Tulburare de posesie. Calcularea termenului de 2 luni pentru depunerea plângerii

Judecătoria Vaslui, învestită cu plângerea părţii vătămate pentru infracţiunea de tulburare de posesie, a încetat procesul penal în temeiul art. 11 pct.2 lit. b raportat la art. 10 alin. 1 lit. f C. proc. pen.

Instanţa a reţinut că inculpatul ocupa terenul din anul 1991, împrejurare cunoscută de partea vătămată, astfel că a fost depăşit termenul de 2 luni prevăzut de art. 284 alin. 1 C. proc. pen.

Prin decizia penală nr. 607/R/20.12.2002, Tribunalul Vaslui a admis recursul părţii vătămate, a casat sentinţa şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Tribunalul a apreciat că plângerea părţii vătămate a fost formulată în termen, deoarece termenul curge din luna mai 2002, când partea vătămată a fost pusă în posesie, şi nu de la data când inculpatul stăpâneşte terenul.

Trib. Vaslui, decizia penală nr. 607/R/20.12.2002

Notă: Infracţiunea de tulburare de posesie prin ocuparea unui teren sau folosirea sa în continuare este o infracţiune continuă şi partea este în drept să formuleze plângere pe tot parcursul activităţii infracţionale desfăşurate de inculpat; actul de tulburare nu este izolat şi vremelnic, ci, dimpotrivă, actual şi continuu.

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Comentarii despre Tulburare de posesie. Calcularea termenului de 2 luni pentru depunerea plângerii