REZILIERE CONTRACT DE ARENDA Contracte

REZILIERE CONTRACT DE ARENDĂ

Asupra procesului civil de faţă :

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr . 5607/324/2010 din 01.11.2010 reclamanta D V domiciliată în com. C jud. G a chemat în judecată pe pârâta SC A COM SRL C jud. G , prin reprezentant legal M A, pentru a se dispune rezilierea contractului de arendă înregistrat sub nr. 15070/05.03.2008 pentru neplata arendei .

Din actele şi lucrările dosarului rezultă următoarele:

În fapt, motivează reclamanta, că prin titlul de proprietate nr. 14788-31/08.11.1993 are în proprietate suprafaţa de 6,5 ha teren arabil situat în extravilanul comunei C în Tarlaua 1 Parcelele 42-43-44 .

Întrucât atât ea , cât şi soţul său, sunt bătrâni şi neputincioşi, prin învoială, au dat terenul în arendă unor cetăţeni .

În anul 2008 a venit mama pârâtului M A propunându-i să lucreze terenul cu plata arendei de 30%.

Ulterior, mai exact în toamna anului 2009, când trebuia să primească plata , a aflat că terenul a fost preluat de societatea pârâtă .

Arată că nu a încheiat contract cu societatea pârâtă întrucât este bolnavă de boala Parkinson şi nu putea semna .

Mai arată că, dacă societatea pârâtă se prevalează de acest act, invocă disp. art. 9 din Contract în referire la disp. art. 6 .

Astfel, au trecut 2 ani, respectiv, anul agricol 2008-2009 şi 2009-2010 şi nu a primit plata arendei nici în produse , nici în bani .

În aceste împrejurări, având în vedere răspunderea contractuală, contractul de reziliază de drept.

În drept îşi întemeiază acţiunea pe disp. art. 1020 Cod proc. civilă în referire la disp. art. 1454 cod civil .

În susţinerea cererii a depus la dosar contractul de arendă nr. 15070/05.03.2008 .

Pârâta , legal citată şi cu menţiunea „personal la interogatoriu”, nu s-a prezentat în instanţă pentru a-şi preciza poziţia faţă de acţiune .

Reclamanta a mai depus la dosar următoarele înscrisuri : copie de pe sentinţa civilă nr. 71/2011 a Judecătoriei Tecuci; acte din dosarul de urmărire penală nr. 2255/P/2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Tecuci .

Instanţa, examinând actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele :

La data de 05.03.2008 între părţi s-a încheiat contractul de arendă înregistrat sub nr. 15070/05.03.2008 la Consiliul Local al comunei C jud. G, având ca obiect suprafaţa de 6,5 ha teren situat în extravilanul comunei C, pentru o perioadă de 7 ani, începând cu data de 05.03.2008 şi până la data de 04.03.2015 , pentru o arendă reprezentând 30% din produsele obţinute .

Reclamanta a formulat plângere penală împotriva lui M A, reprezentant al societăţii pârâte, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal şi tulburare de posesie prev. de art. 220 alin. 1 Cod penal, plângere soluţionată definitiv prin sentinţa penală nr. 71/2011 a Judecătoriei Tecuci prin care au fost menţinute rezoluţiile Parchetului de pe lângă Judecătoria Tecuci nr. 2255/P/2010 şi nr. 695/II/2/2010 - prin care s-a confirmat propunerea de a nu se începe urmărirea penală faţă de făptuitorii M I şi M A .

Din conţinutul declaraţiei dată de M A în dosarul de urmărire penală nr. 2255/P/2010 acesta arată că a încheiat cu reclamanta contractul de arendă, aceasta l-a semnat , i-a plătit arenda pentru anul agricol 2008 în sumă de 2500 lei iar pentru anul agricol 2009 nu i-a mai plătit arenda pentru că reclamanta a fost aceea ce a încasat subvenţia . A mai arătat că pentru anul agricol 2010 nu a mai lucrat acest teren, fiind lucrat de către SC A SA M jud. G .

Rezultă , deci, că pentru anii agricoli 2009 şi 2010 arenda nu i-a fost plătită reclamantei .

Or, conf. disp. art. 8 lit. e) din Contractul de arendă raportat la art. 6 din acelaşi Contract , precum şi art. 1020 Cod civil, instanţa va admite acţiunea şi va dispune rezilierea Contractului de arendă nr. 15070/05.03.2008 încheiat între SC A COM SRL C şi D V , pentru nerespectarea culpabilă a obligaţiei de a plăti arenda anual .

Conf. art. 276 Cod proc. civilă instanţa va obliga pe pârâtă să plătească reclamantei suma de 500,3 lei cu titlul de cheltuieli de judecată – onorariu avocat şi taxa judiciară de timbru şi timbru judiciar .

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Comentarii despre REZILIERE CONTRACT DE ARENDA Contracte