Retragerea Mandatului European de Arestare Amnistii, graţieri, suspendări ale executării pedepsei

SENTINŢA PENALĂ Nr. 91/2012

Şedinţa publică de la 03 Decembrie 2012

La data de 213.11.2012, a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Buhuşi sub numărul 1679/199/13.11.2012 contestaţia la executare, formulată de biroul de executări penale din cadrul acestei instanţe, care în temeiul art. 461 lit. c C.P.pr. a solicitat să se dispună retragerea Mandatului European de Arestare nr. 24/2007 emisă pe numele condamnatului Ş. I..

În motivare se arată că prin sentinţa penală 92/2008 a Judecătoriei Buhuşi s-a dispus anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 164/2006, privind pe inculpat, dar s-a omis retragerea mandatului european de arestare.

În cauză au fost ataşate dosarele nr. 591/199/2008, 1332/2005, 1547/2005 ale Judecătoriei Buhuşi cu dosarele aferente căilor de atac, respectiv 3973/2005 şi 270/2006 ale Tribunalului Bacău şi 1507/2006 a Curţii de Apel Bacău.

Analizând actele existente la dosar, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală 92/16.06.2008 a Judecătoriei Buhuşi, s-a admis cererea de contopire pedepse formulată de condamnatul Ş. I., instanţa dispunând anularea formelor de executare emise, respectiv a mandatelor de executare a pedepsei închisorii nr. 43/2006 şi 164/2006, emise pe numele acestuia, fără să se dispună şi anularea mandatului european de arestare nr. 24/17.08.2007, emise pe numele acestuia în baza sentinţei penale 83/2006 a Judecătoriei Buhuşi.

Conform art. 461 al. 1 din C.p.p. Contestaţia contra executării hotărârii penale se poate face în următoarele cazuri:

a) când s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă;

b) când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare;

c) când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare;

d) când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei, precum şi orice alt incident ivit în cursul executării.

În cazul de faţă a fost invocat temeiul prevăzut la lit. c .

Instanţa, constată că sentinţa penală 83/2006, nu-şi mai produce efectele în ceea ce priveşte pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată condamnatului.

Faţă de cele ce preced, instanţa constatând întrunite dispoziţiile art. 461 al. 1 lit. c C.pr. penală, va admite contestaţia la executare, iar în temeiul art. 94 al. 1 din legea 302/2004, va retrage mandatul european de arestare nr. 24/17.08.2007 emis de Judecătoria Buhuşi, întrucât prin anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 164/2006, mandatul european a rămas fără obiect.

Dispune plata din fondurile M.J. a onorariului pentru apărător oficiu.

Red. PA. 18.12.2012

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Comentarii despre Retragerea Mandatului European de Arestare Amnistii, graţieri, suspendări ale executării pedepsei