiocasetofon din autoturismul proprietatea părţii vătămate T.M.

în ziua de 26.11.1996, cei doi inculpaţi, prin forţarea sistemelor de închidere, au sustras din autoturismul părţii vătămate P.R.G. un radiocasetofon „Daewoo".

De asemenea, în ziua de 19.01.1997, inculpaţii au sustras - în acelaşi mod, din autoturismul părţii vătămate C.M., un radiocasetofon marca „Grundig".

în noaptea de de 6/7.10.1996 cei doi inculpaţi, cu ajutorul unei chei potrivite şi în aceeaşi participaţie, au sustras radiocasetofonul marca „Blaupunkt", din autoturismul părţii vătămate D.G.

împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti şi inculpaţii L.C. şi G.M. Parchetul a invocat următoarele motive de apel:

1. Lipsa de procedură cu partea vătămată O.C.;

2. Nerespectarea dispoziţiilor art. 191 alin. 3 Cod procedură penală;

3. Neaplicarea măsurii de siguranţă prevăzute de art. 118 lit. d Cod penal;

4. Neaplicarea dispoziţiilor art. 75 lit. c Cod penal pentru inculpatul G.M. Inculpaţii nu au indicat motivele de apel.

Examinând hotărârea atacată, în raport de motivele de apel indicate, tribunalul a apreciat că apelul parchetului este în parte întemeiat.

Cât priveşte primul motiv de apel, întrucât din declaraţia dată în faza de urmărire penală, rezultă că prejudiciul cauzat persoanei vătămate O.C. a fost acoperit, aceasta nu s-a mai constituit parte civilă în procesul penal.

Faţă de prevederile art. 24 alin. 1 Cod procedură penală, rezultă că persoana vătămată devine parte vătămată numai dacă participă în procesul penal.

Tribunalul a reţinut că, în speţă, persoana vătămată O.C. nu şi-a exprimat dorinţa de a participa ca parte în procesul penal, situaţie în care nu se poate susţine că necitarea sa reprezintă o încălcare a prevederilor legale. Mai mult, necitarea unei părţi, în măsura în care produce o încălcare a drepturilor persoanei respective, poate fi invocată doar de partea prejudiciată.

Cele trei motive de apel invocate de către parchet fiind întemeiate, conform art. 379 pct. 2 lit. b Cod procedură penală, a fost admis apelul parchetului, s-a desfiinţat în parte sentinţa atacată şi, în fond, s-a reţinut aplicarea art. 75 lit. c Cod penal la condamnarea inculpatului G.M.S. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracţiunea prevăzută de art. 208 alin. 1 -209 alin. 1 lit. a, e, g şi i Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (faptele reţinute la pct. 1-9 în rechizitoriu).

în baza art. 118 lit. d Cod penal, s-a dispus confiscarea de la fiecare inculpat a câte 150.000 lei în folosul statului.

Faţă de împrejurarea că inculpaţii nu au fost obligaţi la despăgubiri, în conformitate cu prevederile art. 191 alin. 3 Cod procedură penală, s-a înlăturat dispoziţia obligării părţilor responsabile civilmente, în solidar cu inculpaţii, la plata cheltuielilor judiciare către stat, menţinându-se obligarea fiecărui inculpat la câte 400.000 lei cheltuieli judiciare către stat.

S-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei.

Se va dispune respingerea apelurilor inculpaţilor, ca nefondate.

Au fost avute în vedere dispoziţiile art. 192 şi art. 381 Cod procedură penală.

împotriva acestei hotărâri au declarat recurs inculpaţii G.M.S. şi L.C.

Inculpatul L.C., în primul motiv de recurs, critică hotărârea sub aspectul soluţionării cauzei la instanţa de fond cu lipsă de procedură cu partea vătămată O.C., care nu a fost citat în Brăila, ci în Bucureşti.

Motivul doi de recurs vizează grava eroare de fapt, în sensul că inculpatul a fost condamnat pentru săvârşirea a 11 infracţiuni de furt, în realitate el săvârşind 8 infracţiuni.

Inculpatul G.M.S. critică hotărârea sub aspectul individualizării pedepsei, în sensul că este prea aspră.

Curtea, examinând cauza în raport de motivele invocate, cât şi din oficiu, potrivit dispoziţiilor art. 385^9 alin. 2 Cod procedură penală, constată că recursul este nefondat.

Cum, corect a reţinut instanţa de apel, necitarea unei părţi - în măsura în care produce o încălcare a drepturilor acesteia - nu poate fi invocată decât de aceasta.

Or, în speţă, O.C. nu s-a constituit parte civilă în cauză, ca atare nu a fost prejudiciat, astfel încât susţinerea inculpatului este nefondată.

Nici cel de-al doilea motiv de recurs nu este fondat, condamnarea inculpatului fiind pentru săvârşirea a două infracţiuni de furt calificat în formă continuată, respectiv art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. a, e, g şi i Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi infracţiunea prevăzută de art. 208 alin. 1-209 lit. a, e, g şi i Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

Deci motivarea inculpatului că a fost condamnat pentru săvârşirea a 11 infracţiuni este nefondată, în realitate multitudinea acţiunilor săvârşite de acesta intrând în conţinutul constitutiv al celor două infracţiuni reţinute în sarcina sa, astfel cum s-a arătat mai sus.

Recursul inculpatului G.M.S. este nefondat, întrucât pedeapsa aplicată de instanţă este just individualizată, avându-se în vedere atât lipsa de antecedente penale şi vârsta acestuia, dar şi pericolul deosebit de ridicat al faptelor săvârşite, pericol ce rezidă în modul în care au fost săvârsite faptele, cât si multitudinea lor.

Cum, din oficiu, nu se constată alte motive care să conducă la casarea hotărârii, urmează ca, în baza art. 38515 alin. 1 lit. b Cod procedură penală, recursurile să fie respinse, ca nefondate.

Urmează ca, în baza dispoziţiilor art. 192 alin. 2 Cod procedură penală, inculpaţii să fie obligaţi la plata cheltuielilor judiciare, astfel: inculpatul L.C. la 200.000 lei cheltuieli judiciare către stat, iar inculpatul G.M. la 400.000 lei cu acelaşi titlu, din care 200.000 lei reprezentând onorariu avocat oficiu ce vor fi avansaţi din fondul Ministerului Justiţiei. (Judecator Antoaneta Nedelcu - sectia I penala CAB)

(Secţia l-a penală, decizia penală nr. 242/1999)

£

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Comentarii despre RECURS. PERSOANĂ VĂTĂMATĂ CARE NU ŞI-A EXPRIMAT DORINŢA DE A PARTICIPA CA PARTE ÎN PROCESUL PENAL. NECITARE. NULITATE. CONDIŢII.