Sentintă penală Plângeri prealabile

DOSAR NR. 9881/94/2011SECTIA PENALA

ROMANIA

JUDECATORIA BUFTEA

SENTINTA PENALA NR. 491

SEDINTA PUBLICA DE LA 05.10.2011

INSTANTA CONSTITUITA DIN:

PRESEDINTE: ANTONESCU LOREDANA GEANINA

GREFIER: FLOREA IVENITA

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror Dima Nita din cadrul Parchetului de pe lânga Judecatoria Buftea.

Pe rol judecarea cauzei penale având ca obiect plângere împotriva solutiei parchetului formulata de petentul T.B.S.

La apelul nominal facut în sedinta publica a lipsit petentul.

Procedura de citare a fost legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care învedereaza instantei înaintarea la dosar, prin serviciul registratura, la data de 03.10.2011 de catre Parchetul de pe lânga Judecatoria Buftea a dosarului de urmarire penala nr. 925/P/2010.

Instanta, din oficiu, în baza art. 278 ind. 1 alin. 2 Cod procedura penala invoca exceptia tardivitatii formularii plângerii si o pune în discutie.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, solicita admiterea exceptiei invocate de instanta, constata ca s-a depasit termenul legal prevazut de lege pentru depunerea plângerii la instanta având în vedere ca prim-procurorul s-a pronuntat pe ordonanta în data de 22.08.2011.

Instanta retine cauza în pronuntare.

Dupa strigarea cauzei si ramânerea în pronuntare de catre instanta, se prezinta petentul T.B.S., care învedereaza instantei ca la strigarea cauzei a fost în afara salii de sedinta, a fost prezent de la ora 8,30 în instanta.

Instanta în baza art. 344 Cod procedura penala, dispune repunerea cauzei pe rol.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns petentul.

Procedura de citare a fost legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care învedereaza instantei înaintarea la dosar, prin serviciul registratura, la data de 03.10.2011 de catre Parchetul de pe lânga Judecatoria Buftea a dosarului de urmarire penala nr. 925/P/2010.

Instanta procedeaza la identificarea petentului T.B.S. care se legitimeaza cu CI seria .. nr. ... CNP ....

Instanta, din oficiu, în baza art. 278 ind. 1 alin. 2 Cod procedura penala invoca exceptia tardivitatii formularii plângerii si o pune în discutie.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, solicita admiterea exceptiei invocate de instanta, având în vedere ca petentul a depus plângerea la prim-procurorul la data de 31.05.2011 iar plângerea la instanta a fost depusa la data de 21.09.2011; mai precizeaza faptul ca petentul nu trebuia sa astepte solutia prim-procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Buftea, ci trebuia sa introduca plângere la instanta, astfel încât petentul a depasit termenul legal cu 44 de zile.

Petentul, având cuvântul, arata ca a depus plângerea în interiorul termenului de 30 de zile de la comunicare, nu avea de unde sa stie ca prim-procurorul nu se va încadra în termenul de legal si solicita respingerea exceptiei.

Instanta retine cauza în pronuntare.

INSTANTA,

Deliberând asupra cauzei penale de fata:

Prin plângerea formulata si înregistrata pe rolul Judecatoriei Buftea sub nr. 9881/94/2011, petentul T.B.S. a formulat plângere împotriva ordonantei de scoatere de sub urmarire penala si aplicare a unei sanctiuni cu caracter administrativ din data de 27.04.2011 emisa în dosarul nr. 925/P/2010, solicitând instantei de judecata desfiintarea ordonantei atacate si trimiterea cauzei procurorului în vederea redeschiderii urmaririi penale.

În motivarea plângerii petentul sustine în esenta ca solutia de scoatere de sub urmarire penala în baza art. 10 alin. 1 lit. b ą cod procedura penala nu este fundamentata de acte efective de cercetare, acesta nu a fost încunostiintat cu privire la începerea urmaririi penale împotriva sa, nu i s-au solicitat declaratii si nu i s-a acordat ocazia de a propune aparari sau de a-si exercita orice alt drept, în calitate de învinuit.

Sustine în continuare petentul ca, organele de cercetare nu au efectuat actele de cercetare care erau imperios necesare în vederea clarificarii starii de fapt si anume nelegalitatii mentiunii din Baza Nationala de Date.

Astfel, arata petentul în continuare, era de datoria organelor de cercetare penala sa obtina procesul verbal în temeiul caruia s-a efectuat notarea în Baza Nationala de Date pentru a stabili daca, în ce împrejurari de legalitate si pentru ce perioada de timp era suspendat dreptul de a conduce, cu atât mai mult cu cât a semnalat în mod repetat ca mentiunea nu are nici un suport legal.

Se mai sustine ca în lipsa unui proces verbal de constatare a unei infractiuni si de aplicare a sanctiunii de suspendare a dreptului de a conduce, în baza caruia sa se fi introdus mentiunea care a condus la începerea cercetarilor în cauza împotriva sa, nu se poate constata ca, prin conduita sa, petentul a încalcat legea sau vreo dispozitie de restrângere a drepturilor legal aplicata.

Arata în continuare petentul ca, este netemeinica retinerea în sarcina sa a savârsirii cu vinovatie a unei fapte prevazute de legea penala, în conditiile în care nu exista probe care sa conduca la o asemenea solutie.

În consecinta, petentul solicita instantei de judecata sa constate necesitatea schimbarii temeiului de drept ce a stat la baza scoaterii de sub urmarire penala, dat fiind ca în cauza nu s-a savârsit cu vinovatie nicio fapta prevazuta de legea penala si pe cale de consecinta admiterea plângerii, desfiintarea ordonantei atacate si trimiterea cauzei procurorului în vederea redeschiderii urmaririi penale.

Din oficiu, s-a dispus atasarea dosarului de urmarire penala nr. 925/P/2010 instrumentat de Parchetul de pe lânga Judecatoria Buftea si a actelor conexe.

La termenul de astazi instanta, in temeiul art. 278/1 alin. 2 Cod procedura penala, a invocat din oficiu si a pus in discutie tardivitatea plângerii formulate de petentul Temesan Bogdan Serban.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin ordonanta nr. 925/P/2010 emisa la data de 27.04.2011 de Parchetul de pe lânga Judecatoria Buftea, în dosarul cu acelasi numar, s-a dispus în baza art. 262 pct. 2 lit. a cod procedura penala raportat la art. 11 lit. b , art. 10 lit. b ą cod procedura penala, art. 18 ą si art. 91 cod penal, scoaterea de sub urmarire penala a învinuitului T.B.S. cercetat sub aspectul savârsirii infractiunii prevazute de art. 86 al. 2 din OUG nr. 195/2002, republicata si aplicarea unei amenzi în cuantum de 800 lei.

Împotriva solutiei de neîncepere a urmaririi penale, a formulat plângere petentul la prim-procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Buftea la data de 25.05.2011 (data postei), înregistrata la acasta institutie la data de 31.05.2011(filele 63-92 din dosarul de urmarire penala).

Plângerea petentului a fost respinsa ca neîntemeiata de prim-procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Buftea, prin ordonanta nr. 1051/II-2/2011 emisa la data de 22.08.2011 si comunicata petentului la data de 29.08.2011 (fila 95, dosarul UP).

Potrivit art. 278 ą al. 1 cod procedura penala, dupa respingerea plângerii facuta conform art. 275-278 împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale sau a ordonantei ori, dupa caz a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmarire penala sau de încetare a urmaririi penale date de procuror, persoana vatamata, precum si orice alte persoane ale caror interese legitime sunt vatamate, pot face plângere, în termen de 20 zile de la data comunicarii de catre procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 si art. 278, la judecatorul de la instanta careia i-ar reveni, potrivit legii, competenta sa judece cauza în prima instanta.

Potrivit aliniatului 2 din acelasi text de lege, în cazul în care prim-procurorul parchetului nu a solutionat plângerea în termenul prevazut de art. 277 cod procedura penala, respectiv în termen de 20 zile, termenul prevazut în alin 1, curge de la data expirarii termenului initial de 20 zile.

Din analizarea actelor dosarului, rezulta ca prim-procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Buftea a solutionat plângerea petentului, la data de 22.08.2011, dupa expirarea termenului de 20 zile, prevazut de art. 277 cod procedura penala, care se împlinea la 15.06.2011, termen calculat pe zile libere, conform art. 186 cod procedura penala.

În aceasta situatie, petentul potrivit art. 278 ą al. 2 cod procedura penala, trebuia sa formuleze plângere la instanta de judecata în termen de 20 zile de la data expirarii termenului de 20 zile, în care prim-procurorul avea obligatia sa solutioneze plângerea, adica cel mai târziu la data de 06.07.2011.

În cauza de fata, petentul a formulat plângere la instanta de judecata la data de 20.09.2011 (data postei), depasind astfel termenul prevazut de lege în acesta situatie.

Astfel cum s-a aratat anterior, legea prevede, în situatia în care procurorul ierarhic superior nu respecta termenul de solutionare a plângerii, un singur termen de pentru sesizarea instantei, termen care nu poate curge decât de la data expres prevazuta de lege, iar a adopta o solutie contrara (în sensul calcularii termenului de la data comunicarii solutiei prim-procurorului) ar avea semnificatia de a adauga la lege, în conditiile în care nu se prevede expres o cauza de repunere în termen sau o alta împrejurare care sa modifice cursul acestuia.

În consecinta pentru considerentele anterior aratate, instanta va admite exceptia tardivitatii formularii plângerii invocata din oficiu si va respinge ca tardiva plângerea formulata de petentul T.B.S., fara a mai intra astfel în analizarea fondului plângerii.

In raport cu solutia data, având in vedere culpa procesuala, conform art. 192 alin. 2 Cod procedura penala va obliga petentul la plata sumei de 30 de lei, cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite exceptia tardivitatii invocata de instanta din oficiu.

În temeiul art. 278 ą al 8 lit. a cod procedura penala respinge ca tardiva plângerea formulata de petentul T.B.S.

Mentine solutia de scoatere de sub urmarire penala si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ, dispusa de Parchetul de pe lânga Judecatoria Buftea prin ordonanta nr. 925/P/2010 emisa la data de 27.04.2011.

În temeiul art. 192 al. 2 cod procedura penala obliga petentul la 30 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

Definitiva.

Pronuntata în sedinta publica azi 05.10.2011.

PRESEDINTE, GREFIER, ANTONESCU LOREDANA GEANINA FLOREA IVENITA

Red ALG /Teh. FI /4 ex./12.10.2011

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Comentarii despre Sentintă penală Plângeri prealabile